Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 223.11 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер223.11 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/88583.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті


Орындаушылық өнер кафедрасы


050106 Музыкалық білім мамандығына арналған

«Хор класс »

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

__________________деканы

________ Сарбалаев Ж.Т.

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: доцент, аға оқутышысы Попандопуло М.П.___________


Орындаушылық өнер кафедрасы


050106 Музыкалық білім мамандығына арналған мамандығының

Сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналған

«Хор класс»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының


негізінде әзірленген.


20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________ Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20_ж. «_____»________________

№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Жуманкулова Е.Н. 20_ж. «_____»_______
КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі ______________ Дукенбай Н.С. 20__ж. «____» ________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Попандопуло Михаил Павлович

Доцент, аға окутышы Орындаушылық өнер кафедрасы ,Ломов 64 көшесндегі Бас корпусында № 26-ші аудиторияда орналасқан.

Байланыс телефоны________,ішкі_____

2 Пән туралы мәліметтер

Хор класы пәні, жан- жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка - педагогика факультетіндегі вокалды – хор өнерінің барлық санасынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындау.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

Барлығы

Дәріс

Тәжірибелік
Барлығы

СРСП

Күндізгі орта білім базасымен


7


315


105
315


210

емтихан

барлығы

7

315

105315

210

емтихан

Сырттай арнайы орта білім базасымен


6

315

42
315


273

емтихан

барлығы

6

315

42315

273

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы


Пәнді оқыту мақсаты:

 • хор класы пәні, жан- жақты дамытылған тұлғаны тәрбиелеуге назар аудара отырып, музыка - педагогика факультетіндегі вокалды – хор өнерінің барлық санасынан білімдер және оларды өз шәкірттеріне жеткізе алатын музыка мұғалімін дайындау.

Пәннің міндеті:

- студенттерге шығармаларды жоғары профессионалдық деңгейде көркем орындау дағдыларын және хор ұжымын жұмыс істеуге қажетті есту қабілетін, вокалдық- хор дағдыларын дамыту;

- студенттерді вокалды хорға үйрету жүйесімен таныстыру, студенттерді қазақ және шетел композиторларының хор шығармашылығын озық үлгілері мен сондай – ақ халық әндері мен халық композиторлардың шығармашылығымен таныстыру;

- хормен ойдағыдай практикалық жұмыс істеу практикасын ұйымдастыру;

-музыка мен текст авторлары туралы өмірбаяны жайлы мәліметтер, шығарма шыққан кезеңмен, оның мазмұнымен, шығарманың идеялары мен көркемдік ерекшеліктерін білу;

- вокалдық- хор талдауы: хордың типі мен түрі, партиялары мен хордың диапазондары, тесситурасы, интонациялық, мақамдық ырғақтық және басқа қиындықтар: тыныс алуды анықтау? Бөлу? Жоғары интонациялық дыбыс денгейін қалыптастыруы / тәсілдер мен әдістер/.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Тәлімгер білуі қажет:

-хор шығармаларын орындау тәсілдері;

-1-2 жолды біртекті хор шығамаларын оқып білу;

- орындаушылық стильді;

- штрихтар мен мәнерлік құралдары;

- дыбыс кіріспесінің түрлері стаккато мен маркато;

- шапшан және орташа жылдамдықтар, олалдың сызбалары мен динамикасы;

- орындаушылық қиындықтарды білу;

- буындагға бөліп сольфеджиолау және әндету;

- әншілік тыныс алуды, дыбыс пен ансамбльге қол жеткізу үшін партиялярдағы және тұтас хордағы жекелеген қиын фразалар мен жұмыс істеу;

- сольфеджио мен және өлен текстімен жатқа айта білу;

- өнді орындау кезінде көркемдік жағын ашатын мәнерлік құрал- дағдыларын пайдалана білу.

Тәлімгер білуі керек:

- хорға арнап үйретілген шығарманы талдау, хор партияларын мағыналы түрде өндіру;

- хор партияларын әнді мәнірлі орындап, дирижерлау

- дайындық жұмысында орындаушымен ыммен қолдана білу және дирижерлық техниканы билу;

- хор өнері жөніндегі теориялық біім берумен қатар басқа да негізгі пәндермен байланысы.


6. Пререквизиттер: хорды дирижерлау; хор әдебиеті; хор жұргізу; сольфеджио

7. Постреквизиттер: хор шеберлігі; музыка тарихы; гармония; хор аранжировкасы; музыка теориясы;музыкалық этнографиясы


8. Тақырыптық жоспар


Пәннің тақырыптық жоспары ЖОБ негізіндеп/п


Пәннің тақырыптық аты


2 курс

3 курс

4 курс

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

7 сем.

пр

срс

пр

срс

пр

срс

пр

срс

пр

срс

1

Хор ұжымындағы вокалдық тәрбие

5

10

-

-

5

10

-

-

5

10

2

Әншілік тыныс алуы

5

10

-

-

5

10

-

-

5

10

3

Дыбыс майданы

5

10

-

-

5

10

-

-

5

10

4

Артикуляция

-

-

5

5

-

-

5

10

-

-

5

Дикция

-

-

5

5

-

-

5

10

-

-

6

Хорға арналған жаттығулар

-

-

5

5

-

-

5

10

-

-

Барлығы:

15

30

15

30

15

30

15

30

15

30


Тақырыптық жоспар (ОКБ негізінде / сырттай)п/п


Пәннің тақырыптық аты


1курс

2 курс

3 курс

1сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

пр

срс

пр

срс

пр

срс

пр

срс

пр

срс

пр

срс

1

Хор ұжымындағы вокалдық тәрбие

4

15

-

-

2

15

-

-

2

15

-

-

2

Әншілік тыныс алуы

4

15

-

-

2

15

-

-

2

15

-

-

3

Дыбыс майданы

4

14

-

-

2

10

-

-

2

10

-

-

4

Артикуляция

-

-

2

15

-

-

2

15

-

-

2

15

5

Дикция

-

-

2

15

-

-

2

15

-

-

2

15

6

Хорға арналған жаттығулар

-

-

2

10

-

-

2

10

-

-

2

10

Барлығы:

12

44

6

40

6

40

6

40

6

40

6

40Тақырыптық жоспар (ОКБ негізінде)п/п


Пәннің тақырыптық аты


2 курс

3курс

2сем.

3 сем.

5 сем.

пр

срс

пр

срс

пр

срс

1

Хор ұжымындағы вокалдық тәрбие

15

30

-

-

10

20

2

Әншілік тыныс алуы

15

30

-

-

10

20

3

Дыбыс майданы

15

30

-

-

10

20

4

Артикуляция

-

-

10

20

-

-

5

Дикция

-

-

10

20

-

-

6

Хорға арналған жаттығулар

-

-

10

20

-

-

Барлығы:

15

30

15

30

15

309 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Хор класс » курсы: алған білім деңгейін сабақ үстінде ашады, толытырады, тәжірибе алмасуда болашақ дирижер аппаратын негізгі әдстемелік қалыптастыруда себеп болады, студенттерге қойған мақсатына жету үшін сенімділік ұялату, өз бетімен қойған мақсатына жету, талабын дамыту. Сабақтың мазмұны «Хор класс»-нде студенттерге болашақ мамандыру әдісіне бағытталады. Сабақтың барысында студенттер мынандай шарттармен танысады: «хор класы» өзгеше пән екендігінің танысады, хор партитурасының талдауын, тәжірибеде әдістемелік тәсілдер туғызады, сонымен қатар бағдарлама мен жоспардың сыныпта өтілумен сабақ мазмұнының құрылуы. Әр курсқа, бағдарламаның ішінде - тәжірибелік сабақтарда хорға арналған техника тәсілдері қарастырылады.


10 Курс компоненттері

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


1 тақырып – Хор ұжымындағы вокалдық тәрбие

Әншілік дем алуға дұрыс қойылған жұмыс, дыбыс орталығы, артикуляция


2 тақырып – Әншілік тыныс алуы

Әншілік дем алу терең, бір қалыпты болу керек


3 тақырып - Дыбыс майданы

Жоғарғы резонатор /бастағы/, төменгі резонатор /кеудеудегі/


4 тақырып – Артикуляция

Айтылулардың жүктемелері. Дауысты дурыс қолдану, жинақтау, соқпалықсыз тазалыққа тырысу


5 тақырып – Дикция

Дикция. Дауыссыз дыбысты айқын айту


6 тақырып – Хорға арналған жаттығулар

Дұрыс дем алуды, дыбыс орталығын, дикцияны, интонацияны, сүйемелсіз әлді айтуды қалыптастыру


СӨЖ мазмұны (сырттай оқу түрі ОКБ)СӨЖ түрі

Тақырып атауы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

ЖОБ

ОКБ

ОКБ сырттай

1

Тәжірибеліқ сабақтарға қатысумен

дайындығы

Нота дәптері , нота үлгілері

Сабаққа катысуы

105

105

84

2

Аудиториялық сабаққа кірмеген тақырыптар

Нота дәптері, нота үлгілері

Сабақта қатысуы

55

55

159

3

Бақылау жұмысына дайындық (Межелік бакылау, коллоквиум, бақылау жүмысы)

Нота дәптері , нота үлгілері

МЖ 1, МЖ 2,


40

40

30

Барлығы

210

210

273


Аудиторлық сабақ мазмұнына кірмей қалған материал тізімі


 1. Хор жаттығулары

Ұсынылатын әдебиет: (4) , 10-18 б.


 1. Балалрдың дауыстарының диапазоны

Ұсынылатын әдебиет: ( 4), 24-32 б.


 1. Хордың түрлері

Ұсынылатын әдебиет: ( 1), 194-196 б.


 1. Диапазон. Музыка тілінің элементтері

Ұсынылатын әдебиет: ( 4), 164-168 б.


 1. Хор партитураларын оқу

Ұсынылатын әдебиет: ( 3), 12-40 б.


 1. Хордағы дауыстар тобы

Ұсынылатын әдебиет: ( 1), 194-196 б.


 1. Ерлер хоры

Ұсынылатын әдебиет: ( 3), 12-40 б.


 1. Әйелдер хорының диапазоны

Ұсынылатын әдебиет: ( 1), 194-196 б.


 1. Тембр. Музыка тілінің элементтері

Ұсынылатын әдебиет: ( 4), 164-168 б.


 1. Балалр хоры

Ұсынылатын әдебиет: ( 3), 12-40 б.


11 Курс саясаты


Политика академического поведения и этики преподавателя и студентов должна соответствовать правилам внутреннего распорядка университета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе ( постановка вопросов по изучаемому учебному материалу и предоставление взвешенных и логичных ответов, своих собственных наблюдений является важным для обучения). Уважительно относиться к преподавателю и однокурсникам. Когда говорит преподаватель, разговоры вслух не допускаются, после второго предупреждения студент удаляется из аудитории. Не пропускать занятия ( в случае болезни или по другой уважительной причине необходимо предоставить справку), пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. Не опаздывать на занятия ( возможно опоздание до 5 минут, в противном случае студент не допускается к занятию. Объективную причину опоздания или пропуска необходимо сообщить заранее). Старательно выполнять домашние задания. Своевременно сдавать подготовленные письменные материалы. Списывание во время контрольной работы, тестирования, экзамена запрещено. Обязательно посещение консультаций преподавателя. Сотовые телефоны во время занятий должны быть отключены.

Критерий выставления оценок по отдельным компонентам курса.

Максимальный балл выставляется при точном и своевременном выполнении заданий и стопроцентном посещении занятий курса.

При учете посещения и работы студента на лекции, практическом занятии:

- присутствие на лекции, конспектирование материала – 3 балла ( присутствие-1 балл, наличие конспекта и участие в работе -2 балла);

- работа на практическом занятии -4 балла ( присутствие – 1 балл, выполнение и защита домашнего задания -3 балла).

Рубежный контроль составляет 10 баллов, он проводится в виде тестирования. Предусмотрено 20 вопросов:

- правильный ответ на вопрос- 0,5 балл.

Количество верных ответов суммируются.

При невыполнении указанных требований выставляются неполные или штрафные баллы

Штрафной балл устанавливается исходя из схемы оценки знаний.

Например:

- за непосещение лекций ( без уважительной причины) отнимается 1 балл;

- за отсутствие или неполный конспект лекций отнимается 2 балла;

- за формальное присутствие на практическом занятии без участия в работе группы отнимается 3 балла.

Завершающая курс оценка выводится с учетом соотношений максимальных и штрафных баллов. Курс завершается сдачей экзамена по дисциплине. Экзамен состоит из ответа на 2 вопроса, набранные за каждый вопрос баллы суммируются и делятся на 2 для получения среднего арифметического балла. Например, 1 вопрос- 80 баллов, 2 вопрос-65 баллов. Среднее арифметическое составляет: (80+ 65)/2=72,5 балла.

На экзамене будут учитываться следующие критерии: на поставленный вопрос определяется 100 баллов, из них:

90-100баллов- последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы;

85-75 баллов- твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме;

74-50 баллов- знает лишь основной материал, путается в литературе по проблеме, на заданные вопросы отвечает недостаточно полно;

49-0 баллов – не может достаточно полно и правильно ответить, в том числе и на заданные вопросы, не знает литературу по проблеме.

Итого на завершающем курс экзамене (Э) студент может получить 100 баллов (100+100)/2=100.

Итоговая оценка по дисциплине =(( Р1+Р2)/2*0,6+Э*0,4

Например,И=((65+73)/2*0,6+9080,4=41,4+36=77,4- хорошо.


12. 12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Асафьев Б. Музыкальная интонация. Л., « Музыка»,1965

 2. Вассина-Гроссман В. Вокальные формы.М., « Музыка»,1960

 3. Мазель, Цукерман. Анализ музыкальных произведений. М., « Музыка»,1972

 4. Назайкинский Е. Пихология музыкального восприятия. М., « Музыка»,1972

 5. Сохор А. Музыкальное искусство. М.,»Музыка»,1972

 6. Цукерман. Основы музыкальных жанров и форм.М., « Музыка», 1964

 7. Шахназаров Н. Проблемы музыкальной эстетики., « Музыка»,1975


Қосымша әдебиеттер:

 1. Музыкальная энциклопедия . М., « Музыка», 1982

 2. Лобанова М. Музыкальный стиль и жанр. М., « Музыка»,1982

 3. Данилин Н.В. «Искусство хорового пения»: учебное пособие для вузов - Москва, Государственное музыкальное издательство. 1963г.

 4. Птица К.Б. «Работа в хоре»: учебное пособие для вузов.- М., 1975г.

 5. Птица К.Б. «Очерки»: - Москва «Музыка» 1991г.,- 230с.

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница