0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
Название0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
страница3/6
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/FM/Saulebaev.MaTald.doc
1   2   3   4   5   6

Ә д е б и е т т е р.


а) негізгі.


1.Фихтенгольц Г.М “Математикалыќ анализ негіздері” Гостехиздат 1956г

2.Х.И. Ибрашев, Ш.Т. Еркеѓ±лов “Математикалыќ анализ курсы” 1 том. Алматы: “Мектеп”1970ж.

3.Н. Темірѓалиев “Математикалыќ анализ” Алматы: “Мектеп”1987ж. 1том.


б) ќосымша:


1. Ғ.Дайырова т.б”Матиматикалық анализ курсы” Есептер мен жаттығулар жинағы.Алматы. 2000

2. В.Е.Шнейдер и др. “Краткий курс высшей математики”М.1978,I,II часть

3. П.Е.Данко. А.Г.Попов.”Вышая математика в упражнениях и задачах”,М.1985

4. В.С.Шипачев “Выша математика”М. 1985

5. Н.Темірғалиев “Математикалық анализ”1,2,3 бөлім.А.1997

6. Б.М. Будак, С.В Фомин “Кратные интегралы и ряды” “Наука” 1967г

7. В.Ф Бутузов Н.Р Крутицкая и др.. “Математический анализ в вопросах и задачах” М:1988г


«Математикалық талдау »


ОБСӨЖ сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары


050111 – «Информатика», 1 – курс, І – семестр. 60 сағат

Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары
Кон

сульт


Жазба бақылау

есептер


Тест. тапс.


Колл.
ауд

СӨЖ

1 модуль Сан ұғымы. Функцияның шегі. Туынды.

1

Сандар.

Рационал сандар.Нақты сандар қасиеттері.

1


2

Сандық тізбектер.
+
1 апта

ЕШ
3Жинақты тізбектердің қасиеттері.

Шектеусіз аз шамалардың қасиеттері.

2


4

Тізбектін шегі.

Бірсарынды тізбектің шегі.“е” саны.+1 апта

БЖ

2 б5Функцияның шегі.

Тамаша шектер.

3


1,2,4


6

Функцияның үзіліс нүктелері.+

ЖБ


2 апта

Г

1 б7Функцияның үзіліссіздігі Үзіліс нүктелері

4


12,13

14,15


8

Туынды түсінігі.

Функцияның туындысы+2 апта

14,15

1 б9Туындының механикалық мағынасы

5


10

Дифференциалдау ережесі.


+


3 апта

Т1

1 б
11

Қосынды, көбейтінді туындысы.


12

Бөліндінің туындысы.

+

ЖБ


Г

1 б13Күрделі функцияларды дифференциалдау

14Күрделі функция туындысы.
+
19,61
4 апта

Т2

1 б
15

Кері функция туындысы.
2 – модуль. Дифференциал ±ѓымы. Функцияның экстремумы

16


Функцияның дифференциалы.

+
21,22,

47,49


17


Дифференциалдау ережелері

33,43,45

46,54,57


18

Дифференциалданатын функциялар

+

ЖБ


5 апта

1.Х–


3 б19

Дифференциалданатын функциялардың қасиеттері

20


Ферма, Ролль, Логранж теоремасы.

+
64,

65,

6621


Екінші ретті туынды.


84,106,

119,120

99


22

Жоғары ретті туындылар.

+6 апта

3 б23

Лейбниц формуласы.

24


Параметрлік түрде берілген функция туындысы.

+
126,128

130,148

161,162

163,165

7апта

2 б
25

Функцияның өсу-кему аралықтары.

26

Функцияның экстремумдары.

+

ЖБ

7апта


Т5

2 б
27


Тейлор формуласы.

179,180,

209,213

214


28


Дифференциалданатын функцияның бірсарындылығы
+
186,197,

196,200

206,214


I – аралық бақылау (23+7) 30 балл

29

Функцияның дөңестігі, ойыстығы.

30

Функцияның асимтоталары
+
8апта

1 б
8 апта

Т6

1 б3-модуль. Анықталмаған интеграл.
33


Алғашқы функция.

Анықталмаған интеграл.

245,247

292,293

298,297,

295


34


Бөліктеп интегралдау әдісі.

+
252,

268

277,

263

270

279

ЕШ

35

Айнымалдыларды ауыстыру әдісі.

36

Рационал функцияларды интегралдау
+ЖБ

9 апта

Т7

1 б
37


Иррационалдық функцияларды интегралдау

339,340

341,383

386,387

390,395


38

Биномдық дифференциалды интегралдау

+10апта

338,346

347,358

371,381

396,398

1 б

10апта

Т8

1 б4. Модуль. Анықталған интеграл.Фигураның ауданын табу.
41


Қисық сызықты трапецияның ауданын табу.Анықталған интеграл.

453,455

456,461

475,476

481


42

Доға ұзындығы, беттерді есептеулер.

+11 апта

454,457

460,462

468,477

479

11 апта

Т9

2 б

43


І,ІІ- түрдегі меншіксіз интегралдар


488,489

498,509

513,514

516,518


44

Параметрге тәуелді интегралдар

+11апта

12.ХІ –

487,492

493,503

519,522

11 апта

12.ХІ –

Т10

2 б
5. Модуль. Қатарлар
47Сандық қатарлар және олардың қасиеттері.

532,533

560,561

562,572

579,580

581


48

Коши критериі.

+

ЖБ


12апта

ЕШ

2 б49

Қатарлардың жинақтылық белгілері.


50


Ауыспалы таңбалы қатарлар.


+
594,598,

616,617

642,644

646,653

655,657

ЕШ

51

Функционал қатарлар


52

Дәрежелік қатарлар.

+
13апта

ЕШ

1 б53

Дәрежелік қатарлар


54

Функцияны дәрежелік қатарға жіктеу
+


13 апта

Т12

2 б
55Қатарларды мүшелеп интегралдау және дифференциалдау

639

640


56

Периоды 2П-ге тең функциялардың Фурье қатары

+14 апта

638,641

665,

Т13

2 б
II – аралық бақылау (23+7) 30 балл

57Фурье қатары.

668,

671

684,

685

694


58

Синус және консинустар бойынша Фурье қатарлары

+15апта

711

714
59Фурье қатарының жинақталу белгісі

60

Көп айнымалы функциялар және олардың қасиеттері

+
ЕШ

733

734

739

Барлығы
60 балл

1   2   3   4   5   6

Похожие:

0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” icon0 «Физика және математика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы
Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының...
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
В060100 «Математика» және 5В060400 «Физика» мамандықтарының студенттеріне «Программалау» пәні бойынша
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау” iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница