«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Название«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
страница16/17
Дата конвертации12.02.2016
Размер2.06 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Econ/Oralova.TabKorEcon-Z.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   1712. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ

Негізгі :

 1. Мақашұлы С., ‡пішев Е. Табиѓат пайдалану экономикасы. Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 1999.

Қосымша:

 1. Неверов А.В. Экономика природопользования. Минск, 1990.

 2. Нестеров П.М. Экономика природопользования. М.,1992.

 3. Ревозов М.А. и др. Экономика природопользования. М., 1992.

 4. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. М., 1995.

 5. Львовская К.В. Окружающая среда, рынок и регион. М., 1993.

 6. Слащев В., Искаков У. Экоструктуры Казахстана. А., 1992.

 7. Герасимович В.Н., Голуб А.А. Методология экономической оценки природных ресурсов. М., 1998.

 8. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. М., 1992.

 9. Русанов Д.К. Экономическая оценка минеральных ресурсов. М., 1987.

 10. Жансеитов Ш.Ф. Замыкающие затраты на цветные металлы. А., 1987.

 11. Карамурзаев Т.К. Теория и методика экономической оценки. Подземных вод. А., 1991.

 12. Байзаков С.Б. Экономическая оценка лесных ресурсов. А., 1981.

 13. Методические рекомендации по определению платы за выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих веществ в природную среду. А., 1991.

 14. Бобылев С.И. Экологизация экономического развития. М., 1993.

 15. Сагамбаев Г.К. Экология негіздері. А., 1995.

 16. Глухов В.В., Лисичкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. С.П.,1995.

 17. Вопросы рационального природопользования в условиях формирования рыночных отношений. Л.,1985.

 18. Методические указания для проведения практических занятий по «Экономике природопользования». А., КазГАУ, 1997.

 19. Сборник кейсов по «Экономике природопользования». Гарвардский институт по Международному развитию, КазГАУ, А., 1997.

21. Социально-экономические проблемы и развития ресурсного потенциала. А., 1987.

22. Каргажонов З.К. и др. Платежи за пользование природными ресурсами. А., 1997.

23. Хейман У. Экономический метаболизм. 1998.


13. .ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ 1. Табиғат пайдалану принциптері мен міндеттері.

 1. Экологиялық - экономикалық қатынас.

 1. Табиғат пайдалануда жіберілген кемшіліктер.

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың атқаратын қызметтері.

 1. Минералдық шикізат ќорын экономикалық бағалау.

 1. Табиғат пайдалану экономикасында қолданылатын ғылыми әдістер

 1. Ренталық қағида.

 1. Шеткі шығын.

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың түрлері.

 1. Суды үнемдеудің, тиімді пайдаланудың маңызды бағыттары.

 1. Суды үнемдеу шаралары.

 1. Жабайы аңдар, құстар.

 1. Арнайы қорғалатын территориялар.

 1. Орман қорын экономикалық бағалау.

 1. Балық өнімдері.

 1. Төлем түрлері және оларды сұрыптау.

 1. Табиғатты пайдалану төлемдерінің түрлері.

 1. Табиғат пайдалану төлемдерді топтастыру және сұрыптау.

 1. Әлеуметтік, экологиялық, экономикалық нәтижелер.

 1. Атмосфераны қорғау шараларының экономикалық тиімі.

 1. Қалдықсыз өндіріс жєне қалдықтарды пайдалану, залалсыздандыру проблемалары.

 1. Өте зиянды жєне өте қауіпті қалдықтарды сұрыптау.

 1. Заңда жер салығы бойынша қарастырылған жеңілдектер.

 1. Заңда жер салығы бойынша қарастырылған жеңілдектер.

 1. Орман ресурстарын пайдалану төлемдері.

 1. Табиғатты қорғау, тиімді пайдалану

 1. Экономикалық мүдде тудырудыњ басты әдістері.

 1. Экономикалық ынталандыру механизмі.

 1. Басќарудыњ экономикалық әдістері.

 1. Нормативтер мен стандарттар.

 1. Өндіріс қорларының барлық түрін кешенді, үнемді пайдалану мәселесі

 1. Табиғатты тиімді пайдалануда экономика ғылымының маңызы

 1. Табиғатты пайдалану экономикасының міндеті

 1. Табиғи ортаны қорғау және табиғат байлығын тиімді пайдалану мәселесі – экономикалық дамудың ең негізгі стратегиясы

 1. Экологиялық – экономикалық қатынас

 1. Табиғи ресурстардың жіктелуі

 1. Табиғат пайдалануда жіберілген кемшіліктер

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың нарық қатынасына өткен кездегі жағдайы

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың негізгі мәселелері

 1. Қазақстанда өндірілетін түсті металлдар кендері

 1. Табиғатты пайдалану экономикасының міндеті

 1. Табиғатты пайдалану экономикасы қоғамдық, техникалық, жарытылыстану ғылымдарымен байланысы

 1. Экологиялық, әлеуметтік, экономикалық процестерді тарихи, диалектика әдістерімен біртұтас және қарым-қатынаста зерттеу және қолданылатын ғылыми әдістер

 1. Табиғат пайдалану – қоғамдық өндірістің ерекше саласы

 1. Табиғат пайдалану экономикасында қолданылатын ғылыми әдістер

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың түрлері.

 1. Табиғи орта және табиғат байлығы

 1. Табиғат байлығын топқа бөлу

 1. Табиғат ресурстарын экономикалық бағалаудың мәні

 1. Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың қызметі және түрлері

 1. Жер қойнауын қорғау, минералдық шикізатты тиімді пайдалануда жүргізілетін шаралар

 1. Жер қорын бағалау әдістері

 1. Топырақ құнарлығын, жерді пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі негізгі шаралар

 1. Суды үнемдеудің, тиімді пайдаланудың маңызды бағыттары
 1. Су қорын пайдалану төлемдері


 1. Табиғатты тиімді пайдаланудыњ мәні, мақсаты және міндеттері.

 1. Адамныњ қоршаған ортаға әсері.

 1. Ќазақстанныњ табиғи қоры және оны пайдалану.

 1. Адам өміріне әсер етуші факторлар.

 1. Табиғи қорлар және олардыњ сұрыптамасы.

 1. Шикізат қорын экспорттау.

 1. Табиғи қорларды өндірудіњ экономикалық тиімділігі.

 1. Пайдалы қазбаларды өндіру: жақсы және қолайсыз жақтары.

 1. Ќазақстанныњ табиғи-ресурстық қорын тиімді пайдалану мәселелері.

 1. Аймақтық табиғат пайдалану механизмі.

 1. Табиғатты қорғау қызметініњ аймақтық және салалық мәселелері.

 1. Экологиялық техника мен қызмет нарығын қалыптастыру.

 1. Өнеркәсіп саласындағы экологиялық мәселелер.

 1. Табиғи қорларды интенсивті игеру.

 1. Орман қорлары және Ќазақстандағы орман саясатыныњ өзекті мәселелері.

 1. Экология саласында экономикалық механизм қалыптастыру мәселелері.

 1. Ќазақстанда аймақтық дамудыњ экология-экономикалық мәселелері.

 1. Табиғи қорларды экономикалық бағалау.

 1. Ќазақстанда табиғатты пайдалануды реттеудіњ құқықтық негіздері.

 1. Минаралдық қорларды пайдалану көрсеткіштері.

 1. Табиғат пайдалануды басқару және жоспарлау.

 1. Табиғат пайдалануды және қоршаған ортаны ќорғауды басќарудыњ экономикалыќ әдістері.

 1. Экологиялық қорлар: мәні, мақсаты, міндеттері.

 1. Экология-экономикалық ынталандыру.

 1. Ќоршаған ортаны ластағаны үшін алынатын төлемдер.

 1. Ќоршаған ортаны ластағаны үшін алынатын төлемдерді есептеу.

 1. Минаралдық шикізат қорларын экологиялыќ бағалаудыњ ерекшеліктері.

 1. Ауаны ластаудан қорғау.

 1. Табиғат пен қоғам өміріндегі судыњ мањызы.

 1. Су қорыныњ ерекшелігі және оларды пайдалану.

 1. Су қорын ластаудан қорғау.

 1. Ауаныњ сапалыќ жағдайыныњ адам өміріне әсері.

 1. Орманды қорғау және қалпына келтіру шығындарыныњ экономикалық тиімділігі.

 1. Дәрілік, тағамдыќ және техникалыќ өсімдіктерді қорғау.

 1. Ќазаќстандағы жайылымдыќтардыњ биологиялық қорлары және оларды қорғау, қалпына келтіру жєне тиімді пайдаланудыњ экономикалық мәселелері.

 1. Аймақтыњ табиғи қорларын игеру қарқыныныњ қоршаған ортаға әсері.

 1. Табиғатты тиімді пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ғылыми-техникалық әріптестік.

 1. Ќоршаған ортаға нормалы ластанған ағынды суларды, нормалы ластаушы заттарды шығарғаны үшін төлемдер.

 1. Әлеуметтік, экологиялық, экономикалық нәтижелер.

 1. Атмосфераны қорғау шараларының экономикалық тиімі.

96 Жер бөлімшелерінің сапалық қасиеттері

97 Балл бонитеттері

98 Жерді экономикалық бағалау

99 Жердің табиғи сапасы

100 Жер рентасы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы
Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне Ќр бѓМ 25. 05. 2005
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітілді»
В050600 «экономика» мамандығына арналған профильдік пәндер бойынша қорытынды мемлекеттік бақылаудың кешендік тестілеу
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін»
«КӘсіпорын экономикасы», «КӘсіпкерлік», «табиғатты пайдалану экономикасы» ПӘндері бойынша 5В050600 «экономика» мамандығына арналған...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін»
«Кедендік әкімшіліктендіру», «Кедендік бақылаудың техникалық құралдары», «Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы» пәндерінің...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
М050600 «экономика» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін»
«Маркетинг» мамандығының типтік жоспарына сәйкес, типовым учебным программам дисциплин «Маркетинг», «Маркетингті басқару», «Маркетингті...
«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы icon«сырдария» университеті «Гуманитарлық білім» факультеті «Отан және шетел тарихы» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы Университет Ғылыми кеңесінде бекітілген Оқу бағдарламасының негізінде жасалынған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница