«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
Название«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
страница1/12
Дата конвертации13.02.2016
Размер1.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Tar/Altybaeva.HalKat.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі


«Сырдария»университеті
«Тарих және құқықтану» факультеті.


«Отан және шетел тарихы » кафедрасы


«Халықаралық қатынастар, Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тарихы » пәні бойынша


050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)


Оқу түрі: күндізгі

Курс: 4 кредит саны 3

Лекция: 45 сағат

СӨЖ: 45 сағат

ОБСӨЖ: 45 сағат


Барлық сағат саны: 135 сағат


Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)

Емтихан- 40 балл

Барлық балл саны: 100

Құрастырған: аға оқытушы: Алтыбаева Айсұлу


Жетісай-2009 ж


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)


«Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәні бойынша


«Тарих» мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген


Оқу-әдістемелік кешен Университет Ғылыми Кеңесінде бекітілген оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған


№ Хаттама________ «________» 2009 ж

Кафедра меңгерушісі ______________


Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған


№ Хаттама________ «________» 2009ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________


Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған


№ Хаттама ________ «______» 2009ж


050114 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген _____________________________


Мазмұны


1 Алғы сөз …….…………………………………………..................................................

2 Жалпы мәліметтер …………………………….………................................................

3 Курстың мақсаты мен міндеті .....……………………………………...........................

4 Курстың пререквизиттері, постреквизиттері .....…………...........................................

5 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .……................................................ ........................

6 Оқу сабақтарының құрылымы .…………………………..............................................

7 Студентке арналған ережелер ..……………………......................................................

8 Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .……….....................................................................................

9 Лекция сабақтарының мазмұны .....................................................................................

10 Семинар сабақтарының жоспары ...................................................................................

11 СӨЖ жоспары және орындау кестесі ............................................................................

12 ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі .......................................................................

13 Студенттердің білімін бақылау түрлері: ........................................................................

а) бақылау сұрақтары

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) тест сұрақтары

14 Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі ..............................

15 Пән бойынша оқу процесінің картасы ...………………................................................

Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешен «Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәні бойынша 050114 «Тарих» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


2. Жалпы мәліметтер.

Аға оқытушы Алтыбаева А.

«Отан ж2не шетел тарихы» кафедрасы №1 корпус, 4-этаж,

Кафедрада болу уақыты: 9.00-18.00


Өткізу уақыты және орны
Аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Алтыбаева А

Уақыты __________

Ауд ______________


Уақыты _______

Ауд _________

Тел:___________

Каб:___________

Корпус:________


3. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері

«Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» пәнінің бағдарламасы университеттің оқу жоспарына сәйкес құрастырылған.

Курстың тақырыптары XVIIғ. бастап бүгінгі күнге дейінгі халықаралық қатынастар тарихының маңызды мәселелерін қамтиды.

Халықаралық қатынастар және сыртқы саясат тарихын біртұтас түсіну үшін курстың мазмұны бұл кәпғасырлық процестің негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын қамтыған, сонымен қатар әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерінің, ірі аймақтардың сыртқы саяси тарихының негізгі оқиғаларын ерекше атап өткен.Дипломатия оның ерекшеліктері мен роліне, сыртқы саясатты жүргізудің әдіс-тәсілдеріне көп көңіл бөлінген.Саяси көшбасшылар мен сыртқысаяси ведомстволар басшыларының шешім қабылдап оны іске асыруы да қарастырылады.Сонымен қатар жинақталған нақты материалды теориялық жағынан түсінуге де назар аударылған.

Материалды баяндауда хронологиялық, географиялық, проблемалық принциптер қолданылған.

Бұл курсты оқу әртүрлі кезеңдердегі әлемнің саяси картасын жақсы білуді талап етеді.

Мамандықтың оқу жоспарының мақсаты мен міндеттерін ескере отырып оқу-әдістемелік кешен студенттерде халықаралық қатынастар мен қазіргі сыртқы саяси проблемалар жүйесін біртұтас етіп түсінуіне де көп көңіл бөледі.

Курсты оқуда студенттер «Европа және Америка елдерінің жаңа , қазіргі заман тарихы», «Азия және Африка елдерінің тарихы» пәндері бойынша алған білімдеріне сүйенеді.

Пәннің мақсаты мен міндеттері. Халықаралық қатынастар тарихы Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты» дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі болып табылады.

Бұл пән жаңа заман мен қазіргі заман тарихының ортасында, кейде қатар оқылады.Ол жаңа заман, қазіргі заман дәуіріндегі алдыңғы қатарлы дамыған елдердің бір-бірімен қарым-қатынасын, олардың сыртқысаяси бағыттарын,саяси көшбасшыларының ролін және сонымен қатар Қазақстан Республикасының сыртқы саясатын зерттейді.

Бұл пәнді оқу барысында елдер арасындағы экономикалық, саяси байланыстардың сыртқы саяси бағыттарының дамуы туралы жүйелі көзқарастарды қалыптасады.Мұнда жаңа заманда ұлттық мемлекеттердің құрылуы, олрдың бір-бірімен байланысы, сыртқы саясаты, отаршылдық империялардың қалыптасуы, дамуы, олардың күйреуі, қазіргі замандағы халықаралық қатынастардағы негізгі мәселелер, олардың даму заңдылықтарын, ерекшеліктері жөнінде ой-қорытынды қалыптастыруға көмектеседі.


4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері


Р/с

Прекреквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Прекреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

Кафедра

Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы № күні

1

Европа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
Отан және шетел тарихы
2

Азия және Африка елдерінің жаңа заман тарихы.

Азия мен Африка елдерінің қазіргі заман тарихы.Европа және Америка елдерінің жаңа, қазіргі заман тарихы

Отан және шетел тарихы


5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Практика

СӨЖ

ОБСӨЖ

3
45
45

45

7

Емтихан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«сырдария» университеті «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы Университет Ғылыми кеңесінде бекітілген Оқу бағдарламасының негізінде жасалынған
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«сырдария» университеті «гуманитарлық білім» факультеті отан және шетел тарихы
Силлабус оқу бағдарлама негізінде жасалынған университетін ғылыми кеңесінде бекітілген
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«сырдария» университеті гуманитарлық білім факультеті отан және шетел тарихы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 22. 06. 2006 жылғы №289 бұйрығымен...
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 4-курс студенттеріне 8-семестрде «Химия тарихы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат) берілген....
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Заңтану-тарих факультеті Мамыраимов С. Д
Абстракт
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«Гуманитарлық білім»факультеті «Тарих және география» кафедрасы “Сулы жүйелер экологиясы” пәні бойынша
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«Сырдария» университеті филология-тарих факультеті ОҚУ-Әдістемелік кешені
Абстракт
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«Гуманитарлық білім»факультеті «Тарих және география» кафедрасы “Медициналық география” пәні бойынша
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 6 маусым...
«Сырдария»университеті «Тарих және құқықтану» факультеті. «Отан және шетел тарихы» кафедрасы icon«сырдария» университеті «филология және психология» факультеті «тілдер» кафедрасы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандықтың типтік оқу жоспары және Қр бѓМ 11. 05. 2005 жылғы №289 бұйрығына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница