Лекциялар: 30 сағат
НазваниеЛекциялар: 30 сағат
страница15/17
Дата конвертации13.02.2016
Размер2.11 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Kuk/Abdimusaev.HalKuk.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17Халықаралық құқық” пәнінің барлық тақырыптары бойынша оқып үйренуге ұсынылатын негізгі әдебиеттер.1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права – М. 1990ж.

2.Курс международного права. Жеті томнан құралған. Москва 1989ж.

 1. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия. Москва1981ж.

 2. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права. М-1982ж.

 3. Международное право в современном мире// Под ред. Колосова Ю.М. М.1991ж.

 4. Тункин Г.И. Теория международного права. М-1970ж.

 5. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М-1983ж.

 6. Во имя мира. Международно-правовые проблемы европейскрй безопасности. – М.1977ж.

 7. Кузнгецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к Декларации мира.-М 1972ж.

 8. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях.-М.1976ж.

 9. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств.-М.1971ж.

 10. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ – условие международного мира.-М.1975ж.

 11. Устав ООН 1945 года.

 12. Лукашук И.И. Нормы международного права.-М, 1997ж.

 13. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казанский университет,1990ж.

 14. Миронов Н.В. Междугнародное право: нормы и их юридическая сила.-М,1980ж.

 15. Тункин Г.И. Теория мждународного права.- М-,1970ж.

 16. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного международного права.- М,1981ж.

 17. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств.-М 1983.

 18. Международная правосубъектность- М, 1991ж.

 19. Черниченко С. Международное право: современные теоритические проблемы.-М.1993ж.

 20. Токаев К.К. Под тяготом независимости.Очерки о внешней политике Казахстана.-Алматы,1997ж.

 21. Сборник документов по международному праву.// Под общ. Ред. К.К. Токаева. Алматы,1998. – 1-том.

 22. Устав СНГ 1993ж.

 23. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право-.М.1999ж.Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі


“Сырдария” университеті


“Экономика және құқық” факультеті


“Құқық” кафедрасы


“Халықаралық құқық” пәні бойынша

050115 “Құқық және экономика негіздері” мамандығының студенттері үшін


Оқытушының басшылығымен студенттердің өзіндік жұмыс жоспары

(ОБСӨЖ)


Жетісай – 2007 ж.

 1. ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысыСеминар тақырыбы, жоспар

Сағат саны

Бақылау түрі

1


1.1

1.2Халықаралық құқық ұғымы, оның халықаралық қарым –қатынастағы, саясаттағы және дипломатиядағы мәні мен рөлі

Халықаралық жүйе, ұғымы оның құрамдас бөліктері. Халықаралық жүйенің субъектілері


2

Ауызша талдау

2


2.1


2.2


Қазіргі кездегі хлықаралыққұқықтық және халықаралық қатынастардың негізгі белгілері

Халықаралық құқық –құқықтың ерекше жүйесі ретінде. Пәннің өзіндік ерекшелігі

Халықаралық жария және халықаралық жеке құқық ұғымы, қатынасы, даму үрдісі

1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

3

3.1


3.2


3.3


3.4


Халықаралық құқық пен халықаралық құқық тарихы

Халықаралық құқықтық қатынасуы және оның тарихи кезеңдері

Ежелгі дүниедегі және Орта ғасырдағы халықаралық құқық

Классикалық халықаралық құқық. Вестораль(1648) және Вена (1815) конгрестері, Гаагадағы әлем конференциялары (1899 және 1907)

Версальдық жүйе және Ұлттар Лигасы

БҰҰ –ның құрылуы. БҰҰ-ның Жарғысы –қазіргі кезеңдегі халықаралық құқықтық негізі

1

Сұрақ-жауап түрінде

4


4.1


4.2


4.3


4.4

Қазіргі таңдағы халықаралық құқықтың қайнар көздері, жүйесі және ғылымы.

Халықаралық құқық жүйесінің ұғымы. Халықаралық құқықтық негізгі қағидаттары, салалары, иниституттары.

Халықаралық шарт –халықаралық құқықтық ьнегізгі қайнар көзі ретінде. Халықаралық әдет ғұрыптың рөлі.

Халықаралық құқықты жүйелеу, бұл бағыттағы халықаралық ұйымдардың рөлі

Халықаралық құқық ғылымының даму

2

Тестілік сауалнама

5


5.1


5.2


5.3


5.4


Мемлекеттілік және халықарлық құқықтың ара қатынасы

Мемлекеттілік және халықарлық құқықтық өзара әрекеттесуі. Интернационализация мен интеграция процестерінің дамуы

Мемлекеттілік және халықарлық құқықтардың қатынасы туралы теориялар (дуалистік, монистік, дуалетикалық дуализм т.б теориялар)

Халықаралық құқық нормалары және мемлекетішілік құқық нормалары

Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидаты.

2

Реферет

6


6.1


6.2


6.3

Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары

Халықаралық құықтың негізгі қағидаттарын топтастыру

Мемлекеттердің егемендігінің теңдігі, күш қолданбау және күшке қорқытпау, халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидаттары.

Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау, мемлекеттердің аумақтық тұтастығы, халықтар мен ұлттардың өзіне -өзі билеуін анықтау және мемлекеттердің ынтымақтастығы қағидаттары.


1

Реферет

7


7.1

7.2

Адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидаттары.

Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері

Халықаралық құқық субъектілері ұғымы және оның түрлері.


2

Реферет

8

8.1

8.2

Мемлекет –халықаралық құқықтық негізгі субъектісі. Мемлекеттік егемендік ұғымы.

Өздерінің тәуелсіздігі үшін күресуші ұлттар мен халықтар, олардың халықаралық құқық субъектілігінің ерекшеліктері


2

Ауызша талдау

9


9.1

9.2

Қазіргі кездегі халықаралық үкіметаралық ұйымдардың құқық субъектілігі

Мемлекетті тану: de jure6 de facto6 ad hoc. Мемлекеттің құқық мирасқорлығы.


1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

10

10.1


10.2

Халықаралық шарттар құқығы

Шарттар құқығының қайнар көздері және оларды жүйелеу.

Шарттардағы тараптар. Халықаралы шаттар түрлері.


2

Сұрақ-жауап түрінде

11

11.1


11.2

11.3Шарттарды жасау, оның сатылары. Консенсус.

Шарттарды ревизиялау, ұзарту. Шарттыңс күшіне енуі. Шарттың нысандары және құрылымы. Шарттың күшін тоқтату және оның салдары.

Халықаралық шарттың үстемдігі. Шарт және үшінші мемлекеттер. Шарттарды талқылау. Шарттың күшін тоқтату және оның салдары.

2

Тестілік сауалнама

12

12.1


12.2


12.3


12.4

Халықаралық ұйымдар құқығы

Халықаралық ұйымдар ұғымы, оларды топтастыру және олардың қазіргі әлемдегі рөлі.

Халықаралық ұйымдар тарихы. Ұлттар Лигасы, оның құрылымы, кемшіліктері.

Біріккен Ұлттар ұйымы, оның тарихы, Жарғысы, мақсаттары мен қағидаттары, бас органдары.

Аймақтық халықаралық ұйымдар. ТМД.

2

Реферет

13

13.1

13.2

Халықаралық құқықтағы жауапкершілік

Халықаралық құқықтағы жауапкершілік ұғымы. Халықаралық құқық бұзушылық, оның түрлері.


1

Реферет

14

14.1


14.2


14.3

Мемлекеттің саяси жауапкершілігі. Санкциялар. Мемлекеттің материалдық жауапкершілігі (реперация, реституция, субституция). Реторсия , репрессация, сатисфакция, ресторация.

Мемлекеттің жауапкершілігін жоққа шығаратын жағдайлар. Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі.

Жеке тұлғалардың халықаралық қылмастық жауапкершілігі. әскери қылмыстар мен адамзатқа қарсы қылмыстарға ескеру мерзімін қолданбау туралы 1968 жылы Конвенция. Геноцид.

2

Ауызша талдау

15

15.1

15.2


Адам құқықтары және халықаралық құқық

Азаматтық иниституты. Бипатризм және апатризм.

Шетелдіктердің құқықтық жағдайы. Паналау құқығы.

1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

16


16.1

16.2

16.3

Адам құқықтарын халықаралық қорғау. 1948 жылы адам құқықтарының жалпыға ортақ Декларациясы. 1966 жылы адам құқықтары туралы пакттер.

Әйелдер мен балалар құқықтарын ерекше қорғау.

Адам құқықтарын халықаралық ұйымдар органдары тарапынан қорғау.

2

Сұрақ-жауап түрінде

17

17.1


17.2


17.3

Халықаралық гуманитарлық құқық

Әскери қақтығыстардың құқықтық салдары. Әскери қақтығыстарды жүргізу құралдары мен әдістері.

Соғыс құрбандарын қорғау. Әскери тұтқындарды, жарияларды, ауруларды қоғау. Интернирование .

Әскери басып алу тәртібі.

1

Ауызша талдау

18

18.1

18.2

18.3

Басып алу ұғымы.

Басып алған аймақты басқару.

Бейтараптық ұғымы және оның түрлері

Халықаралық гуманитарлық құқық және БҰҰ –ның бейбітшілік сақтау күштері.

1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

19

19.1

19.2

Дипломатиялық және консулдық құқық

Сыртқы саясат және дипломатия.

Дипломатиялық және консулдық құқық түсінігі.


1

Сұрақ-жауап түрінде

20

20.1

20.2

Мемлекеттің сыртқы қатынастар органдары. Дипломатиялық өкілдіктер. Агреман

Арнайы миссиялар. Консульдық өкілдіктер.


1

Тестілік сауалнама

21
21.1


21.2


21.3

21.4

Халықаралық қауіпсіздік құқық

Күш қолданбау қағидаты. Халықаралық қауіпсіздік түсінігі

Қараусыздану мәселесі. Ядролық қорғау тыйым салу және оны жою мәселелері. Жанталаса қарулануды тежеу жөніндегі шарттар.

Қосылмау қозғалысы.

Халықаралық құқықтағы демилитаризация.

2

Реферет

22

22.1


22.2


22.3

22.4

22.5

Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық

Халықаралық қылмыстық құқық ұғымы және оның мазмұны.

Қылмыспен күресу туралы халықаралық шарттар бойынша мемлекеттердің негізгі міндеттері

Экстрадитция. Ұстап беру тәртібі.

Қылмыспен күресу және халықаралық ұйымдар. Інтерпол және Еуропол.

1

Реферет

23

23.1


23.2


23.3


23.4

Халақаралық экономикалық құқық

Халақаралық экономикалық құқықтүсінігі мен қайнар көздері.

Халақаралық экономикалық құқықтың мақсаттары мен қағидаттары. Экономикалық режимдер.

Халақаралық экономикалық ынымақтастықтағы ұйымдар.

Халақаралық экономикалық шарттар ұғымы, оның түрлері және жүйесі.

2

Курстық жұмыс

24

24.1

24.2


24.3

24.4

Аумақ және басқа кеңестіктер

Аумақ түсінігі және маңызы. Аумақ түрлері.

Мемлекеттік шекаралар. Делимитация және демакрация.

Халықаралық өзеңдер.

Антарктика және Арктиканың халықаралық режимі

2

Ауызша талдау

25

25.1


25.2


25.3


25.4

25.5

Халықаралық теңіз құқығы

Халықаралық теңіз құқығы түсінігі, оның қағидаттары және қайнар көздері

Ішкі теңіз сулары, аумақтық сулар, архипелаг сулары.

Халықаралық бұғаздар, іргелес зона, континенталдық шельф.

Ашық теңіз

Халықаралық теңіз ұйымдары.

1

Жазбаша бақылау жұмысына арналған сұрақтар

26

26.1


26.2


26.3

26.4

Халықаралық әуе құқығы

Халықаралық әуе құқығының қалыптасуы мен дамуы

Халықаралық әуе құқығы мәселелері жөніндегі негігі халықаралық келісімдер.

Халықаралық ұшу және әуе кеңестігінің режимі.

Азаматтық авияцияның халықаралық ұйымы.

1

Сұрақ-жауап түрінде

27

27.1


27.2

27.3


27.4

Халықаралық ғарыш құқығы

Халықаралық ғарыш құқығының түсінігі және қайнар көздері.

Ғарыш қызметін халықаралық –құқықтық реттеу

Ғарыш кеңестігімен аспан денелерінің құқықтық режимі

Ғарыш объектілері келтірілген зиян үшін жауапкершілік. “Байқоңырдың” құқықтық мәртебесі.

2

Тестілік сауалнама

28

28.1

28.2

28.3


28.4

Халықаралық экологиялық құқық

Халықаралық экологиялық құқық түсінігі. Халықаралық экологиялық қауіпсіздік.

Экологиялық құқықтың арнайы қағидаттары және қайнар көздері

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ұйымдар.

1

Реферет

29


29.1


29.2


29.3

29.4

29.5

Халықаралық дауларды шешудің халықаралық құқықтық құралдары

Мемлекеттер арасындағы қарама-қайшылықтарды және дауларды тек жолмен шешу.

Қарама –қайшлықтарды шешудегі негізгі құралдар: тікелей келіссөздер мен кеңес жүргізу.

Дауларды халықаралық ұйымдарда шешу. Халықаралық татуластыру рәсімі

Халықаралық төрелік (арбитраж) соты. Халықаралық сот рәсімі.

2

Реферет

30

30.1

30.2


30.3

30.4


Қазақстан әлеуметтік қауымдастық мүшесі

ҚР –БҰҰ-ның мүшесі.

Қазақстанның сыртқы саясат және ұлттық қаупсіздік аясындағы стратегиялық курсы

Қазақстанның қауіпсіздік жүйесі.

Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің стратегиясы.

1

Ауызша талдау
Барлығы

451   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар 15 сағат

Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Студентке арналған ережелер
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Студентке арналған ережелер
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар 15 сағат
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар 15 сағат
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректоры, э.ғ. к., профессор Бугубаева Р. О
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар: 15 сағат
Мемлекеттік тілдегі заң іс қағаздары бойынша 050301 “Заңтану” мамандығының студенттері үшін
Лекциялар: 30 сағат iconЛекция 15 (сағат) Практикалық сабақ 30 (сағат) осөЖ 45 (сағат) СӨЖ 45 (сағат) Емтихан Сағат көлемі 135 Курс 3 Семестр 5 Астана 20 ж. Жұмыс бағдарламасы «Кәсіптік аурулар»

Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б
Лекциялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
Лекциялар: 30 сағат iconЛекциялар 15 сағат
«Металлургия», 6N0905 – «Кадастр», 6N0711 – «Геодезия және картография», 6N0731 – «бжд» 6N 0707 – «Тау-кен ісі», 6N0508 – «Есеп және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница