Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
НазваниеФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
страница1/5
Дата конвертации12.02.2016
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/175902.doc
  1   2   3   4   5

Ф СО ПГУ 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

География кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

GK 2207 Қазақстан географиясыПавлодар, 2013 ж.
Пән бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ХТжЖФ деканы

_______ Қ.Қ. Ахметов

«___»_____________20 ж.


Құрастырушы: аға-оқытушы Ш.К. Какежанова_______________


География және туризм кафедрасы


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


GK 2207 Қазақстан географиясы пәні бойынша


5В060900-География мамандығының студенттері үшін


Бағдарлама «____» ___________20 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде құрастырылды


«___» __________ 20 ж. Хаттама № __ кафедра мәжілісінде ұсынылды


Кафедра меңгерушісі____________________ Д.Д. Есімова

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-

әдістемелік кеңесімен мақұлданды


«___» ________20 ж. Хаттама № _______


ОӘК төрайымы__________________Ю.М. Каниболоцкая


1. Оқу пәнінің паспорты

Қазақстан географиясы

Пән міндетті компонент

Кредиттер саны мен оқу мерзімі

Барлығы – 4 кредит

Курс: 2

Семестр: 4

Аудиториялық сабақтар, барлығы – 60 сағат

Дәріс - 22,5 сағат

Тәжірибелік /семинар сабақтары – 22,5 сағат

Зертханалық – 15 сағат

СӨЖ – 120 сағат

Соның ішінде СОӨЖ – 30 сағат

Жалпы еңбексыйымдылығы - 180 сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 4 семестр


Пререквизиттер: Жалпы жертану, Метеорология және климатология, геология, ландшафттану

Постреквизиттер: Топырақтану, Геоморфология, Биогеография, Гидрология, Жер кадастры, Басқарудың географиялық негіздері, ТМД-нің физикалық географиясы, Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы.


2. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты - жекелеген аймақтардың физикалық-географиялық ерекшеліктерін оқып-үйрену, табиғат кешендерінің бір бірімен қарым қатынасы, табиғат кешендеріндегі құбылыстар мен үрдістерді, Қазақстан аумағының ландшафт бірліктерінің күрделі құрылымдарын зерттеу. Сонымен қатар табиғи территориялық кешендерді (ТТК) өлкелік таксономиялық бірліктер деңгейінде зерттеу. Қазақстан Республикасының физикалық географиясының халық шаруашылығындағы қоршаған ортаны қорғаудың қолданбалы мәселелерін шешудегі алатын орны зор.

Пәнді оқытудың міндеттері:

 • табиғатты зерттеудің негізгі тарихи кезендерін айқындау;

 • оның шаруашылықта одан әрі игерілуі, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануда оның өзіндік ерекшеліктерін ескеру;

 • табиғатты қорғау, оны байыту, мәдени ландшафттарды ұйымдастыру;

 • еліміздің жекелеген аудандары мен оның табиғат жағдайлары мен ресурстарына студенттердің өзінше оқып үйренуіне қызығушылық тудыру;

 • пәнді одан әрі оқудың негізін жасау;

 • жақын шетелдің физикалық-географиясымен және Қазақстанның экономикалық әлеуметтік географиясымен танысу;

 • табиғат ресурстарын қорғау және оны тиімді пайдалану;

 • география ғылымының тарихы мен тәсілдемесі, географиялық болжау.


3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған талаптар


Студент білу керек:

 • Қазақстан аумағының табиғатының зерттелу тарихын;

 • табиғаттың негізгі ерекшеліктерін және елдің жекелеген аймақтарының өзіндік физикалық-географиялық ерекшеліктерін;

 • ландшафттардың зоналық ерекшеліктерін және негізгі азоналдық факторларын;

 • ел аумағының жылу және жауын-шашын ара қатынасының заңдылықтарын;

 • табиғаттың плейстоцен мен голоценде дамуын, жер бедерінің динамикасын, оның морфоструктурасының негізгі бөліктерінің құрылуын;

 • табиғатты қорғаудың негізгі мәселелерін және антропогендік ландшафттар - табиғат кешендерін, адамның шаруашылық әрекетінен көп өзгерген немесе қайта жасалған ландшафттарын;

 • Қазақстанның физикалық-географиясының негізгі проблемаларын.


Студент істей білу керек:

 • еліміздің географиялық номеклатурасын тануы керек;

 • кескін картасымен жұмыс істеу білу;

 • ландшафттардың биіктік белдеулерінің құрылымын анықтай білу;

 • таулы аймақтардың орографиялық және гидрогафиялық жобасын жасау;

 • ландшафттар түзілуіндегі физикалық-географиялық факторларды айқындау;

 • әр түрлі аймақтардың табиғат ерекшеліктеріне әдеби және картографиялық материалдар арқылы ол аудандардың физикалық-географиялық сипаттамасын жасау;

 • географияда математикалық есептеулер жасау;

 • кешенді физикалық-географиялық кескіндер жасау;

 • климаттың кейбір көрсеткіштерін анықтау - булану, ылғалдану индексі, континенталдық деңгейі, әр түрлі тәсілдермен бірнеше географиялық көрсеткіштерді картаға түсіру.4 Пәннің тақырыптық жоспары

Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәр.

Зерт.

Тәж.

СӨЖ

1

2

3

4

5

5

1

Кіріспе.

1

1

1

5

2

Қазақстан Республикасының табиғат жағдайлары.

1

1

1

8

3

Жер бедері типтері. Қазіргі кездегі жер бедері түзілу үрдістері. Геоморфологиялық аудандастыру

2

1

2

8

4

Қазақстанның ішкі сулары. Климат.

2

1

2

8

5

Өсімдіктер типтері және олардың құрылымдық-динамикалық ерекшеліктері. Жануарлар әлемінің құрылуының зоналық және аймақтық ерекшеліктері.

1

1

1

8

6

Топырақ жамылғысының табиғи ортаның құрылымындағы ролі. Жер ресурстары. Жер ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері.

1

1

1

8

7

Табиғи зоналар.

2

1

2

9

8

Физикалық-географиялық жіктелу және антропогендік факторлардың табиғи кешендерге әсері.

1
1

8

9

Физикалық-географиялық елдер мен провинциялардың сипаттамасы. Батыс-Сібір физикалық-географиялық елі. Қазақ платосы мен ұсақ шоқысы. Каспий маңы –Тұран физикалық-географиялық елі.

2

1

2

9

10

Физикалық-географиялық провинциялар: Өзен-Орал-Ембі, Төменгі Торғай, Жезқазған-Аягөз, Зайсан, Атырау, Солтүстік-Аралмаңы, Бетпақ-Дала, Тө менгі Шу, Балқаш маңы-Іле-Алакөл, Маңғыстау-Үстірт, Сырдария маңы.

2

1

2

9

11

Оңтүстік-Сібір таулары.

1,5

1

1,5

8

12

Орал физикалық-географиялық елі. Жоңғар-Саур-Тарбағатай физикалық-географиялық елі. Ортаазия физикалық-географиялық елі.

2

1

2

8

13

Табиғатты зертеудегі геожүйелік-бассейндік көзқарас.

1

1

1

8

14

Геожүйелер сипаттамасы. Карск-Об, Теңіз-Нұра, Каспий-Орал, Каспий-Ембі, Арал-Торғай, Арал-Сырдария, Сарысу-Шу, Талас, Солтүсік Балқаш маңы макрогеожүйелері.

2

1

2

8

15

Қазақстан Респуликасының табиғат жағдайының әр түрлілігінің физикалық-географиялық негіздері.

1

1

1

8

БАРЛЫҒЫ:

22,5

15

22,5

120  1   2   3   4   5

Похожие:

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconФ со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница