Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория»
НазваниеЛекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория»
страница1/6
Дата конвертации12.02.2016
Размер0.68 Mb.
ТипЛекция
источникhttp://89.218.153.154:280/CDO/OBSOJ/Econ/Toremuratov.JEconTeor.doc
  1   2   3   4   5   6


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті

Математика және экономика” факультеті

Экономика” кафедрасы


Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

__________Төремуратов Е

(қолы)

25” желтоқсан 2009 ж


КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Жалпы экономикалық теория пәнінен


Қаржы, Есеп аудит мамандығына арналған

Қар-18, ЕА-18 тобы үшін

Оқытудың формасы күндізгі

Курс_1_

Семестр_2_

Кредит саны _2_

Барлық сағат саны: 90


Лекция: 15

СӨЖ: 30

ОБСӨЖ:30

Семинар: 15

Лектор: Туремуратов А

Жетісай 2009«Жалпы экономикалық теория»

Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

050509-«Қаржы», 050508 – «Есеп және аудит» мамандығы, 1 – курс, 2– семестр. 15 сағат
Лекцияның тақырыбыӨткізілетін мерзім

Апта саны

1

Жалпы экономикалық теорияның методологиясы

1. Экономикалық теорияның даму кезендері

2. Экономикалық теорияның пәні, әдістері және зандары
1 апта

2

Игілік, тауар, құн, бағалылық және шекті пайдалылық теориялары.

1. Игілік экономикалық категория ретінде.

Тауардың мәні және оның касиеттері

2. Тауар кұнының мөлшері.

Қоғамдық қажеттілік. Еңбектің шығындары
2 апта

3

Капитал және инвестиция теориялары.

1. Капиталдың мәніне теориялык, көзқарастар

2. Қосымша құн және оны өндірудін, тәсілдері
3 апта

4

Фирма экономикасының теориялары

1.Микроэкономика теориясындағы фирманың экономикасы

2. Фирма стратегиясының теориясы және оньщ шаруашылық жүргізудегі негізгі ережесі
4 апта

5


Басқару теориясы және менеджмент негіздері

1. Менеджмент шлым ретінде.

Басқарушылық ойлар теориясының революциясы

2. Басқарудың дәстүрлі емес жүйесіне көшудің объективті қажеттілігі мен зандылығы
5 апта

6

Маркетингтік баскару теориясы нарықтық қызметтер жүйесі ретінде

1. Маркетингтің теориясы. Маркетинггің мәні және қызметтері.

2. Кәсіпорынды (фирма) басқару жүйесіндегі маркетингтің орны. Маркетинг тұжырымдамасы
6 апта

7


Өтпелі экономиканың теориялық негізі

1. Адамзат қоғамының бір күйден екінші жағдайға өтудің объективті салдары

2. Өтпелі экономика: онын түрлері, нышандары, сипаты және міндеттері.
7 апта

8

Өтпелі экономикадағы әлеуметтік экономикалық

қатынастардың калыптасуы.

1. Өтлелі экономикадағы меншік қатынастарынын эволюциясы

2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен мемлекеттен алу жолдары, тәсіл мен түрлері.
8 апта

9

Өтпелі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалык даму стратегиясы

1. XXI ғасырдың карсаңындағы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық саясаты

2. Көп деңгейлі кәсіпкерлікті дамыту, экономикалық даму мен әлеуметтік ахуалды жақсартуға жол
9 апта

10

Экономикалык саясатты жүзеге асырудағы әлеуметтік-экономикалық дамудың тенденциялары.

1. Экономикалық қызметгің қозғаушы факторларын жүзеге асырудағы әлеуметтік-экономикалық тенденциялардың мәні мен түрлері

2. Экономикалықдамудың индустриалдық-инновациял ық моделі.
10 апта

11


Қазіргі нарық теориялары және оның даму тарихы.

1. Экономикалық теорияның классикалық мектебіндегі нарық мәселелері. Экономикалык, зерттеудегі нарық туралы теориялар.

2. Нарық дамуының қазіргі экономикалық теориялары.
11 апта

12

Нарыктың әлеуметгік-экономикалық мазмұны.

1. Экономиканы үйымдастырудың нарықтық сипаты

2. Нарықтың мәні, қызметімен құрылымы.

Нарық - тауарлы-ақша қатынасының түрі ретінде
12 апта

13


Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялары

1. Экономикалық процестегі мемлекеттің рөліне теориялық көз қарастар

2. Нарықтық экономикадағы мемлекетгің экономикалық қызметі
13 апта

14

Дүниежүзілік шаруашылық және оның даму тенденциясы

1. Дүниежүзілік шаруашылықтын мәні және оның пайда болуынын негізі. Дүниежүзілік шаруаідылықтағы елдердің қүрлымы

2. Халыкаралық енбек бөлінісінің теориясы мен ақиқаты және елдердің өзара байланысының өсуі
14 апта

15


Қазіргі ғаламдық проблемалардың экономикалық жақтары

1. Өркениеттіліктің ғаламдық проблемаларының

мәні және классификациясы

2. Қарусыздану – ғалымдық проблемаларды шешудің басты кілті
15 апта
Барлығы

15 сағат

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Аникин А.В. «Юность науки: Жизнь и идеи экономистов мыслителей до Маркса». 3-е изд.- М.: Политиздат, 1979.

2. Аникин А.В., Аникин В.А., «Уильям Петти».-М.Экономика,1986.

3. Агапова И.И. «История экономических учений: Курс лекций».- М., Юристь, 2001.

4. Апиев У.Ж. Теоретическая экономия. Дисциплинарная модель.- Алматы, 2001.

5. Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П. Экономикалықтеория: Оқу құралы -Алматы, 1999.

6. Всемирная история экономической мысли, в шести томах. том 1,2 - М., Мысль, 1987.

7. Бартенев С.А. История экономических учений.- М., Юристь, 2002.

8. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах: Учебнометодическое пособие.- М., Юристь, 2000.

9. Белихин В.Г. История экономических учений.:- М., Сириң 2002.

10. Гусейнов Р.М.,Горбачева Ю.В.,Рябцева В.М. История экономическихучений:Учебник/Под.общ.ред.

Ю. В.Горбачевой.-М., Инфра-М, Новосибирск:Сибирское соглашение. 2000.

11. Левита.Р.И. Историяэкономическихучений:Полныйкурс в кратком изложении.-М., Инфра-М, 2001.

12. ЛойбергМ.Я. Историяэкономики:Учебноепособие.-М.,Инфра-М,2001.

13. Историяэкономическихучений:Учеб.поообие/ ПА.Шмар-ловская, А.Н.Тур, Е.Е.Лебедько и др., под общ.ред. Г.А.Шмарловской.-2-е изд.,испр.-Мн., Новое знание,2001.

14. Сурин А.И. История экономических учений: Учебно-метод. Пособие.- М., Финансы и статистика, 2002.

15. Титова Н.И. История экономических учений:Курс лекции.-М., Гуманит.изд.центр.«ВЛАДОС», 1997.

16. Грачев В.А. История экономическихучений:Учебное пособие.-Киров, АСА, 1997.


Семинар сабақтарының жоспары.Тақырыбының атауы,

оның мазмұны

Сағат саны

Бақылау түрі

1

Жалпы экономикалық теорияның методологиясы

1

Сұрақ жауап

2

Игілік, тауар, құн, бағалылық және шекті пайдалылық теориялары.

1

Сұрақ жауап

3

Капитал және инвестиция теориялары.

1

Сұрақ жауап

4

Фирма экономикасының теориялары

1

Сұрақ жауап

5

Басқару теориясы және менеджмент негіздері

1

Сұрақ жауап

6

Маркетингтік баскару теориясы нарықтық қызметтер жүйесі ретінде

1

Сұрақ жауап

7

Өтпелі экономиканың теориялық негізі

1

Сұрақ жауап

8

Өтпелі экономикадағы әлеуметтік экономикалық

қатынастардың калыптасуы.

1

Сұрақ жауап

9

Өтпелі кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалык даму стратегиясы

1

Сұрақ жауап

10

Экономикалык саясатты жүзеге асырудағы әлеуметтік-экономикалық дамудың тенденциялары.

1

Сұрақ жауап

11

Қазіргі нарық теориялары және оның даму тарихы.

1

Сұрақ жауап

12

Нарыктың әлеуметгік-экономикалық мазмұны.

1

Сұрақ жауап

13

Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялары

1

Сұрақ жауап

14

Дүниежүзілік шаруашылық және оның даму тенденциясы

1

Сұрақ жауап

15

Қазіргі ғаламдық проблемалардың экономикалық жақтары

1

Сұрақ жауап
Барлығы

15  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 45 обсөЖ: 45 СӨЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Салық және салық салу»
«Есеп және аудит» 3-курс студенттеріне 6 семестрде “Салық және салық салу” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3-кредит (135 сағат)...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 30 Семинар: 15 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 1 рб-30 б. 2 Рб -30 б. Емт: 40 б. ∑: 100 б. Лектор: Сариева Ш. Ж. Жетісай, 2008 «Қазақстанның физикалық географиясы»
«География» 3- курс студенттеріне 6- семестрде «Қазақстанның физикалық географиясы» пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3 – кредит...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Бухгалтерлік есеп және аудит»
Сабақтас серіктестіктің шоғырландырылған есеп беруі және инвестицияларды есепке алу
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 Лектор: Тасжанов Б. Р. Жетісай 2008 «Метеорология және климатология»
Материалдық өндірістің техникалық экономикалық негіздері” пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің білімін бақылауға...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: 45 а б 30 а б -30 е б- 40 ∑ 100 Лектор: Дүйсебеков Ш. Жетісай 2008 «Шетел бухгалтерлік есебі»
Есеп және Аудит” 3--курс студенттеріне 6 семестрде “Шетел бухгалтерлік есебі” пәнінен оқу бағдарламасының жоспарына сәйкес 3-кредит...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл ∑: 100 балл Лектор: Сырбаева а жетісай 2009ж «Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы»
«Қазақстан табиғатын зерттеу тарихы» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің обсөЖ сабақтарының білімін бақылауға...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 45 СӨЖ: 45 обсөЖ: (22)45 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл ∑: 100 балл Лектор: Сырбаева А. А. Жетісай 2009 «Сулы жүйелер экологиясы»
...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconЛекция: 30 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 р б- 30 балл Р. Б- 30 балл Емтихан -40 балл Лектор: Сырбаева а жетісай 2008ж «Физикалық географиялық аудандастыру.»
«Физикалық географиялық аудандастыру» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconРеферат жұмыстар Жаттығулар
Мұрағаттану ” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 3 – кредит (135- сағат) берілген. Оның 30 –сағаты лекция, 15-сағат семинар, 45 –сағаты...
Лекция: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Семинар: 15 Лектор: Туремуратов а жетісай 2009 «Жалпы экономикалық теория» iconРеферат Баяндама
География мамандығының 2- курс студенттеріне IV семестрде Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы пәніне типтік оқу жоспарына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница