«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Скачать 100.93 Kb.
Название«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Дата конвертации13.02.2016
Размер100.93 Kb.
ТипДокументы
источникhttps://kuef.kz/upload/iblock/4b4/4b477276f1f69c010cd8280363a6a524.doc
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІ


Жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламалар жоғары мектебі


«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ


БЕКІТЕМІН

ОӘК төрайымы, академиялық

қызмет жөніндегі проректор

____________Сагинтаева С.С.

«_____» ____________ 2014 ж.


6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша

ОҚУҒА ТҮСУ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ


АСТАНА 2014


6М051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

мамандығы бойынша

қабылдау емтихан сұрақтарының тізімі
Пән атауы

Сұрақтар саны

1

Менеджмент

50

2

Инновациялық менеджмент

50

3

Мемлекеттік басқару теориясы

50МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеттері

 2. Басқару мәні және менеджмент эволюциясы


 3. Басқарудағы үдеістік, жүйелік және жағдайлық тәсілдер

 4. Ұйым түсінігі және оның түрлері

 5. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

 6. Менеджмент функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау

 7. Ұйымды стратегиялық басқару

 8. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару

 9. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру

 10. Кәсіпкерліктегі тәуекелді басқару

 11. Менеджменттегі коммуникациялар

 12. Топтық динамика және персоналды басқару

 13. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары

 14. Кәсіпорындағы жанжалды басқару

 15. Басқару этикасы және ұйымдық мәдениет

 16. Өндірістік менеджменттің мәні және функциялары

 17. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы, оны жетілдіру жолдары

 18. Өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың ұтымды ұстанымдары.

 19. Өндірістік процесті ұйымдастырудың формалары.

 20. Өндірісті ұйымдастырудың ағындық әдістері

 21. Өндірісті ұйымдастырудың ағындық емес әдістері

 22. Өндірістік цикл, оның құрылымы, оның ұзақтығын анықтайтын факторлар

 23. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру

 24. Кәсіпорынның сайман шаруашылығын ұйымдастыру

 25. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру

 26. Зауыт ішіндегі көлік шаруашылығын ұйымдастыру.

 27. Материалды-техникалық қамтамасыз етуді және қойма шаруашылығын ұйымдастыру

 28. Кәсіпорындағы инновациялық қызметті басқару

 29. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару

 30. Сапа менеджментінің жүйесі

 31. Кәсіпорында жоспарлаумен басқарудың торлық әдістерін қолдану

 32. Кәсіпорында өнімді өндіруі және оны сатуды жоспарлау

 33. Өндірісті оперативтік басқару

 34. Тұрақты және жобалау қызметi: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

 35. Жобаның табыстылығының триплетi: мерзiмi, сапасы және бюджет.

 36. Жобаны басқарудың жалпы басқарумен байланысы.

 37. Жоба кезеңдерi: инициациялау, орындау, аяқтау.

 38. Жобаға қатысушылардың келiспеушiлiктерi. Жоба менеджерiнiң жеке қасиеттерi.

 39. Жобаның өмiрлiк циклi.

 40. Жобаны басқару функциялары. Жобаны басқарудың жүйешелер құрамы.

 41. Жоба типтерiн жiктеу.

 42. Жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы.

 43. Жобаға бағытталған ұйымдастырушылық құрылымы.

 44. Матрицалық ұйымдастырушылық құрылымы:

 45. Жобаны таңдау әдiстерi және критерийлерi.

 46. Жұмыстың иерархиялық құрылымы (WBS).

 47. Жобаның құнын басқарудың негiзгi ұстанымдары.

 48. Жоба жоспарын орындау.

 49. Персоналды басқару түсінігі, оның мақсаты.

 50. Трансұлттық компаниялар«ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ»

 1. Инновация және инновациялық үрдістер түсінігі.

 2. Инновациялардың сыныптамасы.

 3. Инноватика теориясының қалыптасуы. Оның қазіргі күнгі концепциялары

 4. Инновациялық үрдістердің кезеңдері.

 5. Инновациялық қызметтің объектілері мен субъектілері.

 6. Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды.

 7. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің түсінігі.

 8. Инновациялық әлеуетті талдау. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің деңгейін анықтау.

 9. Инновациялық жобаларды басқару. Инновациялық жобалардың түрлері.

 10. Инновациялық жобаның кезеңдері мен фазалары.

 11. Инновациялық жобаның бизнес жоспары.

 12. Инновациялық жобаның экономикалық тиімділігін негіздеу.

 13. Ағымдық таза құн әдісі, қайтарымдылық индекс әдісі.

 14. Ішкі табыстылық нормасының әдісі, ағымдық қамту әдісі.

 15. Инновациялық жобаларды бағалауда қандай әдістерді қолдануға болады?

 16. Ағымдық таза құн әдісіның мәні.

 17. Ішкі табыстылық нормасы дегеніміз не?

 18. Ағымдық қамту әдісінің мәні неде?

 19. Инновациялық жобалардағы тәуекелдер. Инновациялық жобалардағы туәекелдердің ерекшеліктері.

 20. Инновациялық жоба тәуекелдерінің сыныптамасы.

 21. Инновациялық жоба тәуекелдерін басқару кезеңдері.

 22. Инновациялық жоба тәуекелдерін басқарудың негізгі әдістері.

 23. Инновациялық жоба тәуекелдерін зерттеу және бағалау әдістері.

 24. Тәуекелді басқарудың нагізгі әдістері.

 25. Өнімнің өмірлік циклінің әр кезеңдерінде инновацияларды құру және игеруді басқару әдістері.

 26. Бенчмаркетинг әдісі – жұмыстардың ең жақсы тәжірибесін қолдану. Бенчмаркетинг түрлері мен деңгейлері.

 27. QFD (сапа функциясы) әдісі – тұтынушылардың қажеттіліктерін өнімге ауыстыру.

 28. Функционалдық-құндылық талдау. Функционалдық-құндылық талдаудың қағидалары мен кезеңдері.

 29. Инновациялық стратегия түсінігі және түрлері. Кәсіпорынның инновациялық саясаты.

 30. Инновациялық стратегияның ерекшеліктері, инновациялық стратегия түрлері: бастаушылық, қорғаушылық және имитациялық.

 31. Жаппай өндіру саласының стратегиясы – виолент фирма стратегиясы.

 32. Өнімнің әртараптандыру стратегиясы және нарықты сегменттеу – патиент фирмалардың стратегиясы.

 33. Инновациялық зерттеушілік және әзірлеушілік ұйымдардың стратегиясы – эксплерент фирмалардың стратегиясы.

 34. Мамандандырылмаған бизнес саласындағы стратегия – коммутант фирмалардың стратегиясы.

 35. Инновациялық жоба қатысушылары: антрепренер, интрапренер, ой генераторы, алтын жаға, іскер періштелер, ақпараттық дарбазшылар (привратники).

 36. Зияткерлік меншік түсінігі.

 37. Зияткерлік меншіктінің құқық ретіндегі мәні

 38. Зияткерлік меншік құқығының объектісі

 39. Технология трансферті. Лизинг. Форфейтинг.

 40. Ноу-хау, патент, лицензия.

 41. Шағын инновациялық бизнестің ерекшеліктері.

 42. Шағын фирмалардың инновациялық қызметін қолдаудың әлемдік тәжірибесі.

 43. Венчурлық қаржыландыру түсінігі. Венчурлық фирмалар – тәуекел фирмалар. Венчурлық бизнестің даму эволюциясы.

 44. Венчурлық капитал түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың механизмі және қағидалары.

 45. Шағын жоғары технологиялық венчурлық компанияның өмірлік циклі.

 46. Венчурлық қаржыландырудың кезеңдері. Бастауға дейінгі (достартовый) «Seed - егін үшін компания».

 47. Бастау кезеңі - Start-up – «жаңа қалыптасқан компания».

 48. Ерте өсу кезеңі - Early Stag – «дамудың ерте кезеңі»: Қазақстан тәжірибесінен мысал.

 49. Венчурлық компанияның тұрақты өсу кезеңі: Expansion – «кеңею».

 50. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу.«МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ТЕОРИЯСЫ»


 1. Мемлекеттік басқарудың объектілері мен субъектілері.

 2. Мемлекеттік басқарудың әдістері мен түрлері.

 3. Мемлекеттік басқарудың ұстанымдары

 4. Мемлекеттік басқаруды құқықтық қамтамасыз ету

 5. Мемлекеттік басқарудың экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

 6. Мемлекеттік басқарудың деңгейлері

 7. Заң шығарушы және атқарушы билік органдарының жүйесі: олардың өзара әрекеттесуі тәртібі мен тиімділігі

 8. Нарықтық экономика жағдайындағы мемлекеттің экономикалық функциялары

 9. Экономиканы мемлекеттік басқарудың салалық және аймақтық аспектілері

 10. Қазақстан Республикасының аймақтық саясаты

 11. Мемлекеттің заманауи салық саясаты

 12. Мемлекеттің инвестициялық саясаты: мазмұны, дамудың негізгі бағыттары

 13. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу және оған қолдау көрсету

 14. Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қызметін реттеудегі мемлекеттің ролі

 15. Қазақстан Ренспубликасындағы еркін экономикалық аймақтар

 16. Мемлекеттік активтерді басқару

 17. Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу

 18. Мемлекеттің бюджет саясаты: мазмұны, міндеттері, басым бағыттары

 19. Қазіргі даму кезеңіндегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты

 20. ҚР еңбек нарығының ерекшеліктері

 21. Мемлекеттік бағдарламалар: түрлері, орындалу мерзімдері

 22. Елдің экономикалық қауіпсіздігінің түсінігі және жүйесі

 23. Өнеркәсіпті мемлекеттік реттеу

 24. ҚР 2003-2015 жылдарға араналған индустриалды-инноваациялық стратегиясының мақсаттары мен кезеңдері және оның орындалу барысы

 25. ҚР-дағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау

 26. ҚР кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

 27. Орта мерзімдік жоспарлау түсінігі, міндеттері мен функциялары

 28. Жоспар көрсеткіштерінің жүйесі

 29. Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың әдістері

 30. Әлеуметтік-экономикалық үрдістерді стратегиялық макроэкономикалық жоспарлау

 31. ҚР үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған орта мерзімдік жоспарының мақсаты мен міндеттері

 32. ҚР толық жұмысбастылықты мемлекеттік реттеу: экономикалық көрсеткіштер және заңнамалық негіздері

 33. ҚР халықты әлеуметтік қорғау жүйесі

 34. ҚР аймақтары бойынша табыстың бөлінуіндегі теңсіздік мәселелері

 35. ҚР мемлекеттік мемлекеттік қызмет

 36. ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы

 37. Мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдарының жіктелуі

 38. Мемлекеттік қызметке жұмысқа алу бойынша сынақтан өткізу

 39. Саяси мемлекеттік қызметкерлердің негізгі функциялары

 40. Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің негізгі функциялары

 41. Мемлекеттік қызметке өтудегі негізгі талаптар

 42. Мемлекеттік қызметке өтудің ұйымдық-құқықтық әдістері

 43. Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің лауазымды орынға тағайындау үдерісініе процессіне конкурс өткізу тәртібі

 44. Әкімшілік мемлекеттік лауазым санаттарына қойылатын біліктілік талаптары

 45. Кластерлік дамудың теориялары

 46. Кластерлердің түрлері мен деңгейлері

 47. Халықаралық бәсекелестік. «Бәсекелестік ромб» түсінігі

 48. Мемлекеттің бәсеке қабілеттілігін талдау

 49. Кластерлік басқару және мемлекеттік өнеркәсіптік саясат

 50. ҚР өнеркәсібінің құрылымыНегізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Омега-Л., 2011. Издание 3-е, дополненное.

2. Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник./ Пер. с анг.; Под ред. Л.Л. Любимова. – М.: Аспект пресс, 2009.

3. Курманов Н.А. Теория государственного управления: Учебное пособие- Астана, 2013

4. Барабашев Г.В. Местное самоуправление. М., МГУ, 2010

5. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учеб. Пособие. – М.: Логос, 2011.

6. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 2009.

7. Государственное и муниципальное управление: Словарь-справочник. – М.: Магистр, 2011.

8. Государственное управление. Основы теории и организации./ Под ред. В.А. Козбаненко. Учебник. – М.: СТАУТ, 2012.

9. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. – Ростов-на-Дону: 2010

10. Государственное и муниципальное управление: Учебник. М.: Юристъ, 2010.

11. Шамхалов Ф. Теория государственного управления. М.: Экономика, 2012.


Қосымша әдебиеттер

1.Албегова И.М., Емцов Р.Г., Холопов А.В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под общ. Ред. Проф. А.В. Сидоровича. – М.: Дело и сервис, 2010.

2. Оболонский А.В. Человек и государственное управление. М., 2010.

3. Петрова В.Ф. Демократизация постоталитарного мира: история и современность. Алматы, Атамура, 2011.

4. Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвызайных ситуациях, М., 2011.

5. Табанов С.А. Совершенствование законодательства: теория и опыт РК. Алматы, Жеті жарғы, 2009.

6. Иванов В.Н. Местное самоуправление: проблемы теории и практики. СПб.: Изд-во СПб университети, 2012

Похожие:

«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«Қаржы» кафедрасы бекітемін академиялық мәселелер бойынша проректор, ОӘК төрайымы
М050900 «Қаржы» мамандығының ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша магистранттарына арналған педагогилақ тәжірибе
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
М050600 «экономика» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconТәрбие ісі жөніндегі проректор
Студенттер Кеңесінің төрайымы Андабекова Гульмираның 2010-2011 оқу жылында өткізген жұмысы туралы есеп беруі
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«жалпы психология» кафедрасы «бекітемін» ҒЖ және хб жөніндегі проректор
В050300 -«Психология» мамандығының Жалпы психология және Психология, Жас ерекшелік психология пәндердің типтік бағдарламалары негізінде...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon1. 2 Менеджмент және маркетинг кафедрасы
ОӘК экономикалық мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге арналған. ОӘК оқу уақытын тақырыптар мен оқу сабақтарын, студенттердің...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconЖҰмыс оқу бағдарламасы мамандығы: 6М110100-«Медицина»
«Бекітемін» ғылым және клиникалық жұмыстар жөніндегі проректор, м.ғ. к. Нұрмашев Б.Қ
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница