Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 347.9 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница2/3
Дата конвертации12.02.2016
Размер347.9 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/51680.doc
1   2   3

Тақырып 5 Тарату логистикасы

Тарату логистикасы түсінігі. Тарату логистикасының міндеті. Тарату логистикасының зерттеу пәні. Тарату логистикасының зерттеу объектісі. Макро және микро деңгейде тарату логистикасының міндеті.

Тарату арналары мен торлары. Тарату арналары мен логистикалық торлар түсінігі.

Тарату жүйесіндегі қоймалардың оңтайлы санын анықтау.

Тарату жүйесіндегі құру бойынша шешім қабылдау. Тарату жүйесін қалыптастыруда қолданылатын іс әрекеттердің тізбегі. Таратудағы логистикалық делдалдар.


Тақырып 6 Тасымалдау логистикасы

Тасымалдау логистикасының мәні мен міндеті. Тасымалдау материалдық өңдіріс саласы ретінде. Қоғамдық және қоғамдық емес қолданыстағы транспорт. Тасымалдау логистикасының міндеті. Тасымалдауды интермодалдык түрде ұйымдастыру. Тасымалдау коридор түсінігі, тасымалдау коридорынын міндеті. Тасымалдау торының түсінігі және қолданылуы.

Тасымалдау құралының түрін таңдау. Автомобиль, темір жол, озен, әуе, мұнай қубыры жолдарының негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері.

Тасымалдау түрлерінің сипаттамалары. Тасымалдау құралдарының типін

тандау. Транспорт түрін таңдауға әсер ететін факторлар: жеткізу уақыты, жөнелту жиілігі, жүкті жеткізу кестесін сақтау сенімділігі, әр түрлі жүктерді жеткізу мүмкіншілігі, жүкті кез-келген территорияга жеткізу мүмкіндігі, жеткізу кұны.

Қолмен есептеу кезіндегі тиімді маршруттар құру әдістемесі. Қозгалыс маршруттарының түрлері: маятникті, шеңберлі, аралас.

Көлік тарифтері және оларды қолдану ережелері. Тарифтердің негізгі түрлері: жалпы, ерекше, жеңілдік, жергілікті. Жалпы және ерекше тарифтер түсінігі. Тасымалдау құнына әсер ететін факторлар.

Экспедициялаудың қызметі. Экспедициялаудың қызметгері: тасымалдаушыны таңдау, жеткізу бойынша қүжаттармен жұмыс жүргізу, жеткізуді қадағалау, жеткізудің тариф төлемдерін тексеру, тасымалдаушының қызметін бағалау, тасымалдауды талдау.

Қазақстан Республикасындагы тасымалдау.


Тақырып 7 Ақпараттық логистика

Логистикадағы ақпараттық ағымдар. Ақпаратгық ағымдар түсінігі. Логистикалық ақпарат. Ақпараттық қамсыздандыру. Ақпараттық ағымдардың жіктелуі: логистикалық функцияларға қатысы, логистикалық жүйеге қатысты, ақпаратты таратушылардың түрлері бойынша, ақпараттық пайда болу уақтысы бойынша, мақсатына байланысты, ашықтық дәрежесі және маңыздылық дәрежесі бойынша. Ақпараттық ағымдардың түрлері. Ақпараттық ағымдарды сипаттайтын көрсеткіштер.

Логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық жүйелердің түрлері. Микро және макродеңгейдегі ақпараттық жүйелердің түрлері.

Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Базалық ақпараттық технологиялардың түрлері: микроэлектрондық компоненттер, техникалық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, телекоммуникациялар.

Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану.


Тақырып 8 Логистикадағы қорлар

Материалдық қор түсінігі. Материалдық қорларды қүру себептері. Қорларды құрумен байланысты шығындардың негізгі түрі және олардың мазмүны. Материалдық қорларды кұрудағы басқарушылардың есепке алатын негізгі мотивтері.

Материалдық қорлардың түрлері. Қорлады жіктеудің белгілері.

Қорлар жағдайын бақылау жүйесінің жалпы сипаты. Қорлар жағдайын бақылау жүйесінің қызмет ету механизмі.

Қорларды толтыру үшін тапсырылған партиянын оңтайлы молшерін анықтау. Қорлар жағдайын бақылаудың негізгі жүйелерінің параметрлері. Қор колемін анықтау. Қорлады нормалау.


Тақырып 9 Қоймалау, жүк өңдеу жене орау

Логистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері: негізгі логистикалық функцияналдық саласына мен делдалдарға қатысы бойынша, онім мен меншік түрлері бойынша, функционалды бағыты бойынша, мамандану деңгейі бойынша, механизация дәрежесіне және жүктің темір жол немесе су колігімен жеткізілу мүмкіндігіне байланысты.

Қоймалардың артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны.

Қоймалаудың технологиялық процесі. Қызмет корсету орныдағы қоймалардың оңтайлы санын аныктау. Жүк еңдеу. Жүк бірлігі түсінігі. Жүк бірлігінің сипатгамасы. Қойма санының шығындарға тәуелділігі.

Тара мен ораудың ролі.

Жүктің анықтамасы. Таңбалау. Өнімді таңбалау. Жүк бірлігі. Базалық модуль түсінігі. Пакеттеу. Пакеттеудің атықшылықтары. Ораудың қызметі. Қоймалардағы технологиялық үрдістерді үйымдастыру принциптері.


Тақырып 10 Логистикалық сервис

Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Лоғистикалық сервис объектісі. Логистикалық қызмет корсету деңгейі.

Логистикалық қызмет корсету сапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі.

Сервис сапасын өлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалык сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау.

Логистикалық сервис сапасының белгілері.


Тақырып 11 Логистикалық әкімшілік

Логистикалық менеджменттің ұйымдық аспектілері. Ұйымдық логистикалық құрылымның даму кезеңдері. Логистикалық жүйенің типтік үйымдық-функционалдық құрылымы. Интегралды логистикалық менеджерлердің типтік қызметтері. Логистикалық талдау. Логистикалық талдау топтастыру белгілері: мақсаттары мен міндеттері бойынша, аспекті бойынша, бағдарламаның мазмұны бойынша, объектілер деңгейі бойынша, жүргізетін субъектілер бойынша, қабылданатын шешімдердің сипаты бойынша. Логистикалық шешімдерді орындау корсеткіштерін сипаттау. Логистикалық стратегиялық жоспарлау. Стратегия түрлері. Диверсификация түрлері..


Тақырып 12 Ғаламдық логистикалық жүйелер.

Логистикалық жүйелердің дамуындағы ғаламдық экономиканың ролі. Интеграциондық бірлестіктердің формалары және олардың белгілері. Ғаламдық логистикалық менеджмент. Ғаламдық логистикалық менеджменттегі кедергілер. Ғаламдық логистикадағы делдалдар: халыкаралық жөнелтушілер, тасымалдау компаниялары, экспорт операцияларын басқару жоніндегі компаниялар, сырты сауда компаниялары және өкілеттіліктер, брокерлік және агенттік фирмалар, экспорт-импорт операцияларындағы тауарларды орайтын компаниялар, порттар және басқалар.

Ғаламдык логистикалык жүйелердегі эксперттік-импорттык операциялар. «Инкотермс - 2000» негізгі ережелері.


Тәжірибелік сабақтардың тақырыптарының атауы және мазмұны


Тақырып 1. Логистика түсінігінің мәні, концепциясы және принциптері


Сабақтың мақсаты:

  • Логистиканың маңызы туралы студенттерде жалпы түсінік құру;

  • Аналитикалық ойлау дағдыларын жаттықтыру;

  • Ұсыныстың аргументация дағдыларын дамыту және логистиканың маңызын талқылауда жаңа ақпаратты қабылдау;

  • Коллективтік жұмыстың дағдыларына ие болуы.

Әдістемесі: топта жұмыс, студенттің жеке жұмысы


Тақырып 2 Материалдық ағымдар, логастикалъіқ операциялар жене жүйелері


Сабақтың мақсаты: теориялық материалды бекіту делдалдарды таңдау критерилерін құру дағдыларын алу, өнімнің тұтынушылық ұнамдылығын бағалау, кірістік материалдық ағымның көлемін анықтау.

Әдістемесі: жеке жұмыс


Тақырып 3.Сатып алу логистикасы


Практикум: «потенциалдық жабдықтаушылрды таңдау бойынша есептерді шешу».

Потенциалдық жабдықтаушыларды бағалау критерилерінің тізімін құру. Таптсырылатын материалдардың қажеттіліктерін және санын есептеуін талдау және анықтау. Сатып алулардың әдістерін анықтау.

Әдістемесі: жеке жұмыс


Тақырып 4.Өндірістік логистика.


Сабақтың мақсаты:

- теориялық білімдерді бекіту және логистикалық есептерді шешуде қолданылатын, жалпы ғылыми әдістерді қолдану;

- талдауларды ұқолданудың әдістемесін игеру: жүйелік талдау, моделдеу. АБС – талдауы, жалпы логистикалық шығындардың талдауы.

Әдістемесі: жеке жұмыс, интерактивті талқылау


Тақырып 5.Тарату логистикасы


Сабақтың мақсаты:

- материалдық ағымдардың моделін физикалық құрастырудың әдістерді бөлушілік орталықтарының орналасу орнын анықтау дағдыларын алу (ауырлық орталығын анықтау әдісі арқылы).

- делдалды, дистрибьютерлік желіні таңдай ала білу, логистикалық каналдардың сызбасын құру.

Әдістемесі: жеке жұмыс, интерактивті талқылау


Тақырып 6.Тасымалдау логистикасы


Практикум: «Жүктерді жеткізуге кеткен шығындарды оптимизациялау есептері. Тарифтік сетканы құру».

«Көліктерді қолдануға арналған шығындарды оптимизациялауға және ұрлау тәуекелділігін төмендету тәсілдеріне есептер».

Әдістемесі: жеке жұмыс


Тақырып 7. Ақпараттық логистика

Сабақтың мақсаты:

- дағдыларға үйрену: материалдық ағыммен байланысқан, ақпараттық және қаржылық ағымдар бойынша логистикалық шыңжырларды құру;

- логистикалық буындардың арақатынасын және ақпараттық және қаржылық ағымдардың бағыттарын анықтай білу;

Әдістемесі: жеке жұмыс


Тақырып 8. Логистикадағы қорлар


Сабақтың мақсаты:

- қорлардың деңгейінің ауытқуымен сату көлемінің ауытқуының пропорциялылығын есепке алып, жоспарланған қордың есебін жасай білу (жоспарланған айдың басына)

- тауарлық қорларды оптимизациялаудың міндеттерін шеше білу

-тапсырыстың кезеңін есептеу білу.

Әдістемесі: жеке жұмыс, интерактивті талқылау


Тақырып 9. Қоймалау, жүк оңдеу және орау


Практикум «Қоймалық жүк қайта өндіру көлемдерін анықтайтын, факторларды анықтау».

Сабақтың мақсаты: тапсырылатын партияның ассортиментін, оптималдық өлшемінің міндеттерін шешудің дағдыларын алу

Әдістемесі: жеке жұмыс


Тақырып 10 Логистикалық сервис


Сабақтың мақсаты:

- тұтынушылық сервистің облысындағы бағдарламаны әзірлеу бойынша алынған теориялық білімдерді бекіту;

- өндірісті логистикалық және дәстүрлі концепциялық ұйымдастыруы бар кәсіпорынның моделін құрудың дағдыларын алу;

- өндіріс ішіндегі логистикалық жүйелердің шекарасында материалдық ағымдарды басқару жүйесінің созатын және итермелейтін сызбаларын құру білу.

Әдістемесі: коллективтік жұмыс


Тақырып 11 Логистикалық әкімшілік


Сабақтың мақсаты:

- макрологистикалық жүйенің сызбалық мысалдарын құра білу;

- тиімділік критериилері бойынша тауар қозғалысы каналдарын таңдау бойынша есептерді шешу дағдаларын құру.

Әдістемесі: жеке жұмыс, интерактивті талқылау


Тақырып 12 Ғаламдық логистикалық жүйелер.


Сабақтың мақсаты:

- тапсырыстың оптималдық өлшемін анықтауға есептерді шешу, логистикалық қатысушыларының арасында логистикалық функцияларды бөлу есептерін шешу, тауар қозғалысына шығындарды төмендету бойынша есептерді шешу дағдыларына ие болуы.

- логистикалық жол негізінде және экономикадағы материалдық ағымдарды басқаруға дәстүрлік жол негізінде материал келтіретін сызбалардың құрылуы дағдыларын игеру.

Әдістемесі: жеке жұмыс, интерактивті талқылау


Студенттердің өзіндік жұмыстарының олардың мазмұны


050511 «Маркетинг» мамандықтарының студенттерінің өздік жұмыстарының мазмұны, жалпы орта білім негізінде, күндізгі оқу түрі, түскен жылы 2008 жыл
СӨЖ түрі

Есептеу түрі

Бақылау түрі

Сағаттардағы көлем

1

Дәрістерді әзірлеу, үй жұмысын орындау

Дәріс конспектісі

Сабаққа қатысу

10

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

20

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Дәріс конспектісі

Ауызша сұрау

40

4

Бақылау шараларына дайындалу
МК 1, МК 2, тестілеу

20

Барлығы:

90


Өздік оқытуға арналған тақырыптар


Тақырып 1 Логистика түсінігінің мәні, оның концепциясы мен принциптері

Логистика мен маркетингтің өзара байланысы. Логистикалық интеграция. Маркетинг микс пен логистиканың алты ережесі арасындағы әрекет. Логистика концепциясы. Логистиканың жүйелілік, кешінділік, ғылымилық, нақтылық, конструктивтік, сенімділік, әр түрлілік принциптері.

Логистиканың функционалдық салаларына сипаттамасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2]


Тақырып 2 Материалдық ағымдар, логастикалъіқ операциялар жене жүйелері


Логистикалық жүйелер түсінігі. Логистикалық жүйелердің түрлері: микрологистикалық және макрологистикалық жүйелер. Логистикалық жүйелердің негізгі белгілері. Логистикалық жүйелерді құрудың принциптері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1-4].


Тақырып 3 Сатып алу логистикасы

Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Өніммен оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау. Жабдықтаушылармен жүмыс нәтижесін бағалау.

Жабдықтаушылардың рейтингісін құраушылар. «Дәл мерзімде» логистикалық концепциясы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3-6]


Тақырып 4 Өндірістік логистика

Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| және итеруші жүйелері. Тартушы және итеруші жүйелердің мәні. «Канбан» микрологистикалық концепциясы: түсінігі және міндеті.

Өндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда логистикалық әдесті қолдану тиімділігі. Қорларды оңтайландыру. Материалдарды жоғалтуларды төмендету.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5]


Тақырып 5 Тарату логистикасы

Тарату жүйесіндегі құру бойынша шешім қабылдау. Тарату жүйесін қалыптастыруда қолданылатын іс әрекеттердің тізбегі. Таратудағы логистикалық делдалдар.

Ұсынылатын әдебиеттер:[6,12]


Тақырып 6 Тасымалдау логистикасы

Экспедициялаудың қызметі. Экспедициялаудың қызметтері: тасымалдаушыны таңдау, жеткізу бойынша қүжаттармен жұмыс жүргізу, жеткізуді қадағалау, жеткізудің тариф төлемдерін тексеру, тасымалдаушының қызметін бағалау, тасымалдауды талдау.

Қазақстан Республикасындагы тасымалдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[4-6]


Тақырып 7 Ақпараттық логистика

Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Базалық ақпараттық технологиялардың түрлері: микроэлектрондық компоненттер, техникалық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, телекоммуникациялар.

Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1-5]

1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница