Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы
НазваниеҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы
страница2/4
Дата конвертации12.02.2016
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kz.government.kz/docs/396k.doc
1   2   3   4

Дәрілік заттарды тегін

алуға жазылған рецептілерді тіркеу журналы


Жазылған күні

Рецептінің

коды,Науқастың

Т.А.Ә

амбулаториялық картасының №

Аурудың түрі (шифр)

Науқастың мекенжайы

Дәрілік

заттың атауы, мөлшері, буып-түйілуі

Қаптаманың саны


кестенің жалғасы

Рецептіні жазып берген дәрігердің Т.А.Ә

және қолы

Рецептіні алған науқастың қолы

Қайтарылған рецептіні белгілеу


Журнал нөмірленуі, тігілуі, денсаулық сақтау ұйымының мөрімен және басшының

қолымен бекітілуі тиіс.

Қазақстан Республикасында

бақылау жасалуға тиіс есірткіні,

психтроптық заттар мен

прекурсорларды медициналық

мақсаттарда пайдалану қағидаларына

4-қосымша


Нысан 

А6 форматы

 

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

 

 

Код формы по ОКУД

 

КҰЖЖ бойынша ұйым коды

 

 

Код организации по ОКПО

 

 

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау

министрлігі

министерство

здравоохранения

Республики Казахстан

 

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрінің

20____ жылғы

«___»__________ № _____ бұйрығымен бекітілген

130/е нысанды медициналық

құжаттама

Ұйымның атауы

Наименование организации

Медицинская документация

Форма № 130/у утверждена приказом

Министра здравоохранения

Республики Казахстан

от «___»__________ 20______ года

_____

 

Ұйымның мөртабаны, шифры

Штамп, шифр организации

РЕЦЕПТ

 

БАЛАҒА АРНАЛҒАН ЕРЕСЕК АДАМҒА АРНАЛҒАН

   

ДЛЯ РЕБЕНКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО

(астын сызу керек - подчеркнуть)

 

  20___ ж. «____»__________

  __________________________

  (рецептінің жазылған күні - дата выписки рецепта)

 

Науқастың Т.А.Ә., жасы (Ф.И.О. больного, возраст) _____________________

__________________________________________________________________

Дәрігердің Т.А.Ә. (Ф.И.О. врача)______________________________________

__________________________________________________________________

 

Rр.

Rp.

 

D.S. ________________________________________________________________________________________________

Рецептінің жарамдылығы (рецепт действителен): 10 күн (дней), 1 ай (месяц), арнайы тағайындау бойынша: «апта сайын» немесе «ай сайын»

(по специальному назначению: «еженедельно» или «ежемесячно»)

(керегінің астын сызып қойыңыз-нужное подчеркнуть)

ДӘРІГЕРДІҢ ҚОЛЫ МЕН ЖЕКЕ МӨРІ _____________________________ м.о.

ПОДПИСЬ И ЛИЧНАЯ ПЕЧАТЬ ВРАЧА м.п.

Құрамында психотроптық заттар бар дәрілік заттар үшін

Для лекарственных средств, содержащих психотропные вещества

Бөлімше меңгерушісінің қолы,

Ұйымның мөрі «Рецептілер үшін» ________________________________ м.о.

Подпись заведующего отделением,

Печать организации «Для рецептов» _____________________________ м.п.

 

Келесі беттегі 130/е н.

Оборот ф. 130/у

Дәрігердің жадынамасы

 

1. Емдеу-профилактикалық ұйымының шифры баспаханалық тәсілмен басылады немесе мөртабан қойылады.

2. Рецепт латын тілінде, анық, айқын жазылады, шарикті қаламмен толтырылады, түзетуге тыйым салынады.

3. Бір бланкіге мыналар жазылуы мүмкін:

а) құрамында 8–оксихинолиннен шыққан заттар, улы заттар, гормондық стероидтер, клонидин, анаболикалық стероидтер бар бір дәрілік зат;

б) калған дәрілік заттарға бір, екі дәрілік зат.

4. Қағидаларда қабылданған рецептілік қысқартуларға ғана рұқсат етіледі.

5. Қатты, сусымалы заттар граммен (0,001; 0,02; 0,3; 1,0), сұйық заттар - милилитрлермен, граммен, тамшылармен жазылады.

6. Қолдану тәсілі мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жазылады.

7. «Ішке», «Сыртқа», «Белгілі» және басқа да жалпы нұсқаулармен шектелуге рұқсат етілмейді.

8. Рецептіні толтырған кезде (ересек адамға арналған, балаға арналған) қажеттісінің астын сызу керек.

9. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында жазылып берілген рецептілер республиканың бүкіл аумағында жарамды:

а) құрамында 8–оксихинолиннен шыққан заттар, улы заттар, гормондық стероидтер, клонидин, анаболикалық стероидтер бар дәрілік заттар жазылған күннен бастап - 10 күннің ішінде сатып алынса;

б) тұрақты (ұзақ) емдеуді қажет ететін сырқаттарға дәрілік заттарды ( а) тармағында көрсетілген жағдайларда берілетін дәрілік заттарды коспағанда) жазып беру кезінде рецептілердің жарамдылық мерзімі үш айға дейін белгіленеді. Бұл ретте «Арнайы тағайындалған» деген жазудың және дәрілердің дәріханадан беру кезеңділіктерінің («апта сайынғы» немесе «ай сайынғы») қажеттісінің асты сызылып, рецепт жазып берген дәрігердің қолымен және оның жеке мөрімен расталуы тиіс;

в) қалған рецептілер жазып берілген күннен бастап бір ай ішінде жарамды.

10. Дәрігердің қолы оның жеке мөрімен расталуы тиіс.

 

Памятка врачу

 

1. Шифр лечебно-профилактической организации печатается типографским способом или ставится штамп.

2. Рецепт выписывается на латинском языке, разборчиво, четко, шариковой ручкой, исправления запрещаются.

3. На одном бланке может быть выписано:

а) одно лекарственное средство содержащее производные 8-оксихинолина, ядовитые вещества, гормональные стероиды, клонидин, анаболические стероиды;

б) одно, два лекарственных средства на остальные лекарственные средства.

4. Разрешаются только принятые Правилами рецептурные сокращения.

5. Твердые сыпучие вещества выписываются в граммах (0,001; 0,02; 0,3; 1,0), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях.

6. Способ применения указывается на государственном или русском языках.

7. Не допускается ограничиваться общими указаниями: «Внутреннее», «Наружное», «Известно» и другие.

8. При заполнении подчеркнуть предназначение рецепта (для взрослого, для ребенка).

9. Рецепты, выписанные в организациях здравоохранения Республики Казахстан, действительны на территории всей республики:

а) на получение лекарственных средств, содержащих производные 8-оксихинолина, ядовитые вещества, гормональные стероиды, клонидин, анаболические стероиды - в течение 10 дней со дня их выписывания;

б) больным, нуждающимся в постоянном (длительном) лечении (за исключением случаев, указанных в пункте а) - до трех месяцев. При этом, подчеркиваются надписи «По специальному назначению» и по периодичности отпуска лекарств из аптеки («еженедельно» или «ежемесячно»), скрепляются подписью и личной печатью врача, выписавшего рецепт;

в) остальные рецепты - в течение одного месяца со дня их выписывания.

10. Подпись врача должна быть заверена его личной печатью.

 

Жеке дайындалған

препараттардың №

(№ препаратов индивидуального

приготовления)

Дәріхананың мөртабаны

(штамп аптеки)

Қабылдады

(принял)

Дайындады

(приготовил)

Тексерді

(проверил)

Берді

(отпустил)

 

 

 

 

Қазақстан Республикасында

бақылау жасалуға тиіс есірткіні,

психтроптық заттар мен

прекурсорларды медициналық

мақсаттарда пайдалану қағидаларына

5-қосымша

1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 23 шілде 2015 жылғы №578 Қаулысы
Республикасы Үкіметінің «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін бекіту туралы» 19 қаңтар...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы icon"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасын бекіту, "Бизнестің жол картасы 2020" іске асыру жөніндегі кейбір шаралар
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы №556 қаулысына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі №301 Қаулысы
Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 шілдедегі №979 қаулысы
«Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №1415 қаулысы
РеспубликасыҮкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconАуданы бойынша 2006 -2008
Президентінің Қазақстан халқына 2004 жылғы 19 наурыздағы, 2006 жылғы 4 наурыздағы Жолдаулары; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconАвторлы қ құқ ы қ пен ж ә не саба қ тас құқ ы қ тармен қ ор ғ алатын туындылар ғ а
Конвенциялар мен шарттардың принциптерін басшылыққа алып және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Санаткерлік меншік құқығы...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қаңтардағы №103 қаулысы
«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы icon4. негізгі бағыттар, мақсаттар, міндеттер
Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі «Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы №396 қаулысы iconОңтүстік Қазақстан облысының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы
Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі «Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница