«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Скачать 87.17 Kb.
Название«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Дата конвертации13.02.2016
Размер87.17 Kb.
ТипДокументы
источникhttps://kuef.kz/upload/iblock/0da/0da22674b9a535d17f6708a9b8a66df3.doc
ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УНИВЕРСИТЕТІ


Жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламалар жоғары мектебі


«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ


БЕКІТЕМІН

ОӘК төрайымы, академиялық

қызмет жөніндегі проректор

____________Сагинтаева С.С.

«_____» ____________ 2014 ж.


6М050700 – «Менеджмент» мамандығы бойынша

ОҚУҒА ТҮСУ ЕМТИХАН БАҒДАРЛАМАСЫ


АСТАНА 2014


6М050700 - «Менеджмент» мамандығы бойынша

қабылдау емтихан сұрақтарының тізімі
Пән атауы

Сұрақтар саны

1

Менеджмент

50

2

Инновациялық менеджмент

50

3

Жобаны басқару

50МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеттері

 2. Басқару мәні және менеджмент эволюциясы


 3. Басқарудағы үдеістік, жүйелік және жағдайлық тәсілдер

 4. Ұйым түсінігі және оның түрлері

 5. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

 6. Менеджмент функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау

 7. Ұйымды стратегиялық басқару

 8. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару

 9. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру

 10. Кәсіпкерліктегі тәуекелді басқару

 11. Менеджменттегі коммуникациялар

 12. Топтық динамика және персоналды басқару

 13. Лидерлік, билік және ықпал ету теориялары

 14. Кәсіпорындағы жанжалды басқару

 15. Басқару этикасы және ұйымдық мәдениет

 16. Өндірістік менеджменттің мәні және функциялары

 17. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы, оны жетілдіру жолдары

 18. Өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың ұтымды ұстанымдары.

 19. Өндірістік процесті ұйымдастырудың формалары.

 20. Өндірісті ұйымдастырудың ағындық әдістері

 21. Өндірісті ұйымдастырудың ағындық емес әдістері

 22. Өндірістік цикл, оның құрылымы, оның ұзақтығын анықтайтын факторлар

 23. Кәсіпорынның жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру

 24. Кәсіпорынның сайман шаруашылығын ұйымдастыру

 25. Кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын ұйымдастыру

 26. Зауыт ішіндегі көлік шаруашылығын ұйымдастыру.

 27. Материалды-техникалық қамтамасыз етуді және қойма шаруашылығын ұйымдастыру

 28. Кәсіпорындағы инновациялық қызметті басқару

 29. Кәсіпорындағы өнім сапасын басқару

 30. Сапа менеджментінің жүйесі

 31. Кәсіпорында жоспарлаумен басқарудың торлық әдістерін қолдану

 32. Кәсіпорында өнімді өндіруі және оны сатуды жоспарлау

 33. Өндірісті оперативтік басқару

 34. Тұрақты және жобалау қызметi: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

 35. Жобаның табыстылығының триплетi: мерзiмi, сапасы және бюджет.

 36. Жобаны басқарудың жалпы басқарумен байланысы.

 37. Жоба кезеңдерi: инициациялау, орындау, аяқтау.

 38. Жобаға қатысушылардың келiспеушiлiктерi. Жоба менеджерiнiң жеке қасиеттерi.

 39. Жобаның өмiрлiк циклi.

 40. Жобаны басқару функциялары. Жобаны басқарудың жүйешелер құрамы.

 41. Жоба типтерiн жiктеу.

 42. Жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы.

 43. Жобаға бағытталған ұйымдастырушылық құрылымы.

 44. Матрицалық ұйымдастырушылық құрылымы:

 45. Жобаны таңдау әдiстерi және критерийлерi.

 46. Жұмыстың иерархиялық құрылымы (WBS).

 47. Жобаның құнын басқарудың негiзгi ұстанымдары.

 48. Жоба жоспарын орындау.

 49. Персоналды басқару түсінігі, оның мақсаты.

 50. Трансұлттық компаниялар«ИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ»

 1. Инновация және инновациялық үрдістер түсінігі.

 2. Инновациялардың сыныптамасы.

 3. Инноватика теориясының қалыптасуы. Оның қазіргі күнгі концепциялары

 4. Инновациялық үрдістердің кезеңдері.

 5. Инновациялық қызметтің объектілері мен субъектілері.

 6. Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды.

 7. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің түсінігі.

 8. Инновациялық әлеуетті талдау. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетінің деңгейін анықтау.

 9. Инновациялық жобаларды басқару. Инновациялық жобалардың түрлері.

 10. Инновациялық жобаның кезеңдері мен фазалары.

 11. Инновациялық жобаның бизнес жоспары.

 12. Инновациялық жобаның экономикалық тиімділігін негіздеу.

 13. Ағымдық таза құн әдісі, қайтарымдылық индекс әдісі.

 14. Ішкі табыстылық нормасының әдісі, ағымдық қамту әдісі.

 15. Инновациялық жобаларды бағалауда қандай әдістерді қолдануға болады?

 16. Ағымдық таза құн әдісіның мәні.

 17. Ішкі табыстылық нормасы дегеніміз не?

 18. Ағымдық қамту әдісінің мәні неде?

 19. Инновациялық жобалардағы тәуекелдер. Инновациялық жобалардағы туәекелдердің ерекшеліктері.

 20. Инновациялық жоба тәуекелдерінің сыныптамасы.

 21. Инновациялық жоба тәуекелдерін басқару кезеңдері.

 22. Инновациялық жоба тәуекелдерін басқарудың негізгі әдістері.

 23. Инновациялық жоба тәуекелдерін зерттеу және бағалау әдістері.

 24. Тәуекелді басқарудың нагізгі әдістері.

 25. Өнімнің өмірлік циклінің әр кезеңдерінде инновацияларды құру және игеруді басқару әдістері.

 26. Бенчмаркетинг әдісі – жұмыстардың ең жақсы тәжірибесін қолдану. Бенчмаркетинг түрлері мен деңгейлері.

 27. QFD (сапа функциясы) әдісі – тұтынушылардың қажеттіліктерін өнімге ауыстыру.

 28. Функционалдық-құндылық талдау. Функционалдық-құндылық талдаудың қағидалары мен кезеңдері.

 29. Инновациялық стратегия түсінігі және түрлері. Кәсіпорынның инновациялық саясаты.

 30. Инновациялық стратегияның ерекшеліктері, инновациялық стратегия түрлері: бастаушылық, қорғаушылық және имитациялық.

 31. Жаппай өндіру саласының стратегиясы – виолент фирма стратегиясы.

 32. Өнімнің әртараптандыру стратегиясы және нарықты сегменттеу – патиент фирмалардың стратегиясы.

 33. Инновациялық зерттеушілік және әзірлеушілік ұйымдардың стратегиясы – эксплерент фирмалардың стратегиясы.

 34. Мамандандырылмаған бизнес саласындағы стратегия – коммутант фирмалардың стратегиясы.

 35. Инновациялық жоба қатысушылары: антрепренер, интрапренер, ой генераторы, алтын жаға, іскер періштелер, ақпараттық дарбазшылар (привратники).

 36. Зияткерлік меншік түсінігі.

 37. Зияткерлік меншіктінің құқық ретіндегі мәні

 38. Зияткерлік меншік құқығының объектісі

 39. Технология трансферті. Лизинг. Форфейтинг.

 40. Ноу-хау, патент, лицензия.

 41. Шағын инновациялық бизнестің ерекшеліктері.

 42. Шағын фирмалардың инновациялық қызметін қолдаудың әлемдік тәжірибесі.

 43. Венчурлық қаржыландыру түсінігі. Венчурлық фирмалар – тәуекел фирмалар. Венчурлық бизнестің даму эволюциясы.

 44. Венчурлық капитал түсінігі. Венчурлық қаржыландырудың механизмі және қағидалары.

 45. Шағын жоғары технологиялық венчурлық компанияның өмірлік циклі.

 46. Венчурлық қаржыландырудың кезеңдері. Бастауға дейінгі (достартовый) «Seed - егін үшін компания».

 47. Бастау кезеңі - Start-up – «жаңа қалыптасқан компания».

 48. Ерте өсу кезеңі - Early Stag – «дамудың ерте кезеңі»: Қазақстан тәжірибесінен мысал.

 49. Венчурлық компанияның тұрақты өсу кезеңі: Expansion – «кеңею».

 50. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу.«ЖОБАНЫ БАСҚАРУ»


 1. Жоба түсінігі және жобаны басқару.

 2. Жобаның өмір сүру циклі. Жобаны басқару үрдісі.

 3. Жоба қатысушылары.

 4. Жобаның негізгі элементтері (құрамдастары).

 5. Жоба түсінігі және жоба түрлері классификациясы.

 6. Тұрақты жұмыс және жобалық жұмыс: ұқсастығы ерекшелігі.

 7. Жоба ұйымдылығы триплет: мерізімі, сапасы және бюджет.

 8. Жобаны басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының жалпы ұстанымдары.

 9. Ұйымдастырушылық құрылым және жоба қатысушыларының қарым-қатынас жүйесі.

 10. Ұйымдастырушылық құрылым және жоба мазмұны.

 11. Жобаны ұйымдастырушылық құрылымы және оның сыртқы ортасы.

 12. Жобалық талдау мазмұны.

 13. Инвестициялық жоба тиімділігі: жалпы экономикалық, халықшаруашылық, бюджеттік, коммерциялық.

 14. Жобаның инвестициялық тартымдылық критериилері.

 15. Жобаға тартылған капитал бағасы мен оған әсер етуші факторлар.

 16. Жобаның коммерциялық тиімділігін бағалау.

 17. Жобаның бюджеттік тиімділігін бағалау.

 18. Тәуекел түсінігі мен түрлері.

 19. Белгісіздік көзқарасынан жобаның тиімділігін сапалық бағалау әдістері.

 20. Белгісіздік көзқарасынан жобаның тиімділігін сандық бағалау әдістері.

 21. Жоба тұрақтылығын талдау.

 22. Жоба сезімталдығын талдау.

 23. Жоба дамуының сценарилер талдауы.

 24. Тәуекелді басқару әдістері.

 25. Тәуекелге жауап беруді жоспарлау.

 26. Жобаны жоспарлау және оның үрдістері.

 27. Жүйелік жоспарлау.

 28. Шикізат жоспарлау.

 29. Жұмыстың иерархиялық құрылымы құрылымы (WBS).

 30. Жоба бағасын басқарудың негізгі принциптері.

 31. Жоба бағасын (құнын) бағалау.

 32. Жобаны бюджеттеу.

 33. Жоба құнын басқару әдістері.

 34. Сауда және оның түрлері.

 35. Сауда қатысушылары және олардың қызметі.

 36. Біртекті сауда жүргізудің ережесі.

 37. Келісім және келісім – шарт, келісім құрылымы.

 38. Жоба сапасы мен жоба өнімі сапасының арақатынысы.

 39. Жобаның сапа менеджменті.

 40. Сапаны жоспарлау.

 41. Сапаны қамтамасыз ету үрдісі.

 42. Сапаны басқаруды ұйымдастыру.

 43. Сапаны басқару тәсілдері.

 44. Сапа құны, сапа құнының категориялары.

 45. Жобаны орындау сапасын жоғарлату.

 46. Жобаны жұмысшылармен қамтамасыз етуді басқару жоспары.

 47. Адам ресурстарын жоспарлау.

 48. Жоба тобын жинау, жоба тобының дамуы және оларды басқару.

 49. Жоба коммуникациясын басқару.

 50. Жобаны бітіру үрдісі.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


Негізгі әдебиеттер

 1. Грэхем Х.Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. – М.: ЮНИТИ, 2010.

 2. Джой – Меттьюз Д. Развитие человеческих ресурсов // Д. Джой – Меттьюз, Д. Меггинсон, М. Сюрте / Изд.3-е. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2011. – 432 с.

 3. Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия /4-е изд. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1008 с.

 4. Соколова М.И., А.Г. Дементьева. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 240 с.Қосымша әдебиеттер

 1. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики: Учебное пособие. – М.: Консалбанкир, 2012.

 2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник. – М.: Экономистъ, 2009.

 3. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров. – М.: ИНФРА-М, 2009.

Похожие:

«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«Қаржы» кафедрасы бекітемін академиялық мәселелер бойынша проректор, ОӘК төрайымы
М050900 «Қаржы» мамандығының ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша магистранттарына арналған педагогилақ тәжірибе
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
М050600 «экономика» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconТәрбие ісі жөніндегі проректор
Студенттер Кеңесінің төрайымы Андабекова Гульмираның 2010-2011 оқу жылында өткізген жұмысы туралы есеп беруі
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon«жалпы психология» кафедрасы «бекітемін» ҒЖ және хб жөніндегі проректор
В050300 -«Психология» мамандығының Жалпы психология және Психология, Жас ерекшелік психология пәндердің типтік бағдарламалары негізінде...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор icon1. 2 Менеджмент және маркетинг кафедрасы
ОӘК экономикалық мамандықтар бойынша дайындалатын студенттерге арналған. ОӘК оқу уақытын тақырыптар мен оқу сабақтарын, студенттердің...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconЖҰмыс оқу бағдарламасы мамандығы: 6М110100-«Медицина»
«Бекітемін» ғылым және клиникалық жұмыстар жөніндегі проректор, м.ғ. к. Нұрмашев Б.Қ
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница