Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі
Скачать 90.78 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі
Дата конвертации13.02.2016
Размер90.78 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2014/07/6M070300-progr.vstup.kaz..doc
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

«Ақпарақаттық жүйелер» кафедрасы


БЕКТЕМІН:

ОжӘЖ бойынша проректорі

____________ Егоров В.В.

«_____» _________ 2014ж.


БАҒДАРЛАМА

6М070300 «Ақпарақаттық жүйелер»

мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан


Өңдеген: к.т.ғ., доцент Баймульдин М.К.

к.т.ғ., доцент Салмов В.Н.

к.т.ғ., аға оқыт. Смагулова А.С.


Қарағанды – 2014


6М070300 «Ақпарақаттық жүйелер» мамандығы бойынша мемлекеттік емтихан пәндерінің тізімі:


Ақпараттық үрдістерді модельдеу және талдау

Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау

Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару

Мемлекеттік емтихандар бағдарламасы.


Ақпараттық үрдістерді модельдеу және талдау

1 Ақпараттық үрдістердің модельдерінің түрлері
1.1 Шешім қабылдаудың математикалық модельдері
1.2 Имитациялық модельдер, жүйелер, әдістер
1.3 Ақпараттық үрдістердің имитациялық модельдері
1.4 Үрдістерді имитациялаудың интеллектуалды қүралдары

2 Имитациялық компьютерлік технологиялар аппараты
2.1 Модельдеу есептеріндегі анық емес жиынтықтар
2.2 Петри желілері және модельдеу

2.3 Үрдістерді жөне жүйелерді декомпозициялау

2.4 Модельдеу технологиясы

2.5 Компьютерлік модельдеу және есептеу сынағының технологиясы

3 Модельдеу объекттері
3.1 Стационарлық үрдістер
3.2 Стационарлық үрдістерді модельдеу
3.3 Иерархиялық жүйелерді модельдеу
3.4 Агрегаттық жүйелер
3.5 Робасттық жүйелер

4 Эмпирико-статистикалық модельдеу
4.1 Күрделі жүйелердің жүмыс істеуін талдау әдістері
4.2 Жүмьіс ерекшеліктерін зерттеу
4.3 Жүйелендіру
4.4 Фильтрлеу жөне бағалау теориясы
4.5 Таңдау және салыстыру модельдері
4.6 Күй-қалыптарын анықтау жөне бағалау
4.7 Дамуды болжау
4.8 Оптимизациялау және жақсарту
4.9 Үлкен көлемдегі жүйелердегі үрдістерді модельдеу
Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын жобалау

1 Ақпараттық жүйені жобалау
1.1 Ақпараттық жүйе - көп компонентті құрылым
1.2 Ақпараттык жүйелердің қосымшаларын құру фазалары
1.3 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын құрудың үйымдастырушылық жөне технологжялық мөселелері

2 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларын кұру технологиялары
2.1 Ақпараттық жүйелердің қосымшаларының (АЖҚ) есептері
2.2 АЖҚ-ны құрудың технологиялық шешімдері, әдістердітаңдау мен негіздеу
2.3 АЖҚ-ны құру кезіндегі ұйымдастыру процестері.
2.4 АЖҚ-ны құрудын стандарттары мен өдістемелері.
2.5 Ақпараттық жүйелердің профилді түсінігі

3 АЖҚ-ның архитектурасы
3.1 АЖҚ-ның архитектурасына түсінік
3.2 Ақпараттық жүйелердің типтік компоненттері
3.3 АЖҚ-да функцияның бөліну принциптері
3.4 Ақпараттық жүйелердің файл-серверлік, клиент-серверлік, көп деңгейлі архитектурасы
3.5 Ақпараттық жүйелердің компоненттерінің арасындағы өзара әрекеттесудің ұйымдасуы.

4 АЖҚ-ны жүзеге асыру
4.1 Ақпараттық жүйелердің косымшаларының қүрылымы мен программалық-аппараттық платформаларын таңдау
4.2 Ақпараттық жүйелердің компоненттерІнің арасындағы өзара әрекеттесу әдістерін таңдау
4.3 Қолданбалы, ресурсты басқару жөне мөліметтерді ұсыну компоненттерін құру
4.4 АЖҚ-ның сенімділік, тез өрекет ету, модернизация жөне ақпараттарды қорғау сұрақтарын бағалау
Ақпараттық жүйелердегі деректерді басқару

1 Деректерді басқару
1.1 Деректерді басқару үғымы
1.2 Деректер базасына қатынас жасау кезінде ақпараттық қосымшалардың сүраныстарын өңдеу
1.3 Деректердің тұтастығы мен тұтастықтың шектеулерін қамтамасыз ету
1.4 Ақпараттық жүйелердегі мөліметтерді өңдеудің негізгі операциялары
1.5 SQL тілінде мөліметтер базаларына сүраныс
1.6 Ақпараттық жүйелерде транзакция механизмінің қолданылуы.
1.7 Деректер базасын жобалаудың жалпы қадамы
1.8 Талаптың қалыптасу мен талдану этапы
1.9 Концептуалдық жобалау
1.10 Логикалық жобалау
1.11 Физикалық жобалау.
1.12 Data Warehouse мөліметтерді сақтау қорының концепциясы

1.13 Data Warehouse-де мөліметтерді басқару

1.14 Деректердің көпөлшемді моделі

1.15 Деректерді сақтау қорының типтері

1.16 Деректерді сақтау қорының архитектурасы мен оны жүзеге асыру қадамдары.

2 Ақпараттық жүйелерді құру
2.1 Ақпараттық жүйелер мен ақпараттық қосымшаларға қатысты мөліметтерді басқаруға қойылатын талаптар
2.2 Ақпараттық жүйелерді құру этаптары. Ақпараттық қосымшалардың функционалдық компоненттері.
2.3 Ақпараттық жүйелерді құру өдістеріне шолу

2.4 Ақпараттық жүйелерді құру үшін арналған программалық орталар

2.5 «Клиент - сервер» архитектурасында мөліметтерді басқару

2.6 Мәліметтер базасының серверлері мен SQL-серверлер

3 Мәліметтердің интеллектуалдық талдануы
3.1 OLAP мәліметтерінің оперативтік аналитикалық өнделуі

3.2 OLAP-жүйеге қойылатын талаптар

3.3 OLAP-жүйелердің түрлері

3.4 KDD (Knowledge Discovery in Databases) мен DM (Data Mining) мөліметтерінің интеллектуалдық өдістері

3.5 Шешім қабылдау процесінде DM-нің алатын орны мен рөлі

3.6 OLAP-технология мен мәліметтерді сақтау қорының негізінде DM-нің жүзеге асуы

3.7 Интеллектуалдық талдау үшін мөліметтерді дайындау ерекшеліктері

4 Қазіргі заманға сай МББЖ
4.1 Қазіргі заманға сай реляциондық жөне постреляциондық МББЖ

4.2 Офистік жүйелердің құрамына енетін МББЖ

4.3 Жоғары өнімділікті МББЖ

4.4 Объектілі-бағытталған жүйелер

4.5 Объектілі - реляциондық МББЖ

4.6 МББЖ-нің тораптық версиясының ерекшеліктері мен үлестірілген мәліметтер базасы


Негізгі әдебиеттер тізімі

  1. Шукаев Д.Н. Анализ и моделирование процессов и систем.- Алматы: Эверо, 2005.

  2. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. - Алматы: РИК, 2004.

  3. Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. - СПб.: Питер, 2004.

  4. Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. -Спб.: Питер, 2002.

  5. Джеф Раскин, Интерфейс: новые ыаправления в проектировании компьютерных систем. -Пер. с англ. - СПб: Символ-Плюс,2003.

  6. Торрес Роберт Дж., Практическое руководство по проектированию и разработке пользовательского интерфейса. - Пер. с англ.- М. Издательский дом "Вильямс", 2002.

  7. Хомоненко А.д. и др. Базы данных: Учеб. Для вузов. - М.: Бином-Пресс, 2007 (736 с.)

  8. Дейт Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных. Уч.пос. - М.: Издат.центр «Академия», 2005 (320с).

  9. Абдуллина В.З. Базы и банки данных. Уч.пос. - Алматы: КазНТУ, 2003.

  10. Абдуллина В.З. Системы баз данных. Учеб. - Алматы: КазНТУ, 2009 (в печати).

  11. Конноли Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика.: Пер.с англ. – М.: Изд.дом «Вильямс», 2003. – 1440 с.

  12. Дейт К. Введение в системы БД. изд.6-е. :Пер.с англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2001. – 1200с.Қосымша әдебиеттер тізімі

  1. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. - М.: ДМК Пресс, 2004.

  2. Шукаев Д.Н., Тусупова Б.Б. Моделирование систем массового обслуживания. - Алматы, КазНТУ, 2002.

  3. Хомоненко А.Д. и др. Delphi 7. Спб.: БХВ-Петербург,2003.

  4. Косентино К. PHP. Web - профессионалам: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV, 2001.

  5. Будилов В.А. РНР 5.Экспресс-курс..- СПб:БХВ-Петербург,2005,

  6. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер,2001.

  7. Жумагалиев Б.И.Лабораторный практикум по интернет-технологиям. Учебное пособие. Алматы: ААЭиС, 2003.

  8. Карпова Т.Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб.: Питер, 2002 (304 с.)

  9. Дьюсон Р. SQL Server 2008. Программирование. :Пер.с англ. – М.: БИНОМ, 2009. – 812с.

  10. Гарсиа М. MS SQL Server 2008. Справочник администратора. : Пер.с англ. – М.: Изд-во ЭКОМ, 2009. – 976с.

  11. Бекоревич Ю.В. Самоучитель MS Access 2003. - Спб.: Питер, 2004. –727с..

  12. Хомоненко А. Delphi 7. - Спб.: Питер, 2005. – 1200с.

  13. Хедерсон К. Профессиональное руководство по SQL Server - Спб.: Питер, 2005. – 619с.

  14. Зимулин А.В. Типы данных в языках программирования и БД. - Новосибирск: Наука, 1987. – 151с.

  15. Нейбург Э. Проектирование баз данных с помощью UML. : Пер.с англ. - М.: Изд.дом "Вильямс", 2002. – 281с.

  16. Фиайли К. SQL: руководство по изучению языка. : Пер.с англ. - М.: ДМК-Пресс, 2004. – 451с.

  17. Радько Т.И., Яворский В.В.. Принципы организации баз данных. Учебное пособие. – Караганда, Изд-во КарГТУ, 2004. – 90с.

  18. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2001. – 532с.

  19. Когановский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. –М.: Финансы и статистика, 2001. – 756с.

  20. Чеканов А. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. – СПб.: Питер, 2003. – 746с.

  21. Артемьев В.И. Обзор способов и средств построения информационных приложений. Уч.пособие. - . - М.: Диалог-МИФИ, 1999. – 416с.

  22. Радько Т.И. Системы баз данных. Электронный учебник Сертификат № 668. – Караганда: КарГТУ, 2010.

  23. Радько Т.И., Закиров М.Х. Проектирование баз данных. Учебное пособие. – КарГТУ, Караганда, 2007, 112с.

  24. Григорьев Ю.А., Ревунков Г.И. Банки данных: Учеб. для вузов. -М.: Изд-во МГТУ, 2002 (320 с).

  25. Туманов В.Е., Маклаков С.В. Проектирование реляционных хранилищ данных. - М.: Изд-во Диалог-МИФИ, 2007 (ЗЗЗс).

  26. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. - М.: Финансы и статистика, 2002

  27. Петров В.Н. Информационные системы. Учебник. - СПб.: Питер, 2002.

  28. Галицына О. Л. и др. Базы данных. Уч.пос. - М: ФОРУМ ИНФРА, 2003.

  29. Чекалов А. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

  30. Коннэл Дж. Visual Basic 6. Введение в программирование баз данных. - М.: ДМК, 2000

  31. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения. - Киев: ДиаСофт, 2001.

  32. Абдуллина В.З. и др. Работа с Access: Лабораторный практикум. Уч.пос. - Алматы, ИНТ, 2005.

  33. Абдуллина В.З. Проектирование и отладка пользовательских при-ложений. Ч. 1 и Ч. 2. Методические указания к курсовой работе и самостоятельной работе студентов по курсу «Базы, банки данных и экспертные системы»,- Алматы: КазНТУ, 2001.

  34. 16. Абдуллина В.З. Обработка баз данных в Access и Visual Basic. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Базы данных».- Алматы: КазНТУ, 2004.АЖ кафедра меңгерушесі А.Ж. Амиров

(№21хаттамасы 27 мамыр 2014 ж.)

кафедра отырысында бектілген

Похожие:

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Азаматтық құқықтың ғылым,әдебиет және өнер т б туындыларын пайдалануға байланысты туындайтын қарым қатынастарды реттейтін саласы
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының отырысында
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Лист утверждения к рабочей ф со пгу 18. 1/06 программе дисциплины разработанной на основании
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығының студенттерге арналған «Сапа менеджменті жүйелері»
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының Ғылым және білім министірлігі
«Ветеринариялық санитариялық сараптаудағы топографиялық анатомия және лимфа жүйесі» бойынша бағдарламасы
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
В020300 «тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министірлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
«Қазақстандағы ХХ ғ Шетел кәсіпкерлігінің қалыптасу тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница