5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер
Скачать 180.03 Kb.
Название5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер
Дата конвертации06.02.2016
Размер180.03 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/vishmat.doc
Кафедра_Жоғары математика__

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В050600 – Экономика,

5В050800 –Есеп және аудит,

5В050900 – Қаржы,

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

КурсыЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Сем

естр

1
1

а) Инвестицияны талдаудың математикалық әдістері

Әбжанов Е.Ә.

2

4

2

б) Экономикалық есептеулердің математикалық әдістері

Әбжанов Е.Ә.

2

4

2
1

а) Қаржылық математика әдістері

Әбжанов Е.Ә.

2

4

2

б) Экономомикалық процестерді модельдеу және болжау

Әбжанов Е.Ә.

2

4

3
1

а) Экономика-математикалық модельдеу

Сүлейменов С.Қ.

2

3

2

б) Экономикадағы амалдық зерттеулер

Сүлейменов С.Қ.

2

3


1а. Пәннің атауы: Инвестицияны талдаудың математикалық әдістері

Курстың пререквизиттері:

Негізінде пәннің құрылымы экономикалық теория, қаржы, несие, банк ісі пәндерінің критерийлері мен қағидаларына негізделген және де қаржылық атты арнайы қатынас шеңберіндегі олардың жалғастырылуы мен нақтылануы болып табылады. Осыған орай «Экономикалы теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер» атты пәндерді алдын ала игеру міндетті деп саналады.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді игеру барысында мына білім мен дағды дәрежесін қалыптастыруға болады:

 • қаржылық және несиелік мәмілелердің сандық талдау әдістерін игеру;

 • қаржылық, банктік операцияларының тиімділігін талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру;

 • өзіндік жұмыс жүргізе білу қабілеті қалыптастыру және экономика тұрғысынан ойлау қабілетін одан әрі дамыту;

 • алуан түрлі қаржылық операциялардың тиімділігін арттыруға қатысты коммерциялық мәмілелері шарттарындағы өзгерістердің жалпы немесе кейбір жайттарын талдай білу;

 • зерттеу жұмысты жаза білу;

 • қаржылық есептерді шығара білу;

 • презентацияларды даярлап, оны жүргізе білу.Курстың қысқаша мазмұны:

Студент, аналитик немесе жетекші қаржылық проблемаларға кездессе немесе инвестицияға, компанияның өндірістік қызметіне немесе қаржыландыруға байланысты экономикалық мәселелерді түсінгісі келсе, онда оның құзырына барлық сұрақтардың жауаптарын табу үшін талдау әдістерінің кең жиынтығы ұсынылады. Қажетті құралдарды таңдап алу талдау міндетінің маңызды бөлігі болып табылады.

Мұнда инвестиция ұғымы, инвестициялық жобалаудың мәні туралы кешенді түсінік беріледі. Қаржылық-экономикалық есептер әдіснамасы мен тәжірибесіне, жобалық талдау құралдарын зерттеуге, тиімді инвестициялық шешімдер қабылдау процесіне, салыстыру әдіснамасына және шығындардың тиімділігін талдауға баса назар аударылады.

Бұл курстың негізгі мақсаты – қазіргі нарық жағдайында күнделікті қолданылатын қаржылық есептеулер әдістері мен талдау жасау жөнінде толық мағлұматтар беру.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.


1б. Пәннің атауы: Экономикалық есептеулердің математикалық әдістері

Курстың пререквизиттері:

Пәнді оқыту үшін экономикадағы математика, ықтималдықтар теориясы және математикалық стаитистика пәнін толық меңгеруі керек.

Комбинаторика элементтері проценттерді есептеуге машықтанған болуы керек.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді толық меңгерген студент экономикада кездесетін есептеулердің шығу жолдарын, тиімді әдістерін, қолдану аясын және математикалық модельдерді құруда математикалық амалдар мен әдістерді қолдана алады.

Курстың қысқаша мазмұны:

Экономикадағы қаржылық есептеулер пайыздарының түрлері оларды қолдану несие мөлшерін, оны өтеу уақытын, бастапқы және қайтару капиталдарын есептеу әдістері зерттеледі. Пәнді оқытудың мақсаты экономикалық есептерде жәй және күрделі проценттер әртүрлі үлестірімдер, болжау жасауды есептеу, олардың мөлшерін, мерзімін анықтау.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.


2а. Пәннің атауы: Қаржылық математика әдістері

Курстың пререквизиттері:

Негізінде пәннің құрылымы экономикалық теория, қаржы, ақша, несие, банк пәндерінің критерийлері мен қағидаларына негізделген және де қаржылық атты арнайы қатынас шеңберіндегі олардың жалғастырылуы мен нақтылануы болып табылады. Осыған орай «Экономикалы теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер» атты пәндерді алдын ала игеру міндетті деп саналады.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді игеру барысында мына білім мен дағды дәрежесін қалыптастыруға болады:

 • қаржылық және несиелік мәмілелердің сандық талдау әдістерін игеру;

 • қаржылық, банктік операцияларының тиімділігін талдау саласындағы теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру;

 • өзіндік жұмыс жүргізе білу қабілеті қалыптастыру және экономика тұрғысынан ойлау қабілетін одан әрі дамыту;

 • алуан түрлі қаржылық операциялардың тиімділігін арттыруға қатысты коммерциялық мәмілелері шарттарындағы өзгерістердің жалпы немесе кейбір жайттарын талдай білу;

 • зерттеу жұмысты жаза білу;

 • қаржылық есептерді шығара білу;

Курстың қысқаша мазмұны:

Студент, аналитик немесе жетекші қаржылық проблемаларға кездессе немесе инвестицияға, компанияның өндірістік қызметіне немесе қаржыландыруға байланысты экономикалық мәселелерді түсінгісі келсе, онда оның құзырына барлық сұрақтардың жауаптарын табу үшін талдау әдістерінің кең жиынтығы ұсынылады. Қажетті құралдарды таңдап алу талдау міндетінің маңызды бөлігі болып табылады.

Мұнда инвестиция ұғымы, инвестициялық жобалаудың мәні туралы кешенді түсінік беріледі. Қаржылық-экономикалық есептер әдіснамасы мен тәжірибесіне, жобалық талдау құралдарын зерттеуге, тиімді инвестициялық шешімдер қабылдау процесіне, салыстыру әдіснамасына және шығындардың тиімділігін талдауға баса назар аударылады.

Бұл курстың негізгі мақсаты – қазіргі нарық жағдайында күнделікті қолданылатын қаржылық есептеулер әдістері мен талдау жасау жөнінде толық мағлұматтар беру.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.


2б. Пәннің атауы: Экономикалық процестерді модельдеу және болжау

Курстың пререквизиттері:

Пәнді оқыту үшін экономикадағы математика, ықтималдықтар теориясы және математикалық стаитистика пәнін толық меңгеруі керек.

Комбинаторика элементтері проценттерді есептеуге машықтанған болуы керек.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді толық меңгерген студент экономикада кездесетін есептеулердің шығу жолдарын, қолдану аясын және математикалық модельдерді құруда математикалық процестерді, амалдар мен әдістерді қолдана алады.

Курстың қысқаша мазмұны:

Экономикадағы қаржылық есептеулер пайыздарының түрлері оларды қолдану несие мөлшерін, оны өтеу уақытын, бастапқы және қайтару капиталдарын есептеу әдістері зерттеледі. Пәнді оқытудың мақсаты экономикалық есептерде жәй және күрделі проценттер әртүрлі үлестірімдер, болжау жасауды есептеу, олардың мөлшерін, мерзімін анықтау.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.


3а) Экономика-математикалық модельдеу

Курстын пререквизиттері:

Берілген курсты оқып үйрену үшін студент келесі пәндерді меңгеру қажет- экономикадағы математика, экономика теориясы. Студент сандарға арифметикалық амалдарды қолдана алуы керек, және де қойылған есептін шарты бойынша теңдеулерді, теңсіздіктерді құрып, олардың шешімдерін таба білуі керек.

Курстың постреквизиттері:

Микроэкономика. Макроэкономика. Эконометрия. Статистиканың жалпы теориясы. Әлеуметтік-экономикалық статистика.

Пәннің қысқаша мазмұны:

Берілген курс университеттің экономика мамандықтарында оқитын студенттерді математикалық аппараттарды тексеріп және осы аппараттарды қолданбалы экономикалық есептерді шешуге қолдана білуге дайындауға арналған. Курс экономика-математикалық модельдеудің келесі бөлімдерін қамтиды: сызықтық программалау.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра оқытушысы магистр Сүлейменов С.Қ.


3б) Экономикадағы амалдық зерттеулер

Курстын пререквизиттері:

Берілген курсты оқып үйрену үшін студент келесі пәндерді меңгеру қажет- экономикадағы математика, экономика теориясы.

Курстың постреквизиттері:

Микроэкономика. Макроэкономика. Эконометрия.

Пәннің қысқаша мазмұны:

Бұл курста ұйымдастыру жүйелерін тиімді басқарудың есебі өндірісті жоспарлау, транспорттық есептерді, жаппай қызмет көрсету және ойындар теориясы жайлы фундаменталды фактілерді қарастырады. Сонымен қатар бұл есептерді шешуге арналған ғылыми әдістерді және Компьютерде есептеуге мүмкіндік беретін программаларды қамтиды. Курс кезінде студенттер жоғарыда айтылған тақырыптарды практикада қолданысымен танысып оны меңгереді.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра оқытушысы магистр Сүлейменов С.Қ.


Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы


Факультет_Политехникалық_

Кафедра_Жоғары математика__

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В070300 – Ақпараттық жүйелер мамандықтарына


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

КурсыЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Сем

естр

1
1

а) Операцияларды зерттеу

Әбжанов Е.Ә.

3

5

2

б) Оптимизациялау әдістері

Әбжанов Е.Ә.

3

5

2
1

а) Дискретті математика

Жанмолдаев Б.Ж.

3

42

б) Эконометрика

Сүлейменов С.Қ.

3

4


1а. Пәннің атауы: Амалдарды зерттеу

Курстың пререквизиттері:

Алгебра және геометрия, Математикалық талдау, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Дискретті математика, информатика.

Курстың постреквизиттері:

Курсты өткеннен кейінгі білімі мен машықтары.

 • Жаппай қызмет көрсету теориясын білу

 • Экономикалық процестерді бағалау және талдау мүмкіндігі.

 • Операцияны зерттеу әдістерін қолдана отырып, есептерді шығару.

 • Зерттеу жұмыстарын жүргізу.

 • Ұсыныстар өткізу машықтары

 • Бәсекелестік пайда болған жағдайда шешу жолдарын қарастыратын ойындар теориясын білу

Курстың қысқаша мазмұны:

Бұл курста ұйымдастыру жүйелерін тиімді басқарудың есебі өндірісті жоспарлау, транспорттық есептерді, жаппай қызмет көрсету және ойындар теориясы жайлы фундаменталды фактілерді қарастырады. Сонымен қатар бұл есептерді шешуге арналған ғылыми әдістерді және Компьютерде есептеуге мүмкіндік беретін программаларды қамтиды. Курс кезінде студенттер жоғарыда айтылған тақырыптарды практикада қолданысымен танысып оны меңгереді.

«Операцияны зерттеу» пәнін жүргізудің мақсаты Операцияны зерттеу ғылымының жалпы сұрақтарымен, есептеу әдістерімен кеңінен танысу болып табылады.

Операцияны зерттеу қоғамдық құбылыстар мен процестердің мәнін терең зерттеуге негізделген, сондықтан зерттелетін сұрақтардың мағынасын дұрыс түсініп, олардың сандық жағын сапалы мағынасымен байланыстыра отырып зерттеу қажет. Сонымен қатар есептеу техникасын меңгеру болып табылады.

Бағдарлама жетекшілері: Әбжанов Е.Ә.- кафедра меңгерушісі.


1б. Пәннің атауы: Оптимизациялау әдістері

Курстың пререквизиттері:

Аналитикалық геометрия, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер, жиындар теориясы, функционалдық анализ пәнін меңгерген студентке қолайлы, тиімді әрі жеңіл.

Курстың постреквизиттері:

Оптимизациялау әдістері қазіргі заманда өндірістің барлық салаларында жан-жақты қолданылады. Қолданбалы математика, информатика, ақпаратты өңдеу, ақпараттық жүйелерді қолдану бағытында математикалық модельдерді зерттеу, оларды тиімді қолдану үшін оптималдық теорияны терең білу – қазіргі заман талабы.

Курстың қысқаша мазмұны:

Оптимизация әдістері ресурстарды үнемдеу, экономикада, құрылыста т.с.с. әртүрлі процесстерді басқаруда күнделікті пайдаланады.

Курстың негізгі мақсаты

 • көп айнымалының функциясының (дөңес жиындарында) шартты және шартсыз экстремумдарын табу

 • сызықтық программалау есебінің ШММО табу

 • сызықтық программалау есебін (екі айнымалы жағдайында) геометриялық жолмен шешу

 • мақсат функциясының тиімді шешімдерін табу

 • транспорт есебінің шешімдерін табу

Эйлер теңдеулерінің шешімін табу.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.


2а. Пәннің атауы: Дискретті математика

Курстың пререквизиттері:

Алгебра және геометрия, математикалық анализ, Ықтималдар теориясы және математикалық статистика.

Курстың постреквизиттері:

 • Ақпаратты шынайы қабылдау және нақты беру үшін математикалық логика элементтерін игеру.

 • Ақпаратты беру жолдарының тиімділігін анықтау үшін графтар теориясын игеру.

 • Алгоритм құру үшін дағдысын арттыру үшін есептер шығару.

Курстың қысқаша мазмұны:

Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір студентте сапалы және терең білім мен іскерліктің болуын, олардың мамандығына байланысты толық білімді меңгеруін, ой-өрісі мен қабілеттерінің өсіп жетілуін талап етеді.

Лекция курсында алгоритмдерді құруға бірден бір себепкер тақырыптар қарастырылады. Практикалық сабақта нақты алгоритмдер құру арқылы шығарылатын есептер шығарылып, оған талдау жасалады.

Бағдарлама жетекшілері:

Т.ғ.д. профессор Жанмолдаев Б.Ж. Аға оқытушылар Жоламанова Р.М., п.ғ.к. Абуова А.Ө.


2б. Пәннің атауы: Эконометрика

Курстың пререквизиттері:

Эконометрика пәнің оқып үйрену үшін мына пәндер негізін білу керек: Алгебра және геометрия, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтер, Æàëïû ñòàòèñòèêà, Информатика.

Курстың постреквизиттері:

пән бойынша жинақталған білім “ Эконометрика” пәнін оқып үйрену үшін, болашақ мамандықта ýêîíîìåòðèÿäà ºîëäàíûëàòûí ñòàòиñòиêàëûº, ìàòåìàòèêàëûº ¸äiñòåðäi қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін қажет.

Курстың қысқаша мазмұны:

Бұл курста есептерді шығарудың классикалық аналитикалық әдістерімен қатар, негізгі есептерінің «MathCAD», «Excel» бағдарламалық өнімі көмегімен компьютерлік шешімі қарастырылады.

Эконометрия- математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып, қазіргі заманғы есептеу техникасы көмегімен экономикадағы сандық заңдылықтар мен тәуелділіктерді зерттейтін ғылым.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра оқытушысы магистр Сүлейменов С.Қ.


Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы

Факультет_Политехникалық_

Кафедра_Жоғары математика__

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В090700 – Кадастр мамандығына

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

КурсыЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Сем

естр

1
1

а) Жерге үйлестірудегі экономика-математикалық модельдеу

Сүлейменов С.Қ.

1

5

2

б) Оптимизациялау әдістері

Әбжанов Е.Ә.

1

5

1а. Пәннің атауы: Жерге үйлестірудегі экономика-математикалық модельдеу

Курстың пререквизиттері:

Жоғары математика, экономикалық теория.

Курстың постреквизиттері:

Пән бойынша жинақталған білім Жерге үйлестірудегі экономика-математикалық модельдеу пәнін оқып үйрену үшін және болашақ мамандықта курс бойынша игерілген тәсілдерді қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін қажет.

Курстың қысқаша мазмұны:

Бұл курста Жерге үйлестірудегі экономика-математикалық модельдеу есептерін шығарудың классикалық аналитикалық әдістері мен қатар негізгі есептерінің Excel бағдарламалық өнімі көмегімен компьютерлік шешімі қарастырылады.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра оқытушысы магистр Сүлейменов С.Қ.


1б. Пәннің атауы: Оптимизациялау әдістері

Курстың пререквизиттері:

Аналитикалық геометрия, математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер, жиындар теориясы, функционалдық анализ пәнін меңгерген студентке қолайлы, тиімді әрі жеңіл.

Курстың постреквизиттері:

Оптимизациялау әдістері қазіргі заманда өндірістің барлық салаларында жан-жақты қолданылады. Қолданбалы математика, информатика, ақпаратты өңдеу, ақпараттық жүйелерді қолдану бағытында математикалық модельдерді зерттеу, оларды тиімді қолдану үшін оптималдық теорияны терең білу – қазіргі заман талабы.

Курстың қысқаша мазмұны:

Оптимизация әдістері ресурстарды үнемдеу, экономикада т.с.с. әртүрлі процесстерді басқаруда күнделікті пайдаланады.

Курстың негізгі мақсаты

 • көп айнымалының функциясының (дөңес жиындарында) шартты және шартсыз экстремумдарын табу

 • сызықтық программалау есебінің ШММО табу

 • сызықтық программалау есебін (екі айнымалы жағдайында) геометриялық жолмен шешу

 • мақсат функциясының тиімді шешімдерін табу

 • транспорт есебінің шешімдерін табу

Эйлер теңдеулерінің шешімін табу.

Бағдарлама жетекшілері: Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к.

Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы


Факультет_Политехникалық_

Кафедра_Жоғары математика__

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В070400 – Есептеу техникасы және

программалауды қамтамасыз ету


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

КурсыЦиклы

ТК№

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Сем

естр

1
1

а) Графтар теориясы

Әбжанов Е.Ә.

3

4

2

б) Кодтау теориясы

Жанмолдаев Б.Ж

3

4

2
1

а) Сандық әдістер

Әбжанов Е.Ә.

3

4

2

б) Информатиканың математикалық негіздері

Әбжанов Е.Ә.

3

4


1а. Пәннің атауы: Графтар теориясы

Курстың пререквизиттері:

Аналиткалық геометрия, математикалық анализ, жиындар теориясы, математикалық логика.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді оқыту барысында жиын теориясы мен комбинаторика есептеулерін қолдана отырып күрделі программалар мен компьютердің жұмыс істеу принциптерін түсінуге қажетті ұғымдар мен тұжырымдарды құрастыруға және шешуге үйренеді.

Курстың қысқаша мазмұны:

Бірнеше компьютерлер жүйесінде жұмыс істеуге қажетті математикалық модельдеу әдістерін зерттейді. Әртүрлі бағыттағы есептерді шешуге машықтанады.

Бағдарлама жетекшілері:

Әбжанов Е.Ә.- кафедра меңгерушісі, Жанмолдаев Б.Ж. – т.ғ.д., профессор.


1б. Пәннің атауы: Кодтау теориясы

Курстың пререквизиттері:

Математикалық талдау, дискреттік математика, жиындар теориясы.

Курстың постреквизиттері:

Криптография, Хэмминг әдісі бойынша кодтау, алфавиттік кодтау, екілік жүйе бойынша кодтау, Кодтау және кері кодтау, RSA ашық кілтті жүйесі, ашық кілтті криптожүйелер.

Курстың қысқаша мазмұны:

Кодтар теориясы – ақпаратты белгілі бір стандартты түрде беру процестерімен және сол ақпараттарды бастапқы қалпына келтіру процестерімен айналысатын дискретті математиканың негізгі бөлімі болып табылады. Осы сұрақтар пән бағдарламасында толығымен қарастырылады.

Бағдарлама жетекшілері:

Әбжанов Е.Ә.- кафедра меңгерушісі, Жанмолдаев Б.Ж. – т.ғ.д., профессор.


2а. Пәннің атауы: Сандық әдістер

Курстың пререквизиттері:

Пән бойынша берілетін теориялық-практикалық материалды толық меңгеру үшін студент математикалық талдау және қарапайым дифференциалдық теңдеулер пәндерінің барлық саласын толық меңгеруі қажет.

Курстың постреквизиттері:

Пәнді толық меңгерген студент курс материалдарын жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелерін, ғылыми-техникалық және экономикалық есептерді шешуге арналған математикалық модельдерді және программалық кешендерді жасағанда қолдана алады.

Курстың қысқаша мазмұны:

Курсты оқыту барысында қателіктер классификациясы, алгебралық және трансцендентті теңдеулерді шешу, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің итерациялық әдістері, жай және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге қойылған шекаралық есептерді шешу әдістері баяндалады.

Пәні оқытудағы негізгі мақсат - ғылым пен техниканың, экономиканың және жаратылыстану ғылымдарының әртүрлі есептерін сандық әдістермен шешуге үйрету.

- қателіктер және анықталған интегралды есептеуге үйрету;

- сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешуге үйрету;

- функцияларды жуықтату әдістеріне үйрету;

- студенттерді жай және дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді шешудің әртүрлі сандық әдістеріне үйрету.

Бағдарлама жетекшілері:

Кафедра меңгерушісі Е.Ә.Әбжанов ф-м.ғ.к. аға оқытушы Жоламанова Р.М.


2б. Пәннің атауы: Информатиканың математикалық негіздері

Курстың пререквизиттері:

Математикалық анализ, дискретті математика, алгебра, жиындар теориясы, сандық әдістер.

Курстың постреквизиттері:

Курсты меңгеру барысында әртүрлі тармақталу, қайталану бағдарламаларын меңгеру, сандық әдістер, ақпаратты қорғалу дәрежелерін меңгеріп шығуға міндетті.

Курстың қысқаша мазмұны:

Бағдарлама түрлері сандық әдістерді қолдану кездейсоқ шамалардың үлестіру заңдылықтарын зерттеу, кездейсоқ сандар генерациясын пайдаланып есептер шығару көпшілікке қызмет ету теорясында қолдану.

Бағдарлама жетекшілері:

Әбжанов Е.Ә.- кафедра меңгерушісі, Жанмолдаев Б.Ж. – т.ғ.д., профессор.

Похожие:

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» Элективті пәндер (таңдау бойынша)

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер iconПӘні бойынша сөЖ (СӨЖО) материалдары мамандықтар: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
Силлабусты құрады: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу жоспары және пәннің кэук-ми-85-04. 01-2007...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер iconМемлекеттік Университеті «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
«Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару» пәні бойынша 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттері...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
«5В050600» «Экономика», «5В050800» «Есеп және аудит», «5В050900» «Қаржы», «5В051000» Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандықтарына...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon«Экономикалық-ақпараттық жүйелерде жаңа технологиялар» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №3 басылым 18. 09. 2013ж
В050900– «Қаржы», 5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару», мамандықтарына арналған
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon«Маркетинг» пәнінің оқу- әдістемелік материалы «Маркетинг» пәні бойынша
«5В050600» «Экономика», «5В050800» «Есеп және аудит», «5В050900» «Қаржы», «5В051000» Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандықтарына...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon) – ол кәсіпорыннан шығатын тауардың бағасы және тауардың өзіндік құнымен кәсіпорын пайдасынан құралады. Өнеркәсіп көтерме бағалары (сауданың)
«5В050600» «Экономика», «5В050800» «Есеп және аудит», «5В050900» «Қаржы», «5В051000» Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандықтарына...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon5В051000«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы студенттер үшін пәннің бағдарламасы семей 2014 Алғысөз

5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер icon«6М051000 м емлекеттік және жергілікті басқару»
«6М051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына магистратураға түсуге емтихан бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандарты...
5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарына Элективті пәндер iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В050800 «Есеп және аудит», 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтардың студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница