Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Скачать 83.88 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер83.88 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/99006.doc

Әдістемелік ұсыныстардың

титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау

мамандығының студенттерге арналған

«Сапа менеджменті жүйелері»


ПӘНДІ ОҚУ ҮШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

Әдістемелік ұсыныстарды

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректоры

_____________Н.Э. Пфейфер

«___»_____________20__ ж.


Құрастырушы: т.ғ.к., доценті____________ Ықсан Ж.М.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттерге арналған «Сапа менеджменті жүйелері»


ПӘНДІ ОҚУ ҮШІН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Кафедра отырысында ұсынылды «___»________20__ ж., хаттама №__

Кафедра меңгерушісі____________И.А. Шумейко
Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу−әдістемелік кеңесімен мақұлданған «___»__________20__ ж., хаттама №___

ОӘК торағасы_______________ Ж.Е.Ахметов
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________Т.Т.Тоқтағанов «___»________20__ ж.ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚБ бастығы_______________ А.А. Варакута «___»_________20__ ж.


Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталды

«____»________20___ж., хаттама №____

  1. Пәннің мазмұны
    1. Пәнді оқытудағы мақсаты

Сапа менеджментінің жүйелерге арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттардың топшасының негізгі талаптарын, құрылымын, сапа менеджмент жүйелердің құжаттамаларды, мақсаттары мен саясатын, сертификаттау және аудит өткізу білімдерді қамтамасыз ету.

    1. Пәнді оқытудың міндеттері

Өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау, ИСО 9000 стандарттардың ұстанымдарды пайдалану, сапа менеджмент жүйелердің аудиттерін өткізу және сапа менеджмент жүйелердің құжыттымаларды дайындау үшін тәлімгерлерді оқыту.

1.3 Пәнін оқығаннан кейін тәлімгер білу қажет:

− сапа менеджментінің жүйесіне арналған ИСО 9000:2000 халықаралық стандарттар топшасының талаптарын;

− өндіріске халықаралық стандарттарды еңгізу тәртібін;

− сапа менеджмент жүйесінің ұстанымдарды, құрастыруды;

− сапа менеджмент жүйесіндегі ақпараттық технологияларын пайдалану.

Істеу қажет:

− өнімдердің өмірлік циклдарын анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің үрдістерін анықтау;

− сапа менеджмент жүйесінің құжаттамаларды дайындау;

− сапа менеджмент жүйесінің аудиттерін өткізу және өндірістерді, ұйымдастырларды сертификаттауға дайындау.


2 Дәріс сабақтардың мазмұны

1 тақырып − Кіріспе. Сапа басқару жүйелердің даму тарихы. Сапа менеджментінің жүйелерідн қажеттілігі.

2 тақырып − ИСО 9000:2008 халықаралық стандарттар топшасының негізгі ережелері. ИСО 9000:2008 халықаралық стандарттарынның негізгі анықтамалары, ұғымдары, қызметтері мен қажеттілігі.

3 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің құжаттамалардың құрылымы. Сапа саласындағы саясаты мен мақсаттары. Құжаттамалық процедуралардың құрылымы, қажеттілігі. Сапа менеджментінің құжаттамалардың құрылымы, үрдістері мен құрастыруының тәсілі. Қазақстан Республика аумағында пайдаланатын стандарттар және басқа нормативті-техникалық құжаттамалардың түрлері.

4 тақырып − Өнімнің өмірлік циклдары. Өлшеу, талдау, жақсарту.

Өнеркәсіптік өнімдерді жасау, құрастыру, бақылау, сату және пайдалану сатылары.

5 тақырып − Сапа менеджмент жүйелердің ұстанымдары. ИСО 9001:2008 халықаралық стандартының сапа менеджмент жүйенің ұстанымдарының мазмұны. Сапа менджментінің жүйелердің сегіз ұстанымдарды пайдалануының қажеттілігі.

6 тақырып − Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, мендеттері мен мақсаттары.

7 тақырып − ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйені дайындау, өндіру және пайдалану

8 тақырып – Сапа менеджмент жүйелері мен табиғатты қорғау. Машина жасау өндірістің үрдістерді реттеу және табиғатты қорғау халықаралық стандарттарды пайдалану.

9 тақырып − МС ИСО 10011…10013, 14001, 19011 стандарттар топшасының негізгі ережелері. Табиғатты және еңбекті қорғау жөніндегі халықаралық стандарттарды пайдалануының негіздері мен тәсілдері.

10 тақырып − ТQM ұстанымдары.

11 тақырып − Сапа менеджментінің жүйелердің ішкі және сыртқы аудиті

12 тақырып − Сапа менеджмент жүйелерді сертификаттау.

Машина жасау өндірісіндегі сапа менеджментінің жүйелерді сертификаттау мақсаттары, міндеттері мен тәсілдері.

2. 1 Пәннің тәжірибе бөлімінің мазмұны

Тәжірибелік жұмыстың мақсатары – сапа менеджменті бойынша ИСО 9000 халықаралық стандарттардың мазмұның оқу және, ұйымдастырларда сапа жүйелерін кұру кезінде білімдерді пайдалану және негізгі құжаттамаларды жасау және еңгізу.

Тәжірибелік жұмыстар сабақтарды өз бетімен орындау қажеттілігі болуы, өз өзін ұйымдастыру және өз өзін ұстау үшін студенттердің шығармашылық қабілеттілігі мен ойлау қабілеті дамуына бағытталған. Ол дәрісті сабақтарда алынған білімді бекітуіне және ұлғайтуына қабілеттенеді.

Тәжірибелік жұмыстардың тізімі:

№1 тәжірибелік жұмыс – Техникалық өнімдердің сапа көрсеткіштерді жіктеу және сапаны анықтау технологиясының зерттеу.

№2 тәжірибелік жұмыс – Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу жөніндегі Қомитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттарын анықтау.

№3 тәжірибелік жұмыс − ИСО 9000 халықаралық стандарттар бойынша сапа менеджментінің жүйесінің элементтерін жасау.


2.2 Тәлімгердің өздік жұмыстарының мазмұны

Өздік жұмыстар дағдыларын және басқа да білімдерді алу үшін студент өздік жұмыстардың екі түрі қолданылады:

1. Дәрістік материалдарды бойынша өздігінен дайындалу. Бақылаудың түрі – тәжірибелік сабақтарда сұрау және аралық бақылау кезінде тестілеу.

2. Дәрістік аудиториялық сабақтарда оқып-танымайтан бөлімдер бойынша өзіндік дайындалу. Бақылаудың түрі – берілген тақырыптар бойынша рефераттарды дайындау.
СӨЖ-дің түрі

Тапсыратын түрі

Бақылаудың түрі

Сағат-тардың көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындалуы

Сұрау

Сабақтарда жұмыс істеу

20

2

Тәжірибелік және жұмыс тапсырмаларды дайындау

Жұмыс дәптер

Сабақтарда жұмыс істеу

30

3

Қосымша материалды оқу

Реферат

Рефератты қорғау

20

4

Бақылау жұмыстарға дайындалуы
МБ1, МБ2

20
Барлығы:

90


Студенттердің өздік жұмыстардың тақырыптарының тізімі

1. Сапаны басқару әдістері [1-3,6].

2. Сапаны басқару жүйелері [1,2-5].

3. Өнімнің өмірлік циклдары [1,7-9].

4. Сапа жүйені сертификаттау [2,5].

5. СМЖ құрылымы мен иерархиясы [1,2-5].

6. Сапа жүйесінің ақпараттық қамтамасыз етуі [2,5].

7. TQM ұстанымдары [3-5].

8. ИСО 9000:2000 және 2008 ж. жаңа болжамалардың айырмашылықтары [2,4].

9. ИСО 10011 халықаралық стандарты [3-5].

10. Экологиялық менеджмент аумағындағы ИСО 14000 халықаралық стандарттардың мазмұны [1,6].

11. Ішкі және сыртқы аудитінің тәртібі мен қажеттілігі [3-5].

12. Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуштердің қажеттілігі, жүргізудің тәртібі, мазмұны [2].

13. Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу бойынша Комитетінің қызметі, міндеттері мен мақсаттары [2].

14. Құжаттамалық процедураларды жасау жәртібі мен мазмұны [1,2].

15. Ұйым стандарты (мазмұны, қолдану саласы мен жасау тәртібі) [1-2].

16. Ұйымның сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарды жасау [1-2].

17. Сапа менеджмент жүйені жақсарту үшін ұсыныстары [3-8].

18. Ресурстардың менеджменті [7-8].

19. ИСО 9001:2000 халықаралық стандарт бойынша сапа менеджмент жүйелерге қойылатын негізгі талаптары [1,3,7].

20. Өнімдердің сапамен басқаруының статистикалық әдістері [7-9].

21. Жапон сапасының ерекшіліктері [7,9,10].

22. Сапа менеджментінің жүйені еңгізу үрдісі [3-5,7].

23. QS 9000 өнеркәсіп стандартының мазмұны және пайдалану қажеттелігі [7-9].

24. Сапа менеджмент жүйесін сертификаттаудың мақсаттары мен міндеттері [3-5,7-10].

25. Басшылықтың жауапкершілігі [3,7,8].


3 Қолданылатын әдебиеттердің тізімі

Негізгі

1. «Сапа менеджменті жүйелері» пәні бойынша дәрістік кешені. − Иксан Ж.М., 2010 ж.

2. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикаының Заңы. - Астана, 2005.

3. ҚР СТ ИСО 9000:2008 Сапа менеджментінің жүйелері. Жалпы ережелері мен сөздік. − Астана, 2007.

4. ҚР СТ ИСО 9001:200 Сапа менеджментінің жүйелері. Талаптар. − Астана, 2007.

5. ҚР СТ ИСО 9004:2001 Сапа менеджментінің жүйелері. Қызметті жақсарту жөнінен ұсыныстар. − Астана, 2001.

6. ҚР СТ ИСО 14001:2006 Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық. − Астана, 2006.

7. Управление качеством. Учебник для ВУЗов. − Салимова Т.А., 2007.

Қосымша

8. Никитин В.А., Филончева В.В. Управление качеством. 2005 − 127 с.

9. Шубенкова Е.В. Тотальное управление качеством. − М. : Экз. 2005 − 256 с.

10. Аристов О.В. Управление качеством. − М. : Инфра − М., 2004 − 240 с.


Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының отырысында
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Лист утверждения к рабочей ф со пгу 18. 1/06 программе дисциплины разработанной на основании
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының Ғылым және білім министірлігі
«Ветеринариялық санитариялық сараптаудағы топографиялық анатомия және лимфа жүйесі» бойынша бағдарламасы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
В020300 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
«Қазақстандағы ХХ ғ Шетел кәсіпкерлігінің қалыптасу тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі
М070300 «Ақпарақаттық жүйелер» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан пәндерінің тізімі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница