Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 82.73 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации12.02.2016
Размер82.73 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/10204.doc
Пәннің оқу-әдістемелік Нысан

кешені ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


әдістемелік нұсқаулық

Курсты оқуға арналған


Кәсіпкерлік пәні бойынша

(пәнің аты)


050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандығының шифрі және аты)


Павлодар


Әдістемелік нұсқаулықты Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/05


БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономика факультетінің деканы

_____________ Т.Я. Эрназаров

«____»______________200__ ж.


Құрастырған: аға оқытушы Қағибат А.Қ. ____________

(лауазым, ғыл. деңгейі, атағы, қолы)


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


Әдістемелік нұсқаулық

Курсты оқуға арналған


Кәсіпкерлік пәні бойынша

(пәнің аты)


050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандығының шифрі және аты)


Кафедра отырысында ұсынылған

200__ж. «_____»______________, №__хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ С.К. Кунязова

(қолы)


Қаржы – экономика факультетінің ӘК құпталған

200__ж. «____»______________, №____хаттама

ӘК төрағасы _____________ Л. А. Сидорова


(қолы)


1 Жалпы мәліметтер:


Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы қазіргі таңда ең алдымен еркін кәсіпкерлік экономикасының дамуы ретінде жүреді. Қазақстан Республикасы өкіметі кәсіпкерлікті дамытуда баса назар аударуда. Үлгеруші кәсіпкер болу үшін кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың негіздерін білу қажет.

«Кәсіпкерлік» пәнін оқыту мақсаты болып бәсекелік жағдайларда студенттерге кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік әдістері туралы білім беру болып табылады.

«Кәсіпкерлік» курсы студенттер алған білім және ғылымдар, осындай пәндерді оқыған кезде сүйенеді:

Пәнді оқып үйренудің нәтижесінде студенттер мыналарды білуі керек:

 • Теориялық материалдарды терең оқып кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру;

 • Нарық – кәсіпкерліктің өмір сүру ортасы, меншіктің және кәсіпкерліктің құрылымы,

 • Кәсіпкерлікті жоспарлау, әдістерін таңдау, шағын кәсіпорын құру, іскерлік жоспар жасау;

 • Кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандарын таңдау, шаруашылық есептің негізін құру;

 • Кәсіпкерлік саладағы бәсекелестік, оны дамыту жолдары, таза пайда, еңбек өнімділігі, баға саясаты.

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студент мыналарды істей білу қажет:

 • Шағын және орта кәсіпкерлік нысандарын ашу, бизнес-жоспар құру, ақша- несие мәселесін өз бетінше игеру;

 • Кәсіпкерліктегі тәуекелділікті игеру, кәсіпорынды қауіп-қатерден, дағдарыстан сақтап қалу жолдарын меңгеру;

 • Жаңа жұмыс орнын ашу, бюджетке салық төлеу тәртібін қалыптастыру;

 • Арнайы қаржы жоспарын құру.

Пәнді оқып үйрену үшін келесі пәндер бойынша базалық білімі болу қажет:

 • Менеджмент негіздері

 • Маркетинг негіздері

 • Кәсіпорынды ұйымдастыру және мөлшерлеу

 • Фирмаішілік болжау

 • Кәсіпорын экономикасы

 • Фирмаішілік коммерциялық есеп айырысу

 • Микроэкономика

 • Экономикалық теория

 • Экономикалық информатика

 • Еңбек әлеуметтенуы және психологиясы.Әдебиет

Негізгі


1 Бусыгин А. В. Предпринимательство М., Дело. 2003

2 Предпринимательство. Учебник / Под ред. М.Г.Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 2002.

3 Горфинкель В.Я. Предпринимательство. М. ЮНИТИ, 2004

4 Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др., Алматы, Экономика, 1997.

5 Предпринимательство в Республике Казахстан. Под ред. Окаев К.О. Алматы, Экономика, 2000.

6 Грибов В.Д. Основы бизнеса. – Москва: Финансы и статистика 2001.

7 Бизнес-планирование. Учебник / Под ред. В.М.Попова и С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2003.

8 Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. – Ростов-на- дону, Феникс, 2002

9 Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства. Алматы, 2002.

10 Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» (Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы). Астана, 2006ж.

11 2006-2008 ж.ж. арналған ҚР-ң Үкіметінің бағдарламасы / «Егемен Қазақстан», 1.04.2006ж.

12 2010ж. Арналған Қазақстан Республикасының даму стратегиялық жоспары / Астана 2005

13 Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы / Егемен Қазақстан, 31 наурыз, 2006 ж.

14 «Бәсеке және монополисттік қызметті шектеу туралы» ҚР Заңы. Астана, 2006ж.

15 Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. Заңдылық құжаттар мен ақпараттар. 2006ж.
Қосымша

16 Геммерлинг Г.А. «Сіздің ісіңіз: кәсіпкерлік тәжірибелік курс» М., Бином: 1997.

17 Даников Л.П. «Кәсіпкерлік және бизнес» М., Маркетинг, 1995.

18 Камаев В.Д. «Экономика және бизнес. Кәсіпкерліктің теориясы және тәжірибесі» М., Экономика 1994.

19 «Негізгі кәсіпкерлік қызметі. Экономикалық теория. Маркетинг қаржылық менеджмент» редакциясы Власовой В.М., М., қаржы және статистика 1996.

20 «Негізгі кәсіпкерлік ісі» Основа М.Ю., Вен М., 1996.

21 Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. және басқалары «Негізгі кәсіпкерлері» Алматы, Экономика, 1997.

22 Бусыгин А.В. «Кәсіпкерлік» М., 1998.

23 Глушенко Е.В. «Кәсіпкерлік негізі» М.,Вестник 1996.

24 Горфинкель В.Я. «Кәсіпкерлік курсы» М., ЮНИТИ, 1997.


2 Курс тақырыптарын оқу бойынша әдістемелік нұсқаулық

1 тақырып Кәсіпкерлік: түсінігі және оның негізгі түрлері

Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік-экономикалық аспектілері.

Кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау.

Кәсіпкерлік қызметтің түрлері: кәсіпорындық, коммерциялық, қаржылық, кәсіпкерлік сақтандыру. Кәсіпкерліктің салалары.

Ұжымдық кәсіпкерліктің негізгі нысандары: ұйымдастырушылық-құқықтық және ұйымдастырушылық-экономикалық.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 1,2]


2 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

Бизнес-жоспар – кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі және жасап шығарылуы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 2,3,4]


3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.

Кәсіпорын қаржы ортасы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру. Лизингтік операциялар. Кәсіпкерліктегі факторинг. Кәсіпкердің ұйымындағы қаржылық ресурстарды жоспарлау.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 2,4]


4 тақырып Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету.

Кадрлық қамтамасыз етудің мәні. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері. Еңбек келісім –шартына қол қою.

Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды өткізу әдістері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 4,5]


5 тақырып Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары.

Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны. Сатып алу – сату келісімшартына қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының сипаттамасы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 1,2,3]


6 тақырып Кәсіпкерлік мәдениет

Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті. Іскерлік және кәсіби этика. Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі. Бизнесменнің негізгі ерекшеліктері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 3,4,5]


7 тақырып Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері.

Кәсіпкерлік құпияның мәні. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары. Коммерциялық құпия жарияланған жағдайдағы кәсіпорынның шығындары. Коммерциялық құпияға кіретін мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар. Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 4,5]


Тақырып 8 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.

Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

Тәуекелді бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-талдаулық. Тәуекелді басқару үрдісі мен әдістері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 3,4]


Тақырып 9 Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы.

Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы. Шағын кәсіпкерлікке ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес берушілік, заңды және коммуникативтік қызмет көрсету. Кәсіпкерлік кадрларды дайындау және шағын бизнестің оқу-кеңес берушілік орталықтарының дамуы.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 3,4,5]


Тақырып 10 Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі.

Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 4,5]


Тақырып 11 Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау.

Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау. Қызмет қортындыларын талдау – активтердің табыстылығы мен айналымдылығын талдау, төлем қабілеттілікті және өтімділікті талдау. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау. Кәсіпкерлік қықзмет тиімділігінің әдістемесі.

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 1,2]


Тақырып 12 Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).

Бақылау түрі: конспект, ауызша сұрақ

Ұсынылған әдебиет [ 2,4]

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница