Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б
Скачать 103.87 Kb.
НазваниеЛекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б
Дата конвертации13.02.2016
Размер103.87 Kb.
ТипЛекция
источникhttp://www.vuzbaishev.kz/bulleten/2015/2_2015.doc
С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің кітапханасы


Ақпараттық бюллетень

2

Жаңа кітаптар тізімі

2015-2016 оқу жылы


Ақтөбе 2015


Құрметті оқырмандар!

Сіздерді кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамыз.


Библиографиялық сипаттамаБөлім

Авторы. Атауы. Жылы.

Оқу залы

Абоне-

мент

Қазақстан тарихы

1

94

Қ18

Қазақстан тарихы: Лекциялар курсы. Ред. басқ. Қ.С. Қаражан. - Алматы: NURPESS, 2014.-168 б.


Лекциялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған.

-

10

2

94

И91

История Казахстана: Курс лекций. Под ред. К.С. Каражана. –Алматы: NURPESS, 2011.-432 с.


Предназначен студентам высших учебных заведений, средних учебных заведений и для старшеклассников общеобразовательных школ.

3

7

Құқық

3

342

Ж56

Б.А. Жетписбаев Әкімшілік жауаптылық: Оқулық. Алматы: NURPESS, 2014.-352 б.


Оқулық заңгерлік білім беретін ЖОО бакалавр, магистрант, докторанттары мен оқытушыларына арналған.

3

7

4

347

Г75


Н.Ш. Камбарова Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. Учебное пособие. - Алматы: NURPESS, 2014.-316 с.

Учебное пособие написано с учетом внесенных изменений и дополнений в гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан.

3

7

5

340

К35

Кемали М. Права человекаи механизм их защиты: Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2012.-420 с.


Издание предназначено для студентов и преподавателей высших юридических учебных заведений, а также широкого круга читателей.

3

7

6

347

К29

Кемали М.С. Адам құқықтары және оларды қорғаудың тетіктері: Оқу құралы. – Алматы: NURPESS, 2012.-396 б.


Оқулық заң саласындағы жоғары оқу орындарының оқытушы- ларына, студенттер мен магистранттарға және басқа да оқырмандараға арналған.

3

7

7

347

Ж92

Журсимбаев С.К. Прокурорский надзор в Республике Казахстан: Учебник. – Алматы: NURPESS, 2010.-356 с.


Учебник подготовлен на основе Закона «О Прокуратуре» и других нормативных правовых актов, действующих по состоянию на 1 июля 2010 года.

3

7

Педагогика

8

37

Н13

Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі: Оқу құралы.-Алматы: NURPESS, 2014.-272 б.

3

7

9

37

Б12

Бабаев С.Б. Тұлғалық педагогика. Педагогикалық теория негіздері. Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2013.- 336 б.


Еңбек ЖОО тәлім-тәрбие мамандығын таңдаған болашақ педагогтарға, мектеп мұғалімдеріне және барша қауымға арналады.

-

10

Өсімдіктер физиологиясы

10

581

А90

Атабаева С.Ж. Өсімдіктер физиологиясы: оқу құралы.Алматы: Бастау, 2015.-272 б.


Оқу құралы «Өсімдіктер физиологиясы» пәнінің типтік оқу бағдарламасына сай құрастырылған және жоғары оқу орында- рының «Биология», «Биотехнология», «Экология» мамандық- тары бойынша оқитын студенттерге арналған.

-

10

Экономика

11

330

Э40

Экономиканы мемлекеттік реттеу: Оқулық / Б.С.Мырзалиев және т.б. – Алматы: NURPESS, 2014.-272 б.


Оқулықта нарықтық қатынастар жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелері қарастырылған.

-

13

12

330

Д58

М.В. Довбенко, Ю.И. Осик Новелианттар еңбектеріндегі қазіргі экономикалық теориялар: Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2012.-416 б.


Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономика маманды -ғының студенттеріне арналған.

3

7

13

330

А87

Асан Д.С. және т.б. Экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты дамыту тетіктері. Оқу құралы. Алматы: NURPESS, 2011.-160 б.


Оқу құралы студенттердің, магистралардың және аспиранттар- дың экономика мен әлеуметтікті реттеудегі және дамытудағы ғылыми ізденістеріне арналған.

-

10

14

338

Э40

Елемесов Р.Е. и др. Экономика зарубежных стран: Учебное пособие. –Алматы: Заң әдебиеті, 2009.-240 с.


Адресовано преподавателям, аспирантам, студентам и всем тем, кто интересуется мировой экономикой и международными экономическими отношениями.

-

10

Туризм

15

796

У18

Уварова А.К. Организация питания в туризме: учебное пособие. –Алматы: Бастау, 2015.-328 с.


Предназначено для студентов высших и средне-сециальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Туризм», преподавателей вузов, специалистов в области гостеприимства и туризма.

5

5

16

379

С52

Смыкова М.Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг. -Алматы: NURPESS, 2014.-246 с.


В учебном пособии раскрываются теоретические и экономи- ческие основы туристского и гостиничного бизнеса

-

10

Басқару есебі

17

657

А45

К.Н. Алданиязов Управленческий учет и анализ: Учебное пособие. - Алматы: NURPESS, 2014.-204 с.


Предназначено для студентов вузов и колледжей, обучающих- ся по экономическим специальностям, а также для работников, занимающихся учетом, планированием и управлением производством.

1

3

Бухгалтерлік есеп

18

657

М91

Б.С.Мырзалиев, Р.С.Әбдішүкіров Бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастыру: Практикум. Алматы: NURPESS, 2014.-168 б.

Бухгалтерлік есеп шоттары Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) негізінде берілген.

3

7

19

657

М91

Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есепті үйренудің әдістемелері. Практикум. Алматы: NURPESS, 2014.-90 б.


Оқу құралы басшылар, қаржыгерлер, менеджерлер, маркето -логтар мен кәсіпкерлерге арналған.

-

20

20

657

Б38

Бейсенбаева А.К. Туризмдегі бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. -Алматы: NURPESS, 2014.-230 б.


Саланы оқып үйренуге және тәжірибеде көмекші құрал ретінде ЖОО студенттеріне және салаға қызығушылық тудырған тұлғаларға пайдалануға арналған.

3

7

21

657

М91

Мырзалиев Б.С., Әбдішүкіров Р.С. Бухгалтерлік есеп жүргізудің тәжірибелік әдістемелері: Практикум. (аранайы курс) Алматы: NURPESS, 2014.-252 б.

Бухгалтерлік есеп шоттары Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ХҚЕС) негізінде берілген.

3

7

22

657

Б58

Бейсенбаева А.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. -Алматы: NURPESS, 2013.-184 б.

Оқу құралы ЖОО экономикалық мамандықтар бойынша білім алатын студенттерге, бухгалтерлер мен аудиторларға, сала мамандарына арналған.

-

10

Бизнес и страхование

23

334

А88

Ж.А. Асқарова Бизнесті бағалау. Оқу құралы. - Алматы: NURPESS, 2013.-206 б.


Оқу құралы жоғары оқу орындарында мемлекеттік стандарт -тарға сәйкес экономика мамандықтары бойынша дайындалатын студенттерге арналған.

-

10

24

368

Н19

Назарчук И.М. Страхование: Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2014.-160 с.


Пособие может быть полноценным источником знаний основ страхового дела для руководителей и специалистов хозяйст-вующих субъектов, всех граждан, интересующихся вопроасами страхования.

-

15

Логистика

25

338

Д81

Т.Г. Дудар и др. Логистика: базовый курс. Учебное пособие. Алматы: NURPESS, 2014.- 206 с.


Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей, асипрантов, магистрантов, менеджеров-логистов а также для всех , кто интерсуется логистикой.

-

10

Өндірістегі қауіпсіздік

26

614

Қ67

Қосжанов С. және т.б. Өндірістегі қауіпсіздік. Оқу құралы. – Тараз: ТарМУ, 2010.-150 б.


Оқу құралы жоғары оқу орындарының техникалық және технологиялық мамандықтарына білімгерлеріне, оқытушы -ларына арналған.

5

198

Информатика

27

004

Х16

Т.Хакимова Компьютерлік өңдеуді автоматтандыруда иновациялық технологияларды пайдалану. Оқу құралы. - Алматы: NURPESS, 2013.-100 б.


Оқу құралының мақсаты-студенттерге дербес компьютерде жоғары дәрежеде өзіндік жұмыстарды жетілдіруді үйрету.

3

7

Физика и математика

28

532

Қ14

Қадырбаев А.К. және т.б. Сұйықтар мен газ механикасы, гидро-пневмо және электр жетектері : оқулық.Алматы: Бастау, 2015.-464 б.


Оқулық техникалық мамандықтарының студенттеріне, арнаулы колледж оқушыларына, әртүрлі саладағы инженерлер мен ғылыми қызметкерлерге, аспиранттарға, магистранттарға, өндіріс саласындағы инженерлерге өте қажет.

5

5

29

511

А31

Айдос Е.Ж. Комплекс айнымалды функциялар теориясы және операциялық есептеулер: Оқу құралы. –Алматы: Бастау, 2015.-288 б.


Кітап жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушы- ларына арналған.

5

5

Похожие:

Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconЛекциялар курсы / Күләш Әбілқызы Берденова; Т. Рысқұлов атын. ҚазЭУ. Алматы: Экономика, 2008. 383, [1] б
Алматы қаласы көркемсуретті тарихы: ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін / [бас ред. Б. Ө. Жақып]. Алматы: Қазақ энцикл., 2009. 348,...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconСписок книг, поступивших в библиотеку Казну им аль-Фараби
Боранбаева, А. Ж. Иран филологиясына кіріспе: лекциялар курсы / Айман Жұбатқанқызы Боранбаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. Алматы: Қазақ...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексі
Р заңымен (бұр ред.қара); 2014. 29. 12. №269-v қр заңымен (бұр ред.қара); 2014. 29. 12. №272-v қр заңымен (бұр ред.қара); 2015. 14....
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconДизельного топлива для учреждений гккп ясли сад №168 Управления образования города Алматы
«Дизельного топлива для учреждений гккп ясли сад №168 Управления образования города Алматы»
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconБиблиографический указатель включает научные труды препо­давателей за период с 2010 по 2014 год
Оқытушылардың ғылыми еңбектерінің библиографиялық көрсеткіші (2010 – 2014) = Библиографический указатель научных трудов преподавателей...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconАкимат восточно-казахстанской области агентство по делам религий республики казахстан
Религия и традиции против радикализма: Материалы Республиканской научно-практической конференции, 18 июня 2014 г., под ред.: Мухамеджанова...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconҚазақстан халықтары Ассамблеясының Стратегиясы мен Қазақстан халықтары Ассамблеясының ережесі туралы//Н. Назарбаев – этносаралық және конфессияаралық келісімінің қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы / Жалпы ред басқ. Ж.Ә.Әлиев. А., 2006. б. 163 – 182
«Аcсамблея Қазақстанның саяси жүйесінің маңызды бір белгісіне айналды, ол барлық этностардың мүдделерін бірарнаға тоғыстырады, ұлттың...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconРоссийской Федерации Тольяттинский государственный университет Научно-образовательный центр «Перспектива»
К 29 Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconЛекциялар 15
Жалпы химия” курсы жалпы теориялық мәселелерді қамтып, университеттердің биология, химия және химия биология мамандықтары студенттеріне...
Лекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б iconУчебное пособие по медицинской статистике / Под ред. Белицкой Е. Я-1979г/ Актуальные проблемы социальной медицины и управления здравоохранением // в сб: Избранные лекции / под ред. Д. м н Кульжанова М. К/ Алматы, 1994-175 стр
«Денсаулық сақтаудағы бағаны белгілеу. Салық салудың мәні және оның функциялары» тақырыбы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница