«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Название«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
страница1/9
Дата конвертации13.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/Inf/Ahmed.OpJr.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

 

«Сырдария» университеті

 

 

 

 

 

 

Математика және экономика факультеті

 

«Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасы

 

Операциялық жүйелер”

пәні бойынша


 

 

050602 - Информатика

мамандығының студенттері үшін

 


тапсырмалар мәтіні


Жетісай 2008


АЛҒЫ СӨЗ


Оқу - әдістемелік кешені “Операциялық жүйелер” пәні бойынша 050602- Информатика мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген;

ОБСӨЖ –оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы.

СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабылеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Бағдарламалық қамтамасыз ету” кафедрасы


“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

__________________Көкеев Ж.

(қолы)

“___” __________200__ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР


Операциялық жүйелер пәнінен


050602 «Информатика» мамандығына арналған


Инф-17 ТП тобы үшін


оқытудың формасы: күндізгі

Курс: 2

Семестр: 4

Кредит саны: 3

Барлық сағат саны: 135


Лекция: 30

Лаборатория: 15


СӨЖ: 45

ОБСӨЖ: 45


Лектор: Ахмед Т.Ф.


Жетісай 2008«Операциялық жүйелер»


Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары


050602 - «Информатика» мамандығы, 2 – курс, 4 – семестр. 30 сағат
Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім

Апта саны

1. Модуль. Операциялық жүйе тарихы.

1

1 лекция.

Операциялық жүйеге кіріспе.
1 апта

2

2 лекция.

Есептеу жүйелері дамуының қысқаша тарихы.Барлығы

2 сағат
2. Модуль. Операциялық жүйелердің негізгі функ­циялары.

3

3 лекция.

Операциялық жүйенің негізгі ұғымдары мен концепциялары.
2 апта

4

4 лекция.

Операциялық жүйелер құрылымы.
5

5 лекция.

Операциялық жүйелер құрылымы.
3 апта

6

6 лекция.

Операциялық жүйелердің классификациясыБарлығы

4 сағат
3. Модуль. Процестер мен ағындар.

7

7 лекция.

Процестерді басқару.
4 апта

8

8 лекция.

Ағындар.
9


9 лекция.

Процестер аралық өзара әрекеттесу.


5 апта

10

10 лекция.

Процестер аралық өзара әрекеттесу.

11


11 лекция.

Процестерді жоспарлау.


6 апта

12

12 лекция.

Процестерді жоспарлау.
13


13 лекция.

Процестерді өзара тосқауылдау.

7 апта

14

14 лекция.

Өзара тосқауылдаумен күресу әдістері.Барлығы

8 сағат
4. Модуль. Жадты басқару.

15

15 лекция.

Жадты басқару.
8 апта

16

16 лекция.

Жадты басқару.
17

17 лекция.

Жадты беттік ұйымдастыру.
9 апта

18

18 лекция.

Жадты сегменттеу.Барлығы

4 сағат
5. Модуль. Файлдық жүйелер.

19


19 лекция.

Файлдар.


10 апта

20

20 лекция.

Файлдар.
21


21 лекция.

Каталогтар
11 апта

22

22 лекция.

Файлдық жүйе реализациясы.
23


23 лекция.

Файлдық жүйе реализациясы.

12 апта

24

24 лекция.

Файлдық жүйенің сенімділігі, өнімділігі
25


25 лекция.

Файлдық жүйенің мысалдары.

13 апта

26

26 лекция.

NTFS файлдық жүйесі.Барлығы

8 сағат
6. Модуль. Енгізу – шығаруды басқару.

27


27 лекция.

Енгізу-шығару аппаратурасының принциптері.


14 апта

28

28 лекция.

Енгізу-шығаруды программалық қамтамасыз етудің принциптері.
29


29 лекция.

Енгізу-шығарудың программалық деңгейлері мен функциялары.


15 апта

30

30 лекция.

Дискілер. ТаймерлерБарлығы

4 сағат


Ә д е б и е т т е р.

а) негізгі

 1. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер. Сетевые операционные системы. СПб.: Питер, 2002. – 544 с. ил. http://www.citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml

 2. А.В.Гордеев. Операционные системы. – СПб. Питер, 2005 – 416 с.: ил.

 3. В.Е. Карпов, К.А. Коньков, В.П. Иванников. 2001-2003г (http://cs.mipt.ru/docs/courses/osstud/os.html)

 4. http://www.ipm.kstu.ru/os/

 5. http://www.moodle.ipm.kstu.ru/course/view.php?id=3

 6. В.Л.Бройдо. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. – СПб. Питер, 2005. – 703 с.: ил.

 7. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дүзбаева Р.М., Мадъярова Г.А. Windows 95/98 операциялық жүйесі: Лабораториялық практикум. – Алматы: ЖТИ, 2004 – 134 б.


Электрондық және магниттік тасығыштардағы оқу-әдістемеліктер

 

 1. “Операциялық жүйелер” пәнінен электрондық оқулық. А.Тұрсынов, 2006 ж

 2. CD-диск Aspirin Выпуск №19 – Обучение и документация.

 3. Электронды мультимедиялық оқулық «Обучение Windows 2000». Media 2000 баспасы.

 4. Обучающий электронный курс по DOS.

 5. Электронный справочник по дисковой операционной системе DOS.


«Операциялық жүйелер»


Лаборатория сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары


050602 «Информатика» мамандығы, 2 – курс, 4 – семестр. 15 сағат
Тақырыбы, мазмұны

Сағат саны

Өткізілетін уақыты

Ұпай саны

1

2

3

4

5

1

1. Сабақ DOS дискілік операциялық жүйесінде жұмыс істеу

1


1. Лабораториялық жұмыс

 1. CMOS Setup –ты іске қосу және онымен танысу.
1 балл

2

2. Сабақ. DOS дискілік операциялық жүйесінде жұмыс істеу

1


2. Лабораториялық жұмыс.

 1. Қатты дискінің файлдық жүйесімен танысу.
1 балл

3

3.Сабақ. DOS – ң ішкі және сыртқы командаларын қолдану.

1


3. Лабораториялық жұмыс.

 1. DOS – ң ішкі командаларын зертеу.
1 балл

4

4. Сабақ DOS – ң ішкі және сыртқы командаларын қолдану.

1


4. Лабораториялық жұмыс.

 1. DOS – ң ішкі сыртқы командалын зерттеу
1 балл

5

5. Сабақ Windows 2000/XP операциялық жүйелерін орнату.

1


5. Лабораториялық жұмыс.

 1. Компьютерді инсталляцияға (орнатуға) дайындау.

 2. CD-дискінің көмегімен операциялық жүйені орнату.

1 балл

6

6. Сабақ Windows 2000/XP операциялық жүйелерін баптау.

1


6. Лабораториялық жұмыс.

 1. Аналық тақшаның чипсетіне драйверлерді орнату

 2. Бейнеадаптер және дыбыстық драйверлерді орнатқыш дискілерді пайдаланып орнату.

1 балл

7

7. Сабақ Windows 2000/XP операциялық жүйелерін баптау.

7. Лабораториялық жұмыс

 1. Желі драйверін орнату

 2. Жергілікті желі жұмыс істейтін етіп желілік картаны баптау.

1 балл

1 – аралық бақылау

7 балл

8

8. Сабақ Пернетақта мен тышқанды баптау

1


8. Лабораториялық жұмыс

 1. Пернетақтаны баптау

 2. Тышқанды баптау

1 балл

9

9. Сабақ Есептер тақтасы және Пуск мәзірі.

1


9. Лабораториялық жұмыс

 1. Пуск мәзіріне элементтер қосу

 2. Пус мәзірінің стилін өзгерту

 3. Есептер тақтасын баптау

1 балл

10

10. Сабақ Шрифттер және мәтін

1


10. Лабораториялық жұмыс

 1. Компьютерге орнатылған шрифттерді көріп шығу

 2. Экрандағы мәтін мен нысандар көлемін өзгерту

 3. Жаңа шрифт орнату

1 балл

11

11. Сабақ. Мультимедиалық файлдармен жұмыс істеу.

1


11. Лабораториялық жұмыс

 1. Мультимедиалық мүмкіндіктер.

 2. Деңгейлерді реттеу командасы

1 балл

11

12.Сабақ. Пайдаланушылардың есептеу жазбалары және парольдері

1


12. Лабораториялық жұмыс.

 1. Компьютерге жаңа пайдаланушы қосу

 2. Пайдаланушылардың есептеу жазбаларын құру және өзгерту
1 балл

13

13. Сабақ Компьютерді басқару.

1


13. Лабораториялық жұмыс

 1. Құрылғылар диспетчерін қолдану
1 балл

14

14. Сабақ Дискімен жұмыс істеу программалары.

1


14. Лабораториялық жұмыс

 1. Дискіні тексеруге арналған Scan­Disk программасы.

 2. Дискіні дефрагментациялау
1 балл

2 – аралық бақылау

7 балл

15

15. Сабақ Жүйе туралы мәлімет алу

1


15. Лабораториялық жұмыс

 1. Жүйе туралы мәліметті қарап шығу.

 2. Жүйе мәліметтерін баспаға шығару

 3. Жүйе туралы мәліметтерді мәтіндік файлда сақтау
Барлығы

15 сағат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті icon«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 25. 05. 2005
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті icon«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 6 маусым...
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница