Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
НазваниеӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Дата конвертации11.02.2016
Размер50.9 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kaznu.kz/content/files/pages/folder459/история-сайт-сент-10.doc
әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер

СПИСОК КНИГ, поступивших в библиотеку КазНУ им. аль-Фараби


тарих ғылымдары – ИСТОРИческие науки

(с 01.09.2010-30.09.2010)


 1. 9(574)

Е 83

Есмағамбетов, К. Тарих таңдақтары/ Көшім Есмағамбетов.- Алматы: Арыс, 2008.

ISBN 9965-17-549-7: 1250т.00т., 2000 дана.

1-кітап.- 412, [4] б.

 1. Қазақстан тарихы.

- - Қазақстан тарихы - 1967-2003. 2 экз.


 1. 9(574)(02)

Қ16

Кан, Г.В. Қазақстан тарихы: оқулық / Георгий Васильевич Кан, Нұрбек Уахапұлы Шаяхметов.- Алматы: Алматыкітап, 2009.- 263, [1] б.

ISBN 978-601-01-0254-5: 1050т.00т., 3000 дана.

 1. Қазақстан тарихы.

I.Шаяхметов, Н. У., авт.

- - Тарих - Қазақстан тарихы - Оқулық. 8 экз.


 1. 902.7(574)

К 30

Кенжеахметұлы, С. Жеті қазына: жиған-терген / Сейіт Кенжеахметұлы.- Алматы: Ана тілі, 2007.

ISBN 9965-670-95-1: 150т.00т., 3000 дана.

1-кітап.- 134, [2] б.; 3-кітап.- 131, [3] б.

 1. Этнография - Қазақстан Республикасы.

- - Жеті қазына - Этнография - Қазақстан Республикасы. 1 экз.


 1. 9(574)

Қ17

Қазақ ру-тайпаларының тарихы/ [Х. М. Ғабжалилов және т. б.].- Алматы: "Алаш" тарихи-зерттеу орталығы, 2008.

ISBN 9965-765-20-0: 3713т.00т., 1000 дана.

Т. 2, 1-кітап: Табын.- 422, [2] б.; Т. 2, 2-кітап: Табын.- 606, [2] б.; Т. 3: Кердері.- 463, [1] б.; Т. 4: Керейт.- 406, [2] б.; Т. 5, 1-кітап: Жағалбайлы.- 575, [1] б.; Т. 5, 2-кітап: Жағалбайлы.- 454, [2] б.; Т. 6: Телеу.- 703, [1] б.; Т. 7: Рамадан.- 442, [2] б.; Т. 8, 1-кітап: Жалайыр.- 487, [1] б.; Т. 8, 2-кітап: Жалайыр.- 652, [2] б.; Т. 9, 1-кітап: Арғын.- 433, [1] б.; Т. 9, 2-кітап: Арғын.- 499, [1] б.; Т. 9, 3-кітап: Арғын.- 659, [1] б.; Т. 10, 1-кітап: Найман.- 456, [1] б.; Т. 10, 2-кітап: Найман.- 435, [1] б.; Т. 10, 3-кітап: Найман.- 429, [1] б.; Т. 11, 1-кітап: Дулат.- 465, [1] б.; Т. 11, 2-кітап: Дулат.- 575, [1] б.; Т. 12: Қаңлы.- 731, [1] б.

 1. Қазақстан тарихы.

I.Ғабжалилов, Х. М., авт. II.Омарбеков, Т., авт. III.Кәрібаев, Б. Б., авт.

- - Қазақстан тарихы – Тайпа. 3 экз.


 1. 9(574)21

Қ 59

Қойгелдиев, М. Алаш қозғалысы: екі томдық моногр. / Мәмбет Қойгелдиев.- Өңд., толық. 2-ші бас.- Алматы: Мектеп, 2008.

ISBN 9965-36-662-4: 950т.00т., 3000 дана.

Т. 1.- 474, [6] б.

 1. Алаш тарихы.

- - Алаш қозғалысы - Қазақстан тарихы - Монография. 1 экз.


 1. 9(574)1

Қ76

Құнтөлеуұлы, А. Шыңғыс хан: тарих және құқықтық ғылыми деректер / Аманбай Құнтөлеуұлы.- Алматы: Дәуір, 2006.- 503, [1] б.

ISBN 9965-749-75-2: 820т.00т., 1000 дана.

 1. Қазақстан тарихы, 13-20 ғғ.

- - Қазақстан тарихы - 13-20 ғасыр - Шыңғыс хан. 1 экз.


 1. 9(574)(092)

М84

Мұқтар, Ә. Тарих тұңғиығындағы тұлғалар: (XVIII-XX ғғ.): ғылыми мақалалар жинағы / Әбілсейіт Мұқтар; Х. Досмұхамедов атын. Атырау мем. ун-ті.- Алматы: Арыс, 2008.- 232, [6] б.

ISBN 9965-17-489-X: 600т.00т., 2000 дана.

 1. Қазақстан тарихы - Тарихи тұлғалар.

- - Қазақстан тарихы - Тарихи тұлға - 18-19 ғасыр. 1 экз.


 1. 9(1/9)(075)

С15

Садықов, Т.С. Дүние жүзі тарихы: жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманит. бағытындағы 11-сыныбына арн. оқулық: ҚР білім және ғылым м-гі бекіткен / Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықов, Розалия Равильевна Қаирбекова, Сергей Васильевич Тимченко.- Алматы: Мектеп, 2007.- 256 б.

ISBN 9965-36-197-5: 510т.00т., 50000 дана.

 1. Дүние жүзі тарихы.

I.Қайырбекова, Р. Р., авт.

- - Оқулық - Дүние жүзі тарихы - 11-сынып. 1 экз.


 1. 9(574)

У17

Уәлиханов, Ш. Көп томдық шығармалар жинағы/ Шоқан Уәлиханов.- Алматы: Толағай групп, 2010.- (Мәдени мұра).

ISBN 978-601-280-066-1: 1200т.00т., 3000 дана.

Т. 1.- 375, [1] б.; Т. 2.- 462, [2] б.; Т. 3.- 423, [1] б.; Т. 6: Әдебиеттердің мазмұндалған

көрсеткіші.- 254, [2] б.

1. Қазақстан тарихы.

- - Этнография - Қазақстан тарихы. 2 экз.


* * *

 1. 902.7(02)

А866

Артыкбаев, Ж.О. Этнология и этнография: учеб. пособие / Жамбыл Омарович Артыкбаев.- Астана: Фолиант, 2001.- 302, [2] с.

ISBN 9965-477-39-6: 680т.00т., 2000 экз.

 1. Этнография.

- - Этнология - Этнография - Этнос - Учебное пособие. 1 экз.


 1. 9(3-11)

Б182

Байжумин, Ж. История рождения, жизни и смерти пастуха Авеля. Арийский лексикон: в 4 кн. / Жумажан Байжумин.- Алматы: [б. и.], 2009.

ISBN 978-601-06-0166-6: 2280т.00т., 1000 экз.

Кн.1.-367, [1] с.; Кн. 2.- 352 с.

 1. История Древнего Востока.

- - Древний Восток - Евразия - Кочевники - Номадизм. 20 экз.


 1. 902.6(574)

Д463

Дильмухамедов, О. Древности страны гор и степей: рассказы / Отелло Дильмухамедов.- Алматы: Жибек Жолы, 2009.- 111, [1] с.

ISBN 978-601-7152-13-0: 580т.00т., 500 экз.

 1. Археология-Республика Казахстан.

- - Археология - Древность - Рассказ - Казахстан. 1 экз.


 1. 902(02)

Л478

Леонтьева, Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика: учеб. пособие для вузов / Галина Александровна Леонтьева; М-во образования РФ.- М.: ВЛАДОС, 2000.- 199, [1] с.: ил.- (Практ. пособие для вузов).

ISBN 5-691-00498-0: 310т.00т., 15000 экз.

 1. Источниковедение.

- - Палеография - Хронология - Археография - Геральдика - Учебное пособие - Практическое пособие. 1 экз.


 1. 9(574)2(092)Чокай

С145

Садыкова, Б.И. Мустафа Чокай в эмиграции/ Бахыт Исаиновна Садыкова.- [Науч. изд.].- Алматы: Мектеп, 2009.- 247, [1] с.: ил.

ISBN 9965-36-679-9: 1615т.00т., 3000 экз.

 1. Чокай, Мустафа, о нем.

- - Чокай, М. - История Казахстана - Эмиграция - Алаш Орда. 5 экз.


 1. 9(4/9)7(075)

С655

Сороко-Цюпа, О.С. Новейшая история, 1918-1999: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Олег Стефанович Сороко-Цюпа, Андрей Олегович Сороко-Цюпа; М-во образования РФ.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2002.- 207, [1] с.

ISBN 5-09-010995-8: 495т.00т., 50000 экз.

 1. Новейшая история (1918-1959гг).

- - Новейшая история - Учебник - 1918-1999. 1 экз.


 1. 9(574)(075)

Т883

Турлыгул, Т.Т. История Казахстана. (Важнейшие периоды и научные проблемы): учеб. для 11 кл. естеств.-мат. направления / Тотай Тажиевич Турлыгул, Сайден Жолдасбаевич Жолдасбаев, Ляззат Темирбековна Кожакеева; М-во образования и науки РК.- Алматы: Мектеп, 2007.- 171, [5] с.: ил.

ISBN 9965-36-057-X: 590т.00т., 55000 экз.

1. История Казахстана.

- - История Казахстана - Казахстан - Учебник - 11 класс. 1 экз.


* * *

 1. 9(62)

А139

Абдулла, б.Х. Движение единобожия и реформы: крат. ист. очерк / бен Хамз аль-Ханиль Абдулла.- Эр-Рияд: [б. и.], 1999. На араб. яз.

150т.00т.

Вып. 1.- 117 с.

1. История - Саудовская Аравия.

- - История - Саудовская Аравия - Дар посольства Ислам. Респ. Иран. 1 экз.

Похожие:

Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
С. С. Қазақстан амфибиялары мен рептилиялары: анықтауыш: [оқу құралы: баспаға әл-Фараби атын. ҚазҰУ биология фак. Ғылыми кеңесі ұсынған]...
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Алдабергенов, М.Қ. Анорганикалық полимерлі қосылыстардың термодинамикалық функциялары: оқу құралы: [баспаға әл-Фараби атын. ҚазҰУ...
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Бейсембаева, Р.Ұ. Медициналық және ветеринариялық биотехнология: оқу құралы / Роза Ұлтубайқызы Бейсембаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ....
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Шушарина, Л. М. Аэрологиялық диаграмманы өңдеу және талдау: оқу-әдістемелік құрал / Людмила Матвеевна Шушарина, Айман Сагынбаевна...
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Бейорганикалық химия практикумы: оқу құралы / ред. М. М. Бүркітбаев, Р. Ғ. Рысқалиева. Алматы: Қазақ ун-ті, 2009. 224, [2] б
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
С. М. Қылмысты квалификациялаудың ғылыми негіздері: оқулық / Серік Мейрамұлы Әпенов. Өңд., толық. 2-ші бас. Алматы: Заң әдеб., 2009....
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Агамалы, Ф. Гармониялық дамуының көтерілу кезеңі/ Фазаил Агамалы. Баку: Озан, 2008. 277, [3] б. Кітап әзірбайжан тілінде
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Симон, К. Р. История иностранной библиографии/ Константин Романович Симон; под ред. С. А. Фейгиной. Изд. 2-е, испр. М.: Лки, 2010....
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Ағыбаев, А. Н. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсіндірме: жалпы және ерекше бөлімдер / Арықбай Нүсіпәліұлы Ағыбаев....
Әл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер iconӘл фараби атындағы ҚазҰУ кітапханасына түскен әдебиеттер
Абдрашитова, С. А. Микробная трансформация неорганических ионов в природных экосистемах/ Светлана Анваровна Абдрашитова, Светлана...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница