5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница50/58
Дата конвертации13.02.2016
Размер6.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://megduna.ru/download/fizika-matematika_fakuleteti_5v011100__informatika_mamandi.doc
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   58

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Физика есептері туралы жалпы мағұлымат. Физикалық оқу есебі-нің ерекшелігі, классификациясы. Есеп шығарудың әдістері мен тәсілдері. Физикадан есеп шығару алгоритмдерінің түрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалық, пәнаралық мазмұнды есептер. Оқушыларды есеп шығаруға үйрету әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Абдуллаев ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2.Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3.АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5.Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

6.Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7.Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8.Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9.Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10.Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11.Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12.Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13.ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14.Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15.Усова А.В., ТульчинскийМ.Е.Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Тәжірибелік есептерді шешу тәсілдері мен әдістемесі

Пәннің коды: CV302

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Аманбаева М - аға оқытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі. Теориялық физика негіздері.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Куростың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша курсы: Физика есептерінің түрлері. Олимпиадалық (республикалық. аймақтық, қалалық) эксперименталь есептерді шығару.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Абдуллаев ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2.Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3.АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5.Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

6.Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7.Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8.Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9.Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10.Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11.Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12.Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13.ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14.Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15.Усова А.В., ТульчинскийМ.Е.Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физика курсын оқытуда экологиялық білім және тәрбие беру

Пәннің коды: CV302

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жайсанбаев Т.Р.педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Экология.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында қоршаған ортада қалыптасқан экологиялық мәселелерге талдау жасап, оларға физикалық тұрғыдан талдау жасап, оларды шешу жолдарын қарастырады және экологиялық білім мен тәрбие аспектілерін меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Физика курсында экологиялық материалдарды іріктеп алу принциптері, экологиялық білім берудегі физикалық параметрлердің орны. Физика курсы тарауларындағы экологиялық материалдар. Сыныптан тыс жұмыстардағы экологиялық материалдар.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Ақылбаев Ж.С., Ермағанбетов Қ.Т. Электр және магнетизм.-Қарағанды,2003ж.

 2. Әбілдаев Ә. Физика. Электродинамика негіздері.-Алматы: Рауан, 1994ж.

 3. Калашников С.Г. Электричество. – М.: Наука, 1977.

 4. Қожанова Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы. III том. Электр және магнетизм. Оптика. Атом және ядролық физика.- Алматы, 2003ж.

 5. Құлбекұлы М., Хамраев Ш. Электр және магнетизмнің физикалық негіздері.- Алматы: Қарасай, 2009ж.

 6. Томилин А.Н. Мир электричества.- М.: Дрофа, 2004

 7. Ахметов А.Қ. Студенттердің жалпы физика курсынан өз бетімен орындайтын жұмыстары. Электродинамика.- Алматы: Жалын, 1994ж.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Орта мектепте физика есептерін шығару әдістемесі (ІІ-сатысы)

Пәннің коды: CV303

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Ешимова У.З. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Физиканы оқыту әдістемесі.

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физика курсы бойынша әртүрлі есептердің түрлерімен оларды шешу әдістерін меңгеріп, практикалық білімін жетілдіреді

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Физика есептері туралы жалпы мағұлымат. Физикалық оқу есебі-нің ерекшелігі, классификациясы. Есеп шығарудың әдістері мен тәсілдері. Физикадан есеп шығару алгоритмдерінің түрлері. Есептеу, эксперименттік, графиктік, логикалық, пәнаралық мазмұнды есептер. Оқушыларды есеп шығаруға үйрету әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Абдуллаев ж. Жалпы физика курсы. Алматы, "Ана тілі", 1991.

2.Александров Д.А., Швайченко И.М. Методика решения задач по физике в средней школе: Пособие для учителей.-Л.:Учпедгиз, 1990.

3.АнтипинИ.Г. Экспериментальные задачи по физике в 6-7 классах. М., Прсвещение,1989.

4. Беликов Б.С. Решение задач по физике. Общие вопросы.М.: Высшая школа,1988.

5.Каменецкий С.Е.,Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе. М.Просвещение,1989.

6.Кобушкин В.К. Методика решения задач по физике .-Л.: ЛГУ,1999.

7.Фриш С.Э., Тимофеева А.В. Жалпы физика курсы. Алматы., "Мектеп", 1999.

8.Королев Ф.С. Курс физики. Оптика, атомная и ядерная физика. М., "Просвещение",1978.

9.Тлеубергенова Г.А., т.б. Жалпы физика курсының практикумы. Алматы., "Мектеп",1987.

10.Лабораторный практикум по физике; Учебное пособие.- м.; Высшая школа,1982.

11.Практикум по общей физике под редакцией В.Ф.Ноздрева. Издательство "Просвещение", М,1986.

12.Соколов И.И.Методика преподавания физики.-М.: Учпедгиз, 1986.

13.ТульчинскийМ.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. М .-Просвещение,1989.

14.Усова А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М .-Просвещение,1989.

15.Усова А.В., ТульчинскийМ.Е.Практикум по решению физических задач. М .-Просвещение,1989.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы:

Шағын комплектілі мектептерде физика және астрономия курсын оқытудың ерекшеліктері

Пәннің коды: CV303

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Ешімова Ұ.З.- педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.

Пререквизиттер: Физиканың жалпы курсы және астрономия

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі, педагогикалық практика. Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, шағын комплектілі мектептер болып анықталды. Шағын комплекті мектептердегі оқушылар санының аздығы оқыту әдістемесін қайта қарауды талап етеді. Соған сай физиканың оқу бағдарламасын, оқу материалдарының, оқу эксперименттерін жүйелеу қажет.

Курстың мақсаты: Қазақстан Республикасының “Білім туралы” заңында жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, шағын комплектілі мектептер оқу бағдарламасын, оқу материалдарының, оқу эксперименттерін жүйесімен танысу.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Жалпы білім беретін мектептің физика және астрономия курсында оқылатын тақырыптарының мазмұны, құрылымы, ғылыми-әдістемелік тұрғыдан талдау.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Қызылорда облысының білім беру жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы.

 2. Қарағанды облысының 2006-2010 жылдарға арналған аймақтық кешенді білім беруді дамыту бағдарламасы.

 3. Шығыс Қазақстан облысының білім беру жүйесін дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарламасы.

 4. П.И. Сапарходжаев. Internet и дистанционное образование. Кызылорда-2002. 54 с.

 5. Закон РК об образовании. Астана-2007.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі.

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Физиканы оқытудағы жаңа педагогикалық технологиялар

Пәннің коды: CV304

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Ешімова Ұ.З. - педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы.

Пререквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі

Постреквизиттер: Педагогикалық практика. Студент пәнді игеру барысында физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологияларымен танысады және оны өзінің кәсіби мамандығында қолдануды жүзеге асырады.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында физиканы оқытудың жаңа педагогикалық технологияларымен таныстыру және осы алған білімдерін кәсіби мамандығында қолдануға үйрету.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Жаңа технология түсінігі. Жеке тұлғаға бағыттап оқыту, ділгірлік оқыту, модульдік және кредиттік оқыту технологиялары және т.б. Жаңа педагогикалық технологияларды оқу процесінде қолдану тиімділігі, жолдары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Мультимедиа в школе. Справочник /Под ред. Л.П.Прессман.-Калуга, 1994, 292с.

2. Мультимедиа және оның техникалық құрамы. Оқу құралы /Досжанов Б.А.-Қызылорда, 2004, 81б.

3. Интерактивті тақтамен жұмыс жасауға арналған нұсқау. ИТ-ның құжаты.

4. Черинков Б.В. «Информационные технологии в вопросах и ответах», Москва, 2005г.

5. В. Дьяконов «Мультимедия-ПК. // Домашний Компьютер» 1996

6. М.Құдайқұлов Техникалық оқыту құралдары (педагогтік институттарға арналған оқу құралы).А., Қазмем.ОПБ, 1967.

7. М.Құдайқұлов Оқу киносының практикумы (студенттерге арналған оқу құралы).А., Мектеп, 1970.

8. М.Құдайқұлов Экран, магнитофон, проектор. А., Білім ,1984.

9. Г.И.Рах., М.А.Кудайкулов.,Б.М.Вахольский Технические средства обучения в школе. -Алма-Ата, 1989.

10. Н.М. Шахмаев Вахольский Технические средства обучения.-М:,1989

11. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Информатика және компьютерлік техника. Алматы, 2002.

Сабақ беру әдістері: Проблемалық оқыту әдісі, топтық жарыс, миға шабуыл, интерактивті кешендер, деңгейлеп-саралап оқыту, дамыта оқыту.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: материалдық база, кітапхана қоры, зертханалар, оқу әдістемелік кешендер.


Курстың/пәннің/юниттің атауы: Мектеп физика кабинеті

Пәннің коды: CV304

Пәннің типі: Базалық, кәсіптендіру пәні

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Сапарходжаев П.И.педагогика ғылымдарының кандидаты, академиялық профессор.

Пререквизиттер: Жалпы физика курсы. Теориялық физика. Физиканы оқыту әдістемесі.

Постреквизиттер: Физиканы оқыту әдістемесі. Педагогикалық практика.

Курстың мақсаты: Студент пәнді игеру барысында орта мектепте физика кабинетін қалай жабдықтау керек? – деген сауалға жауап алады. Физика кабинетінің қазіргі талапқа сай жабдықталуы жөнінде жаңа мағлұматтар алады.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Орта мектепте физика кабинеті, оны жоспарлау принциптері, кабинеттегі оқу қондырғылары. Физика кабинетінде оқу процесін ұйымдастыру. Физика кабинетінің жабдықталуы. Қауіпсіздік техникасын сақтау ережелері.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Демонстрационные опыты по физике в 6-7 классах средней школы. Под ред. А.А.Повского. -М., 1978г.

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1979г.

3. Кабинет физики средней школы. Под ред. А.А.Покровского. -М., 1982г.

4. Учебное оборудование по физике в средней школе. Под ред. А.А.Покров . ... 1973г.

5. Хорошавин С.А.Техника и технология демонстрационного эксперимен М., 1978г.

6. Горев Л.А. Занимательные опыты по физике. -М., 1977г.

7. Бугаев Л.И.....:Методика преподавания физики в средней школе. -М., 1981г.

8. Столяров к. Развитие технического творчества школьников. -М., 1982г.

9. Белов З.П. Радиотехнический кружок в школе.- М., 1979г.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   58

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница