«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Скачать 190.82 Kb.
Название«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Дата конвертации11.02.2016
Размер190.82 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish145857_9001.doc
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 18.09.2012 16:18:29


«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 30 сәуірдегі № 62 қаулысы

(2010.03.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен тақырыбы өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

 

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 1-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес нормативтік құқықтық актілердің күші жойылғаны танылсын.

3. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

4. Сақтандыру нарығының субъектілерін және басқа қаржы ұйымдарын қадағалау департаменті (Д.Ш. Қарақұлова):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» Заңды тұлғалар бірлестігіне, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына және «Актуарлық статистикалық бюро» ЖШС-ға мәлімет үшін жіберсін.

5. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

 

 

Төрайым

Е. Бахмутова

 

Қазақстан Республикасы Қаржы

нарығын және қаржы ұйымдарын

реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының

2010 жылғы 30 сәуірдегі № 62

қаулысымен бекітілді

 

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен ереженің тақырыбы өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру

ережесі

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен кіріспе жаңа редакцияда (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

«Осы «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесі Қордың Қор қатысушысы - мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторларына кепілдік төлемдерін жүзеге асыру тәртібі мен талаптарын айқындайды.

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 1-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

1. Осы Ереже мақсатына мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

1) кредитор - мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде кепілдік төлемін алуға құқығы бар сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы), сондай-ақ жәбiрленушiге (зиянның өтеміне құқығы бар адамға) келтірілген зиянды сақтандыру шартында және Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңнамалық актілерінде белгіленген сақтандырушы жауапкершілігінің көлемі шегінде өтеген және сақтандыру төлеміне құқық алған өзге тұлға;

2) кепілдік төлемі - «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Заңында көзделген жағдайларда мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру шарты бойынша басталған сақтандыру жағдайлары бойынша «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңында (бұдан әрі - Заң) және осы Ережеде көзделген тәртіппен және шарттармен сақтанушыға (сақтандырылушыға, пайда алушыға) төлейтін ақша сомасы;

3) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын сақтандыру ұйымы (қатысушы-сақтандыру ұйымы) - Қормен қатысу шартын жасасқан және оның акционері болып табылатын сақтандыру ұйымы;

4) ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

5) сақтандыру актісі - сақтандырушы және (немесе) оның өкілінің қатысуымен қатысушы-сақтандыру ұйымы жасаған үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және (немесе мүлкіне) келтірілген зиянның жері, уақыты, мөлшері және себебі көрсетілген және сақтандыру төлемін жүзеге асырудың негізі болып табылатын құжат;

6) дебиторлар тізілімі - тарату комиссиясы беретін сақтандыру шарттарының сақтандыру сыйлықақылары төлемі бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы алдында борышы бар тұлғалардың тізімі;

7) кредиторлар тізілімі - тарату комиссиясы беретін кепілдік төлемді алу құқығына иеленген тұлғалар тізімі.

8) ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

 

 

2-тарау. Қордың кепілдік төлемдерін жүзеге асыруы

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 2-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

2. Кепілдік төлемін алу негіздері Заңның 15-бабының 1-тармағына белгіленген.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 3-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

3. Кредитор Заңның 15-бабының 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негізі бойынша кепілдік төлемін алу үшін Қорға өтініш берген жағдайда, кепілдік төлемін жүзеге асыру жөніндегі жазбаша өтінішке мынадай растайтын құжаттарды:

1) сақтандыру төлемін жүзеге асырудан не сақтандыру төлемін толық емес көлемде жүзеге асырудан заңсыз бас тартқан жағдайда сақтандыру ұйымы мен сақтанушы (сақтандырылушы) арасында жасалған бітімге келу келісімін, сақтандыру төлемін не сақтандыру төлемінің даулы бөлігін заңды күшіне енгені жөніндегі белгімен жүзеге асыру туралы соттың шешімін, не сот актісі болмаған жағдайда мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемінен бас тарту немесе оны ішінара жүзеге асыру туралы шешімін (бар болғанда), сондай-ақ жүзеге асырылған сақтандыру төлемінің көлемін растайтын төлем құжаттарын, сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген зиян мөлшерін растайтын құжаттарды;

2) егер сақтандыру жағдайы қатысушы сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін табыстау күніне дейінгі кезеңде болған жағдайда - кредитор сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талабын қойған кезде ұсынатын Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілермен немесе сақтандыру шартында көзделген құжаттарды, сондай-ақ болжамды сақтандыру төлемінің мөлшерін не оны жүзеге асырудан бас тарту себептерін көрсете отырып, осы талапты қарау қорытындылары бойынша таратылатын сақтандыру ұйымы уақытша әкімшілігінің (тарату комиссиясының) шешімін бар болған - қоса береді.

Растайтын құжаттар болмаған жағдайда, кредитор мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясына сақтандыру төлемін жүзеге асыру жөнінде өтініш (шағым) береді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 4-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

4. Кредитор осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген құжаттарды ұсынған күннен бастап Қор он жұмыс күні ішінде кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) туралы мәселені қарайды. Кредитордан келіп түскен өтініш бойынша шешім қабылдау үшін Қор қатысушы - мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясынан (бұдан әрі - тарату комиссиясы) жазбаша түрде кредитордың сақтандыру ісін, соның ішінде есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, сақтандыру төлемдерінің мөлшері туралы ақпаратты сұратады.

5. Тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде құжаттардың тізімдемесін жасап, Қорға бар сақтандыру ісі мен қажетті құжаттарды жібереді не кредитор жөніндегі құжаттар мен ақпараттың жоқтығы туралы хабарлайды.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 6-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

6. Қор туралы осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторы Қорға не қатысушы-сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілерінде немесе сақтандыру шартында көзделген мерзімде және тәртіппен сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласа алады. Қор мекен-жайын көрсете отырып, қатысушы-сақтандыру ұйымдарының тізбесін қазақ және орыс тілдерінде таралатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялайды.

Кредитордың талабын алғаннан кейін қатысушы-сақтандыру ұйымы не Қор міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілерде немесе сақтандыру шартында көзделген тәртіппен сақтандыру жағдайын және келтірілген зиянның мөлшерін анықтау жөніндегі жұмысты жүргізеді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 7-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

7. Осы Ереженің 6-тармағында көзделген жағдайда кредиторларға сақтандыру (кепілдік) төлемін жүзеге асыру үшін Қор қатысушы-мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымы туралы соттың шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап екі жұмыс күн ішінде тарату комиссиясынан жазбаша түрде сақтандыру шарты бойынша, оның ішінде сол шарттар бойынша есептелген және төленген сақтандыру сыйлықақының мөлшері туралы ақпаратты, кредиторлар тізілімін сұратады.

8. Тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде сұраған ақпаратты Қорға жібереді.

Қор ақпаратты алғаннан кейін бір жұмыс күн ішінде оны қатысушы- сақтандыру ұйымына жібереді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 9-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

9. Кредитор қатысушы - сақтандыру ұйымына сақтандыру жағдайының басталуы және кепілдік төлемін жүзеге асыру туралы өтінішпен хабарласқан жағдайда қатысушы - сақтандыру ұйымы кредитор туралы ақпараттың болуын кредиторлар тізілімінен және (немесе) деректер базасынан тексереді.

Кредитор туралы мәліметтер кредиторлар тізілімінде және (немесе) деректер базасында болмаған жағдайда қатысушы-сақтандыру ұйымы кредитор мен Қорға өтінішті қабылдаудан бас тартуды жібереді, сондай-ақ кредиторға осы факті бойынша Қорға хабарласу қажеттігін түсіндіреді.

10. Кредитор өзі туралы мәліметтер кредиторлар тізілімінде және (немесе) деректер базасында болмағандықтан Қормен хабарласқан кезде Қор тарату комиссиясына үш жұмыс күн ішінде кепілдік төлемін жүзеге асыру (жүзеге асырудан бас тарту) үшін кредитор жөніндегі ақпаратты беру туралы жазбаша түрде сұраныс жібереді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 11-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

11. Тарату комиссиясы Қордың сұратуын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қорға сақтандыру полистің екінші данасын не сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақы төлемін растайтын құжатты жібереді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 12-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

12. Өтініш берушіде қатысушы-мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымымен сақтандыру шарты бойынша ақпараты болған кезде қатысушы - сақтандыру ұйымы кредитор сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген құжаттың толық пакетін берген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде сақтандыру төлемі мөлшерінің есебін және сақтандыру актісін жасайды не Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілерінде немесе сақтандыру шартында көзделген негіздер бойынша кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту жөнінде жазбаша хабарлайды.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 13-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

13. Қатысушы-сақтандыру ұйымымен осы Ереженің 12-тармағында көрсетілген құжаттарды жасаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде қалыптасқан құжаттар пакетін Қорға жібереді.

Құжаттар пакетіне сақтандыру жағдайын, келтірілген зиян мөлшерін айқындау бойынша жұмысты жүзеге асырумен байланысты шығыстарды және бүлінген мүлікті бағалауды жүргізу шығыстарын Қордың өтеуі туралы қатысушы-сақтандыру ұйымының талабы қоса беріледі. Қор құжаттар пакеті келіп түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде нақты болған шығыстар мөлшерінде, бірақ тиісті қаржы жылына жасалған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген жеті айлық есептік көрсеткіштен астам емес мөлшерде қатысушы-сақтандыру ұйымының шығыстарын өтейді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 14-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

14. Қор қатысушы-сақтандыру ұйымынан Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілерінде немесе сақтандыру шартында және осы Ережеде көзделген құжаттар пакетін алғаннан кейін, Қор кепілдік төлемін жүзеге асыру не жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімді осы Ереженің 15-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде қабылдайды.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 15-тармақ жаңа редакцияда (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

15. Қор кепілдік төлемін Заңда, міндетті сақтандыру түрлері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, сақтандыру шартында және осы Ережеде белгіленген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде жүзеге асырады.

Қор кепілдік төлемін жүзеге асыруы үшін кредитор осы Ережеде көзделген құжаттардан басқа жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, банктік деректемелері (бар болған кезде) туралы деректерді ұсынады.

16. Кепілдік төлемін Қор тікелей өзі немесе кредитордың банк шотына қолма-қол ақшасыз нысанда агент-банк арқылы не тараптардың келісімі бойынша қолма-қол ақшамен жүзеге асырылуы мүмкін.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 17-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

17. Егер қатысушы сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін табыстау күніне дейін Қор осы Ереженің 15-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндегі талаптарға сәйкес кредитордың талабын қабылдаған ішіндегі уақыт кезеңі аяқталғанға дейін сақтандыру жағдайының басталуына әкеліп соқтырған оқиғаның нәтижесінде кредитордың денсаулығы нашарласа (мүгедектік немесе мүгедектіктің ең жоғарғы тобы белгіленеді) не ол қайтыс болса, Қор кредитордан немесе оның мұрагерлерінен келіп түскен өтініштің және тиісті құжаттардың негізінде Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамалық актілерінде немесе сақтандыру шартында белгіленген тәртіппен және мерзімде кепілдік төлемінің сомасын қайта есептейді. Кепілдік төлемінің сомасын қайта есептеген кезде есепке бұрын төленген сомалар қабылданады.

18. Кредитордың (сақтанушының) мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымы алдында сақтандыру сыйлықақылары бойынша берешегі болған жағдайда, Қор осы кредиторға төлейтін кепілдік төлемінің мөлшерін, берешек сомасын шегере отырып, белгілейді.

19. Кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тартылған жағдайда, мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының кредиторына кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту себептерін негіздей отырып, осы Ереженің 15-тармағында көрсетілген Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде жазбаша хабарлама жіберіледі.

Қор бір уақытта мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының тарату комиссиясына кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту жөнінде хабарлайды.

20. Кепілдік төлемінің төленген сомаларын салыстырып тексеру Қор және агент-банк жасайтын кепілдік төлемінің төленген сомалары бойынша салыстырып тексеру актісінің негізінде, төлемдер жүзеге асырылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

 

 

3-тарау. ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

 

 

5-тарау. Қорытынды ережелер

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 32-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

32. Қор және тарату комиссиясы қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңдық күшіне енген күнінен бастап екі ай мерзімі өткеннен кейін мынадай мәліметтері:

1) кредиторлар деректері, кепілдік төлемінің мөлшері, сондай-ақ кепілдік төлемін жүзеге асыруға байланысты Қормен шеккен шығын мөлшері көрсетілген кепілдік төлемін алған кредиторлар тізімі;

2) кредиторлар деректері көрсетілген кепілдік төлемін жүзеге асыруға бас тарту туралы шешімі қабылданған кредиторлар тізімі;

3) тарату комиссиясына қайтарылған сақтандыру бар салыстырып тексеру актісіне қол қояды.

4) ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

33. Қор мен тарату комиссиясы салыстырып тексеру актісіне қол қойған кезде Қор кепілдік төлемін жүзеге асырудан бас тарту туралы шешімін қабылдаған бойынша кредиторлардың сақтандыру істерін Қор тарату комиссиясына бір уақытта тізімдеме бойынша тапсырады.

34. Қормен кепілдік төлемі жүзеге асырылған бойынша кредиторлардың құжаттары қатысушы-сақтандыру ұйымын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап Қорда үш жыл бойы сақталады.

35. ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.03.09. № 138 Қаулысымен 36-тармақ өзгертілді (ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) (бұр.ред.қара)

36. Кепілдік төлемдері жүзеге асырылған күннен бастап Қорға жүзеге асырылған кепілдік төлемінің көлемінде кредитордың таратылатын сақтандыру ұйымына болған кері талап ету құқығы көшеді.

 

Қазақстан Республикасы Қаржы

 нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен

 қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы

 30 сәуірдегі № 62 қаулысына

 қосымша

 

 

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық

актілердің тізбесі

 

1. Агенттік Басқармасының «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының кепілдік және өтемақы төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы» 2003 жылғы 24 қыркүйектегі № 345 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 25 наурыздағы № 71 қаулысының 1-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4221 тіркелген);

2. Агенттік Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 28 мамырдағы № 155 қаулысының 17-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4803 тіркелген);

3. Агенттік Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 1 наурыздағы № 21 қаулысының 2-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6155 тіркелген).

 

Похожие:

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы icon«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының
«Сақтандыру төлемдерiне кепілдiк беру қоры туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3 тармақшасын iске асыру мақсатында Қазақстан...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы icon2003 ж. 3 маусымдағы №423-ii қазақстан Республикасының Заңы
Осы Заң Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының құқықтық жағдайын, оның құрылуы мен қызметінің тәртібін, сондай-ақ сақтандыру...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconСақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 ж. 24 қыркүйектегі №345 қаулысы
Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына қатысудың үлгі шартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconКепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелер қабылдайтын қатысушы банктегі (банктердегі) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның заемдар беру және депозиттерді орналастыру жөніндегі ережесін бекіту туралы
Азақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconКепілдік берілген депозиттер бойынша міндеттемелер қабылдайтын қатысушы (қатысушылар) банктегі (банктердегі) депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның заемдар беру және депозиттерді орналастыру қағидаларын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №136 Қаулысы
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconИпотекалық несиеге кепілдік беру Қорының мақсаттары және міндеттері қандай?
...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы рыногын
Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының тарату комиссияларының қызметіне бақылауды...
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік төлемдерін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница