Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Скачать 122.9 Kb.
НазваниеМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Дата конвертации13.02.2016
Размер122.9 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/23498.doc

Методические указания

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050601 - Математика мамандығының студенттеріне арналған

Ақпараттандыруды оқыту әдістемесі пәні бойынша

студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқаулар
Павлодар
Лист утверждения к методическим указаниям

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05


БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

_____________ Тлеукенов С.К

«____»_____________ 2008 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова Н.Н.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050601 - Математика мамандығының студенттеріне арналған

Ақпараттандыруды оқыту әдістемесі пәні бойынша студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауына арналған


ӘДІСТЕМЕЛІК нұсқаулар

Кафедраның отырысында қарастырылған « » ______ 2008ж. № хаттама


Кафедра меңгерушісі _________________ Нұрбекова Ж.К.

(қолы)


Факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «___»________ 2008ж. №___ хаттама


ӘК төрайымы _______________________ Кишубаева А.Т.

(қолы)


Пәннің мақсаты – ақпараттану пәнінің оқыту әдістемесі, компьютерлік білім беру, программалаудың негізін оқыту әдістемесі және алгоритмдік тілдер, компьютерде есептерді шешу әдістемесі мәселелерін зерттеу.


Пәнді оқытудың міндеттері:

- ақпараттану курсы бойынша оқытудың қазіргі заман әдістеріне студенттерді үйрету;

- программалау тілдерін оқытудың әр түрлі әдістеріне үйрету;

- жаңа ақпараттық технологияларды өз бетімен меңгеру дағдысына үйрету.


Зертханалық жұмыс №1


Тақырыбы: КСРО және Қазақстанда орта мектептерде ЭЕМ, программалау және кибернетика элементтерін енгізу кезеңдері.


Сұрақтар:

 1. Мектепке «Информатика және есептеуіш техника негіздері» пәнінің енгізілу мақсаттары мен міндеттерінің қалыптасуының тарихи алғышарттарын талдау.

 2. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеті мектепте информатиканы оқыту мақсаттарының қалыптастырудың бастапқы базисі ретінде.

 3. Мектеп информатикасының бастапқы концепциясы (А.П.Ершов және т.б.)Зертханалық жұмыс №2


Тақырыбы: Информатиканы оқыту әдістмесі пәні.


Сұрақтар:

 1. Информатика орта білім беретін мектептің оқу пәні және ғылым ретінде.

 2. Информатиканы оқыту әдістемесі педагогика ғылымының жаңа тарауы ретінде және информатика мұғалімін даярлайтын оқу пәні ретінде.Зертханалық жұмыс №3


Тақырыбы: Жалпы орта білім беретін мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары мен міндеттері.


Сұрақтар:

 1. Жалпы орта білім беретін мектепте информатиканы оқытудың жалпы және нақты мақсаттары.

 2. Компьютерлік сауаттылық – мектепке ИжЕТН курсын енгізудің бастапқы мақсаты.

 3. Оқушылардың ақпараттық мәдениеттілігі мектепте информатиканы оқытудың перспективті мақсаты ретінде: ұғым қалыптасуының проблемалары.

 4. 12 жылдық мектепте информатиканы оқытудың мақсаттары.Зертханалық жұмыс №4


Тақырыбы: Мектеп информатикасының мазмұны.


Сұрақтар:

 1. Информатиканы оқытудың мазмұнын қалыптастырудың жалпы принциптері.

 2. ИжЕТН оқу пәнінің алғашқы бағдарламасының құрылымы мен мазмұны.

 3. ИжЕТН пәнінің машиналық нұсқасының бағдарламасы.

 4. Орта мектеп информатикасы мазмұнының концепциясын қалыптастыру.

 5. Мектепте информатиканы оқытуды стандарттау.Зертханалық жұмыс №5


Тақырыбы: Мектептің оқу жоспарында информатика курсының орны. Мектепте информатиканы оқытуды ұйымдастыру.


Сұрақтар:

 1. Мектептегі информатика курсы орнының проблемасы – мектепке пәнді енгізуден бастап базистік оқу жоспарын әзірлеу басталғанға дейін.

 2. 1993 жылдың базистік оқу жоспары.

 3. 1998 жылдың базистік оқу жоспары.

 4. Мектептің 12 жылдық оқу жоспарында информатиканы оқытудың құрылымы.

 5. Информатика пәні бойынша оқу сабақтарының формалары және әдістері.

 6. Информатиканы оқыту құралдары: информатика кабиенеті және бағдарламалық қамтамасыздандыру.

 7. Информатика кабиенетін жабдықтау және ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар.


Зертханалық жұмыс №6


Тақырыбы: Ақпарат және ақпараттық үрдістер.


Сұрақтар:

1 Осы тақырыптың информатиканың негізгі курсында оқытылуының мақсаттары мен міндеттері.

2. Мекемемнің міндетті және вариативті деңгейі, білім беру үрдісінде оқушылардың оқу материалының меңгеруі.

3. Оқушылардың жүйелік-ақпараттық түсініктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білім беретін міндеттерін шешуде қарастырылатын ролі.

4. Жалпы интеллектуалды және жалпы оқу дағдылары мен іскерліктерін дамыту есептерін шешуде қарастырылатын бағыттың ролі.

5. Аталған тақырыптың кілтті сұрақтарын оқу үрдісінде қарастырудың әдістемелік тәсілдері.

6. Демонстрациялық және оқыту сипатындағы оқытудың бағдарламалық құралдарын оқушылармен фронтальды жұмыстарды ұйымдастыруда, жаттығулар мен проблема-сұрақтарды, оқу есептерін, ағымдық және қорытынды бақылау тестілерін ұйымдастыруда қолданудағы дидактикалық мақсаттылығы.

7. Оқу сабақтарын ұйымдастыруда оқытудың ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері мен құралдарының үйлесімділік тәсілдерінің тиімдісін іздеу.


Зертханалық жұмыс №7


Тақырыбы: Ақпаратты көрсету.

Сұрақтар:

 1. Осы тақырыптың информатиканың негізгі курсында оқытылуының мақсаттары мен міндеттері.

 2. Адамның ақпараттық қызметінде тілдің танымдық қызметін талдаумен байланысты тақырыпты оқып-үйретудің дүниетанымдық көзқарасының аспектісі.

 3. Оқу материалының мазмұнының лингвистикалық және логикалық компоненттері.

 4. Ақпаратты көрсету, оның семантикалық өңделуі және аппаратты-бағдарламалық қамтамасыздандыру құралдарымен бейнелік интерпретациясы.Зертханалық жұмыс №8


Тақырыбы: Компьютер.


Сұрақтар:

 1. Информатиканың негізгі курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

 2. Информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік және дүниетанымдық потенциалының жүзеге асырылуында компьютердің жұмыс жасау принципіне және құрылғыларына арналған оқу материалының ролі мен орны.

 3. Осы тақырып бойынша оқу материалының құрылымы мен мазмұны.

 4. Осы тақырыпты оқыту барысында оқушыларда қалыптастын негізгі ұғымдар.

 5. Компьютердің жұмыс жасау принципіне және құрылғыларына байланысты сұрақтарды оқыту барысында бағдарламалық құралдарды қолданудың дидактикалық мақсаттылығы.

 6. Оқушыларда компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандырылуының, оның құрылымы және негізгі түрлері туралы түсініктерін қалыптастыру әдістемесі.Зертханалық жұмыс №9


Тақырыбы: Формальдау және модельдеу.


Сұрақтар:

 1. Мектеп информатика курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

 2. Оқулықтар мен оқу құралдарында «Формальдау және модельдеу» оқу тарауының берілуінің терминологиясы мен деңгейі.

 3. Әртүрлі белгілері бойынша ақпараттық модельдердің жіктелуі.

 4. Мектептің міндетті және ваиациялық деңгейі, оқушылардың білімдер моделіне негізделген оқу материалын меңгеруі.

 5. Ақпараттық модельдеу негізін оқып-үйрену барысында оқушыларда ақыл-ой қызметінің тәсілдерін қалыптастырудың есептерін шешу.

 6. Ақпараттық модельдеу негізін оқып-үйрену барысында қолданылатын ББД жүйелеу.Зертханалық жұмыс №10


Тақырыбы: Алгоритмдеу және программалау.


Сұрақтар:

 1. Мектеп информатика курсында алгоритмдеу және программалау негіздерін қытудың мақсаттары мен міндеттері.

 2. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 3. Алгоритмдеу мен программалаудың негізгі ұғымдарын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері.

 4. Оқу орныдаушыларының жүйесі және оларды алгоритмдеуді оқытуда қолдану.

 5. Оқу алгоритмдік тілінің дидактикалық қызметтері.

 6. Оқушыларды программалаудың негізгі парадигмаларымен таныстыру әдістемесі.Зертханалық жұмыс №11


Тақырыбы: Ақпараттық технологиялар: Мәтіндік ақпаратты өңдеу технологиясы.


Сұрақтар:

 1. Мектеп информатика курсында тақырыпты оқытудың мақсаттары мен міндеттері.

 2. Мектептің міндетті және ваиациялық деңгейі, сондай-ақ оқу процесінде оқушылардың оқу материалын меңгеруі.

 3. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 4. Жалпы интеллектуалды және жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын дамытуда қарастырылатын мазмұндар бағытының ролі.

 5. Білім беру процесінде негізгі ақпараттық технологиялардың бағдарламалық құралдарды қолданудың дидактикалық мақсаттылығы.

 6. Ақпараттық технологияларды меңгеру бойынша оқушылардың білім, білік және дағдыларының жүйесі.Зертханалық жұмыс №12


Тақырыбы: Графиктік ақпаратты өңдеу технологиясы.


Сұрақтар:

 1. Информатиканың негізгі курсында графиктік ақпаратты өңдеу технологиясы тақырыбын оқып-үйренудің дидактикалық мақсаттары мен міндеттеріне талдау жасау.

 2. Оқушыларда графиктік ақпаратты өңдеу технологиясы тақырыбын оқып-үйрену барысында жалпы интеллектуалды және жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалпытастырудың шарттары мен дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау.

 3. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 4. Информатика мен басқа пәндердің интеграцияланған сабақтарын ұйымдастыруда графиктік ақпаратты өңдеу технологиясы бойынша оқу материалдарының дидактикалық мүмкіндіктеріне талдау жасау.

 5. Графиктік ақпаратты өңдеу технологиясы, оларды қалыптастыру әдістері мен кезеңдеріне байланысты негізгі ББД анықтау.

 6. Оқу материалын тақырыптық және сабақ жоспарлауды құру.Зертханалық жұмыс №13


Тақырыбы: Сандық ақпаратты өңдеу технологиясы.

 1. Информатиканың нгізгі курсында электрондық кесте көмегімен сандық ақпараттарды өңдеу технологиясын оқып-үйренудің дидактикалық мақсаттары мен міндеттеріне талдау жасау.

 2. Электрондық кесте көмегімен сандық ақпараттарды өңдеу технологиясын оқып-үйрену барысында жалпы интеллектуалды және жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалпытастырудың шарттары мен дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау.

 3. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 4. Информатика мен басқа пәндердің интеграцияланған сабақтарын ұйымдастыруда сандық ақпаратты өңдеу технологиясы бойынша оқу материалдарының дидактикалық мүмкіндіктеріне талдау жасау.

 5. Сандық ақпаратты өңдеу технологиясы, оларды қалыптастыру әдістері мен кезеңдеріне байланысты негізгі ББД анықтау.

 6. Оқу материалын тақырыптық және сабақ жоспарлауды құру.


Зертханалық жұмыс №14


Тақырыбы: Ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясы.

 1. Информатиканың нгізгі курсында электрондық ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясын оқып-үйренудің дидактикалық мақсаттары мен міндеттеріне талдау жасау.

 2. Ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясын оқып-үйрену барысында жалпы интеллектуалды және жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалпытастырудың шарттары мен дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау.

 3. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 4. Информатика мен басқа пәндердің интеграцияланған сабақтарын ұйымдастыруда ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясы бойынша оқу материалдарының дидактикалық мүмкіндіктеріне талдау жасау.

 5. Ақпаратты сақтау, іздеу және сұрыптау технологиясы, оларды қалыптастыру әдістері мен кезеңдеріне байланысты негізгі ББД анықтау.

 6. Оқу материалын тақырыптық және сабақ жоспарлауды құру.Зертханалық жұмыс №15


Тақырыбы: Желілік ақпараттық технологиялар.

 1. Информатиканың нгізгі курсында желілік ақпараттық технологиялар тақырыбын оқып-үйренудің дидактикалық мақсаттары мен міндеттеріне талдау жасау.

 2. Желілік ақпараттық технологияларын оқып-үйрену барысында жалпы интеллектуалды және жалпы оқу іскерліктері мен дағдыларын қалпытастырудың шарттары мен дидактикалық мүмкіндіктерін анықтау.

 3. Оқушылардың алгоритмдік мәдениеттіліктерін қалыптастырумен байланысты информатиканың негізгі курсының жалпы білімдік есептерін шешуде аталған тақырыптың ролі.

 4. Информатика мен басқа пәндердің интеграцияланған сабақтарын ұйымдастыруда желілік ақпараттық технологиялар бойынша оқу материалдарының дидактикалық мүмкіндіктеріне талдау жасау.

 5. Желілік ақпараттық технологиялары, оларды қалыптастыру әдістері мен кезеңдеріне байланысты негізгі ББД анықтау.

 6. Оқу материалын тақырыптық және сабақ жоспарлауды құру.Қолданылуға ұсынылатын әдебиеттер тізімі


 1. Ершов А. П. О предмете информатики / Вестник АН СССР. - 1984., 2. С.112-113.

 2. Касаткин В.Н. Информация. Алгоритмы. ЭВМ: пособие для учителя. - М., 1991. - 192 с.

 3. Камардинов О., Азаматов С. Информатика негiздерi. - Алматы, - 1997. - 218б.

 4. Лапчик М. П. Методика преподавания информатики. Свердловск. - 1987. - 150 с.

 5. Федюшин Д. П. Информатика. Методическая разработка для учащихся 9-10 классов средних школ и техникумов, 1 и 2 ч., - М., 1987. - 228 с.

 6. Вершинин О. Е. Компьютер для менеджеров., 1989. - 144 с.

 7. Бешенков С.А., Гейн А. Т., Григорьев С. Т. Информатика и информационные технологии: Учебное пособие для гуманитарн. фак. пед. ВУЗов. - Екатеринбург, 1995. - 144с.

 8. Гусева, Маронова. Программирование. Обучение и новые информационные технологии обучения. / Инфо. - 1996., 2, 3, 5.

 9. Митина В. С. Концептуальные основы изменения содержания общего образования в школах США на примере предметов естественно-математического цикла. Педагогическая мысль в странах Запада на современном этапе. - М., 1991., С. 31-50.

 10. Программно-методические материалы: Информатика 1-11 кл. / Сост. Л. Е. Сальникова. - М., 1998. - 96 с.

 11. Вильямс Р. Маклин К. Компьютеры в школе: пер. с англ. - М., 1988.- 336с.

 12. Бочкин А. И. Методика преподавания информатики. - Минск, - 1998. - 431 с.

 13. Касаткин В. М. Информация. Алгоритмы. ЭВМ: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 192 .

 14. Корн Т., Корн К. Справочник по математике для научных работников и инженеров определения, теоремы, формулы. Издание четвертое.

 15. Реньи А. Трилогия о математике. М., 1980. - 374 с.

 16. Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. - М.: Наука, 1973. - 511 с.

Похожие:

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Современные процессы и агрегаты в черной и цветной металлургии и их тенденции развития»
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Маркетинг терминініњ негізі "market" сµзі "рынок","нарыќ" маѓыналарын білдіреді
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
...
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/07
«Банк ісі» пәннің оқыту мақсаты: студенттердің теориалық білімін практикада қолданылуы
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Республикасы білім және ғылым министірлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
Филология,журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница