5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Название5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
страница5/58
Дата конвертации13.02.2016
Размер6.64 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://megduna.ru/download/fizika-matematika_fakuleteti_5v011100__informatika_mamandi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Мендельсон Э. Введение математическую логику. Наука, 1984

 2. Нефедов П.С., Осипова Л. Курс дискретной математики,М.,1998

 3. Уилсон Р. Введение в теорию графов,М.,1977 г

Сабақ беру әдістері: баяндау, сөздік әдісі, тренинг.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Сандық әдістер

Пәннің коды: SA 1203

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 1-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Мукеева Г.И. - аға оқытушы

Курстың мақсаты: қолданбалы есептерді шешудің жуық әдістерін, математикалық моделдеу әдістерін, қате көздерін, алынған нәтижелерді талдай алуды жүйелі түрде қалыптастыруды көздейді. Сонымен қатар студенттерді әртүрлі пәндік салалардағы нақты құбылыстарды математикалық моделдеу үрдісінде туындайтын есептерді ЭЕМ көмегімен шығарудың есептеу алгоритмдерін жасау мен қолдануға дайындау.

Деректемелері/Пререквизиттері: жоғары алгебра, аналитикалық геометрия, математикалық талдау, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық моделдеу, программалау

Курстың/пәннің мазмұны: Сандық дифференциалдау. Интерполдау, көпмүшеліктерді есептеу. Математикалық талдаудың есепті шешуінің сандық әдісі. Алгебраның сандық әдісі. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Қарапйым дифференциялдық теңдеулерді сандық шешудің әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Бахвалов Н.С., Жидков, Кобельков Г.М. Численные методы, М.:Лаборатория базовых знаний, 2002.-632с.

 2. Самарский А.А., Гулин Н.В. «Численные методы».- М.:Наука, 1989.–429с.

 3. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. М.: Просвещение, 1991. –175с.

 4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.: Наука, 1966. – 664с.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы)


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Есептеу жүйелерінің архитектурасы

Пәннің коды: Ezha 2204

Пәннің типі: Базалық, міндетті пән

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Жүсіпбек Б.К. – информатика магистрі, ага окытушы

Курстың мақсаты: есептеуіш техниканың қазіргі заманға сәйкес ақпараттарымен жабдықтарын пайдаланып жөндей алатын мамандар даярлау. Есептеуіш техниканың негіздерін оқу; Есептеуіш техника құралдарының құрылу принциптері және әртүрлі ЭЕМ кластарының негізгі ереешеліктерін оқу; Бағдарламалық құралдармен компьютерді тексеру; Дербес компьютердің дамуының бағыттарымен танысу.

Деректемелері/Пререквизиттері: математиканы жақсы меңгеру қажет, графикалық файлдармен жұмыс істеу негіздерін білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны: «Есептеу жүйелерінің архитектурасы» пәнi –мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес біліктілік пен білім алуды қамтамасыз етіп, дүниетану және жүйелі ойлау қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді. ЭЕМ даму кезеңдері. ЭЕМ-нің ішкі және сыртқы құрылғылары. Каналдық және шиналық системотехника. Микропроцессор және жады. Енгізу мен шығарудың базалық жүйелері. ЭЕМ сәулеті дамуыының қазіргі тенденциялары.

Қазіргі есептеуіш техниканың дамуы тенденциясы.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере под.редакцией И.В. Макаровой.-2-е издание. –М.:“Финансы ис статистика“, 1998 г.

 2. Т. Бродман. 3D StudioMax 4. –Санкт-Петербург, 2002 г.

 3. С.Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. Специальная информатика. –М.:“Акт-пресс книга“, 2005г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Символдық математика

Пәннің коды: SM 2204

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 3

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Пәнді оқытудың негізгі мақсаты- студенттерді мәтіндік, формулалық және графиктік редактор ретінде де қолдануға болатын қуатты есептеуіш жүйе- Maple программасымен таныстыру.

Деректемелері/пререквизиттерi: алгебра, математикалық талдау, дискретті математика, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, программалау тілдері, сандық әдістер, тиімділік әдістері, операцияны зерттеу.

Курстың/пәннің мазмұны: Maple жан-жақты ойластырылып жасалған компьютерлік математика жүйесі. Ол математикалық және соған жақын барлық пәндердің жай есептеулерінен бастап күрделі есептеулеріне дейін шеше алады. Физикалық құбылыстардың математикалық моделін жасайды. Көркем графика салады. Тек символды есептеулерді ғана емес сандық есептеулерді де жүргізеді және оны графиктік түрдегі көркем кескінін салады

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Аладьев В.З. Основы программирования в MAPLE. Таллин, 2006

 2. Дьяконов. В.П. MAPLE 9 в математике, физике и образовании

 3. Сдвижков О.А. Математика на компьютере: MAPLE 8

 4. Дьяконов В.П. компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж.2000

 5. Матросов А. MAPLE 6. Решение задач высшей математики и механики.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Компьютерлік графика

Пәннің коды: KG 2205

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Алибаева Н.Е. – информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: “Компьютерлiк графика“ пәнiн оқытудың негiзгi мақсаты – студенттерді компьютерлік графика есептерінің математикалық және алгоритмдік негіздерімен жүйелі түрде таныстыру, түрлi графикалық программаларды үйрену. Бейнелердi өңдеудi iскерлiк, ғылыми және инженерлiк қызметте ұйымдастыру.

Деректемелері/ постреквизиттерi: Берілген пәнді меңгеру үшін студенттер келесі курстарды меңгеруі қажет: алгебра, геометрия, математикалық анализ, шет тілі(ағылшын тілі), программалау тілдері, тілдер теориясы мен ЭЕМ архитектурасы, кескін өңдеу, образды тану.

Курстың/пәннің мазмұны: “Компьютерлiк графика“ пәнi келесі кезеңдерді қарастырады: компьютерлік графика негізіне жататын математикалық әдістер; айналу қағидалары және кескіндерді түрлендіру; кескіндерді перспективада салу әдістері; қисықтар мен беттерді сипаттау әдістері; алгоритмдік әдістер: кескіндер мен шеңберлер салу; көпбұрыштарды бояу және сатылық тиімділікті жою әдістері; екі және үшөлшемді қиынды, соның ішінде кез-келген дөңес көлем бойынша қиындыдан көрінбейтін сызықтар мен беттерді алып тастау алгоритмдері: Робертс алгоритмі, Варнок алгортимі, Вейлер-Азертон алгоритмі, қисықсызықты беттерді бөлу алгоритмдері, Z-буферді қолдану алгоритмі; нақты кескіндерді салу: жарықтандырудың қарапайым әдісі, бейнелеу векторын анықтау, Гуро және Фонг әдістерімен бояу, арнайы тиімділікпен жарықтандырудың қарапайым әдісі, тұнықтық, көлеңкелер, фактура, түстердің қазіргі уақыттағы зерттеулер бағыттары.

Ұсынылатын әдебиет:

1. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: М., Машиностроение, 1980.

2. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики: М., Мир, 1989.

3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Машинная графика на персональных компьютерах. Интерактивная трехмерная машинная графика. Принципы программирования в машинной графике (в 4 т.), М., Солсистем, 1992.

4. Баяковский Ю. М. Графор. Графическое расширение Фортрана. М., Наука, 1985.

5. Яншин В., Калинин Г. Обработка изображений на языке СИ для IBM PC. Алгоритмы и программы. М., Мир, 1994.

6. Фокс А., Прат М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве М., Мир, 1982.

7. Миронов Д. CorelDraw 9. Учебный курс. –СПб.: Питер, 1999г.

8. Порев В. Компьютерная графика. Петербург, 2002 г.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: HTML-технологиялары(Hyper Text Markup Language)

Пәннің коды: НТ 2205

Пәннің типі: Базалық пәндер циклы, таңдау компоненті

Оқу жылы: 2-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Бақалбаева Г.А. – информатика магистрі

Курстың мақсаты: Web-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.

Деректемелері/Пререквизиттері: HTML, Java, VB Script

Курстың/пәннің мазмұны:Техникалық, экономикалық ақпараттық жүйелер және ақпараттық технологиялар. Гуманитарлық салалардағы ақпараттық жүйелер. Экономикалық ақпараттық жүйелердің қамтамасыз етуші және функционалды бөліктері. Коммерциялы, иллюстрациялы және ғылыми графика. Ақпаратты желілік технологиялар. Каналдар коммутациясының желілері, хабарлар коммутациясы, пакеттер коммутациясы. Электронды почта. Почталық серверлер. Ерекше, топтық және жалпы тәртіптер. Мәліметтерді өңдеудің және сақтаудың үлестірілген технологиялары. Мәліметтердің үлестірілген өңдеуі. Жойылған сұраныс. Мәліметтерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ұйымдастыру. Қостау және үлестіру әдістері. Мәліметтерді сақтауды аралас ұйымдастыру. Программалаудың инструментальды құрылғылары. Мәліметтерді үлестірімді өңдеу технологияларының түрлері. Гипермәтіндік технологиялар. Ақпараттарды көрсету әдістері. Гипермәтіндер, ақпаратты материал, ақпаратты статья, тезаурус, басты тақырыптар тізімі. Мультимедиа технологиясы. Мультимедиа - акселератор. Графикті акселератор. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары. Қорғалған каналдардың технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

 1. Пратт Т., Зелковиц М «Языки программирования. Разработка реализация», 2002 г.;

 2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. «Системное программное обеспечение», 2002 г.;

 3. Бек Л. «Введение в системное программирование», 1998 г.;

 4. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П.,- HTML 4.0.-СПб.: БХВ-Петербург, 2004 г.;

 5. А.Гончаров. “Самоучитель HTML“, Питер, 2001г.;

 6. Эд Титтел, Н.Питс.,Ч.Валентайн. “HTML 4 для чайников“ справочник, Москва, 2001 г..

 7. А.Хоумер.,К.Уилмен., “Dynamic HTML“справочник Москва,2000г.;

 8. Под ред. Симоновича. "Информатика. Базовый курс", Питер, 2000 г.;

 9. Б.Леонтев “WEB дизайн“ Москва, 2001 г.;

Сабақ беру әдістері: демонстрация, баяндау, тренинг

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 балдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).


Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау

Курстың/пәннің/юниттің атауы: Программалау технологиясы және тілдер

Пәннің коды: PTT 2206

Пәннің типі: Базалық, таңдау пән

Оқу жылы: 3-ші оқу жылы

Оқу семестрі: 4

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Шамсиева Н.С. – информатика магистрі, аға оқытушы

Курстың мақсаты: бағдарламаларды, бағдарламалау тілдерін ұйымдастыру мен алгоритмдерді құру әдістерін игеруге байланысты мәселелерді студенттердің игеруі қажет

Деректемелері/Пререквизиттері:

Бұл пәнді жетік түрде оқып үйрену үшін алгоритм және оның қасиеттерін, алгоритмдік тілді білу керек.

Курстың/пәннің мазмұны: Pascal, Delphi, Visual Basic, C++ бағдарламалау тілдерінің құрылымын, ерекшеліктерін, базалық басқару құылымын игеру. Алгоритмдер тілінде олардың құрылуын және бағдарламаларды өңдеу технологиясын, типін анықтау.

Ұсынылатын әдебиет: Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие.-М.: Нолидж, Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.- Киев: ВЕК+, Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс.- СПб: Питер,2001.

Культин Н.Б. Tyrbo Pascal в задачах и примерах. – СПб., Перминов О.Н. Программирование на языке Паскаль. – Радио и связь. М: «Наука», Семашко Г.А., Салтыков А.И. Программирование на языке Паскаль. – М..,Алексеев В.Е., Ваулин Г.Б., Петрова А.С. Вычислительная техника и программирование. М: Высшая школа, Пильщиков В.Н. Сборник упражнений по языку Паскаль. М: «Наука»

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – шағын топтарда жұмыс, пікір-талас, ролдік ойындар, презентация, кластер құрастыру; интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақ тілі, орыс тілі

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: кітапхана қоры, электрондық оқулықтар, интернет-кластары, электронды білім ресурстары (ХЭКР – халықаралық электронды кітапханалар ресурсы).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Похожие:

5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В040400 «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
В040400 – «Дәстүрлі музыкалық өнер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 5В011900...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В090500- «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың icon5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Университет 5В030100 – Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница