0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
Название0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
страница6/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/FM/Saulebaev.MaTald.doc
1   2   3   4   5   6
 • Есептер


  1. [0,2π] кесіндіде тригонометриялық көпмүшеліктің түбірлерін тап.


  1)


  2)


  2. Мына қатынастарды дәлелде.


  1)


  2)


  3) (0,2π) кесіндіде синустар бойынша Фурье қатары бойынша жікте.


  4) (0,π) кесіндіде косинустар бойынша Фурье ќатары бойынша жікте.


  3. Көрсетілген кесіндіде берілген функцияларды Фурье қатарына жікте.


  1) (0,π) кесіндіде функциясын синустар қатарына жікте.

  2) (-π,π) кесіндіде функциясы.

  3) (-l,l) интервалында функциясы.

  4) (0,2π) кесіндіде функциясы.

  5) (-l,l) интервалында функциясы.

  6) (0,π) кесіндіде функциясын синустар және косинустар қатарларына жікте.

  7) (-π,π) кесіндіде функциясы. Мұнда а- бүтін емес сан.

  8) (-π,π) кесіндіде функциясы. Мұнда а- бүтін емес сан.

  9) (0,π) кесіндіде функциясын синустар қатарына жікте. Мұнда а- бүтін сан.
  14. Көп айнымалы функциялар және олардың қасиеттері  Есептер

  1. Көп айнымалы функциясының шегін есепте.


  №1

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6


  2. х=0, y=0 болғандағы үзіліссіз функцияларды зертте.


  №1

  №2

  №3

  №4

  №5

  №6


  3. Берілген функция қай жерде үзіліссіз болатынын анықта.


  №1 №2

  №3 №4


  Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы


  Б А Қ Ы Л А У


       1. Қорытынды бақылауға (емтихан) арналған билеттер.


  Билет №

  1 Сан тізбегі дегеніміз не ?

  2. Қайсы уақытта бірсарынды функцияға кері болған функция бар және үзіліссіз болады?

  3. Интегралды табыңыз.


  Билет №

  1. Абсалюттік шаманың қандай қасиеттері бар ?

  2. Нүктеде үзіліссіз болатын функциялардың қасиеттерін атап өтіңіздер.

  3. Интегралды табыңыз.


  Билет №

  1. Рационал сандар жиынының қандай қасиеттерін білесіз ?

  2. Логарифмдік функция қандай функцияға кері функция ретінде анықталады?

  3. Шекті тап:


  Билет №

  1. Сан осьі дегеніміз не ?

  2. Туындының анықтамасын келтір

  3. Интегралды табыңыз


  Билет №

  1. Нақты санның абсалюттік шамасы дегеніміз не ?

  2. Үзіліссіздік пен дифференциалданатындықтың арасында қандай байланыс бар?

  3. Шекті есепте:


  Билет №

  1. Қандай жиын жоғарыдан (төменнен) шенелген жиын деп. аталады ?

  2. Жиынның шектік нүктесі қалай анықталады?

  3. функцияның туындысын тап.


  Билет №

  1. Қандай жиын жоғарыдан (төменнен) шенелмеген жиын деп аталады ?

  2. Дифференциалдаудың негізгі ережелерін тұжырымдаңыздар.


  3. Анықталған интегралдарды есептеңіз


  Билет №

  1. Қандай жиын шенелген деп аталады ?

  2. Екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табу формуласы көбейткіштері санаулы кез – келген көбейтіндінің туындысын табуға қолдануға болады ма?

  3. Анықталған интегралдарды есептеңіз


  Билет №

  1. Дәл төменгі және дәл жоғарғы шекараларының анықтамасын келтір

  2. Айқындалмаған түрде берілген функцияның туындысын қалай табуға болады?

  3. тап.


  Билет №

  1. Сан тізбегі дегеніміз не ?

  2. Дәрежелік, көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың табу формулаларын қорытыңыздар.

  3. функцияның туындысын табу керек.


  Билет №

  1. Қандай тізбек жинақты деп. аталады ?

  2. Тригонометриялық және кері тригонометриялық функцялардың туындыларын табу формулаларын қорытыңдар.

  3. функциясының туындысын тап.


  Билет №

  1. Жиынның шектік нүктесі қалай анықталады?

  2. Қандай тәсіл логарифмдік дифференциялдау тәсілі деп аталады?

  3. Берілген функция қай жерде үзіліссіз болатынын анықта


  Билет №

  1. Дифференциалдаудың негізгі ережелерін тұжырымда

  2. Дәреже – көрсеткіштік функцияның туындысын неше тәсілмен табуға болады?

  3. Берілген функция қай жерде үзіліссіз болатынын анықта


  Билет №

  1. Қандай функция шектеусіз аз функция деп аталады?

  2. Дифференциалды жуықтап есептеуде қалай қолдануға болады?

  3. z = x4-6x2y+2y3 функциясының у бойынша екінші ретті дербес туындысын тап.


  Билет №

  1. Тамаша шектердің қандай түрлерін білесің

  2. Жоғары ретті туындының анықтамасын келтір

  3. z = x4-6x2y+2y3 функциясының х бойынша екінші реттік дербес туындысын тап.


  Билет №

  1. (f(x))?(x) шегін, бұл жерде f(x) =1, (х) = қалай табуға болады.

  2. Тұрақты көбейткішті туынды белгісінің алдына шығаруға болады ма?


  3. . у = x2 функциясының өсу аралығын табу керек.


  Билет №

  1. Не себепті Ролль, Лагранж, Коши теоремалары «орташа мәндер туралы теоремалар» деп аталады.

  2. Қандай формула Тейлор формуласы деп аталады? Маклорен формуласы ше?

  3. функциясының туындысын тап.


  Билет №

  1. Анықталмағандықтардың қандай түрлерін білесің

  2. Жоғары ретті туындының анықтамасын келтіріңдер.

  3. табу керек.


  Билет №

  1. Лопиталь ережесі анықталмағандықтардың қандай түрлеріне тікелей қолданады?

  2. Қандай шарттар орындалғанда функцияны Тейлор формуласына жіктеуге болады?

  3. функциясын Маклорен қатарына жіктеңіз және жіктелудің жинақтылық аралығын анықтаңыз.


  Билет №

  1. ? - ?, 0??, 00, 1?, ?0 түріндегі анықталмағандықтардың ашылу тәсілдерін түсіндіріңіздер.

  2. Қандай тәсіл логарифмдік дифференциялдау тәсілі деп аталады?

  3. Коши критериінен пайдаланып, мына тізбектердіњ жинаќсыздыѓын дєлелде


  Билет №

  1 Жоғары ретті дифференциалдың анықтамасын келтір?

  2. Қайсы уақытта бірсарынды функцияға кері болған функция бар және үзіліссіз болады?

  3. Қисықтың доғасының ұзындығын анықтаңыз.  Билет №

  1. Абсалюттік шаманың қандай қасиеттері бар ?

  2. Анықталмағандықтардың қандай түрлерін білесіңдер?

  3. Анықталған интегралдарды есептеңіз


  Билет №

  1. Лопиталь ережесі анықталмағандықтардың қандай түрлеріне тікелей қолданады?

  2. Логарифмдік функция қандай функцияға кері функция ретінде анықталады?

  3. Шекті тап:


  Билет №

  1. ? - ?, 0??, 00, 1?, ?0 түріндегі анықталмағандықтардың ашылу тәсілдерін түсіндіріңіздер

  2. Туындының анықтамасын келтір

  3. Шекті тап.


  Билет №

  1. Нақты санның абсалюттік шамасы дегеніміз не ?

  2. Не себепті Ролль, Лагранж, Коши теоремалары «орташа мәндер туралы теоремалар» деп аталады.

  3. Шекті есепте:


  Билет №

  1. Кері функцияның туындысы жөніндегі теореманы дәлелде

  2. Жиынның шектік нүктесі қалай анықталады?

  3. функцияның туындысын тап.


  Билет №

  1. Екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табу формуласы көбейткіштері санаулы кез – келген көбейтіндінің туындысын табуға қолдануға болады ма?

  2. Дифференциалдаудың негізгі ережелерін тұжырымдаңыздар.

  3. Интегралды табыңыз


  Билет №

  1. Қандай жиын шенелген деп аталады ?

  2.Екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табу формуласы көбейткіштері санаулы кез – келген көбейтіндінің туындысын табуға қолдануға болады ма?

  3. Бөлектеп интегралдау әдісін қолданып, интегралдарды табыңыз
  Билет №

  1. Дәл төменгі және дәл жоғарғы шекараларының анықтамасын келтір

  2. Айқындалмаған түрде берілген функцияның туындысын қалай табуға болады?

  3. Жоѓары ретті туындыны есепте


  Билет №

  1. Тұрақты көбейткішті туынды белгісінің алдына шығаруға болады ма?

  2. Дәрежелік, көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың табу формулаларын қорытыңыздар.

  3. Берілген функцияныњ туындысын тап
 • 1   2   3   4   5   6

  Похожие:

  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
  Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Физика және математика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы
  Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының...
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  В060100 «Математика» және 5В060400 «Физика» мамандықтарының студенттеріне «Программалау» пәні бойынша
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Документы


  База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
  обратиться к администрации
  Документы
  Главная страница