«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы
Название«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы
страница1/7
Дата конвертации12.02.2016
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/Sillabus/Econ/Berdibekov.PrakEs.doc
  1   2   3   4   5   6   7
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«СЫРДАРИЯ» УНИВЕРСИТЕТІ
«МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА» ФАКУЛЬТЕТІ


«ЭКОНОМИКА» КАФЕДРАСЫ


«Практикалық аудит» пәнінен


050508 - “Есеп және аудит” мамандығының студенттері үшін

(мамандыќ аты, шифры)


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
(силлабус)Оқу түрі: к‰ндізгі_____________________

(ќажеттісі белгіленеді)

Курс: IV, Семестр: VII,

( ќажеттісі белгіленеді )Кредит саны: 2

Лекция::30


ОБС¤Ж: 30

СӨЖ: 30

Барлық сағат саны: 90

Аралыќ баќылау (АБ) 2 (60 балл)


Қорытынды бақылау: емтихан (40балл)
Жетісай, 2009

Силлабусты дайындаған: э.ғ.к. Бердібеков Х

(аты, жµні, ѓылыми атаѓы)
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

___ ________ 200_жылғы №___ бұйрығымен Бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты, мамандыќтыњ типтік оќу жоспары жєне ЌР БЃМ_25.05.2005___жылғы №_289__ бұйрығымен бекітілген пєнніњ типтік оќу баѓдарламасы негізінде дайындалған.Силлабус кафедраныњ мєжілісінде қаралды

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Кафедра меңгерушісі ______________ _а.ш.ғ.д.проф Умбетаев И.И________

қолы аты-жөні, ѓылымти атыѓы


Факультеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Әдістемелік бюро төрағасы/төрайымы/ ______________ _Құдияр Ғ._____________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


Университеттің Ғылыми Кеңесінде мақұлданған

Хаттама № __ « ____» _________ 200_ж.


Ғылыми Кеңес хатшысы ______________ ___________________

қолы аты-жөні, ѓылыми атаѓы


МАЗМҰНЫ.
 1. Алғы сөз ….………………………………………….................................................

 2. Жалпы мәліметтер………………………….……….................................................

 3. Курстың мақсаты мен міндеті ……………………………………............................

 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері.…………............................................

 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.……......................................................................

 6. Оқу сабақтарының құрылымы………………………................................................

 7. Студентке арналған ережелер…………………..........................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ...............

 9. Лекция сабақтары...........................................................................................................

 10. ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесі ...................................................................

 11. СӨЖ жоспары және орындау кестесі.........................................................................

 12. Пайдаланатын әдебиеттер тізімі................................................................................

 13. Студенттердің білімін бақылау түрлері (тест, бақылау сұрақтарыт.б)..................

14 Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі............................


Алғы сөз

Дамушы нарықтық экономикасы бар елдердің сипаттық беолгісі болып аудиторлық қызметтің қарқынды дамуы табылады.

Аудит – бұл тәуелсіз зерттеу, ұйымның қаржылық есептілігін және басқа да экономикалық ақпаратын талдау, ішкі бақылау жағдайын және бухгалтерлік есепті жүргізудің әрекет ететін заңдылыққа сәйкестігін тексеру, сонымен қатар әртүрлі сұрақтар бойынша аудиторлық қызметтерді көрсету. Осыған байланысты нарық шарттаарында экономикалық ақпараттың дұрыстығын растау сұрақтарында және шаруашылықтың шарттары өзгерген кезде кәсіпорындарға кеңестік және т.б. қызметтерді көрсетуде аудиттің ролі тез өседі.

Аудит, тәжірибе ретінде нарықтық экономикада маңызды роль алатын кәсіпкерлік қызметтің түрі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлық қызмет дамыған елдердеқржылық бақылаудың басты нысаны болып табылады.


2. Жалпы мәліметтер.


Лектор: э.ғ.к. Бердібеков Х.

“Экономика” кафедрасы : “Математика және экономика” факультеті корпусы.

Кабинет № 68, 69.

Телефон

Кафедрада болу уақыты 830 -1800.


Курсты өткізу уақыты және орны.
Аты - жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Бердібеков Х.

Лекция

Уақыты

Ауд
Уақыты

Ауд


Тел :

Каб: 68, 69.

Корпус:


3. Пәннің мақсаты мен міндеті.


Берілген бағдарламада ұйымның әдстемесі және оның жеке бағыттарында аудитті жүргізу келтіріледі. Аудитті жүргізудің әдістемелік негіді ретінде халықаралық тәжірибеде кең қолданылатын халықаралық стандарт тар қабылданған. Қазіргі кезеңде пәннің ролі және маңызы Қазақстанның экономикасына нарықтық қатынастардың енуімен және халықаралық одақтың есепті және қаржылық есепті, сонымен бірге жүргізудң талаптарымен тығыз байланысты. Пәннің мақсаты:

 • Қазақстанда нарықтық қатынастардың енуімен қатар тәуелсіз бақылау жүргізу;

 • Қаражаттарды салу үшін қаржылық жағдайына талдау жасау;

 • өндірістік- шаруашылықтың дамуына бақылау жасау;

 • тәуелсіз зерттеу жүргізу, ұйымның қаржылық есептілігін және басқа да экономикалық ақпаратын талдау;

 • ішкі бақылау жағдайын және бухгалтерлік есепті жүргізудің әрекет ететін заңдылыққа сәйкестігін тексеру;

 • нарықтық экономика жағдайында ақпараттың дұрыстығын растау, шаруашылықтың шщарттары өзгерген кезде кәсіпорындарға кеңестік қызмет көрсету.4. Курстың пререквизиттері және посреквизиттері


Р/ с

Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін,осы пәнге сүйенетін пәндер)

1


2

Бухгалтерлік есеп және аудит


Аудит

Банктік бақылау және аудит


5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

СӨЖ

ОБСӨЖ2

90

30

30

30

7

Емтихан


6. Оқу сабақтарының құрылымы:


Лекция Студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.


Лаборатория сабақтарында – студент алған теориялық білімдерін эксперименттік, тәжірибелік жұмыстар арқылы бекітеді.


СӨЖ Студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен ізденіп тақырыптың сұрауларына жауаптар, шешімдер табады.


ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы. Материалда сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы тақырыпқа сай студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.


7. Студентке арналған ережелер (Rules).


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.

6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.Тақырып атауы

Лекция

ОБСӨЖ

СӨЖ

І. Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

1

Аудиттік ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.

1

1

1

2

Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері.Аудит жүргізудегі обьекті бойынша және циклдық амалдар.

1

1

1

ІІ. Сатып алу кезеңінің аудиті

3

Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

1

1

1

4

Сатып алу кезеңінің шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар.

1

1

1

5

Тәуекелділіктің бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тәсілдері.

1

1

1

ІІІ. Өндіріс кезеңінің аудиті

6

Өндіріс кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.

1

1

1

7

Өндіріс кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Өндіріс кезеңінің шоттары дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар.

1

1

1

8

Тәуекелділіктің бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тәсілдері.

1

1

1

IY. Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

9

Сату кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағыттары.

1

1

1

10

Қаржылық қортынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі. Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңі шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар мен аудитін жүргізгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар.

1

1

1

11

Аудит жүргізу барысында тексеруге арналған негізгі тұжырымдар. Дебиторлық қарыздар аудиты.

1

1

1

Y. Ақша қаражаттарының аудиті

12

Кассадағы ақша қаражаттарының аудиты. Банктегі және басқа да шоттардағы ақша қаражаттырының аудиты.Есеп беруге міндетті сомалдардың аудиті.

1

1

1

13

Есеп беруге міндетті сомалдардың аудиті.

1

1

1

14

Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдама. Бақылау құралдарының тексеру тестері


1

1

1

ҮІ.Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

15

Материалдық емес активтердің аудиті.

1

1

1

16

Негізгі құрал-жабдықтарының аудиті.

1

1

1

17

Ұзақмерзімді актердің тозуының амортизациясының аудиті. Аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар.

1

1

1

ҮІІ. Инвестициялау кезеңінің аудиті.

18

Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.

1

1

1

19

Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

1

1

1

20

Инвестициялау кезеңі шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар.

1

1

1

ҮІІІ. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

21

Капиталдың аудиті.

1

1

1

22

Қызметкерлер мен еңбек ақы бойынша есеп айырысу аудиті.

1

1

1

23

Басқа да кредиторлық қарыздар аудиті.

1

1

1

ІХ. Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

24

Тестті жүргізгенде қолданылатын аналитикалық әдістер.

1

1

1

25

Аудиттің іс құжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайдалану.

1

1

1

26

Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау.

1

1

1

Х. Аудитің қорытынды кезеңі.

27

Аудиттің қортынды кезеңінде пайдаланатын аудит тәсілдері. Клиентке ұсыныстар беру.

1

1

1

28

Аудиторлық қортындыларды бағалау. Кейінгі болатын уақиғалар.

1

1

1

ХІ. Аудиті басқа да түрлері леспе қызметтері.

29

Қоршаған ортаның аудиті

1

1

1

30

Ішкі аудит. Операциалық аудит. Басқа да ілеспе қызметтер

1

1

1
Барлығы

45

45

45  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 6 маусым...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«Сырдария» университеті Математика және экономика факультеті
Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “
Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелері тақырыптары бойынша сабақтардан, үзінділері
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітілді»
В050600 «экономика» мамандығына арналған профильдік пәндер бойынша қорытынды мемлекеттік бақылаудың кешендік тестілеу
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін»
«КӘсіпорын экономикасы», «КӘсіпкерлік», «табиғатты пайдалану экономикасы» ПӘндері бойынша 5В050600 «экономика» мамандығына арналған...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon0 «Математика және экономика» факультеті «Жоғары математика және физика» кафедрасы “ Математикалық талдау”
«Информатика» мамандығының 1- курс студенттеріне І– семестрде «Математикалық талдау» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 4 кредит...
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы iconЖаратылыстық Ғылымдар факультеті экология-химия және география пәндері кафедрасы
Пререквизиттер: биология, химия, география, физика, математика, тарих, философия, экономика, құқықтану, психология, саясаттану
«сырдария» университеті «математика және экономика» факультеті «экономика» кафедрасы icon«ЖОҒАРҒы оқу орнынан кейінгі білім беру»факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін» ОӘК төрайымы
М050600 «экономика» мамандығы бойынша түсуге арналған емтихан пәндерінің тізімі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница