Бекітемін
Скачать 244.8 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации06.02.2016
Размер244.8 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/26738.docСтуденттерге арналған Форма

пән бағдарламасы Ф СО ПГУ 7.08.2/07


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттік университеті


Филология, журналистика және өнер факультеті


Қазақ филологиясы кафедрасы


«Қазақ тілінің стилистикасы» пәнінен

050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті»

мамандығының студенттеріне арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ


Павлодар


Студенттерге арналған Форма

пән бағдарламасын Ф СО ПГУ 7.08.2/07

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ факультетінің деканы

____________Сарбалаев Ж.Т.

«___»_______________20_____ж.


Құрастырған: аға оқытушы Кәріпжанова А.О.


Қазақ филологиясы кафедрасы


«Қазақ тілінің стилистикасы» пәнінен


050117- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының мамандығының күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттеріне арналған пән


БАҒДАРЛАМАСЫ (СПБ)

Бағдарлама 20_____ж. «______»___________бекітілген оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20_____ж «______»_______кафедра отырысында ұсынылған

№_____хаттама.

Кафедра меңгерушісі _________________ Жүсіпов Н.Қ.
ФЖжӨ факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

20_____ж «_____»______________200_г. №____хаттама


ӘК торағасы_________________________ Жуманкулова Е.Н.


Оқытушы туралы мәліметтер:

Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқутышысы: Кәріпжанова Айнұр Оралқызы

Кенес бетерін күндер: дүйсенбі - сенбі 10.00-12.00. А-324

Қазақ филологиясы кафедрасы С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетінің бас оқу ғимаратында, Ломов көшесі, 64, №324 кабинетте орналаскан. Байланыс телефоны: вахтаның телефоны - 673-685, кафедраның телефоны -12-55

Пән туралы мәлімет

Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақтарының түрлері бойыншв бөлінген сағат саны

Студенттің өздік жұмысына бөлінген сағат саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибелік

Зертханалық

Студиялық

Жеке

барлығы

Оқытушының басшылығымен орындалатын білім алушының дербес жұмысы

7

2

90

15

15
-

-

60

30

емтихан


Пәннің оқытудың мақсаттары

Студенттерді стилистика ғылымының теориялық негіздерімен таныстыру, қазақ әдеби тілінің стилистикалық құралдары, стильдік тармақтары туралы мағлұмат беріп, оларды ажыратудың жолдарын көрсету, студенттерге стилистикалық норманы меңгерту, сөздердің, басқа да тілдік тұлғалардың қолданылуына қарай туындайтын мағыналық реңктерін, стильдік қырларын ажырата білуге үйрету.

Пәннің оқытудың міндеттері

 • студенттердің сөйлеудің әртүрлі стильдерін, қазақ тілінің синонимдік барлық байлығын, әр алуан құралдарын іс жүзінде қолдана алу дағдыларын дамытып жетілдіру;

 • болашақ тілші – мұғалімдерді оқушылардың стилистикалық дағдыларын қалыптастыруға баулып дайындау;

 • студенттердің тілдік талғамын, сөйлеу мәдениетін арттыру.


Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер білу керек:

Стилистиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, қазақ тілінің бай стилистикалық құралдарын және әдеби тілдің функционалды стильдік тармақтарын жан-жақты, терең игеруі тиіс. Тілдің стилистикалық байлығы, стилистикалық нормалары, олардың тарихи өзгермелілігі және тілді қолдану жағдайына байланысты түрліше нұсқаларға ие болатындығы, тілдік құралдарды қолдану контекстің стильдік тұрпатына байланысты болатыны туралы қажетті мағлұматтар алуы тиіс. Сол арқылы олар мәтіндегі, сөйлеген сөздеріндегі стилистикалық қателерді тауып, олармен жұмыс жасау жолдарын меңгереді.

Пререквизиттер: Фонетика. Лексикология. Грамматика.Әдебиет теориясы. Философия. Логика. Педагогика, психология.


Курс компонентері:


№ р/р

Тақырыптың аталуы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5Күнд.

Сырт.

Күнд. Сырт.

Күнд.

Сырт.

1

Кіріспе

3

-

3

-

15

19

2

Стилистиканың негізгі ұғым-категориялары

4

2

4

2

15

19

3

Қазақ тілінің стилистикалық құралдары

4

2

4

2

15

20

4

Қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалды стильдері

4

2

4

2

15

20

Барлығы:

15

6


15

6

60

78

3.2 Теориялық курс мазмұны


1-тақырып. Кіріспе.

Стилистиканың тіл ғылымының басқа салаларындай тек өзіне ғана тән тұлға – бірліктері жоқ: ол фонетиканың объектісі – дыбыстарды, лексикологияның объектісі – сөздерді, морфологияның объектісі морфемдерді, синтаксистің объектісі – сөз тіркестері мен сөйлемдерді, солардың бәрінің жиынтығын зерттейді. Бірақ стилистика тілдік тұлға-бірліктердің, жоғарыдағы ғылым салаларындай, құрылысы мен мағыналарын ғана емес, белгілі бір қолданыс саласының мақсат-міндеттеріне сай қызмет ету жағдайларын зерттейді. Тілдік қатысымның әр түрлі саласында қызмет еткенде тілдік құралдар қалай өзгереді, қандай мағыналық, эмоционалдық реңк үстейді, адамға қалай әсер етеді, соларды бір-бірімен салыстыра отырып қарастырады. Мысалы, лексикология тілдегі синонимдік қатарларды тіркеп, көрсетумен шектелсе, стилистика әр синонимдік қатардың қандай қолданыста қандай мағыналық, эмоционалдық реңк үстейтінін, қайсысы қандай сөйленім кезінде қолданылатынын ашып көрсетеді.

Қазақ тілі стилистикасы ғылымының алдында оның мәселелерін қазіргі талаптарға сай зерттеу міндеті тұр. ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарында жазылған алғашқы оқулықтан басқа, стилистиканы тұтас ғылым ретінде не жекелеген мәселелерін тереңірек зерттеген еңбектер жоқтың қасы.

Стилистика өз ішінде мынадай салаларға жіктеледі:

1. Құрылымдық стилистика немесе тіл стилистикасы;

2. Қолданымдық стилистика немесе сөз стилистикасы;

3. Көркем әдебиет стилистикасы;

4. Нормативті, практикалық стилистика.

Құрылымдық стилистика тілдік құралдардың стилистикалық сапа-қасиеттерін нақты қолдану жағдайына қатыссыз тұрғыда зерттесе, қолданымдық стилистика, керісінше, тілдік құралдардың қызмет ету ерекшеліктерін олардың белгілі бір жағдайларында қолдануымен байланыстырып зерттейді. Ал көркем әдебиет стилистикасы тілдік құралдардың көркем шығармадағы өмірін, яғни көркем шығармада өнер тудырушы құбылыс ретіндегі қызметін зерттейді. Практикалық стилистиканың міндеті – стилистикалық тілдік мәдениетті, сөз қолданудың стилистикалық нормаға сәйкес дағдысын қалыптастыру.

Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына жататын тілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалық нормаларды реттеуші маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады. Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен, қазақ әдеби тілінің тарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты.


2-тақырып. Стилистиканың негізгі ұғым-категориялары.

Стилистиканың ғылым және пән ретінде қалыптасу, даму тарихы. Стилистиканың негізгі бағыттары мен аспектілері.

Стилистиканың негізгі ұғым-категориялары. Тілдің стилистикалық құрылымы. Функционалды стиль турлы ұғым. Стиль – стилистиканың негізгі ұғымы. «Стиль» терминінің әртүрлі түсініктері, оның себептері.

Тілдік құралдардың стилистикалық бояуы, оның түрлері. Функционалдық-стильдік және эмоционалдық-экспрессивтік бояулар. Тілдің стилистикалық бейтарап құралдары, тілдің стилистикалық тұрқын қалыптастырудағы олардың рөлі.

Стилистикалық мағына, оның табиғаты. Стилистикалық парадигматика мен синтагматика. Стилистикадағы пішін мен мазмұндық жақтар.

Стилистикалық синонимдер.

Стилистикалық норма, оның әдеби норманың басқа түрлерінен ерекшеліктері. Норманы белгілеудегі объективті, субъективті сипаттар. Стилистикалық норманың тарихи категория екендігі.

Стилистикалық қате туралы ұғым. Стилистикалық қатенің түрлері, олардың басқа қателерден ерекшеліктері. Тілдік-стилистикалық мәдениетті тәрбиелеу.

Стилистиканың зерттеу әдістері. Стилистикалық талдау, оның нақтылы әдіс-тәсілдері: сөздіктер мен анықтамалықтардағы стилистикалық белгілерді талдау, бейтарап не стилистикалық бояуы бар тілдік құралдарды табу, бақылау, мәтінді стилистикалық талқылау, стилистикалық эксперимент жасау және жалпы тілдік әдістерді пайдалану.


3-тақырып. Қазақ тілінің стилистикалық құралдары.

Фонетикалық стилистика. Дыбыстау стильдері.дыбыстаудың түрлері. Акцентологиялық варианттар, олардың стилистикалық сапалары. Интонацияның стилистикалық мүмкіндіктері.

Лексика-фразеологиялық стилистика. Басқа тілдік қабаттарға қарағанда лексика-фразеологиялық деңгейдің стилистикалық мүмкіндігі бай екені. Диалектизмдерді, жаргон сөздер мен арготизмдерді стилистикалық мақсатта қолдану. Тарихи, көнерген, жаңа сөздердің стилистикалық мүмкіндіктері.

Синоним, омоним, антоним, паронимдер. Олардың бейнелік жақтары мен функционалдық-стильдік қолданыс аясы.

Қазақ фразеологиясының стилистикалық байлығы.

Сөзжасамның стилистикалық құралдары. Сөзжасамдық тәсілдердің стилистикасы. Сөзтудырушы жұрнақтардың стилистикалық сипаттамасы.

Сөз таптарының стилистикасы. Зат есім, сын есім, етістік, есімдік т.б. сөз таптары категориялары мен формаларының стилистикасы.

Синтаксистік стилистика. Сөз тіркестері және олардың түрлерінің стилистикалық сапалары. Жай сөйлем стилистикасы. Бір құрамды және толымсыз сөйлемдердің стилистикасы. Сөздердің орын тәртібі мен күрделенген сөйлемдердің стилистикалық қолданысы.

Құрмалас сөйлемдердің стилистикасы.

Синтаксистік синонимдер мен параллель құрылымдардың стилистикалық мүмкіндіктері. Күрделі синтаксистік тұтастық, сөйлемаралық байланыстардың стилистикалық мүмкіндіктері.

Төл сөз, төлеу сөз, ортақ төл сөздердің стилистикалық қызметі.

4-тақырып. Қазіргі қазақ әдеби тілінің функционалды стильдері.

Функционалды стильдердің пайда болуының алғышарттары мен себептері. Қазіргі стилистика ғылымындағы функционалды стильдердің концепциясы. «Стиль», «подстиль», «жанр» ұғымдарыныңқарым-қатынасы. әдеби тіл құрамындағы функционалды стильдердің өзара байланысы мен бір-біріне әсері, стильдік шектеулікті еңсеру. Қазіргі қазақ әдеби тілінің стильдер құрамы және оларды топтастырудың принциптері.

Ауызекі сөйлеу стилі. Оның қолданыс аймағы мен қызметі. Ауызекі сөйлеудің әдеби, әдеби емес түрлері, стильдік белгілері. Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік белгілері.

Ресми-іс қағаздар стилі. Ресми стильдің қолданыс аймағы, стильдік белгілері, түрлері. Жанрлық-ситуациялық стильдер, олардың бір қалыпқа түсу дәрежелері. Ресми-іс қағаздары стилінің тілдік белгілері.

Ғылыми стиль. Ғылыми стильдің қолданыс аймағы, негізгі белгілері, түрлері, жанрлары. Қазіргі қазақ әдеби тілінде өндірістік-техникалық стильдің қалыптасуындағы қиындықтар. Ғылыми стильдің лексикалық, грамматикалық белгілері.

Публицистикалық стиль, оның қолданыс аймағы мен қызметі. Публицистикалық стильдің белгілері, оның қалыптасуына ауызекі сөйлеу және көркем әдебиет стильдерінің әсері. Публицистикалық стильдің жанрлық көптүрлілігі, тілдік белгілері. Осы стильдегі шешендік шеберлік, оған қойылатын талаптар.

Көркем әдебиет тілі. Көркем әдебиет тілінің өзіндік ерекшеліктері. Көркем әдебиет тілінің әдеби тілдің функционалды стильдері жүйесіндегі орны, ол туралы көзқарастар. Көркем әдебиет стилистикасы мен тіл стилистикасы.

3.3 Тєжірибешілік сабаќтардыњ мазм±ны

1-тақырып. Стилистикалық қателерді табу.

Стилистикалық қателерді қателермен жұмыс жүргізу. Стилистикалық қателердің логикалық, грамматикалық, лексикалық қателерден ерекшелігін анықтау. «Стилистикалық қате» және «стилистикалық дәлсіздік» ұғымдарының мәнін түсіну. Мектеп оқушыларының жазба жұмыстарындағы стилистикалық қателер мен дәлсіздікті талдауға арналған жаттығу жұмыстарын жүргізу. Газеттердегі мақалалардың мәтіндерін стилистикалық өңдеу жұмыстары. Мәтіндердің стилистикалық тональділігін анықтау, өңдеу.


2-тақырып. Тілдік құралдардың стилистикалық мағынасы мен бояуын анықтау жұмыстары.

Тілдің стилистикалық бояуға ие және бейтарап құралдарын ажыратып, олардың мәтіндегі рөлін айқындау. Стилистикалық синонимдермен жұмыс. Сөздіктермен жұмыс. Синонимдер сөздігіндегі мақалаларды талдау. Сөздіктердегі стилистикалық белгілерді сын көзбен қарап тексеру, олардағы қайшылықтарды, толық еместікті анықтау. Тілдік құралдарға стилистикалық паспортизация жасаудың өлшемдерін анықтау.

Ауызекі сөйлеу стилінің тілдік құралдарына сипаттама. Адамдардың үнтаспаға жазылып алынған өзара сөйлесуін, сондай-ақ көркем шығармаларды диалогтарды талдау. Адамдардың өзара сөйлесуінен мәтін құрау жұмыстары.


3-тақырып. Іс қағаздары мәтінін стилистикалық талдау.

Ресми-іс қағаздары стилінің лексика-фразеологиялық және грамматикалық құралдарын анықтау. Іс қағаздары мәтініндегі стилистикалық қателерді табу. Ресми құжаттарды студенттердің өздеріне жаздырып, олардағы стилистикалық қателерді талдау. Мәтінлді стилистикалық өңдеу жұмыстары.

Ғылыми мәтіндерді стилистикалық талдау. Ғылыми стильдің лексика-фразеологиялық, грамматикалық құралдарын анықтау.

4-тақырып. Публицистикалық мәтіндер. Көркем әдебиет мәтіндері.

Публицистикалық стильдің лексика-фразеологиялық, грамматикалық құралдарын ажырату.

Мемлекет пен қоғамның көрнекті қайраткерлерінің сөздерін талдау. Публицистикалық очерк, мақалалардың мәтіндерін талдау. Олардағы көркем бейнелік құралдардың, қарапайым сөздер мен тұрақты тіркестердің, көнерген сөздердің, ауызекі сөйлеу элементтерінің қызметіне көңіл аудару.

Көркем әдебиет мәтіндерін стилистикалықталдау жұмыстары. Көркем әдебиет тілінің бейнелі құралдарын (лексикалық, фразеологиялық, грамматикалық т.б.) айқындау жұмыстары.


3.4 С¤Ж мазм±ныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

ҚТМӘ-401

Сағат көлемі СҚТмӘ-201 (қ)

1

Дәріс сабақтарын өңдеу
Сабаққа қатысу

15(1х15)

12(2х6)

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15(1х15)

12(2х6)

3

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

16

24

4

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

10

24

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

4

6
Барлығы60

78

Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар


1.Стилистикалық норма және стилистикалық қате, оның түрлері.

¦сынылатын єдебиет: [9], 234-240 бет.

2. Тіл стилистикасы және оның мәселелері.

¦сынылатын єдебиет: [4], 496-525 беттер; [7], 1-35 беттер.

3. Функционалды стилистика және оның мәселелері.

¦сынылатын єдебиет: [10], 149-155 беттер; [3], 102-103 беттер ,[11], 144-156 беттер

4. Пароним сөздер, олардың стильдік қолданысы.

¦сынылатын єдебиет: [9], 240-246 бет.

5. Шендестіру және оксюморон.

¦сынылатын єдебиет: [9], 246-250 бет, [3], 186-187 беттер, [15] 45-75 беттер.

6. Көркем шығармалардағы эмоционалды-экспрессивті лексика, олардың қызметі.

¦сынылатын єдебиет: [3], 116-118 бет, [12], 1-55 беттер,.

7. Тілдің көріктеуіш-бейнелеуіш құралдары. Көркем сөз және көркем бейне.

¦сынылатын єдебиет: [8], 5-36 бет, [10], 161-167 беттер, [11] 156-176 беттер,[12].

8. Шешендік мәтіндердегі көркем сөз бейнесі және оның жасалу жолдары.

¦сынылатын єдебиет: [9], 1-20 бет, [6], 25-39 беттер, [14] 49-100 беттер.

9. Перифразалық сөз қолданысы және оның стильдік қызметі.

¦сынылатын єдебиет: [3], 191-192 бет, [16], 1-53 беттер,

10. Метафоралы сөз қолданыстары және оның түрлі стильдердегі көрінісі.

¦сынылатын єдебиет: [14], 25-89 бет, [3], 190-191 беттер, [9] 29-78 беттер.

Реферат тақырыптары

 1. Қазақ тіліндегі дыбыстардың стильдік ұйымдасуы.

 2. Қазақ тіліндегі зат есімдердің стилистикасы.

 3. Қазақ тіліндегі сын есімдердің стилистикасы.

 4. Қазақ тіліндегі сан есімдердің стилистикасы.

 5. Есімдік сөздердің стилистикалық қызметі.

 6. Етістіктердің стилистикалық қызметі.

 7. Үстеу және шылау сөздердің стилистикасы.

 8. Еліктеуіш және одағай сөздердің стилистикасы.

 9. Қазақ тіліндегі қосымшалардың стильдік қызметі.

 10. Контекстік антонимдер және олардың түрлері. Стильдік қолданысы.

 11. Дамыту және оның түрлі стильдердегі көрінісі, стильдік қызметі.

 12. Әсірелеу және кішірейту, оның түрлі стильдердегі қызметі.

 13. Қайталау және оның түрлі стильдердегі көрінісі мен қызметі.

 14. Синтаксистік синонимдер және олардың стильдік ерекшеліктері.

 15. Тақырып атауларының түрлі стильдерде берілу ерекшелігі.

 16. Плеоназмдардың қолданысы және оның түрлі стильдердегі көрінісі.

 17. Теңеу және оның түрлері, түрлі стильдердегі көрінісі.

 18. Публицистикадағы тұрақты сөз тіркестерінің қолданысы.

 19. Фельетон шығармаларындағы тұрақты сөз тіркестерінің стильдік қолданысы.

 20. Функционалды мәнді сөздер мен сөз тіркестері, олардың қолданысы.

 21. Шешендік мәтіндердегі көркем сөз бейнесі және оның жасалу жолдары.

 22. Қазіргі қазақ газеттеріндегі тұрақты сөз тіркестері.

 23. Қазіргі қазақ баспасөзіндегі стилистикалық қателер.

 24. Ғылыми стильдегі лексиканың стильдік жіктелісі.

 25. Өзге стиль элементтерінің көркем мәтінде жұмсалу ерекшелігі.

 26. Қазіргі қазақ газеттерінің тілдік-стильдік және жанрлық ерекшелігі.

 27. Қазіргі қазақ теледидарының тілдік-стильдік және жанрлық ерекшелігі.


Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

 1. Балақаев М., Жанпейісов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы. А., 2005.

 2. Кожина М.Н.Стилистика русского языка. М., 1993.

 3. Стилистика русского языка. Учебное пособие для студентов пединститутов. (В.Д.Бондалетов и др.)Л., 1989.

Ќосымша єдебиеттер:

 1. Сыздық Р.Сөз құдіреті. А., 1984.

 2. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. А., 1984.

 3. Әміров Р.Ауызекі сөйлеу стилінің синтаксистік ерекшеліктері. А., 1977.

 4. Жұбанов Е.Қазақтың ауызекі көркем тілі. А., 1996.

 5. Серғалиев М.Синтаксис және стилистика. А., 1997.

 6. Серғалиев М. Синтаксистік синонимдер. А., 1981.

 7. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. А., 2000.

 8. Одинцов В.В. Стилистика текста. М., 2006.

 9. Хасанова С., Жексембаева Ғ. Қазақ тілінің стилистикасы (жаттығулар жинағы) А.,99.

 10. Мұсабекова Ф. Қазақ тіліндегі зат есім стилистикасы. А., 1976.

 11. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. А., 2005.

 12. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 1-10 том, 1974-1986.

 13. Қазақ тілінің 1 томдық түсіндірме сөздігі. А., 1999.

 14. Синонимдер сөздігі. А., 2001.

 15. Жұмабекова А.Қ. Қазақ антонимдер сөздігі. А., 2000.

 16. Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. А., 1983.

 17. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 2005.

 18. Кеңесбаев І.К. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

 19. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. А., 2005.


Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау жүйесі

Бақылаудың барлық түрінде де оқудағы жетістіктер балды-рейтингті жүйесі бойынша (ББРЖ) бағаланады:

Балмен есептегендегі

қорытынды

баға (Қ)

Балдың сандық баламасы (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Ә)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)


Емтихан, диф.сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

қанағаттарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

қанағаттарлықсыз

Әр пән бойынша (пән бойынша мемлекеттік емтихан болса да, мысалы Қазақстан тарихы) студенттердің оқу жетістіктері балдағы қорытынды (Қ) бағамен анықталады. Қорытынды баға салмақ үлестері есепке алынған жіберу рейтингінің (ЖР) бағасынан және қорытынды бақылау (ҚБ) бағадан шығарылады. Салмақ үлестері жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР үшін 0,6 кем болмау керек, ҚБ-0,4 артық болмау керек.

Семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкаламен пәннің оқылған модулі бойынша ағымдағы үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Ағымдағы үлгерімнің бағасы келесі балдардың жиынтығынан тұрады:

-сабақтарға дайындық, топта белсенді жұмыс жасау, бақылау шараларға қатысу;

-өздік және зертханалық жұмыстарды уақытында, сапалы орындау және қорғау;

-курстық жұмыстың бөлімдерін уақытында, сапалы орындау;

-сабаққа қатысу және басқа.

Әр пән бойынша СӨЖ түрлерінің тізімі, тапсырмаларды орындау және тапсыру күнтізбелігі, оқытушының талаптары, бағаларды қою ережелері және критерийлер САБ-да сипатталаған.

Сырттай оқу түрінің студенттері үшін ағымдағы үлгкрімнің балы сабақтарда жинаған балдардан және СОӨЖ кестесі бойынша сессия аралық кезеңінде өздік жұмыстарын орындау мен қорғау (сонымен бірге курстық жұмыстың бөлімдерін орындау) барысында жиналған балдардан құрылады.

Межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерім балдарын жинаған студенттер жіберіледі.

АҮ және МБ бағаларының қорытындысы негізінде пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 и Р2) анықталады:

Р1 (2) – АҮ1 (2)*0,7+мб1 (2)*0,3

Егер оқу жоспарында пән бойынша сынақ және емтихан болса, онда сынақ екінші межелік бақылау ретінде анықталады.

Егер студент межелік бақылаудан өтпесе немесе межелік бақылаудан 50 балдан төмен алса, рейтинг есептелмейді. Мұндай жағдайда декан межелік бақылауды тапсырудың жеке мерзімін тағайындайды.

Семестрде пән бойынша студенттің жіберу рейтингінің бағасы тең:

ЖР-(Р1+Р2)/2

Егер оқу жоспарында пән бойынша курстық жұмыс және емтихан болса, онда курстық жұмысты қорғау бағасы жіберу рейтингі анықталғанда есептеледі.

ЖР- (Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқу түрінде оқитын студенттер үшін жіберу ркйтингінің бағасы келесі түрде анықталады:

ЖР-Р1 немесе ЖР-Р1*0,7+КЖ*0,3

Әр пән бойынша (пәннің қорытынды бақылау түрі мемлекеттік емтихан болса да) студенттердің оқу жетістіктерді қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциялды сынақ немесе курстық жұмыс салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮжр және СҮқб):

Қ-ЖР*СҮжр+ҚБ*СҮқб

Курстық жұмыс комиссия алдында қорғалады. Баға жетекшінің пікірін ескере отырып, көрсеткен біліміне сәйкес қойылады.

Жалпы білім беру пәндер, МАБ пәндері, сондай-ақ барлық мемлекеттік емтихандар оқу үрдісінің сапа мониторингі бөлімімен орталықтандырылып, студентпен тікелей байланыссыз негізде компьютерлік тестілеу бағдарламасы қолданылады, бұл бағдарлама әр пәннен әрбір студентке жеке нұсқа ұсынуға мүмкіндік береді.

Пән бойынша жіберу рейтингі де, қорытынды бақылау да оң бағаланған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себеппен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, «қанағаттарлықсыз» деген бағаға теңеріледі. Пәннен емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері студенттерге сол күні айтылады, егер емтихан жазбаша түрде түстен кейін жүргізілсе, онда келесі күні айтылады.

Арттыру мақсатындв қорытынды бақылау (соның ішінде мемлекеттік емтихан) бойыншв бағаны қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

Академиялық берешегі болған жағдайда студенттер сәйкесінше пәндерді ақылы түрде қайта рқиды.

Қорытынды баға қойылғанда, балл сандық баламаға, әріптік жүйедегі және дәстүрлі бағаға көшіріледі.

2009-2010 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері:Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Весовые доли

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

Пән бойынша қорытынды бақылауды есептеу әдістемесі.

Қорытынды баға мына формуламен есептеледі:

Қорытынды=(Межелік бақылау1+Межелік бақылау2)*0,7+Құрстық жұмыс*0,3*Салмақтық үлестері (жіберу рейтингі)+емтихан*Салмақтық үлестері (емтихан)

Қ-қорытынды баға

МБ1 және МБ2-межелік бақылау

СҮжр- Салмақтық үлестері (жіберу рейтингі = 0,6

е- емтихан бағасы

СҮ е - Салмақтық үлестері (емтихан)= 0,4

Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

р/с

СӨЖ түрі

Ең жоғары ұпай

Берілген мерзімі

Тапсырылатын мерзімі

Тапсырылатын мерзімі1 сабақ үшін


Оқу сессиясында алынған ұпайлар

Аралық сессияда алынған ұпайлар

Емтихан сессиясында алыеған ұпайлар


30

30

40

1

Дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу

3


18
18

2

ТС қатысу және дайындалу

318

3

СӨЖ, БЖ дайындалу
12

30

4

4

Межелік бақылау


100

Курс саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Сабаққа қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы ұпай (100) қойылады.

Студенттер білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.

Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

 1. сабақты босату (себепсіз);

 2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

 3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаққа себепті жағдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаққа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ ұпай азайтылады.

Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница