Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 347.9 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/3
Дата конвертации12.02.2016
Размер347.9 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/51680.doc
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы -экономика факультеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


050511 «Маркетинг» мамандығының студенттеріне арналған


Логистика


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

20___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Абенова Д.Т.


Экономика және менеджмент кафедрасы


050511 «Маркетинг» мамандығының


күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


Логистика


Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ С.К. Кунязова 20__ж. «____» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________ А.Б. Темиргалиева 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні Абенова Даметкен Турсыновна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы

экономика және менеджмент кафедрасы А корпусында (Ломов көш.64), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-43.

2 Пән туралы мәліметтер

2.1 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

050511 «Маркетинг»

ЖОБ негізінде күндізгі оқу түрі, 2008 түсу жылы

6

3

45

30

15


90

45

емтихан2.2 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Логистика» пәнің оқытудың мақсаты тауарды өндіру, бөлу және айлалымы саласындағы материалдық және ақпараттық ағымдарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару облысында маманды құру болып табылады.

«Логистика» курсының міндеті келесіні оқу болады:

- логистиканың маңызы;

- логистикалық басқарудың мақсаттары және міндеттері;

- кәсіпорын үшін логистиканың маңызы;

- логитискалық міндеттерді шешудің әдістері;

- логистикалық жүйені функцияландырудың маңызы мен механизмі;

- кәсіпорынның логистикалық стратегиялары;

- логистикалық жүйені бағалау әдістері;

- логистиканың басқа да басқарушылық қызметтермен байланысы;

- логистиканың функционалдық облыстары;

- өндіріс және айналым облысындағы материалдық ағымдарды басқару.


2.3 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді оқудың нәтижесінде студент келесіні білуі тиіс:

- материалдық және ақпараттық ағымдарды құрудың реттігін білу;

- нарықтық қатынастардың пайда болатын және дамитын шарттарда матеиалдық және ақпараттық ағымдарды басқару, жоспарлау және реттеудің негізгі әдістерін білу;

- қоймалық және көліктік жүйелердің функцияландыруын білу.

- кірушілік, өндіріс ішіндегі және шығыс материалдық ағымдардың құрамын және құрылымын анықтай білу;

- тауар қозғалысының каналдарын анықтай білу;

- қоймалық жүйенің функциаландыруының экономикалық көрсеткіштерін есептей білу;

- көліктік жүйелердің рационалдық ара қатынастарын ұйымдастыра білу;

- тауар қозғалысының ұйымдастырушыларының: сатушының, сатып алушының және көліктік жүйенің қаржылық-несиелік қатынастарын қалай анықтау керектігін білу.

- экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы міндеттерге қатысты болатын арнайы теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар кешенін игеру тиіс;

- жылдам өзгеретін сыртқы ортаның шарттарында шешімдерді қабылдай білу;

- жағдайлық басқарудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларды игеру;

- стандартты емес жағдайларда, белгісіздік және тәуекел шарттарында тәжірибелік мәселелер мен міндеттерді шешу үшін теориялық дайындығы болуы тиіс.

-алынған білімдітәжірибелік қызметте қолдана білу.


2.4 Пререквизиттер:

Пәнді табысты аяқтау үшін, келесі пәндердің облысында тәжірибелік дағдыларды білу және игеру қажет:

- маркетинг;

- баға белгілеу;

- кәсіпорын экономикасы


2.5 Постреквизиттер

Студент диплом жұмысты жазған кезде бұл пәнді пайдалана алады.


3 Тақырыптық жоспар


3.1 050511 «Маркетинг» мамандығының жалпы орта білім негізіндегі, күндізгі оқу түрі, т. ж. 2008 тақырыптық жоспары

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

дәріс

тәжір

зертх

СӨЖ

2

3

4

5

6

1 тақырып Логистика түсінігінің мәні, оның концепциясы мен принциптері

3

2
8

2 тақырып Материалдық ағымдар, логастикалъіқ операциялар жене жүйелері

3

2
8

3 тақырып Сатып алу логистикасы

3

2
8

4 тақырып Өндірістік логистика

3

1
8

5 тақырып Тарату логистикасы

3

1
8

6 тақырып Тасымалдау логистикасы

3

1
8

7 тақырып Ақпараттық логистика

2

1
8

8 тақырып Логистикадағы қорлар

2

1
8

9 тақырып Қоймалау, жүк өңдеу жене орау

2

1
8

10 тақырып Логистикалық сервис

2

1
8

11 тақырып Логистикалық әкімшілік

2

1
5

12 тақырып Ғаламдық логистикалық жүйелер

2

1
5

Барлығы

30

15
904 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Логистиканың мақсаты – дайын өнімді тұтынушыға аз шығындар мен керек уақытында жеткізу. Дайын өнімді, шикізатты, материалдарды дәл уақытында жеткізу барлық экономикалық жүйенің қызметіне қолайлы әсер етеді: құрамы мен құрылуы бойынша материалды қорлар мен шығындарды, айналым мен өндіріс бойынша жалпы шығындарды азайтады. Логистика да маркетинг сияқты тұтынушылардың қызығушылығынан туындайды.

Логистика қызметінің мақсатына келесі алты шарттың орындалу шартында қол жеткізіледі:

1) керекті тауар;

2) қажетті сапа;

3) керекті саны;

4) кректі уақытта;

5) кректі орынға;

6) аз шығындармен.

Логистиканың ғаламды мақсаты – циклдың қысқаруы, қорлардың азаюы.

Өндіріс стадиясында – үрдістерді синхронизациялау арқылы; материалды ресурстарға қажеттілікті анықтау арқылы; не керек? қашан? қанша? өзіндік реттеу арқылы (өндіріс мына немесе басқа өнімге деген сұранысұа сай жүреді).

Логистиканың зерттеу объектісі материалды және өндірістік-коммерциялық қызметті шығаратын қаржылық, ақпараттық ағындар болып табылады.


5 Курстың компоненттері


Дәріс сабақтарының тізімі


Тақырып 1 Логистика түсінігінің мәні, оның концепциясы мен принциптері

Логистиканың қалыптасу және даму тарихы. Логистиканың интегралдық концепциясы. Логистика түсінігінің анықтамасы. Логистика жүйедегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару процесі ретінде. Материалдық ағымдарды басқару. Өндірістік-коммерциялық логистика. Логистиканың даму бағыттары. Бизнестегі логистика. Логистиканын қызметтері. Логистиканың міндеттері. Логистиканың зерттеу объектісі.

Логистиканың эволюциясы. Логистиканың даму себептері.

Логистиканың даму кезеңдері. Логистиканы пайдаланудың экономикалық әсері. Логистиканы пайдаланудың экономикалық әсерінін құраушылары. Логистиканың алты ережесі: жүк, сапа, саны, уақыт, орын, шығын. Логистика қызметінің мақсаты.

Логистика мен маркетингтің өзара байланысы. Логистикалық интеграция. Маркетинг микс пен логистиканың алты ережесі арасындағы әрекет. Логистика концепциясы. Логистиканың жүйелілік, кешінділік, ғылымилық, нақтылық, конструктивтік, сенімділік, әр түрлілік принциптері.

Логистиканың функционалдық салаларына сипаттамасы.


Тақырып 2 Материалдық ағымдар, логастикалъіқ операциялар жене жүйелері


Материалдық ағым түснігі. Материалдық ағым түрлері. Материалдық ағымдардың жіктелуі: логистикалық жүйеге қатысы, ағымның натуралды- заттай құрамы, пайда болған зат ағымдарының саны, пайда болған жүк ағымдарының үлес салмағы, жүктердің үйлестірімділік дәрежесі, жүктердің консистенциясы, детерминациялау дәрежесі, уақыт бойынша үзіліссіздігі.

Материалдық ағым өлшемі. Матсриалдық ағымдарды бөлудің белгілері.

Логистикалық операциялар. Логистикалық операциялардың түсінігі. Логистикалық операциялардың түрлері: сыртқы, ішкі.

Логистикалық жүйелер түсінігі. Логистикалық жүйелердің түрлері: микрологистикалық және макрологистикалық жүйелер. Логистикалық жүйелердің негізгі белгілері. Логистикалық жүйелерді құрудың принциптері.


Тақырып 3 Сатып алу логистикасы

Сатып алу логистикасының мәні. Сатып алу логистикасының міндеті. Жабдықтау қызметі - макрологистикалық жүйенің элементі ретінде. Жабдықтау қызметінің қызмет ету тиімділігі. Жабдықтау қызметінің функциялары. Жабдықтау қызметіне қойылатын талаптар.

Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Өніммен оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау. Жабдықтаушылармен жүмыс нәтижесін бағалау.

Жабдықтаушылардың рейтингісін құраушылар. «Дәл мерзімде» логистикалық концепциясы.


Тақырып 4 Өндірістік логистика


Өндірістік логистика түсінігі. Өндірістік логистика концепциясы. Ішкі өндірістік логистикалық жүйелер. Өндірісті ұйымдастырудағы логистикалық жүйенің негізгі ережелері. Сапалық икемділік түсінігі. Сапалық икемділікпен жабдықтау тәсілдері. Өндірістік күш қоры.

Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| және итеруші жүйелері. Тартушы және итеруші жүйелердің мәні. «Канбан» микрологистикалық концепциясы: түсінігі және міндеті.

Өндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда логистикалық әдесті қолдану тиімділігі. Қорларды оңтайландыру. Материалдарды жоғалтуларды төмендету.

  1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница