Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
НазваниеҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
страница17/21
Дата конвертации13.02.2016
Размер2.75 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://rnmc.kz/images/ebiblateka/1kaz/166-171kz.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Кеме көмекші механизмдері:

рөлдік машиналар; оперативтік жүкшығырлар, қада аппараттары; сұқпалар, брашпильдер, байлау жүкшығырлары; жүк қайық қондырғылары мен механизмдері; сүйрету жүкшығыры, сеп қондырғы механизмдері; кеме сораптары, желдеткіштер, жүйелер; кеме жүйелерінің құбырлары мен арматурасы; трюм және өртқауіпсізідігі жүйелері; сумен қамтамасыз ету және арықтар жүйесі; қор- және энергиясақтаушы технологиялар.

Білімдер:

- кемелік көмекші механизмдері мен жалпыкемелік көмекші жабдықтардың жұмсалуы мен топтамасын

Іскерліктер:

- кеме құралдарын ағын суды жинау, тазарту және зарарсыздандыруға пайдалануы;

- тоңазыту қондырғыларын құруы;

- көмекші пештік қондырғыларды жүзеге асыра алуы.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.3

КҚ 3.16.5

КҚ 3.16.8


АП.03

Кеменің булы қазаны және су тұщылайтын қондырғылар.

Кеменің булы қазаны және су тұщылайтын қондырғыларының құрлысы, жұмыс істеу принципі, сызбасы,кемелік бу қазанына қызмет көрсету ережелері және оларды күту,техникалық қауыпсіздік ережелері; жылуды бу қазандарынан және су тұщылайтын қондырғылардан беру; ішер су мен қазандық судың сапалы көрсеткіштері;

оларды өңдеу түрлері; су бақылауды ұйымдастыру; кемені сумен қамтамасыздандыру;

дистиляция жасау.Білімдер:

- кеменің булы қазанының әрекет ету принципін және құрылысы жөніндегі негізгі мәлеметтерді;

- арматураның орналасуын және тағайындалуын;

- қазанды жөндеу кезінде қолданылатын оқшаулағыш, төсегіш және тірегіш бұйымдарын;

- қазан және құбырлар бетін тазалау ережелері мен әдістерін;

Іскерліктер:

- қарапайым қазандарды құрастыру және жөндеу бойынша жұмыстар орындайды;

- прессқайшымен табақты және профильді металдан бөлшектің және тіксызықты дайындаманы, сонымен қатар пісірілген құбырды тазалаған соң құбыр торын қорғайтын құбыркескіш станогіндегі белгілеу бойынша құбырды, сонымен қатар кеме қазанының коллекторы мен бачогін, құбыр бетін кесіп отырады;

- кеменің булы қазанының түйіндері мен бөлшектерін құрастыру, жөндеу, өңдеу, дайындау кезіндегі жұмыстарын орындауға қатынасады;


БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ8

КҚ 3.16.1

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.3

КҚ 3.16.4

КҚ 3.16.6


АП.04

Кемедегі энергетикалық қондырғылар

Кемедегі негізгі энергетикалық қондырғалар: түрлері, сипаты, қолданылуы. Іштен жану двигательдері: түрлері, параметрі, термодинамикалық процесстер. Іштен жану қозғалтқыштарының негізгі жұмыс процестері (төрт контактылы және екі контактылы, тыныштық қалпы, пішпек қозғалысы, цилиндр көлемі, қысу деңгейін, такт т.б.), дизельді және карбюраторлары қозғалтқыштар. Басты қозғалмайтын деталдары (орнатылған рама, рама подшипниктері, цилиндр қақпақтары). Құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Кривошипті-шатунды механизм. Газ таратқыш механизмдер: реттелуі, жұмыс істеу принципі, байқалатын ақаулар және оларды жою жолдары. Іштен жану двигательдерінің қоректендіру жүйелері: түрі, схемалары, негізгі элементтері мен жұмыс істеу принципі. Майсорғыш сораптар; форсункалар, сүзгіштер, сепараттарлар, олардың құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Сораптар мен гидроисстектер. Жылу өткізгіштер мен сепараторлар: қызметі, түрлері, бекіту тәсілдері. Іштен жану двигательдерінің суыту жүйелері; қызметі, түрлері, негізгі элементтері және жұмыс істеу принципі. Оталдыру жүйесі, құрылысы, қызметі және жұмыс істеу принципі. Ауа шығару және кіргізу жүйелері.

Білімдер:

- кемені сумен жанармай, азық-түлік және материалдық техникалық, оларды арналастырып, сақтау нормаларын;

  • кеменің басты механизмдері мен құрылғыларын, қозғалтқыштарды пайдалану техникасын;

  • кеме механизмдері мен құрылғыларын, басты қозғалтқышты жөндеуді;

- дизель мен қозғалтқыш карбюраторының қоспажасауын;

- ІЖҚ қуаты мен үнемділігін;

- ішкі жану қозғалтқышының жұмыс үрдісін (төрттактілі және қостактілі қозғалтқышты);

- ауа артықшылық коэффициентін;

- қозғалтқыш үнемділігін;

- қуатының өсу жолын;

- отынның үлестік шығынын;

- біртекті қоспаны алу тәсілдерін;

Іскерліктер:

- жүйені май және тоңазытуагентімен толтыруы;

- топтама мен жұмсалуын және жалпы сипаттамасын анықтауы;

- орташа инжикаторлық қысым, әсерлі қуат, пайдалы әрекет коэфициентін анықтауы;

- болуы мүмкін ағаттықтарды жоюы және оны жою тәртібін білуі;

- отын сорабын реттеуі (клапан типтес, реттығын типтес жоғары қысымды);

- ішкі жану қозғалтқышы жүйесін қызмет көрсету және жөндеуді;

- жинағыш, басқыш, сақтандырғыш клапан және қондырғы қаңылтағына қызмет көрсетуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.16.1

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.3

КҚ 3.16.4

КҚ 3.16.6


АП.05

Кемелік энергетикалық қондырғылар дың автоматикасы және бақылау аппаратурасы.

Қысым және селдіреуді бақылау үшін қолданылатын

аппараттар туралы жалпы мәлімет;темрератураны бақылайтын

аппараттар;

тұздылықтын денгейін, шығынын, газ анализын өлшейтін аппараттар;

қуатты және айналу жиілігін өлшейтін аппараттар; жылутехникалық

сигналдарын бақылау; автоматизациялан-

ған жүйенің классификациясы;

басқару нысандарының қасиеттері;

тура жұмыстық реттегіштің параметтерінің автоматтық реттеу жүйесі;

тура емес жұмыстық реттегіштің параметтерінің автоматтық реттеу жүйесі; біртектес реттегіштердің кострукторлық элементерін жасау;

пневмореттеуіштің және оның элементтерінің унифицирлік жүйесі; ІЖҚ –ның автоматтық жылуреттегіштері; кемелік ІЖҚ-ның айналу жиілігін автоматтық реттеу және кемелік автоматтандырылған бақылау және кемелік энергетикалық қондырғыларын

сигналдық бақылау;

автрматтандырылған автотоматикалық ;

кемелік автоматтық қорғау (СЭУ) жүйесі;

қазандық және қосымша қондырғыларды автоматтандыру; жалпыкемелік және қосымша механизмдерді автоматтандыру; ІЖҚ-ның дистанциялық автоматтық басқарымдылығы; автрматтандыру жабдықтарының сенімділігін қамтамасыздандыру;

диагностикалық

автоматтандыру жүйесі.

Білімдер:

- приборлардың принциптік сызбаларын, температурлық өлшеу шкаласын, термометрлерді, деңгей көрсеткіштерді,тұзөл-

шегіштердің құрлысы мен жұмыс істеу принципін; жылутехникалық бақылау сигнализаторлардың құрлысы мен жұмыс істеу принципін;

қысымдық, температуралық,

денгейлік, шығындық; сигнализаторлары,

-автоматтандырылған жүйелердің түрлерін.

Іскерліктер:

- реттелетін және реттелмейтін дифференциалды қысымдық және температуралық сигнализаторларды настойка жасау; қарарпайым жөндеу;

-статикалық және динамикалық мінездемелерін алу; тура жұмыс істейтін реттегіштерді настройка жасау; қарарпайым жөндеужұмыстарын жүргізу;;

-пневматикалық жүйелерді реттеу; датчиктерді настройка жасау; олардың статикалық мінездемелерін алу;

-кемелік ІЖҚ-ның жұмыстық параметрлерінің релейлік оперативтік бақылау сызбасын оқу.


БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

КҚ 8

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.5

КҚ 3.16.7


АП.06

Кемелік технологиялық

тоңазытқыш қондырғылары.

Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.Білімдер:

- Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.

Іскерліктер:

- Кемелік тоңазытқыш қондырғылардың атқаратын қызметі, құрлысы

техникалық көрсеткіштері және жұмыс істеуі; ауаны кондиционирлейтін жүйелер; бақылау-өлшеу приборларының және автоматиканың қосымша жабдықтары; тоңазытқыш қондырғылардың техникалық негізі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.6

КҚ 3.16.7


АП.07

Кеме жөндеудің технологиясы мен ұйымдастырылуы кеме қаңқасын жөндеу; кеме қаңқасы су бету және су асты бөліктерінің тозу және ақауларының негізгі түрлері; кеме қондырғыларын жөндеу; кеме бу пеші мен турбинасын жөндеу; пештерді куәландыру, гидравликалық сынау, бу сынақтары; қорсақтаушы технологиялар; жөндеу және жинақтау кезіндегі қауіпсіздік шаралары.


Білімдер:

- кемежөндеуді ұйымдастыру және технологиясының теориялық негіздерін

Іскерліктер:

- дизельді жөндеу, дизельдің қозғалу буындарын баптау және орталықтандыруды орындауы;

- жөндеуден кейін дизельді сынауды ұйымдастыруы;

- автоматика элементтері, кеме біліксымын және есу бұрамасын, көмекші механизм мен жүйені жөндеуді жүргізуі;

- жөндеу жұмысы алдында ақаулауды жүргізуі;

- жөндеу жұмысынан соң сынау жұмыстарын ұйымдастыруы және жүргізуі.

БҚ 1

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 8

КҚ 3.16.1

КҚ 3.16.2

КҚ 3.16.3

КҚ 3.16.4

КҚ 3.16.6


ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

ӨО .00

Өндірістік оқыту

ӨО. 01

Оқу практика Оқу слесары машина құрылыс сызбасының негізі

Олшеуіш құралдары және олшеу техникасы

Олшем белгісінің турлері. Иілгіш шойынның бетін шабу, кесу, түзету және

Жоғары бөлігін егеу. Орау және зенкрлеу. Станокта металддарды егеу, жылтырлығын арттыру. Жалпы слесарлық жұмыстар

Станоктық практика металл кескіш станокта токарлық фрезарлық және т.б жұмыстарды жүргізу..

Дәнекерлеу

Металдарды термиялық жолмен қайта өңдеу және газбен және электрмен дәнекерлеу.

Іскерліктер:

- слесарлық құрал – жабдықтармен жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу

Дағдылар:

- техникалық жөндеу құрылғыларында жұмыс істеу;

бөлшектерге слесарлық тазалау жұмыстарын жүргізу;

кеменің жөндеу механизмдері мен жүйелеріне техникалық қызмет корсету;


БҚ 6

БҚ 8

БҚ 9

КҚ 3.16.3.

КҚ 3.16.4

ӨО. 02

Кеме техникасына қызмет көрсету және жөндеудегі жұмыстар. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі нұсқау. Техникалық қызмет көрсету. Кеме техникасының техникалық жағдайымен таныстыру. Кеменің бас қозғалтқыштарын, жанама механизмдерін, техникалық құралдарын. Электр жабдықтарын,қозғалтқыштарын, рөл құрылғыларын,жүзу приборларын, кеме жүйесінің аппаратураларын жөндеудің тәсілдерін меңгеру.

Кеме техникасына қызмет көрсету түрлері, кезеңдері және техгологиясымен таныстыру және оларды жөндеу. Механизмді реттеудің жаттығулары. Реттеу сапасын бақылау. Кеме техникасының бұзылған жерлерін жөндеу. Тексеру жұмыстары.

Іскерліктер:

техникалық қызмет көрсету барысында техникалық қауіпсіздік ережесін білу.

Дағдылар:

- кме бөлшектеріне майлау жұмыстарын жүргізу. Кеме техникасына қызмет көрсету. Кеменің бұзылған жерлеріне жөндеу жұмыстарын жасай білу

КҚ 3.16.1-

КҚ 3.16.8

КП. 00

Кәсіптік практика

КП.01

Арнайы технология практикалық іскерліктерін дамытып арнайы моторшы іскерлігін дамыту.Колледждегі теориялық білімдерді бекіту. Ондірістен тәжірибе алу және кеме жұмысын ұйымдастыру.кеме корпусының нұскауын және кеме қондырғысының жүйесін білу.кеменің бас және қосалқы қозғалтқыштарының оқып уйрену және оларды дұрыс экплутациялау , кеменің электро энергия көздерін оқып үйрену.кеменің әр түріне қызмет көрсету және экплутациялау, ақауларын тауып жөндеу жұмывстарын жүргізу.

Іскерліктер:

- өндірістік практика барысында өз білімін дамытып бекіту керек. өндірістік кісіп түрінің барлығына өз іскерлігімен дағдысын көрсету керек, сонымен қатар механик кеме кестесіне байланысты жұмыстарды және тұрақтағы вахталы қызмет дағдысын және дабыл қағылгандағы жұмысты жақсы білу керек.

Дағдылар:

-Механиктің іскерлігімен тәжірибесі мол болу керек.


КҚ 3.16.1-

КҚ 3.16.8

КП. 02

Диплом алды

Кеменің әр түрлі жүзу щарттарына байланысты энергияны басқару және қондыру. Кеме жұмыстарын жүргізу барысында жеке құрамды басқару. әт түрлі жағдайларға байланысты дабыл қағылғанда, есептік жұмыстарды енгізу,техникалық жөндеу құжаттарын және вахталық машиналық жорналды басқару сиакты жұмыстарды қоса жүргізу. Нормативтік құжаттармен және техникалық технологиялық құжаттармен жұмыс.кемеде техникалық қауіпсіздік ережесін қатаң сақтай және теңіздегі айналаның ластануын болдырмау.

Іскерліктер:

- эксплутациялау, қызмет көрсету, кеменің булы және дизельді қондырғыларын жөндеу,

Көмекші механизмдерін жөндеу, жүйелермен қондыргылар, сонымен қатар насос жүйесін және басқару қондырғыларын; әр түрлі кемелердіэкплутациялаужәне техникалық қызмет көрсету жәнежөндеу жұмыстарын ұйымдастыру;

Дағдылар:

- өрт сөндіру құлардарымен жүйелерін қолдану.жеке және ұжым мен бірге құтқару жұмыстарын жүргізу, кеменің жұмысқа жарамдылық мерзімін арттыру.

КҚ 3.16.1-

КҚ 3.16.8
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Похожие:

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 1300000 – Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. Электрондық техника
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Біліктілігі: 010401 3 Өндірістік оқыту шебері, техник (барлық аталымдар бойынша)
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0403000 Әлеуметтік-мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы
Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Білім коды мен бейіні: 0700000 – Геология, тау кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница