5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница52/58
Дата конвертации13.02.2016
Размер6.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://megduna.ru/download/fizika-matematika_fakuleteti_5v011100__informatika_mamandi.doc
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   58

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf1102

Пәннің типі: Жалпы білім беретін пәндер, міндетті компоненті

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Шамсиева Н.-аға оқытушы.

Пререквизиттер:

Курстың мақсаты: студенттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қазіргі заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады. Ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ-дегі локальды және глобальды желілер, ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім беру; өмірге керекті есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану; мәтіндік редактор, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсету, деректер қорын құруды және кез-келген қолданбалы программалармен жұмыс жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Информатика ғылым жəне техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар. Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару жəне тоқтату. Компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары. Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Ақырғы автоматтар. Пост және Тьюринг машиналары. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы. Заманауи қолданбалы бағдарламалық қамтамаларға шолу. Ақпараттарды өңдеу құралдары. Кестелік процессорлар. Баспа жүйелері. Деректер қорын басқару жүйелері. Графикалық редакторлар. Мультимедиялық қосымшалар. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Желілер мен телекоммуникациялар. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Ақпараттық қауіпсіздік және оны құрушылар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. «Электронды үкімет» инфрақұрылымы. Бизнес-үрдістерді талдау және құру технологиялары. Техникалық тапсырмаларды жасау принциптері. «E-Learning» электронды оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. «E-Learning» ортасының негізгі компоненттері. Білімді бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПБ:БХВ-Санкт-Петербург.2001г.

2. Вильямс Микки. Программирование в Windows 2000г. Энциклопедия пользователя. Издательство «Диа-Софт» - 2000 г.- 640 с.

3. Левин И.Н. ПК для пользователей. Киев: Диалектика, 2000 г.

4. Лавренов С.М. Excel. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001 г.

5. Золотова С.И. Практикум по Access, М.: Финансы и статистика, 2001 г.

6. Олифер. Компьютерные сети. М: Финансы и статистика, 2001 г.

7. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс.- Питер, 2001 г.

8. Алексеев А.П. Информатика. - Москва, 2002 г.

9.Автоматизированные тесты по темам: Операционная система MS-DOS, NC, архиваторы, компьютерные вирусы.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері - лекциялық және лабораториялық сабақтар; сабақтарда интерактивті тақталарды қолдану, сұрақ-жауап, лабораториялық сабақтарда компьютерді қолдана отырып, тапсырмалар орындау, тест сұрақтары, презентацияны қолдану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: компьютерлік сыныптар, электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интернет жүйесі, интерактивті тақта.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Педагогикалық мамандыққа кіріспе

Пәннің коды: PMК 1201

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті компонет

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 1

Дәріс беруші: Майгельдиева Ш.М.- педагогика ғылымдарының докторы.

Курстың мақсаты: “Педагогикалық мамандыққа кіріспе” пәні педагог мамандығының мәнін, маңызын, заңдылықтары мен қағидаларын көрсете отырып, болашақ мұғалімдердің теориялық білімін жетілдіру және практикалық іс-әрекетін ұйымдастыру, жалпы және кәсіби мәдениетін қалыптастыру.

Деректемелері/Пререквизиттері: “Мектепке дейінгі педагогика”, “Мектепке дейінгі педагогика тарихы”, “Педагогикалық шеберлік” пәндерінің байланысында оқытылады. Сонымен қатар, пәнді оқыту барысында университет қабырғасында оқытылып отырған «Математика», «Психология», және т.б. пәндермен тығыз байланысты.

Курстың/пәннің мазмұны: Мұғалім мамандығына жалпы сипаттама. Педагог кәсібі және оның қоғамдағы орны. Педагогикалық кәсіптің дамуы мен қалыптасуы Педагог әрекет субъектісі ретінде. Тәрбиеші қызметінің педагогикалық құрылысы. .Педагогикалық процесс-мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбиеші әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген сүйіспеншілігі, педагогикалық процесті жүйелі сезіну, байқағыштық, педагогикалық құбылысты дұрыс түсіну, ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік жағдайы. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында көрсетілген құқықтар мен міндеттер. Педагогтің шығармашылық қызметіне жалпы сипаттама. Мұғалімнің жеке басының шығармашылық мүмкіншілігі және психикалық денсаулығы.Педагогикалық қарым –қатынас – шығармашылық ретінде.

Педагогикалық маман дайындау жүйесі. Қазіргі қоғамдағы педагогикалық маман кадрларға жалпы және кәсіптік білім беретін талаптар. Өз бетімен білім алу мен өзін-өзі тәрбиелеу педагог кәсібінің басты құралы.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. - Алматы, 2002ж.

2. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. -Алматы, 1992

3. Қазақстан Республикасы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы.- Астана, 2003 ж

4. Рувинский Л.И. Мамандыққа кіріспе. –Алматы,1991 ж

5. Пошаев Д.Қ. Мамандыққа кіріспе.- Шымкент, 2004 ж

6. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Дарын, 2004 ж.

7. Бегалиев Т. Педагогика.- Тараз, 2001ж

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Психология және адам дамуы

Пәннің коды: PRCh 2202

Пәннің типі: Базалық пәндер, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Кредит саны: 3

Оқу семестрі: 2

Дәріс беруші: Майгельдиева Ш.М.-педагогика ғылымдарының докторы.

Курстың мақсаты: Даму психологиясы, психология тарихы, әлеуметтік психология, психоанализ, эксперименттік психология, психологиялық- педагогикалық диагностика, конфликт психологиясы, жас және педагогикалық психологиясының көкейкесті мәселелері қарастырылады.

Пререквизиттер: Гуманитарлық, әлеуметтік-эконмикалық пәндер:философия, тарих, педагогика, әлеуметтану, саясаттану, экономика,мәдениеттану, жаратылыстану-ғылыми пәндері: биология,адам анатомиясы, физиология, математика, информатика

Фундаменталды психологиялық пәндер: психология мамандығына кіріспе

Бағдарламаның қысқаша курсы: “Психология және адам дамуы” курсын оқып үйрену студенттерге теориялық қор меңгеру бағытында оқылған дәрістерден тұрады. Лекциялық, практикалық және кеңес беру сабақтары арнайы психологиялық зерттеу әдістері мен байқаулар негізінде ие болған теориялық білімдері мен тұлғаны практикалық тұрғыдан меңгеру біліктілігі мен дағдысын бекітуді өзінің мақсат етіп қояды. Бұл курс педагогика және психология мамандығы студенттері үшін фундаменталды пән болып табылады. «Психология» курсы негізгі психологиялық пән ретінде психиканың табиғатын терең ғылыми негізде ұғынуға, психикалық процестердің ерекшеліктерін түсінуге тірек болады. Пәннің негізінде қазіргі жаңа психологиялық, теориялық түсініктерді және классикалық теорияларды ғылыми талдау арқылы психология ғылымының зерттеу объектісі- психиканың табиғаты түсіндіріледі.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Алмұратов Ә. Жалпы психология. Білім, 1996.

 2. Жарықбаев Қ. «Жалпы негіздері». Алматы,2002.

 1. Богословский В.В. Жалпы психология. 1973.

 2. Сәбет Бап-Баба «Жалпы психология». Алматы, 2003.

 3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Москва. ИРО,1997.

 4. Маклаков А.Г. Общая психология. Москва, 2002.

 5. Немов Р.С. Психология. Москва.-Владос, І,ІІ,ІІІт. 1998.

 6. Рогов И. «Общая психология» Москва, 1998.

 7. Столяренко И.К. «Общая психология» Москва, 2002.

 8. Петровский А.В. «Жас ерекшелігі және педагогикалық психология».

 9. Петровский А.В. «Общая психология». 1989

 10. Цербаков А.И. «Практикум по возрастной и педагогической психологии». М, 2000

 11. Атлас по психологии. Гамезо. Домашенко. 1997

 12. Жарықбаев Қ. «Жантану негіздері». Алматы, 2000

 13. Бодалев А.А. «Психология личности». Москва, 1980.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Компьютерлік графика

Пәннің коды: KG1201

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Қорғанбекова Р.Т.-аға оқытушы, магистр.

Курстың мақсаты: Компьютерлік бағдарламалар арқылы графика жасау. Бейнелеу өнері пәндерде оқыту барысында ЭЕМ қолдану мүмкіндіктерін пайдалануды үйрену. COREL DRAW графикалық редакторының көмегімен геометриялық фигуралармен жұмыс жасау, форма беру, түс беру, композиция құру жұмыстарын игеру. Тапсырма бойынша белгілі бір мақсатта компьютерлік бағдарламаларын графика жасау кезінде пайдалана білуі қажет.

Деректемелері/Пререквизиттері: Информатика

Курстың мазмұны: «Компьютерлік графика» пәнін оқыту келесі бағытта жүргізіледі, компьютерлік құрал жабдықтармен жұмыс істеуді, COREL DRAW бағдарламасымен жұмыс жасауды, геометриялық фигуралардан бастап, әртүрлі заттардың кескінін салуда комьютерлік графикалық жолмен орындауды үйренеді, суретші дизайнеріне тән өз ойын іске асыру үшін заттың композициялық шешімін орындай алады жэәне обьектіге көркем эффекті, көлеңке, мөлдірлік,

Ұсынылатын әдебиет:

1. COREL DRAW 9 Учебное пособие Дублин,2003

2. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне.Учебник для вузов «Питер»

2004-215 с

3.Джамбурно М.Трехмерная графика и анимация Москва «Вильямс»,2002—638с

4.Смолина М.А. CorelDRAW X3. Самоучитель Москва-2006-640

5.Смолина М.А. CorelDRAW 12. Самоучитель Москва-2005-592

6. Тайц О., Тайц З. Изучаем COREL DRAW 10 Москва «Компас» 2004-196

7. Грошев С.А. , Коцюбинскии А.О. Самоучитель на компьютере. Москва Триумф 1998-444с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Көркем композиция негіздері

Пәннің коды: KKN 1204

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Назаров А.Ж.- магистр, оқытушы.

Курстың мақсаты: Оқу және шығармашылық жұмыстарды орындау кескіндемелік әртүрлі техникаларды меңгеру. Бейнелеу өнері сауатының негіздерімен танысу, бейнелеу жазықтығына заттардың көлемі мен сынын дұрыс бейнелеу, сызықтық және кеңістік перспективаларының негіздерін, жарық пен көлеңкенің заңдылықтарын білу, түстік және өндік қатынастармен жұмыс істей білу, композицияны құрастыру заңдылықтарын білу болып табылады.

Деректемелері/Пререквизиттері Сурет және Сыршырай курстары

Курстың мазмұны Композиция тарихы. Композиция курсының мақсаты, міндеттері және мазмұны. Композицияның негізгі заңдылықтары. Композициямен шұғылдану барысында шығармашылық процестің мәні мен даму бағыты.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2004.

2.Сокольникова Н.М. Основы композиции. М., 1996.

3.Паранюшкин Р.В. Композиция. М., 2002.

4.Лебедева Е.В. Искусство художника-оформителя. М., 1981.

5.Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981.

6.Кушаева Н.А. «Основы эстетического воспитания». Москва «Просвещение», 1986 г.

7.Гронский И.В. «Ассоциация художников рефолюционной России». «Изобразительное искусство» Москва, 1973 г.

8.Құдайбердиев 3.Қ. «Қазақ өнері» жылнама, Алматы «Жалын» 1992

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Курстың/пәннің/юниттің атауы:Бейнелеу өнерінің негіздері.

Пәннің коды: BON 1205

Пәннің типі: Базалық пәндер, таңдау компонент
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   58

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница