0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
Название0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
страница4/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/FM/Saulebaev.MaTald.doc
1   2   3   4   5   6

Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), бақылау жұмысы (БЖ), глосарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

Ә д е б и е т т е р.


а) негізгі.


1.Фихтенгольц Г.М “Математикалыќ анализ негіздері” Гостехиздат 1956г

2.Х.И. Ибрашев, Ш.Т. Еркеѓ±лов “Математикалыќ анализ курсы” 1 том. Алматы: “Мектеп”1970ж.

3.Н. Темірѓалиев “Математикалыќ анализ” Алматы: “Мектеп”1987ж. 1том.


б) ќосымша:


1. Ғ.Дайырова т.б”Матиматикалық анализ курсы” Есептер мен жаттығулар жинағы.Алматы. 2000

2. В.Е.Шнейдер и др. “Краткий курс высшей математики”М.1978,I,II часть

3. П.Е.Данко. А.Г.Попов.”Вышая математика в упражнениях и задачах”,М.1985

4. В.С.Шипачев “Выша математика”М. 1985

5. Н.Темірғалиев “Математикалық анализ”1,2,3 бөлім.А.1997

6. Б.М. Будак, С.В Фомин “Кратные интегралы и ряды” “Наука” 1967г

7. В.Ф Бутузов Н.Р Крутицкая и др.. “Математический анализ в вопросах и задачах” М:1988г


СӨЖ қабылдау кестесі
СӨЖ

тақырыптары

Сағат саны

Қабылдау күні

Аудитория


Сандар.

1

Рационал сандар.Нақты сандар қасиеттері.

1

Сандық тізбектер.

1

Жинақты тізбектердің қасиеттері.

Шектеусіз аз шамалардың қасиеттері.

1

Тізбектін шегі.

Бірсарынды тізбектің шегі.“е” саны.

1

Функцияның шегі.

Тамаша шектер.

1

Функцияның үзіліс нүктелері.

1

Функцияның үзіліссіздігі Үзіліс нүктелері

1

Туынды түсінігі.

Функцияның туындысы

1

Туындының механикалық мағынасы

1

Дефференциалдау ережелі.

1

Күрделі функцияларды дифференциалдау

1

Күрделі функция туындысы.

1

Кері функция туындысы.

1

Дифференциал ұғымы

1

Функцияның дефференциалы.

1

Дифференциалдау ережелері

1

Дифференциалданатын функциялар

1

Дифференциалданатын функциялардың қасиеттері

1

Ферма, Ролль, Лагранж теоремасы.

1

Екінші ретті туынды.


1

Жоғары ретті туындылар.

1

Лейбниц формуласы.

1

Параметрлік түрде берілген функция туындысы.

1

Функцияның өсу-кему аралықтары.

1

Функцияның экстремумдары.

1

Тейлор формуласы.

1

Деффернциалданатын функцияның бірсарындылығы

1

Функцияның дөңестігі, ойыстығы.

1

Функцияның асимтоталары

1

Алғашқы функция

1

Анықталмаған интеграл.

1

Бөліктеп интегралдау әдісі.

1

Айнымалдыларды ауыстыру әдісі.

1

Рационал функцияларды интегралдау

1

Иррационалдық функцияларды интегралдау

1

Биномдық дефференциалды интегралдау

1

Анықталған интеграл

1

Қисық сызықты трапецияның ауданын табу.

1

Доға ұзындығы, беттерді есептеулер.

1

Фигураның ауданын табу

1

І,ІІ- түрдегі меншіксіз интегралдар

1

Параметрге тәуелді интегралдар

1

Қатарлар

1

Сандық қатарлар және олардың қасиеттері.

1

Коший критериі.

1

Қатарлардың жинақтылық белгілері.

1

Ауыспалы таңбалы қатарлар.


1

Функционал қатарлар

1

Дәрежелік қатарлар

1

Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу

1

Қатарларды мүшелеп интегралдау

1

Қатарларды мүшелеп дифференциалдау

1

Периоды 2П-ге тең функциялардың Фурье қатары

1

Фурье қатары.

1

Синус және консинустар бойынша Фурье қатарлары

1

Фурье қатарының жинақталу белгісі

1

Көп айнымалы функциялар және олардың қасиеттері

1

Жоғарғы ретті интегралдар

1

Үш еселі интеграл

1

Барлығы

60
Ә д е б и е т т е р.

а) негізгі.

1.Фихтенгольц Г.М “Математикалыќ анализ негіздері” Гостехиздат 1956г

2.Х.И. Ибрашев, Ш.Т. Еркеѓ±лов “Математикалыќ анализ курсы” 1 том. Алматы: “Мектеп”1970ж.

3.Н. Темірѓалиев “Математикалыќ анализ” Алматы: “Мектеп”1987ж. 1том.

б) ќосымша:

1. Ғ.Дайырова т.б”Матиматикалық анализ курсы” Есептер мен жаттығулар жинағы.Алматы. 2000

2. В.Е.Шнейдер и др. “Краткий курс высшей математики”М.1978,I,II часть

3. П.Е.Данко. А.Г.Попов.”Вышая математика в упражнениях и задачах”,М.1985

4. В.С.Шипачев “Выша математика”М. 1985

5. Н.Темірғалиев “Математикалық анализ”1,2,3 бөлім.А.1997

6. Б.М. Будак, С.В Фомин “Кратные интегралы и ряды” “Наука” 1967г

7. В.Ф Бутузов Н.Р Крутицкая и др.. “Математический анализ в вопросах и задачах” М:1988г


БІРІНШІ


АРАЛЫҚ

БАҚЫЛАУ


Бірінші аралық бақылау

ТақырыптарАпталар реті


Ұпай

саны


Бақылау

түрі
1

Сандық тізбектер.


1 – апта

1 б

Есептер,

Бақылау сұрақтары


2

Тізбектін шегі.

Бірсарынды тізбектің шегі.“е” саны.

1 – апта

2 б


Есептер

3

Функцияның үзіліс нүктелері.

2 – апта


2 б


Бақылау сұрақтары

4

Туынды түсінігі.

Функцияның туындысы

2 – апта


1 б


Бақылау сұрақтары, Есептер

5

Дифференциалдау ережесі

3 – апта


1 б

Есептер

6

Бөліндінің туындысы

3 – апта


2 бЕсептер

7

Күрделі функция туындысы.

4 – апта


1 б


Есептер


8

Функцияның дифференциалы.

4 - апта

1 б

Бақылау сұрақтары, Есептер

9

Дифференциалданатын функциялар

5 - апта

2 б

Есептер

10

Ферма, Роль, Логранж теоремасы

5 - апта

1 б

Бақылау сұрақтары

11

Жоғары ретті туындылар.

6 - апта

3 б

Есептер

12

Параметрлік түрде берілген функция туындысы.

6 - апта

2 б

Есептер

13

Функцияның экстремумдары.

7 - апта

2 б

Есептер

14

Дифференциалданатын функцияның бірсарындылығы

7 - апта

2 б

Есептер
Барлығы:

Практика 7 балл + ОБСӨЖ 23 балл = ? 30 балл


1. Сандық тізбектер.


Есептер

1. Бірсарынды тізбектіњ шегі туралы теореманы пайдаланып, мына тізбектертіњ шегініњ бар екенін кµрсет.

№1.

№2.

№3.

№4.

№5.

№6.

№7.


2. тізбектіњ шегініњ тењ болатынын дєлелде.

3. -ге тењ тізбек ‰шін болатынын дєлелде.

4. тізбектіњ шегініњ тењ екенін дєлелде.


Бақылау сұрақтары.


 1. Сан тізбегі дегеніміз не ?

 2. Сан тізбегінің шегінің анықтамасын келтіріңдер ?

 3. Қандай тізбек жинақты деп. аталады ?

 4. Тізбектің шегі деген ұғымның геометриялық мағнасын анықта ?

 5. Жинақты тізбектің шегінің жалғыздығы туралы теореманы дәлелде ?

 6. Жинақты тізбектің шенелгендігі жөніндегі теореманы дәлелде ?

 7. Шектеусіз үлкен емес шенелмеген тізбекке мысал келтір ?

 8. Шексіз және шенелген , бірақ шегі жоқ тізбекке мысал келтір ?

 9. Теңдікте шекке өту мүмкін бе ? Теңсіздікте ше ?

2. Тізбектін шегі. Бірсарынды тізбектің шегі.“е” саны.


Есептер


1. Шекті есептеңіз


1) Lim(1+x)=, x2) Lim(1+5x)=, x


3) Lim(5+3x)=, x


4) Lim(1-2x)=, x


5) Limxln(1+6x)=, x


6) Lim3xLn(1+3x)=, x

7) Lim(1+)=, x

8) LimxLog(1+9x)=, x шектеріне ұмтылса.


2. Тамаша шектерді есептеңіз.

№1

№2

№3

№4

№5


3. Есептењіз:

№1

№2

№3

№4

№5

3. Функцияның үзіліс нүктелері.


Бақылау сұрақтары


 1. Функцияның нүктедегі үзіліссіздігінің анықтамаларын келтіріңдер.

 2. Нүктеде үзіліссіз болатын функциялардың қасиеттерін атап өтіңіздер.

 3. Қандай функция кесіндіде үзіліссіз деп аталады?

 4. Анықталу облысының жалғыз нүктесінде үзіліссіз болатын функцияға мысал келтіріңдер.

 5. Нүктедегі үзіліссіздік пен бір жақтық үзіліссіздіктің арасында қандай байланыс бар?

 6. Үзіліссіз екі функцияның қосындысы, айырмасы, көбейтіндісі және бөліндісі үзіліссіз болады ма?

 7. Күрделі функцияның үзілісіздігі туралы теореманы дәлелдеңдер.

 8. Үзіліс нүктесінің анықтамасын келтіріңіздер.

 9. Үзіліс нүктелерінің қандай түрлерін білесіңдер?

 10. Анықталу облысының барлық нүктелерінде үзілісті болатын функцияға мысал келтіріңдер.

 11. Бірсарынды функцияның қайсы түрдегі үзіліс нүктесі бар болуы мүмкін.

 12. Алгебралық теңдеудің шешімінің бар болуын қайсы теореманың көмегімен көрстеуге болады?

 13. Аралықта үзілісіз болатын функция мәндерінің жиыны қандай жиын болады?

 14. Больцано мен Кошидің бірінші теоремасын дәлелдеңдер.

 15. f(x) функциясы үзілісіз болмаса Больцано мен Кошидің теоремаларының дұрыс бола бермейтініне мысал келтіріңдер.

 16. Вейерштрасстың бірінші теоремасын дәлелдеңдер.

 17. f(x) функциясы (а;b) интервалында үзіліссіз болуынан екінші теореманың қорытындысының шыға бермейтіндігіне мысал келтіріңдер.

 18. [a;b] кесіндісінде үзіліссіз болатын функция ең кіші және ең үлкен мәндерді кесінді бойындағы неше нүктеде қабылдайды?

 19. Бірқалыпты үзіліссіздіктің анықтамасын келтіріңдер.

 20. Үзіліссізідікпен бірқалыпты үзіліссіздіктің арасында қандай байланыс бар?

 21. Бірқалыпты үзіліссіз болған функциялардың көбейтіндісінің бірқалыпты үзіліссіз болмаған жағдайына мысал келтіріңдер.

 22. Функцияның жиындағы тербелісі деген не?

 23. Кантор теоремасын дәлелдеңдер.

 24. Кантор теоремасынан шығатын салдарды тұжырымдаңдар.4. Туынды түсінігі. Функцияның туындысы


Бақылау сұрақтары.


 1. Туындының анықтамасын келтіріңдер.

 2. Туындының геометриялық және механикалық мағынасын түсіндіріңдер.

 3. Үзіліссіздік пен дифференциалданатындықтың арасында қандай байланыс бар?

 4. Үзіліссіз және дифференциалданатын, бірақ туындысы үзілісті болатын функцияға мысал келтіріңдер.

 5. х=0 нүктесінде туындысы - ке тең үзіліссіз функцияға мысал келтіріңдер.

 6. Дифференциалдаудың негізгі ережелерін тұжырымдаңыздар.

 7. Тұрақты көбейткішті туынды белгісінің алдына шығаруға болады ма?

 8. Екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табу формуласы көбейткіштері санаулы кез – келген көбейтіндінің туындысын табуға қолдануға болады ма?

 9. Күрделі функцияның туындысы жөніндегі теореманы дәлелдеңдер.

 10. Кері функцияның туындысы жөніндегі теореманы дәлелдеңдер.

 11. Айқындалмаған түрде берілген функцияның туындысын қлай табуға болады?

 12. Дәрежелік, көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың табу формулаларын қорытыңыздар.

 13. Тригонометриялық және кері тригонометриялық функцялардың туындыларын табу формулаларын қорытыңдар.

 14. Қандай тәсіл логарифмдік дифференциялдау тәсілі деп аталады?

Дәреже – көрсеткіштік функцияның туындысын неше тәсілмен табуға болады?

Есептер

1. Есептењіз.

№1

№2

№3

№4 екенін дєлелде.

№5

2. Жоѓары ретті туындыларды есепте.

№1

№2

№3

5. Дифференциалдау ережесі.

      1. Есептер

1. Дифференциалдау ережесі бойынша, берілген функциялардыњ туындысын тап.

№1

№2

№3

№4

№5

№6


2. Дифференциалдау ережесі бойынша, берілген функциялардыњ туындысын тап.

№1

№2

№3


3. Берілген функцияныњ дифференциалын тап.

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

6. Берілген функцияныњ дифференциалын тап.

№1

№2

№3

6. Бөліндінің туындысы.


Есептер


1. Кµбейтіндінің жєне бµліндініњ туындысын тап.

№1

№2

№3

№4

№5


2. Есептењіз.

№1

№2

№3
1   2   3   4   5   6

Похожие:

0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Физика және математика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы
Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының...
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
В060100 «Математика» және 5В060400 «Физика» мамандықтарының студенттеріне «Программалау» пәні бойынша
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница