Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
НазваниеД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
страница1/7
Дата конвертации12.02.2016
Размер0.51 Mb.
ТипБиблиографический указатель
источникhttp://www.ektu.kz/usercontrols/library/LibraryFiles/БУ безоп.жизн..doc
  1   2   3   4   5   6   7


Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік

техникалық университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д.Серикбаева


Ғылыми кітапханаНаучная библиотека


Ғылыми - библиографиялық бөлімНаучно - библиографический отдел

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау(Кµрсеткіш)


Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды

(Указатель)


Өскемен 2013 ж.


Усть-Каменогорск 2013 г.


Библиографический указатель «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды» подготовлен научно-библиографическим отделом научной библиотеки ВКГТУ им Д. Серикбаева ко Дню кафедры.

Указатель содержит книги, учебно-методические работы, поступившие в фонд библиотеки по учебным дисциплинам кафедры по темам, внутри - по алфавиту авторов и заглавий источников. Включена литература на казахском и русском языках. Дополнительную информацию о литературе можно получить в БД электронного каталога.

Отбор материала закончен в марте 2013 года.

Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды».

За справками обращаться в научно-библиографический отдел библиотеки (аудитория Г - Б - 106).


Составители: Г. М. Рыльская

А.Н. Рахметжанова


Мазмұны


Б.


Кітаптар:


Білім беру стандарты (ГОСО) 4


Эргономика 4


Еңбекті қорғау 5


Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау 5


Химиялық талдау 6


Экология 6


Радиациялық қауіпсіздік негіздері 8


Геоэкология 9


Экология және тұрақты даму 9


Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері 9


Биотехнология 10


Төтенше жағдайда және экологиядағы ТАЖ 10


Сөздіктер 10


Электронды басылымдар 10


Содержание


Книги:

Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 12


Экология, охрана окружающей среды 18


Геоэкология 28


Радиационная безопасность 29


Экономика природопользования 31


Химический анализ 32


Издания на электронных носителях 33


Периодические издания 36

Білім беру стандарты (ГОСО)


006(574)(083) Қ 18

ҚР МЖМБС 3.08.106-2004 Мамандығы 050731-Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау = ГОСО РК Специальность-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды : нормативно-технический материал / ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - Астана : Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, 2004. - 62 б. - (Жоғары кәсіптік білім. Бакалавриат).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1).


006(574)(083) Қ 18

ҚР МЖМБС 3.09.228-2004 Мамандығы 6N0731-Қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілігінің қауіпсіздігі = ГОСО РК Специальность-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды : нормативно-технический материал / ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - Астана : Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, 2004. - 36 б. - (Магистратура).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1).


006(574)(083) Қ 70

ҚР МЖМБС 3.08.356-2002 Дайындау бағыты "551730- Өмір-тіршілік қауіпсіздігі" = ГОСО РК 3.08.356-2002 Направление подготовки: "551730-Безопасность жизнедеятельности" : Ресми басылым / ҚР мемелекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ; ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - Астана : ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2002. - 76 б. - (жоғары базалық білім).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1).

006(574)(083) Қ 70

ҚР МЖМБС 3.09.402-2002 Дайындау бағыты "551750-Өмір-Тіршілік қауіпсіздігі" = ГОСО РК 3.09.402-2002 Направление подготовки "551750 -Безопасность жизнедеятельности" : Ресми басылым / ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - Астана : ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2002. - 48 б. - (Жоғары ғылыми-педагогикалық білім (магистратура)).

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1).


Эргономика


001:378 Ж 33

"Жастар шығармашылығы-Қазақстанның инновациялық дамуына" = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердің, магистранттардың, аспиранттар мен жас ғалымдардың Х Республикалық ғылыми-техникалық конференциясының материалдары 22, 23 сәуір 2010 жыл . 3 Бөлім / ҚР білім және ғылым министрлігі, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : РИО, 2010. - 230 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(2).

331.101.1 Гр.

Соколов В. М. Өндіріс барысындағы эргономика : экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / В. М. Соколов, М. К. Кәрібаева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2008. - 17 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

Еңбекті қорғау

331.45 Е 54

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі : оқулық / Қ. Т. Жантасов [и др.] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы, 2012. - 511 б. : ил.

Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(43).

331.4(075.8)+502.3(075.8) Ө 84

Өтепов, Е. Б. Сұрақ және жауап түріндегі еңбекті қорғау және қоршаған орта : Оқу құралы / Е.Б.Өтепов. - Алматы : Алматы энергетика және байланыс институты, 2000. - 81 б.

Экземпляры: всего:9 - ЧЗ(5), КХ(4).

331.45 Х 16

Хакімжанов, Т. Е. Еңбек қорғау : оқу құралы / Т. Е. Хакімжанов. - Алматы : Эверо, 2008. - 236 б.

Экземпляры: всего:30 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(25).


Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау


628.5+502.3(075.8) А 327

Адрышев А. Қ. Жобаның қауіпсіздігі және экологиялығы : Оқу құралы / А. Қ. Адрышев, Н. А. Нұрбаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2005. - 83 б.

Экземпляры: всего:4 - КХ(1), ЧЗ(3).

574+502.3 А 88

Асқарова Ұ. Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : Оқу құралы / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2005. - 89 б.

Экземпляры: всего:70 - КХ(2), ЧЗ(3), УА(15), АУЛ(50).

502.3(574) Б 769

Бозтаев, К. Семей полигоны. "Қайнар қасіреті" : научное издание / К.Бозтаев. - Алматы : Қазақстан, 1997. - 294 б.

Экземпляры: всего:2 - КХ(1), ЧЗ(1).

669.33 Д 64

Досмұхамедов, Н. Қ. Қазақстан мыс өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін ықшамдау : монография / Н. Қ. Досмұхамедов, Т. С. Даулетбақов, М. Г. Егізеков. - Алматы : "DPS" баспасы, 2011. - 187 б. : цв.ил.

Экземпляры: всего:12 - КХ(5), ЧЗ(5), ЗЦДО(2).

91 Қ 18

Қазақстан Республикасының Ұлттық атласы : атлас. - Алматы. - 2010

Т. 3 : Қоршаған ортасы және экологиясы / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі, "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ , География институты. - 157 б. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

91 Қ 18

Қазақстан Республикасының Ұлттық атласы : атлас. - Алматы. - 2010

Т. 1 : Табиғи жағдайлары мен ресурстары / Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі, "Парасат" ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі" АҚ , География институты. - 150 б. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХ(1).

502.3:338 М 18

Мамыров, Н. Қ. Табиғатты пайдалану экономикасы : Оқулық / Н. Қ. Мамыров, М. С. Тонкопий, Е. М. Үпішев. - Алматы : Экономика, 2005. - 367 б.

Экземпляры: всего:71 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(65), (1).

502.3:338 М 84

Мұқаұлы, С. Табиғат пайдалану экономикасы : Оқу құралы / С. Мұқаұлы, Е. М.Үпішев ; ҚР ғылым және жоғары білім министрлігі, Қазақ мемлекеттік басқару академиясы. - Алматы : Экономика, 1999. - 268 б.

Экземпляры: всего:21 - КХ(10), ЧЗ(11).

502.3 Т 90

Түменбаева, Н. Қоршаған ортаны бақылау : практикум / Н. Түменбаева. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2009. - 199 б. : ил. - (Кәсіптік білім).

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

502.3(075.8) Ү 72

Үпішев, Е. М. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау : Оқулық / Е. М. Үпішев, С. Мұқаұлы. - Алматы : Экономика, 2006. - 472 б.

Экземпляры: всего:51 - КХ(3), ЧЗ(3), УА(45).


Химиялық талдау


543 Б 15

Бадавамова, Г. Л. Аналитикалық химия : оқулық / Г. Л. Бадавамова, Г. С. Минажева ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Экономика баспасы, 2011. - 473 б. : ил. - (ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Экземпляры: всего:50 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(43).

543 Қ 74

Құлажанов Қ. С. Аналитикалық химия : оқулық / Қ. С. Құлажанова. - Алматы : Білім, 1994. - 272 б.

Экземпляры: всего:48 - (48).


Экология


574(075.8) А 37

Ақбасова, А. Ж. Экология: жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы : учебное пособие / А.Ж.Ақбасова, Ә.С.Саинова ; ҚР білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Бастау , 2003. - 290 б

Экземпляры: всего:19 - ЧЗ(3), КХ(2), УА(14).

574+502.3 А 88

Асқарова Ұ. Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау : Оқу құралы / Ұ. Б. Асқарова. - Алматы : Заң әдебиеті, 2005. - 89 б.

Экземпляры: всего:70 - КХ(2), ЧЗ(3), УА(15), АУЛ(50).

574 Б 38

Бейсенова Ә. С. Экология : Оқулық / Ә.С. Бейсенова, Ж.Б. Шілдебаева, Г.З. Сауытбаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Ғылым, 2001. - 236 б : cур.

Экземпляры: всего:10 - КХ(6), ЧЗ(4).

574 Б 81

Бродский, А. К. Жалпы экологияның қысқаша курсы : оқу құралы / А. К. Бродский. - Алматы : Бастау , 2010. - 188 с. : ил.

Экземпляры: всего:140 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(135).

574 Д 20

Дәрібаев Ж. Е. Экология : Оқулық / Ж. Е. Дәрібаев, Ә. Б. Баешов, С. С. Сермаңызов ; Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, "Дәнекер" халықаралық құқық және халықаралық бизнес Институты. - Астана : Дәнекер, 2005. - 295 б.

Экземпляры: всего:141 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(136).

574 Қ 71

Қуатбаев, А. Т. Жалпы экология : оқулық / А. Т. Қуатбаев ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2012. - 375 б. : ил.

Экземпляры: всего:100 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(93).

574(075.8) И 97

Иштаева Ф. Қ. Экология (сынама бастылым) : учебник / Ф.Қ.Иштаева, Р.Т.Молдағалиева, Л.Г.Костарева. - Астана : Фолиант, 2003. - 75 б

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), КХ(1).

574 Н 86

Нұрбаева Н. А. Экология : барлық мамандықтардың студенттеріне арналған дәрістердің конспектілері / Н. А. Нұрбаева ; ШҚМТУ Д. Серікбаев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2010. - 118 б.

Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).

57(075.8) Н 86

Нұрбаева Н. А. Экология : пәнінен практикалық сабаққа барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау / Н.А.Нұрбаева, С.К.Мұқатаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2004. - 51 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

574(075.8) Н 86

Нұрбаева Н. А. Экология : Практикалық дәрістерге барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау / Н.А.Нұрбаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2005. - 50 б.

Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).

574(075.8) О-78

Оспанова, Г. С. Экология : Оқулық / Г.С.Оспанова, Г.Т.Бозшатаева ; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі, Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ. - Алматы : Экономика, 2002. - 399 б

Экземпляры: всего:49 - ЧЗ(6), КХ(5), УА(27), 20120301(10), АУЛ(1).

574 Э 40

Экология : оқу құралы / Ф. Қ. Иштаева, Л. Г. Костарева [и др.]. - Астана : Фолиант, 2008. - 160 б. - (Кәсіптік білім).

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

574 Э 40

Экология : оқу құралы / Ф. Қ. Иштаева [и др.]. - 2-басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2011. - 159 б. : сур. - (Кәсіптік білім).

Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).


Радиациялық қауіпсіздік негіздері

577.34 Г 945

Гумарова, Л. Ж. Радиобиология : оқулық / Л. Ж. Гумарова ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2011. - 174 б. : ил. - (ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).

Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(13), ЗЦДО(2).

574 Қ 18

Қазақстан радиоэкологиясының өзекті мәселелері : монография. 1-шығарылым : Семей сынақ полигоны аумағындағы "солтүстік" бөлігінің радиоэкологиялық ахуалы / Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, Радиациялық қауіпсіздік және экология институты Еншілес мемлекеттік кәсіпорны . - Павлодар : ЖШС Баспа үйі, 2010. - 234 б. : ил.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), КХ(2).

574 Қ 18

Қазақстан радиоэкологиясының өзекті мәселелері : монография. 2-шығарылым : Радиациялық қауіпсіздік және экология институтының 2007-2009 жж. еңбектер жинағы / Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорны, Радиациялық қауіпсіздік және экология институты Еншілес мемлекеттік кәсіпорны . - Павлодар : ЖШС Баспа үйі, 2010. - 523 б. : цв.ил.

Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(2), КХ(2).

614 Т 65

Төлеубаев, Б. Ә. Радиациялық қауіпсіздік негіздері (ережелері, қағидалары, шаралары) : оқу құралы / Бахриден Әділұлы Төлеубаев. - Павлодар, 2009. - 70 б.

Экземпляры: всего:4 - КХ(2), ЧЗ(2).

574 Т 65

Төлеубаев, Б. Ә. Радиациялық экология жайлы қысқаша таным : оқу құралы / Бахриден Әділұлы Төлеубаев. - Павлодар, 2008. - 114 б.

Экземпляры: всего:5 - КХ(2), ЧЗ(3).

577.34 Т 65

Төлеубаев, Б. Ә. Ядролық тарихы бар табиғи орта экологиясы : Оқу құралы / Б. Ә. Төлеубаев ; ҚР ұлттық ядролық орталығы. - Павлодар : Павлодар универсітеті, 2001. - 140 б.

Экземпляры: всего:21 - КХ(4), ЧЗ(2), АУЛ(15).

614.8.084 Т 65

Төтенше жағдайлардағы тіршілік қауіпсіздігі : оқулық / Қ. Т. Жантасов [и др.] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2011. - 270 б. : ил.

Экземпляры: всего:15 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(10).

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Инновационный менеджмент»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Промышленная энергетика»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
Указатель предназначен преподавателям и студентам кафедры «Транспорт и логистика»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: : 5В073100 «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5B073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Силлабус «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылым және Қазақстан халқының Ассамблеясы» кафедрасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы...
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5B072900 – «Құрылыс», 5В080700 «Орман шаруашылығы», 5В072500 – «ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Мамандық: 5В050600 «Экономика», 5В050700 «Менеджмент», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050900 «Қаржы», 5В051100 «Маркетинг»
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында...
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница