Қарағанды 2014 ж
Скачать 499.61 Kb.
НазваниеҚарағанды 2014 ж
страница1/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер499.61 Kb.
ТипДокументы
источникftp://ftp01.kgmu.kz/FARM/1 kurs/Matematica/kaz/Silabus.doc
  1   2   3   4   5   6


ҚММУ Ф 4/3-03/03

ҚММУ БЕ 4/03


ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Медициналық биофизика және информатика кафедрасы

СИЛЛАБУС
Пән

Mat 1114 «Жоғары математика»

Мамандығы

5В110300 «Фармация»

Оқу сағаттарының көлемі (кредит)

90 сағат (2 кредит)

Курс

1

Семестр

1


Қарағанды 2014 ж.


Силлабус «Жоғары математика» пәнінің 5В110300 «Фармация» мамандығына жұмыс бағдарламасы негізі бойынша құрастырылып бекітілген «__»____________


Силлабус кафедра отырысында талқыланды.

«___» ___ 20___ж. Хаттама №___

Кафедра меңгерушісі _________________________ Койчубеков Б.К.

Оқытушылар туралы мәлімет


Аубакирова Зарбина Жанжумановна – оқытушы, жаратылыстану ғылымының магистрі, ғылыми қызығушылықтар саласы – Лакунар Фурье қатары.

Абдыкешова Дамеш Тишбаевна – оқытушы, жаратылыстану ғылымының магистрі, ғылыми қызығушылықтар саласы – Логикалық сынаулардың алгебралық қасиеттері.

Алибиева Динара Тулеутаевна – оқытушы, математика магистрі, ғылыми қызығушылықтар саласы – Евклид алгебрасы.

Жунусова Гулзат Туякбаевна – оқытушы, педагогика ғылымының магистрі, ғылыми қызығушылықтар саласы – Математикалық әдістерді оқыту әдістемесі.

Байланыс ақпараты: кафедраның орналаcқан орны: Қарағанды қ-сы, Гоголь көшесі, 40, 4 корпус, 234, 236, 248, аудиториясы.


Пәннің саясаты

Білім алушылар дәрісханалық сабақтардың барлық түріне – дәрістерге, тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті. Пән бойынша бірінші сабақта білім алушының білімінің базалық деңгейі бағаланады. Базалық білімнің бағасы оқу журналында 100-балдық шкаламен қойылады. ЖР есептеу кезінде базалық деңгейінің бағасы есепке алынбайды.

Білім алушыға оқытушы оқу журналына ағымдық бағаларды сабақта 100-балдық шкаламен пәннің барлық тарауы үшін қойылады, оларға оқу жұмысының түрлері (тәжірибелік сабақ, СӨЖ, СОӨЖ) кіреді. Әрбір тарау үшін барлық орындалған жұмыс түрлерінің орташа арифметикалық бағасы шығарылады.

Пән бойынша аралық бақылау оны өткізе бастағанға дейінгі өткен материалдың барлық көлемін, оның ішінде СӨЖ және СОӨЖ сұрақтарын қамтиды. Аралық бақылау 2 рет тақырыптық жоспарға сәйкес СОӨЖ уақытында өткізіледі.

СӨЖ және СОӨЖ тапсырмалары берілген пән бойынша әдістемелік нұсқауларда көрсетілген және сол тарауды оқу барысында орындалып тапсырылуы тиіс.


КІРІСПЕ

Қоғамды дамытудың қазіргі кезеңі медицина қызметкерлерінің жұмысын сапалы өзгертумен сипатталады. Ал бұл қызметке медициналық практикада орны бар математикалық модельдеу құбылыстары шарасын кеңінен енгізумен байланысты. Математикалық модельдеу әдісін жылдам және адекватты енгізу медициналық қызметті ұйымдастырушы ұшырасатын көптеген құбылыстар мен процестердің күрделі құрылымын анықтайды; халыққа медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру бойынша дәстүрлі медициналық симптоматика мен ойша ұйғарым сипаттамасының базасына қарағанда, бұл процестердің даму және күрделі жағдайлардың тұтастық, бүтіндік, сенімділікпен барынша ұтымды шешімін табу болжамын береді. Кез келген зерттеу сапалы нәтижелерді (сұраққа жауап иә/жоқ) және сандық нәтижелерді(қаншалықты?) алуды көздейді. Зерттеушіге деректерді жинау, өңдеу, және түсіндіру керек, ал мұны қазіргі математикалық әдістерді қолданбай жүзеге асыру мүмкін емес. Курстың негізгі мақсаты фармацияның, физиканың, биологияның, химияның және экологияның теориялық және практикалық есептерін шешудің құралы ретінде қазіргі заманғы математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру болып табылады.

Математика курсын оқу барысында қарапайым дифференциалдық теңдеулермен танысып, ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теоремаларын оқып оларды математикалық статистикада қолдануды үйренеді. Әсіресе бұл курс эксперименттерді жоспарлау мен алынған нәтижелерді өңдеу мақсатында өз көмегін тигізеді.

Пәннің мақсаты: студенттерді оқу процессінде басқа пәндерді оқып үйрену және болашақ кәсіптік мамандыққа қажетті дағдыларды қалыптастыру үшін керекті математикалық білім мен білімділікке машықтандыру.

Пәннің міндеттері:

● студенттерге дәлелдемелі медицина мәселелерін шешу үшін пәннің әдіснамалық негіздерін меңгерту;

● студенттерде кәсіптік мәселелерді шешу кезінде логикалық ойлау, міндетті нақты қою және басымдықтарды анықтау қабілетін қалыптастыру;

● студенттерді түскен ақпаратты талдау іскерлігіне және алынған деректер негізінде нақты шешімдер шығаруға үйрету;

● студенттерге қажетті ақпаратты алу үшін, бақылау, өлшеу нәтижелерін өңдеу, сондай-ақ алынған деректердің сенімділік дәрежесін бағалау үшін медицинада қолданылатын математикалық әдістерді үйрету;

● құбылыстар мен процесстерді талдау және моделдеудің тиімді шешімдерін табу, сол шешімдерді қолданудың ең тиімді әдісін таңдауға қажетті негізгі математикалық әдісті үйрету;

● тәжірибе нәтижелерін талдау мен өңдеу әдістерін үйрету;

● медицина-биологиялық процесстерді математикалық модельдеумен таныстыру;

● алған математикалық білімдерін кәсіптік қызметіне байланысты және оқылатын аралық пәндерге нақты есептерді шешуді қолдану;

●ғылыми-техникалық әдебиетпен жұмыс істеу машықтарын қалыптастыру.

Оқытудың соңғы нәтижелері
Бірінші деңгейдегі (бакалавриат)

Дублин дескрипторлар

Блум пирамидасы

Дескрипторлар бойынша оқытудың соңғы нәтижелері

Құзыреттіліктер

А

Оқытылатын облыстың білім және түсінігін осы облыстың ең алғы білімін қоса отырып демонстрациялау.

Білу

Аналитикалық геометрия негіздерін еске түсіру.

1, 3

Матрица көмегімен сызықтық алгебра теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерін атап шығу.

1, 3, 6

Функция ұғымы, түрлері және үзіліссіздігінің маңыздың аспектілерін сипаттау.

1, 3, 4

Жай және күрделі функциялардың интегралдарын, туындыларын табу әдістерін атап шығу.

1, 3

Биологиялық, үдерісті қонықты жерлерін бағалауға мүмкіндік беретін ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын қысқаша түрде көрсету.

1, 2, 3, 4, 6

Әртүрлі дифференциалдық теңдеулері шешу тәсілдерін реттеу.

1, 2, 3, 4, 6

Түсіну

Матрицаға қолданылатын амалдардың негізгі ережелерін тұжырымдау

3, 4

Функция шектерін табу тәсілдерін түсіндіру.

3, 4, 6

Матрица рангтерін шешу үшін мысалдар келтіріп түсіндіру.

3, 4, 6

Дифференциалдық және интегралдық есептеулердің теориялық білімдеріне негізделген медико-биологиялық мазмұнды есептерді шешуге мысал келтіру.

1, 3, 4, 6, 7

В

Осы білім мен түсінікті кәсібилік деңгейде қолдану

Қолдану

Жоғарғы ретті анықтауыштарды есептеу.

1, 6

Сызықтық теңдеулер жүйесін шешуде әртүрлі әдістерді қолдану.

1, 4, 6

Функцияны үздіксіздікке зерттеу.

1, 4, 6

Лопиталь ережесі бойынша шектерді табу.

1, 3, 6

Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу.

3, 4, 6

Медициналық-биологиялық мазмұндағы типтік есептерді шығаруда дифференциалдық теңдеу теориясын қолдану.

1, 3, 4, 6

Кездейсоқ шаманың ықтималдығын есептеу.

3, 4, 6

Кездейсоқ шаманың тарамдалуының негізгі сипаттамаларын бағалау

3, 4, 6

Әрі математика курстарынан негізгі теоремаларды түсінуін және оларды дәлелдеуін көрсете алу.

3, 4, 6

Тәжірибеде алынған кездейсоқ шамалардың өзгеру функциясын болжау және бейнелеу.

1, 3, 4, 6

Алынған білім негізгінде оқу эксперименттін жүргізу.

2, 3, 4, 6

Алдында оқытылған, бірақ жоғары деңгейдегі математикалық есептер мен мәселелелерді шеше алу.

3, 4, 6

С

Оқытылатын облыстың аргументтерін қалыптастыру және мәселелерін шешу

Талдау

Оқу тәжірибелерінің нәтижелерінің көрінісін беру және бағалау, нақты шамалардың пайда болуын түсіндіру.

1, 3, 4, 6

Математикалық тұжырымдарды алдында оқытылғанға ұқсас емес, бірақ сонымен тығыз байланысты етіп дәлелдеу

3, 4, 6

Абстракцияға қабілеттілігін көрсету, соның ішінде бөлек формалды теорияларды логикалық дамыту дағдысын және олардың арасында байланыс орнататынын көрсету.

3, 4, 6

D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойлауды ескере отырып, пайымдарды қалыптастыру үшін ақпарат қорын интепретациялау және жинақтау

Синтез

Қойылған есептің қажетті шығару әдісін таңдауды дәлелдеу.

3, 4, 6

Математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдеулерін оның шығару мәселелерін анық және нақты терминдермен проффессионалды аудитория үшін жазбаша және ауызша түрде түсіндіру

1, 2, 3, 4, 6

Е

Идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы ақпаратты маман адамға, маман емеске де хабарлау

Бағалау

Кездейсоқ оқиғаның ықтималдығын бағалау.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Жүргізілген биомедициналық зерттеулердің нәтижесі туралы пікір және шешілетін мәселелер ортасында болжам құрастыру

1, 2, 3, 4, 6, 7


Құзыреттіліктер ортасы тізімі:

1. Жалпы білімділік.

2. Биомедициналық ғылымдар туралы білім.

3. Коммуникативті дағдылар.

4. Ұдайы өзін-өзі дамыту дағдысы.

5. Ғылыми зерттеу дағдысы.

6. Топта жұмыс жасау дағдысы.

7. Кәсібилік.

8. Клиникалық дағдылар және дәрімен қамтамасыз ету ортасындағы дағдылар немесе профилактикалық медицина және қоғамдық денсаулық сақтауды басқару дағдысы


Пәннің пререквизиттері және постреквизиттері

Пәннің пререквизиттері: мектептегі математика, алгебра және геометрия.

Пәннің постреквизиттері: биостатистика, физколлоидты химия, аналитикалық химия, биологиялық химия, фармхимия, дәрілік құралдар технологиясы.


Тақырыптық жоспар:


Тарау атауыпп

Тақырып атауы

Сағат саны

Түрлері бойынша
дәріс

тәжір

зерт.

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы
Кредит 1.


Тарау 1

Аналитикалық геометрияАналитикалық геометрия элементтері.

1


Аналитикалық геометрияның қарапайым есептері. Жазықтықтағы сызық теңдеуі. Сызық түрлері.
2Екі нүкте арақашықтығы. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу.


2Тарау 2

Математикалық талдауДифференциалдық есептеулер. Интегралдық есептеулер.

2


Жоғарғы ретті туындылар
2Жуықтау есептерінде дифференциалды қолдану


2

Күрделі функцияның туындысы


2

Интегралдарды есептеу: алмастыру тәсілі, бөліктеп интегралдау тәсілі
2Анықталмаған интеграл. Тікелей интегралдау


2

Анықталған интеграл. Интегралдау әдістері


2

Функцияның туындысы және интегралдары

15
Тарау 3

Дифференциалдық теңдеулер

12

І-ші ретті дифференциалдық теңдеулер. Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер.13

Дифференциалдық теңдеулер түрі. Айнымалысы ажыратылған және ажырататын айнымалысы бар теңдеулер14

Реті төмендетілетін жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер
2

15

Медицианлық, биологиялық және фармацевтикалық мазмұндағы есептерді шешу үшін дифференциалдық теңдеулерді қолдану


216

Бірінші ретті біртекті сызықтық теңдеулерді шешу


2Аралық бақылау
1

Кредит бойынша

5

10
15

15

45
Кредит 2.

Тарау 4

Биологиялық объектілердің топтық қасиеттерін талдаудың статистикалық әдістері

36

Биологиялық объектілердің топтық қасиеттерін талдаудың статистикалық әдістері

1
37

Построение и описание гистограмм
2

38

Статистикалық сипаттамаларды есептеу


239

Қалыптылыққа тексеру


2Тарау 5

Статистикалық болжамдарды тексеру теориясы

40

Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясы

1
41

Стъюдент критерийі. Сенімділік интервалы
2

42

Параметрлік емес критерийлер
2

43

Таңдама көлемін анықтау

5
Тарау 6

Салыстырмалы шамаларды талдау

44

Салыстырмалы шамаларды талдау

1
45

Стъюдент критерийі. Сенімділік интервалы


246

хи-квадрат критерий


247

Сезімталдық, болжамдық және ерекшелікті бағалау

5
Тарау 7

Болжамдау әдістері

48

Болжамдау әістері

1
49

Корреляция коэффициенті және статистикалық мәнділігі
2

50

Сызықтық регрессия негізінде болжау


251

Өміршеңдік негізінде болжау


252

Орташа абсолютті өсім негізінде болжау

5
Тарау 8

Бірфакторлы дисперсиялық талдау

53

Бірфакторлы дисперсиялық талдау

1
54

Кездейсоқ шамаға көпдеңгейлі фактордың әсері
2

55

Ғылыми мақаланы талдау


2Аралық бақылау

56

1


Кредит бойынша

5

10
15

15

45
Барлығы

15

30
45

45

135ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТарау атауы

Оқу жұмысының түрі бойынша бөлінген және жүргізілген тақырыптардың сағаттар саны

дәріс

тәжірибелік

Зертханалық жұмыс

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7
Кредит 1
1.

Аналитикалық геометрия

1

2
2
2.

Математикалық талдау

2

4
8

15

3.

Дифференциалдық теңдеулер

2

4
5Кредит 2
4.

Биологиялық объектілердің топтық қасиеттерін талдаудың статистикалық әдістері

1

2
4
5.

Статистикалық жорамалдарды тексеру теориясы

1

4
4

5

6.

Салыстырмалы шамаларды бағалау

14

5

7.

Болжамдау әдістері

1

2
4

5

8.

Бірфакторлы дисперсиялық талдау

1

2
3  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Қарағанды 2014 ж iconҰлттық руханият: республикалық ғылыми-практикалық конференция: материалдары 5 желтоқсан 2014 ж.: магистранттарға, студенттерге арналған / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті; ред.
Республикасы білім және ғылым министрлігі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті; ред. А. М. Ғазалиев. Қарағанды: Қармту,...
Қарағанды 2014 ж iconҚарағанды – 2014
Мақсаты: тж алдын алу және жою бойынша ҚР мемлекеттік жүйесі туралы студенттерге теориялық білім беру
Қарағанды 2014 ж icon5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды 2014-2015жж
Экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу кафедрасының оқу-әдістемелік семинарының мәжілісінде қаралды
Қарағанды 2014 ж icon5В030100 «Юриспруденция» мамандығы Қарағанды 2014-2015жж
Экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу кафедрасының оқу-әдістемелік семинарының мәжілісінде қаралды
Қарағанды 2014 ж iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Қарағанды 2014 ж iconҚарағанды, 2014
Тақырыбы: «Бүгінгі күнгі есептеу техникасының архитектурасы. Компьютердің негізгі блоктарын ұйымдастыру элементтері. Командалар және...
Қарағанды 2014 ж iconОқу сағатының көлемі: 2 сағат Құрастырушы: оқытушы Омашева Ж. М., Рахметуллаева Д. Б. ҚАрағанды – 2014 ж
Анықтауышы қиыспаған анатомиялық терминдерін латын тілінен қазақ тіліне және керісінше аудару дағдыларын қалыптастыру
Қарағанды 2014 ж iconҚарағанды қаласының кәсіпкерлік
«Қалалық мәслихатының кезекті XLII сессиясының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «Қарағанды қаласының 2007 жылғы бюджеті туралы» №5 шешіміне...
Қарағанды 2014 ж iconҚазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
...
Қарағанды 2014 ж iconКіріспе
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіндегі педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін қорғау жөніндегі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница