Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы
НазваниеХимия және биология факультеті Химия және география кафедрасы
страница1/17
Дата конвертации12.02.2016
Размер2.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Tar/Sarieva.KazFizG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ

Химия және биология факультетіХимия және география кафедрасыҚазақстанның физикалық географиясы пәнінен


050116- География мамандығының студенттері үшін


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)Оқу түрі: сыртқы

Курс: 4

Кредит саны:

Лекция: 3

Практикалық/семинар:6

СӨЖ: 99

Барлық сағат саны: 135

Аралық бақылаулар саны: (АБ) 2(60 балл)

Қорытынды бақылау: емтихан (40 балл)


Жетісай, 2009


Дайындаған аға оқытушы: Ш.Ж.Сариева

Силлабус Қазақстан республикасы Білім және Ғылым министрлігі

__23_ 12_ 2005_жылғы №_779__ бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ_11. 05._ 2005_жылғы № 289___ бұйрығына сәйкес шыққан бағдарламаның орнына енгізілген ҚРБҒМ 22. 06. 2006ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының Хаттама шешімімен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасы негізінде дайындалған.Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ _______________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________

аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

аты-жөні, ѓылыми атаѓы
МАЗМҰНЫ

 1. Алғы сөз ….…………………………………………............................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….………...........................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті …………………………………….....

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.………….....................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……...............................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………..........................

 7. Студентке арналған ережелер…………………......................................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

бойынша бөліну кестесі .………........................................................

 1. Лекция сабақтары.................................................................

 2. Семинар сабақтарының жоспары.........................................................

 3. СӨЖ жоспары және орындау кестесі...................................................

 4. Пайдаланатын әдебиеттер мен web сайттар тізімі...................................

 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтары т.б)...........................................

 6. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі..........1.АЛҒЫ СӨЗОқу әдістемелік кешен «Қазақстанның физикалық географиясы» пәні бойынша 050116 «География» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Оқытушының аты-жөні

Сабақты өткізу, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ
1

Ш.Ж.Сариева

Уақыты __________

Ауд ___4


___________


Уақыты _______

Ауд _4________

Тел:127___________

Каб:__11_________

Корпус:_2_______

3. ПӘННІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ, ОНЫҢ ОҚУ

ПРОЦЕСІНДЕГІ РОЛІ


Курстың мақсаты – студенттерді “Қазақстанның физикалық географиясы” курсын оқытудың басты мақсаты-мүддесі Қазақстанның географиялық орындары, шекаралары, табиғаты, табиғат жағдайлары мен ресурстары, олардың өзара байланыстары мен аумақтық айырмашылықтары, сол сияқты бұл елдер аумағының қалыптасуының заңдылықтары мен олардың аймақтық ерекшеліктері жайлы студенттерге де жүйелі білім беру болып табылады.Курстың мазмұны шаруашылығының табиғи негізі жайлы тыңдаушылыарғ толық мағлұмат беруі тиіс. Курстың тағы бір маңызды мақсаты студенттерді физикалық географияның бүгінгі таңдағы ең көкейкесті проблемасын табиғат пен қоғамның өзара қарым-қатынасы проблемасын зерттеу бағыттарымен таныстыру болып табылады.


Пәнді оқытудың міндеттері.


Пәннің міндеті – студенттер төмендегі мәселелерді білуге тиіс:

-Қазақстанның табиғат жағдайларының жалпы ерекшеліктері мен негізгі табиғат жағдайларының жалпы ерекшеліктері мен негізгі табиғат ресурстары және географиялық орнын, ауданын, шекараларын;

 • Қазақстанның аумақтары

 • Қазақстаның аумақтарындағы табиғат ресурстарын және оларды пайдалану жолдарын сол сияқты бұл теңіздердің экологиялық проблемалдарын;

 • Қазақстан аумағы орографиясының ерекшеліктерін және оның тектоникалық сәйкестігі; жазық-платформалық және қатпарлы облыстарды, олардың геологиялық құрылысын; қазіргі кездегі жанартаулы және сейсмикалық аудандары;т.б.4. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ МЕН ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ


Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)


Кафедра


Кафедра қабылдаған шешім, хаттамасы №___ күні

1

Құрлықтар мен мұхиттар географиясы

Дүние жүзінің шаруашылық географиясы


Химия және география

кафедрасы

№ Хаттамасы


---------- 2009 ж.

2

Жалпы жер тану

Қазіргі дүние географиясы
 1. ЖҰМЫС ОЌУ ЖОСПАРЫНАН К¤ШІРМЕКредит саны


Курс

Жалпы сағат саны

Аудиториялыќ сабаќтар

Аудиториядан тыс сабаќтар


Қорытынды бақылау


лекция


Практикалық/семинар
С¤Ж

1

3

3

135

30

6

99

емтихан6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Жұмыс бағдарламасында (силлабус) сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.

Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.


7. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР :


Сабаққа кешікпеу керек.

Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

Сабаққа іскер киіммен келу керек.

Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


8. ОҚУ САЃАТТАРЫНЫЊ ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӨЛІНУ КЕСТЕСІ
Тараулар атауы, сабақтың тақырыбыАудиториялық сабақтарАудиториядан тыс сабақтар


лекция

Прак/сем

СӨЖ

1

2

3

4

5

1 тарау. Қазақстанның физикалық-географиялық орны мен шекаралары


1

Қазақстанның географиялық орны мен шекаралары және сағаттық белдеулер

1


3

2 тарау. Қазақстан жерінің зерттелу тарихы

2

Қазақстан жерінің ертедегі зерттелу тарихы

1
3

3

Қазақстан жерінің зерттелу тарихы

1
3

4
Қазақстан жерінің зерттелу тарихы (жалғасы)

1

1

3

3 тарау.Қазақстанның тектоникалық- геологиялық құрылымы және рельефі

5

Қазақстанның тектоникалық-геологиялық құрылымы жер бедерінің қалыптасу түрлілігі

1
4

6

Қазақстан жерінің геологиялық құрылысы және геотектоникалық аймақтары

1
4

7

Қазақстан жеріндегі пайдалы қазбалар

1
4

8
Қазақстанның рельефінің алуан түрлілігі

1
4

4 тарау. Қазақстанның климаты

9

Қазақстанның климаты


1
3

10

Қазақстанда ауа қысымы мен жылудың таралуы таралуы

1

1

3

11
Қазақстан аумағында жауын-шашынның таралуы

1
3

5 тарау. Қазақстанның ішкі сулары

12

Қазақстанның ішкі сулары. Өзендері

1
3

13

Қазақстанның көлдері

1
4

14

Каспий теңізі және оның экологиясы

1
3

15
Арал теңізінің физика-географиялық сипаты

1
3

16
Балқаш көлінің физика-географиялық сипаты

1
3

17

Қазақстанның тау мұздықтары және жер асты сулары

1

1

3

6 тарау. Қазақстанның топырақ, өсімдік, жауарлар дүниесі


18
Қазақстанның топырақ жамылғысы

1
3

19
Қазақстанның өсімдік жамылғысы

1
3

20
Қазақстанның жануарлар дүниесі

1

1


3

7 тарау.Қазақстанның табиғат зоналары

21
Қазақстанның табиғат зоналары

1
3

22
Қазақстанның табиғат зоналары (жалғасы)

1
4

23
Қазақстанның физикалық-географиялық аудандастырылуы мен биік таулы аймақтар зоналары

1
4

24
Қазақстанның экологиялық жағдайы мен геоэколоиялық аудандастырылуы

1

1

4

8 тарау. Қазақстанның физикалық-географиялық аудандастырылуы, экологиялық жағдайы және физикалық-географиясының негізгі мәселелері

25
Шығыс Еуропа жазығы және Оңтүстік Орал таулы аймағы

1

3

26
Солтүстік Қазақ жазығы және Қазақтың қатпарлы даласы, Тұран жазығы

1
3

27
Қазақстандық Алтай таулы аймағы

1
3

28
Сауыр-Тарбағатай және Жоңғар Алатауы, Жетісу таулы аймағы

1
3

29
Тянь-Шань таулы аймағы

1
3

30
Қазақстанның физикалық-географиясының негізгі мәслелері

1

1

4
Барлығы 30

6

99
 1. ЛЕКЦИЯ САБАҚТАРЫ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы iconЖаратылыстық Ғылымдар факультеті экология-химия және география пәндері кафедрасы
Пререквизиттер: биология, химия, география, физика, математика, тарих, философия, экономика, құқықтану, психология, саясаттану
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Химия және биология»факультеті «Химия және география» кафедрасы
Оқу бағдарлама «Сырдария» университетінің ғылыми кеңесінде талқыланып, бекітілген
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы iconЖаратылыстық Ғылымдар факультеті экология-химия және география пәндері кафедрасы
Пререквизиттер: «Тіршіліктің қауіпсіздік негіздері» курсын менгеру студенттердің орта мектептегі тарих, биология, химия, физика,...
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-география» кафедрасы
«Химия» мамандығының 2-курс студенттеріне 4-семестрде «Мамандыққа кіріспе» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45-сағат)...
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 4-курс студенттеріне 8-семестрде «Химия тарихы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат) берілген....
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия география» кафедрасы
«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 5 -семестрде «Полимер материалдары» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2-кредит (90-сағат)...
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Химия және биология» факультеті «Химия және Биология» кафедрасы. “ Адам және жануарлар физиологиясы ”
Бұлшық ет жиырылуының энегергиялық және биохимиялық өзгерістерінің негізгі этаптары
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Сырдария» университеті «Химия және биология» факультеті «Химия-Биология» кафедрасы
«Химия» мамандығының 3-курс студенттеріне 6-семестрде «Зат құрылысы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (90-сағат) берілген....
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
Химия және биология факультеті Химия және география кафедрасы icon«Химия және биология»факультеті «Химия және география» кафедрасы «Топырақ географиясы» пәні бойынша
Р. Білім және Ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі кеңес жиналысының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница