Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница19/21
Дата конвертации13.02.2016
Размер2.75 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://rnmc.kz/images/ebiblateka/1kaz/166-171kz.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ЖГП.05

Материалтану

Материлтанудың физика химиялық негіздері; құрылымдық материалдар; ұнтақ және композициялық материалдар; қоспалы болаттар; металлкерамикалық материалдар; түсті металл қорытпалары; металл коррозиясы және онымен күресу әдістері; пластикалық массалар; резеңке, ағаш, желімделетін, лаксыр және бейорганикалық материалдар.

Білімдер:

- материалдың құрылысы мен қасиетін;

- материалдың көрсеткішін өлшеу және қасиетінің әдістерін

Іскерліктер:

- кесу арқылы металды өңдеуді орындауы;

- материалды өңдеуде электр әдістерін қолдануы.


БҚ 5

БҚ 6


ЖГП.06

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері

Метрология: негізгі ұғымдар мен анықтамалар; өлшемдердің біртұтастығын қамтамасыз ететін метрологиялық қызметтер; мемлекеттік метрологиялық бақылау және қадағалау. Стандарттау: сапаны басқару және стандарттау облысындағы негізгі терминдер мен анықтамалар; өнімді сынау және бақылау; сапа жүйелері.

Сертификаттау: сертификаттау жүйелері; машина жасаудағы дәлділік; шектер және қондыру жүйелері; техникалық өлшеулер.

Білімдер:

- стандарттау, сертификаттау және метрологияның міндеттерін, маңызын, принциптерін, объектілерін, субъектілерін, әдістерін, құқықтық негіздерін;

- халықаралық және аумақтық стандартттардың құрылымын;

- ҚР МЕСТ сертификаттау жүйелерін;

Іскерліктер:

- өлшеуіш құралдарын дұрыс таңдап, оларды қолдана білуді;

- сапа жүйесіндегі құжаттарды қолдануын

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 9


ЖГП.07

Дәнекерлеу өндiрiсі

Электрмен дәнекерлеу түрлерiнiң сипаттамасы және классификациясы; электрмен дәнекерлеудiң физикалық мәні; пiсiрілген жерді орныны келтіру процесi; пісіру доғаның қоректену көздерi; пісіру кезіндегі металлургиялық процесстер; электрод сымдары; электродтар; қолмен электр доғасымен дәнекерлеу; автоматты және жартылай автоматты флюс арқылы доғалық пiсiрулер және байқатпайтын газдардың ортасында; контактылы пiсiру; металдардың газбен пiсiру және кесу; әр түрлi қорытпалар мен кеме конструкцияларын дәнекерлеу; пластмассаларды дәнекерлеу; дәнекерлеудiң қалған түрлерi; пісірудегі кернеулер және деформация; пiсiрілген жердің сапасын тексеру;

Білімдер:

- пісірудің қолдану облысын, негізгі ерекшеліктерін, артықшылықтарын, кемшіліктерін;

- пісірудің металлургиялық процесстері туралы мағлұматтарды;

- пісірілетін материалдардың негізгі қасиеттерін;

- электродтарды сылау маңызын және қасиеттерін;

- пісірілген жапсармаға қойылатын талаптарды

Іскерліктер:

- қолмен оттегімен кесуді орындай алуын;

- пісіру тәртібінің параметрлерін таңдауды, орнатуды және түзетуді;

- пісірілген түйіндер мен конструкциялардың сапасын көз мөлшерімен тексеріп отыруды;

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 9


ЖГП.08

Кемелердің жалпы құрылысы

Адам және теңiз; кеме жасау саласы және кеме жасау ғылымын дамыту; теңіздегі кеме қатынасының тарихы және географиясы; кеме шаруашылығына жүзудiң шарттарының ықпалы және су жолдары; кемелер классификациясы және техникалық құрылыстар; Дүниежүзілiк мұхиттiң қорларын игеру құралдары және кемелер түрлерi; кемелерді жобалау, құру, жөндеу, пайдалану және пайдаға асыру; теңiз бен өзен техникасының құралдары және кемелер энергетикасы; функционалды жүйелер, құрылым және жабдықтар;

ақпаратты-өлшегіш бағдарлаушы жүйелер; кемелерді автоматтандыру және техникалық құралдар; қоршаған ортаны қорғау;

Білімдер:

- кеме шаруашылығы, кеме жасау, кеменің құрылысы және жүйелері туралы жалпы мағлұматтарды;

- кемелер классификациясын және олардың қолданысын, негізгі сипаттамасын, ең басты белгілерін;

- функционалды құрылымдар және жүйелердiң жұмысын жөнге келтіру ережелерін;

- теңіз және өзен техникасының негізгі түрлерін, типтерін, әрекет ету принциптерін, қолдану облысын, пайдалану ерекшеліктерін;

Іскерліктер:

- кемелер құрылымы мен жүйелерінің негізгі элементтерін есептей алуды;

- кемелерді құру және жөндеуде қазіргі заманғы әдістерді қолдануын;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.17.5

КҚ 3.17.8

ЖГП.09

Экономика саласы

Өндiрiстiк экономиканың негiздерi. Кеме шаруашылығы – кәсiпкерлiктiң материалдық базасы және объектiсі ретiнде. Кадрлар, еңбек өнiмдiлiгi және еңбек ақысы. Кеме жасау кәсіпорнының пайдасы, рентабелдігі және табысы. Кеме жөндеу жұмыстарының өзіндік құны және кәсіпорын шығыны. Өндiрiстiк тиiмдiлiгiн өсiру. Кеме жасау кәсіпорын қызметінің техникалы-экономикалық көрсеткiштерi және олардың құрылымдық бөлімшелері. Кеме жасау саласының кәсіпорындағы жоспарлау негіздері. Нарықтық жағдайдағы жоспарлаудың маңызы. Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру. Ойлап тапқыштық және рационализациялау ұйымы. Кәсiпорын мен шаруашылықты басқарудың негiздерi.

Білімдер:

- кеме жасау кәсiпорны қызметiнiң көрсеткiштерiн;

- жоспар түрлерін және оларды әзірлеу принциптерін;

- жылдық және ағымдағы жоспарды әзірлеу үшін бастапқы деректерін;

- еңбекке және еңбекақы бойынша көрсеткiштердiң құрылымы және олардың бағасының белгiсiн;

- калькуляцияның жеке баптарын есептеудiң әдiстерiн;

Іскерліктер:

- кеме жөндеудегі шығынның өзiндiк құнын анықтауды;

- еңбектiң өнiмдiлiгiн есептей алуды;

- күрделі және кезектегі жөндеулер калькуляциясын құрауды;

- кәсiпорынның, өнімнің рентабелділігін, пайданы есептеп шығаруды;

- оперативтік жоспардың көрсеткіштерін есептеуді және олар арқылы практикалық шешім қабылдауды.

БҚ 1

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

КҚ 3.17.7

ЖГП.10

Менеджмент

Менеджменттің негізгі ережелері, оның мәні; қазіргі менеджметтің сипатты ерекшелігі; менеджмент инфрақұрылымы және циклы; басқару жүйесінің элементтері; тиімділік; басқару: функциялары, ұйымдары, құрылымы, принциптері мен тәсілдері, мотивация; басқару процесіндегі реттеу және бақылау: түрлері, кезеңдері; менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж; басқару стилі; еңбек ұжымын басқару; еңбекті ұйымдастыру; басқарушылық шешім қабылдау: оның мазмұны және түрлері; шешімді шығару мен орындаудың дайындық кезеңдері; оптимизация әдістері.

Білімдер:

- кәсіпорынды басқару функциясын;

- еңбек ұжымының құрылымын;

- басшының жеке, іскерлік және психологиялық қасиеттерін;

- іскерлік қатынастағы тәртіпті;

- ұжымдағы жұмыстың әдістері мен принциптерін

Іскерліктер:

- басқару процесін реттеуді және бақылай алуды;

- менеджер жұмысын ұйымдастыру және имидж қалыптастыруды;

- еңбек ұжымын басқаруды;

- басқарушылық шешім.

БҚ 4

БҚ 5

БҚ 7


ЖГП.11

Еңбектi қорғау

Адамдағы келеңсіз факторлардың әсерi; жарақаттайтын және зиянды факторларды теңестiру; техникалық жүйелер мен технологиялық процестердің қауiп-қатерлерiнен қорғану құралдары және әдiстері; экобиоқорғайтын және өртке қарсы техникалар; кәсiпорындағы еңбектi қорғаудың құқықтық, нормативтiк және ұйымдастыру негiздерi; еңбектi қорғаудағы материалдық шығындар; кәсiби қызметтiк саласындағы қауiпсiз еңбек жағдайын қамтамасыз етудiң ерекшелiктерi;

Білімдер:

- еңбектің қорғаудың жалпы нормаларын;

- технологиялық процестердің қауіпсіздігін;

- кәсіпорындағы жарақат алудың себептерін;

- өрт сөндіру қауіпсіздігі туралы жалпы мағлұматтарды;

Іскерліктер:

- еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша білімді тәжірибеде қолдануын;

- қорғанудың жеке құралдарын пайдалануды;

- өндірістік жарақат кезінде көмек көрсетуді

БҚ 1

БҚ 2

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

КҚ 3.17.1

КҚ 3.17.2

КҚ 3.17.5АП 00

Арнайы пәндер

АП.01

Кеменiң теориясы

Сұйықтың гидростатика және кинематикасының негiздерi; сұйықтардың қасиеттерi; гидростатикалық қысымның күштерi; жабысқақ сұйықтықтың ламинарлық және турбулент қозғалысы; кеменiң статистикасы туралы ұғым; кеме корпусын көрсетілу әдістерін және коэффиценттері, теориялық сызбалар; есептеулер жуығы; жүзгiштiк; жүзгiштiктiң қоры; бастапқы орнықтылық; кеме динамикасының ұғымдары; жүргiштiк; басқарылу; шайқалыс; кемені түсіру теориясы; ерекше кластағы кемелердің теориясы туралы ұғым; гидродинамикалық принциптерді қолдайтын кемелер; су асты окенотехниканың теориясы; сүңгуір қайықтардың негiзгi теориясы.

Білімдер:

- кеменің гидромеханика, статика және динамикасының негізгі заңдарын;

- кемені отырғызудың принциптерін;

- үлкен бұрышта қисаятын статикалық және динамикалық орнықтылықтың негiздерiн;

- орнықтылықты мөлшерлеу тәсілдерін;

- суға баттырмау үшін күресудің принциптерін;

- кеменiң қозғалысына ортаның қарсылығын;

- мұзды жағдайдағы кемелер қозғалысының үлгісін;

меңгереді:

- кеме жасаудағы сызбалар мен схемаларды оқи алуын;

- кеме қозғағыштарын сипаттауды;


БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.17.3

КҚ 3.17.4


АП.02

Кеме корпусының конструкциясы

Кеменiң корпусы және оның элементтерi, терминдер және анықтамалар, қойылатын талаптар; корпустық конструкцияның пішіні мен өлшемдерін таңдау; кеме конструкциясының рационалды корпустарын жасаудың негізгі принциптері; кемелерді жобалаудағы классификациялық ұйымдар мен кеме шаруашылығының теңiздегi регистрiнiң рөлi; қазiргi заман кемесін жасауда қолданылатын материалдар және профилдер;

тіреулер мен кеме корпусының жүйелер жиынтығы; штевенлердiң ерекшелiгі және түрлерi; корпусты конструкциялардың технологиясы;

Білімдер:

- кеменің әр түрлi түрiнiң конструкциялық ерекшелiктерi бойынша әзірлемелерін;

- қазіргі заман және болашақты кемелердің техникалық сипаттамасын;

- сыртқы қаптамалар, түптiк, бүйiрлі және палубалық жабындар, палубалық ойықтар конструкциясын;

- кеменің тұмсықты және артқы жағының шетін, бойлық және көлденең тасалаудың, рубкалар мен қондырмалар конструкциясын;

Іскерліктер:

- кеменің таңдап алынған түріне жалпы деректерін және жүйелеп баяндауды;

- кеменiң жазық және көлемдi секцияларын құрастыруды;

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.17.3

КҚ 3.17.4АП.03

Кеменің берiктiгi және жобалау

Серпiмдiлiк теориясының негiздерi: ережелері, принциптері; корпусты конструкцияның орнықтылығы және дәлдiк проблематикасы; берiктiк теориясы; кемені жобалаудағы есептеу принциптері; құрылыс механикасының негiздерi; сыртқы жүктемелер, деформация, кернеу; кемелі жабындарды жобалау (сыртқы қаптамалар, түптiк, бүйiрлі және палубалық жабындар, тасалар мен қалқалар); кеменің жабындарын берiктікке есептеу; арқалықтар және пластиналардың орнықтылығы және бағалау принциптерінің есебi; берiктiк есебін орындаудағы ЭЕМ; кеме корпусының шегіне жеткен күйі бойынша берiктік бағасы; кеме корпусының жалпы және жергiлiктi тербелу туралы ұғым;

Білімдер:

- берiктiк және сенiмдiлiк бойынша теңiз және өзен техникасын жобалаудың негiздерiн;

- кеме жабындарын жобалау әдістерін;

- алдын-ала беріктік, қаттылық және орнықтылықтың есептері туралы мағлұматтарды;

- кеменің корпусты констукциясын және оларды жобалаудың негіздерін;

Іскерліктер:

- қолдаңбалы бағдарламалар қолданысымен қамтылатын кемелер мен басқа да теңіз техникасының корпустарын жобалаудағы типтік, беріктік және басқа есептеулерді орындауын;


БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.17.1

КҚ 3.17.2

КҚ 3.17.3

КҚ 3.17.4

КҚ 3.17.5

КҚ 3.17.6


АП.04

Кеме құрылғысы және жүйелері

Құрылғылар классификациясы (басқару тұтқасы, зәкiр, арқандап байлағыш, буксирлі, жүк таситын, кәсiпшiлiк); құтқарушы және арнайы құрылғылар; кеме жүйелерi автоматикасының элементтерi; құбырлардың гидравликалық есебiнiң негiздерi; трюмдiк және балласт жүйелерi, өртке қарсы, жасанды микроклимат, ағынды және тұрмыстық сумен жабдықтаудың, қысылған ауа мен газдар, төкпелі кемелердің арнайы жүйелерi; суық құрылғылардың жүйелері; кеме палубалық механизмдерi мен құрылғылардың қысқаша сипаттамасы; механизмдер өзгешелігі және кеме жүйелерiнiң арматурасы;

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

  • кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

  • кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- кеменің жалпы құрылғысын;

- кеме палубалық механизмдердің артықшылығы мен кемшіліктерін және негiзгi техникалық сипаттамасын;

- жүйелер классификациясын және олардың құрастырымдық элементтерiн;

- кеме жүйелерін жобалаудың ретін.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 8

КҚ 3.17.3

КҚ 3.17.4


АП.05

Кеменің энергетикалық қондырғылары

Кеме энергетикалық қондырғыларының міндеттері, классификациясы, құрамы және көрсеткiштері (КЭҚ); ең басты кеме берiлістері және муфталар; кеменің білік өткiзгiшi; КЭҚ жүйелері; дизелді, парлы және газтурбиналы, электрлі энергетикалық, қосалқы КЭҚ; электрлік қондырғылармен басқару (ЭҚ) және олардың кемеде ЭҚ орналастыру, автоматтандыруы; қоршаған ортаны қорғайтын кеменің құралдары;.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница