Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
НазваниеҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
страница7/10
Дата конвертации12.02.2016
Размер1.67 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/24/37/publish37-887627895..doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

             (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

20___ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша пруденциалдық
               нормативтер есебіне арналған қосымша мәліметтер(мың теңгемен)

Белгі №

Көрсеткіш атауы 

Баланс бойынша сомасы
1

2

3
8001

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін cатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету (жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерінің он пайызынан аспайтын көлемінде)

 
8002

Басқа бағдарламалық қамтамасыз ету 

 
8003

Басқа материалдық емес активтер  8004

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар бойынша мерзімі өтпеген, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және ірі қатысушы болып табылмайтын делдалдардан, еншілес ұйымдардан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе қомақты үлесі бар, сондай-ақ күмәнді борыштар бойынша резервтерді шегергенде, өзге аффилиирленген ұйымдар болып табылатын
ұйымдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешек

(СӨЗДЕР АЛЫНЫП ТАСТАЛАДЫ 01.01.2011Ж.БАСТАП)8005

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар бойынша 90 күндік мерзімге мерзімі өткен, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және ірі қатысушы болып табылмайтын делдалдардан, еншілес ұйымдардан, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе қомақты үлесі бар, сондай-ақ күмәнді борыштар бойынша резервтерді
шегергенде, өзге аффилиирленген ұйымдар болып табылатын ұйымдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешек

(01.01.2011Ж. БАСТАП АЛЫНЫП ТАСТАЛАДЫ)8006

Ірі қатысушылардың, еншілес ұйымдардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушы немесе қомақты үлесі бар деп табылатын ұйымның, сондай-ақ өзге де аффилиирленген ұйымдардың қайта сақтандырушылардан алатын сомасы бойынша, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және күмәнді борыштар бойынша резервті шегергендегі делдалдардан алынатын берешек8007

Күмәнді борыштар резервін шегере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан және делдалдардан  алынатын, сақтандыру сыйлықақыларының, қайта сақтандырушылардан сомалар бойынша қабылданатын басқа берешек8008

Жылжымайтын мүлік және қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес келетін инвестициялық жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар8009

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының төленген жарғы капиталы
8010

Артықшылықты акциялар 8011

Осының алдындағы кезеңдердің бөлінбеген кірісі 8012

Резерв капиталы және ескерту іс-шараларының резерві 8013

Төленуі тиіс дивидендтер 8014

Осының алдындағы жылдардың жабылмаған шығыны 8015

Есепті кезеңнің жабылмаған шығыны 8016

Заңның 48-бабында белгіленген шектеулерді ескеріп жүзеге асырылатын басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы инвестициялар  8017

Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы болып табылатын тұлғаларға не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында қомақты үлесі бар тұлғаларға берілген реттелген заемдар8018

Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш8019

Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш8020

Осының алдындағы қаржы жылы үшін сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары8021

Осының алдындағы қаржы жылындағы комиссиялық сыйлықақылар сомасы8022

Осының алдындағы қаржы жылындағы негізгі қызметтен түскен корпоративті табыс салығының сомасы8023

Осының алдындағы қаржы жылындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары8024

Осының алдындағы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі жиынтық сақтандыру төлемдері8025

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 1 жыл үшін қаржы жылының соңында есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі жиынтық сақтандыру төлемдері8026

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 2 жыл үшін қаржы жылының соңында есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесін шегергендегі жиынтық сақтандыру төлемдері8027

Осының алдындағы қаржы жылы үшін есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8028

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 1 жыл үшін қаржы жылының соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8029

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 2 жыл үшін қаржы жылының соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8030

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін қаржы жылының соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8031

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 1 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8032

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 2 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8033

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 3 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8034

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 4 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8035

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 5 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8036

Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 6 жыл үшін жыл соңында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері8037

Осының алдындағы қаржы жылы кезеңіндегі төлем қабілеттілігі маржасының түзетілген барынша төмен мөлшері8038

Осының алдындағы қаржы жылының соңында жарияланған, бірақ реттелмеген шығындар8039

Осының алдындағы қаржы жылының басындағы жарияланған, бірақ реттелмеген шығындар резерві8040

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 2 жыл үшін қаржы жылының соңындағы жарияланған, бірақ реттелмеген шығындардың резерв сомасы8041

Осының алдындағы қаржы жылының алдындағы 6 жыл үшін қаржы жылының соңында жарияланған, бірақ реттелмеген шығындардың резерв сомасы (Заңның 6-бабының 3-тармағының 13), 14) тармақшаларында көрсетілген сақтандыру тәуекелдерін жүзеге асырушы сақтандыру ұйымдары үшін)8042

Қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, «ипотекалық сақтандыру» сыныбы бойынша осы Нұсқаулықтың 7-тармағының екінші абзацында көрсетілген тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезең соңындағы сақтандыру сомасы8043

Қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып, «ипотекалық сақтандыру» сыныбы бойынша басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті кезең соңындағы сақтандыру сомасы8044

Өмірді сақтандыру, аннуитеттік сақтандыру және өмірде белгілі жағдайдың пайда болуына байланысты сақтандыру сыныптары бойынша қайтыс болған жағдайда (3 жылға дейінгі мерзімде) өмірді сақтандыру шарттары бойынша осының алдындағы қаржы жылының соңындағы қалыптасқан сақтандыру резервтері сомасы


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпан №18 Қаулысы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Кредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттеуді жетілдіру мақсатында,...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы №24 қаулысы
Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconКредиттеу жөніндегі құжаттамасын жүргізу ережесін бекіту туралы
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының
Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде жасалатын мәмілелерге қадағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықты...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының icon«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30...
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconҚазақстан Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Республикасы Қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 18 шілдедегі №105 Қаулысы
Қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының iconСақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын талаптарды, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптарды және сақтандыру агентінің делдалдық қызметті жүзеге асыруына өкілеттіктерін бекіту туралы
Азақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница