«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін
Скачать 94.24 Kb.
Название«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін
Дата конвертации11.02.2016
Размер94.24 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6d012000_kaz.doc
Ф.7.22-17


М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК


УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ


«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі»


КАФЕДРАСЫ


БЕКІТЕМІН

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректор

________________Бахов.Ж.К.

(қолы, аты-жөні)

«_____»___________________ 2011 ж


6D012000- КӘСІПТІК ОҚЫТУ


МАМАНДЫҒЫНЫҢ ДОКТОРАНТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ

ЕМТИХАННЫҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ


ШЫМКЕНТ, 2011 ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6М0120000- Кәсіптік оқыту мамандығының Ғылым тарихы мен философиясы; Кәсіби білім беру жүйесіндегі менеджмен: Кәсіби психология; Кәсіби педагогика; Кәсіптік білім берудің әдіснамалық проблемалары; Кәсіптік білім беру әдістемесі; Кәсіптік педагогиканың ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру типтік бағдарламалары негізінде құрылған.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

«_20__»_____04_______ 2011 ж. № 9 хаттамасы


Кафедранның меңгерушісі_________________ п.ғ.к.,доцент Камалов Ю.Н.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған «_23__»______05______ 2011 ж. № _10_ хаттамасы


Төрағасы _____________________Г.Т. Бозшатаева


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғарғы оқу орынынан кейінгі білім беру бөлімімен келісілген


Жоғарғы оқу орынынан кейінгі білім беру

орталығының бастығы ____________ п.ғ.к. Изтаев Ж Д.


Кіріспе

Қазіргі замандағы кәсіби-педагогикалық білім беру. Жеке тұлға және қоғам. Адамның дамуы. Білімділік-білім беру кәсіби құзырлылық-мәдениет-менталитет. Білім беру іс-әрекет жүйесі және құзырлы маманды қалыпастыру нәтижесі ретінде.


Ғылым тарихы мен философиясы

«Ғылымның тарихы мен философиясы» пәнінің нысаны. Ғылыми танымның мәні. Ғылыми танымның құрылымы. Ғылымның негіздері. Ғылыми танымның методтары. Ғылымдардың классификациясы. «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша білім берудің философиялық, методологиялық және антропологиялық негіздері.


Кәсіптік білім берудің әдіснамалық проблеммалар

Кәсіби-педагогикалық білім берудің логика-әдіснамалық оспектісі. Кәсіби- педагогикалық білім беру теориясының дамуы. Кәсіби педагогикалық білім беруді дамытудың теориялық оспектілері. Педагогикалық кәсіби құзырылығы. Еңбекке және өндіріске оқытудың теориясы мен практикасының дамуы.


Кәсіптік педагогиканың ғылыми зерттеулерді жоспарплау және ұйымдастыру.

Ғылыми даму заңдылыұтары. Ғылыми ізденістердің әдіснамалық негіздері. Ғылыми педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау. Дисссертациялық қол жазбамен жұмыс зерттеу нәтижелерін көркемдеу. Диссертацияны қорғауға ұсыну.


Кәсіби педагогика

Кәсіптік білім берудің қазіргі теориялары мен тұжырымдамалары. Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар. Кәсіптік білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарының жүелері мен формалары. Кәсіптік білім беру мекемелерін басқару. Кәсіптік білім беру қызметкерлерін қызметін дайындау және біліктілігін басқару. Жетік кәсіби педагогикалық тәжірибені қабылдау және ендіруді оқып үйренудің педагогикалық негіздері.

Кәсіптік психология.

Жоғарғы мектеп жағдайында оқытудың психологиялық –педагогикалық негіздері. Ксәіби дайындықтың психологиялық негіздері: психологиялық мәдениет, құзырылық және потенциал. Ксәіби білім берудің психологиялық негіздерінің даму тарихы. Жоғарғы оқу орнына оқытушынысың психологиялық келбетін қалыптастыру. Жоғарғы оқу орнында оқытудың қазіргі псхологиялық әдістері мен формалары. Студент ппен оқытушының кәсіби және өзара жеке қатынастарының психологиясы. Студенттерді қалыпастырудың және өздігіннен жетілдірудің психологилық әдістері мен тәсілдері.

Кәсіптік білім беру әдістемесі

Кәсіптікі білім беру мазмұны. Ксәіптік оқыту педагогы қызметінің құрылымы. Кәсіптік оқытудың қазіргі формалары әдістері мен қағидалары. Жоғарғы білікті педагогтарын дайындаудың белсенді оқыту әдістері. Жоғарғы оқу орындарында педагогикалық бақылау негізі. Тәрбие маманның кәсіби қалыптасу процесінде. Ксәіптік оқытудың оқытудан тыс тәрбие жұмыстарына жетекшілік ету.

Кәсіби білім беру жүйесіндегі менеджмент

Педагогикалық менеджментің маңызы, кәсіби білім беру жүйесін дамытудағы ролі мен орны. Жүйелі талдау және оқу үдерісін қарқындандырудың ғылыми әдісі. Білім беру үдерісін басқару. Нарықтық экономика жағдайындағы оқу орындарының даму. Педагогикалық менеджментегі білім беру сапасын басқару. Педагогикалық маниторингпен менеджменті ақпараттық қамтамсыз ету. Педагогикалық ұжымдағы тұлға аралық қатынастырадың маркетингі және басқару мәдениетін арттыру.

6D012000-«Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдіс темесі» мамандығының доктарантураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі:

 1. «Ғылымының тарихы мен философиясы» пәнінің нысаны.

 2. Ғылыми танымның мәні.

 3. Ғылыми танымның құрылымы

 4. ғылымының негіздері.

 5. Ғылыми танымның методтары

 6. Ғылымдардың классификациясы

 7. «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша білім берудің философиялық, методолгиялық және антропологиялық негіздері.

 8. Кәсіби –педагогикалық білім берудің логика-әдіснамалық оспектісі.

 9. Кәсіби –педагогикалық білім беру теориясының дамуы.

 10. Кәсіби педагогикалық білім беруді дамытудың теориялық оспектілері.

 11. Педагогтың кәсіби құзырылығы.

 12. Еңбекке және өндіріске оқытудың теориясы мен практикасның дамуы.

 13. Ғылыми даму заңдылықтары.

 14. Ғылыми ізденістердің әдіснамалық негіздері.

 15. Ғылыми педагогикаылқ зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау.

 16. Диссертациялық қол жазбамен жұмыс зерттеу нәтижелерін көркемдеу.

 17. Диссертацияны қорғауға ұсыну

 18. Кәсіптік білім берудің қазіргі теориялары мен тұжырымдамалары.

 19. Кәсіптік білім берудің инновациялық технологиялары

 20. Кәсіптік білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарының жүйелері мен формалары.

 21. Кәспітік білім беру мекемелерін басқару.

 22. Кәсіптік білім беру қызметкерлерін қызметін дайындау және біліктілігін басқару.

 23. Жетік кәсіби педагогикалық тәжірибені қабылдау және ендіруді оқып үйренудің педагогикалық негіздері.

 24. Жоғарғы мектеп жағдайында оқытудың психологиялық –педагогикалық негіздер.і

 25. Кәсіби дайындықтың психологиялық негіздері: психологиялық мәдениеті, құзырылық және потенциал.

 26. Кәсіби білім берудің психологиялық негіздерінің даму тарихы.

 27. Жоғарғы оқу орнын оқытушысының психологиялық келбетін қалыптастыур.

 28. Жоғарғы оқу орнында оқытудың қазіргі психологиялық әдістері мен формалары.

 29. Студент пен оқытушының кәсіби және өзара жеке қатынастыраның психологиясы.

 30. Студенттерді қалыпастырудың және өздігінен жетілдірудің психологиялық әдістері мен тәсілдері.

 31. Кәсіптік білім беру мазмұны.

 32. Кәсіптік оқыту педагогы қызметінің құрылымы.

 33. Кәсіптік оқытудың қазіргі формалары әдістері мен қағидалары.

 34. Жоғарғы білікті педагогтарын даярлаудың белсенді оқыту әдістері.

 35. Жоғарғы оқу орындарында педагогикалық бақылау негізі.

 36. Тәрбие маманның кәсіби қалыптасу процесінде.

 37. Кәсіптік оқытудың оқудан тыс тәрбие жұмыстарына жетекшілік ету.

 38. Педагогикалық менеджментің маңызы, кәсіби білім беру жүйесін дамытудағы ролі мен орны.

 39. Жүйелі талдау және оқу үрдісін қарқындандырудың ғылыми әдісі.

 40. Білім беру үдерісін басқару.

 41. Нарықтық экономика жағдайындағы оқу орындарының даму.

 42. Педагогикалық менеджментегі білім беру сапасын басқару.

 43. Педагогикалық маниторингпен менеджменті ақпараттық қамтамсыз ету.

 44. Педагогикалық ұжымжағы тұлға аралық қатынастардың маркетингі және басққару мәдениетін арттыру.

 45. Қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі білім беру жүйесі. Кредиттік оқыту технологиясы.

 46. Кәсіптік білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттары шет елдердегі кәсіптік білім беру.

 47. Кәсіпке баулу жүйелері туралы түсінік және оларды оқу-тәрбие үдерісіне пайдалану ерекшеліктері.

 48. қазіргі сабақ теориясы. Сабақтың дидактикалық міндеттер, технологиясы және құрылымы.

 49. Қазіргі таңда кәсіптік білім берудің Қазақстан Республикасы және аймақтардағы жай-күйі.

 50. Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары, олардың жоғарғы оқу орындарындағы ерекшеліктері.

 51. Педагогикалық технологияларға сипаттама. Оқыту технологиясын ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер.

 52. Педагогикалық құбылыстарды теориялық тұрғыда талдау, синтездеу, бақылау, эксперимент жүргізу.

 53. Кәсіби –педагогикалық үрдістің маңызы, құрылымы мен жобалану

 54. Педагогикалық зерттеудің ғылыми аппарттардың мазмұны. Зерттеу логикасы.

 55. ТМД елдерінде және Қазақстанда кәсіптік білім беру жүйесі.

 56. ҚР Конституциясындағы білім беру мәселелері. Білім берудің мемлекеттік стандарты.

 57. Қазақстан Республикасында білімді дамыту кезеңдері және оның тарих-ипедагогикалық сипаты.

 58. Педагогикалық бақылаудың түрлері мен қызметтері. Бақылаудың әдістері мен формалары. Рейтингті бақылау. Мониторинг.

 59. Кәсіптік іс-әрекет процестері. Кәсіби қызмет процесінде адамды кещенді зерттеу.

 60. Адам жүйелі зерттеу обьектісі ретінде.

 61. Кәсіпке баулу оқытушыларын даярлау жүйесіндегі технологиялық, өндірістік және педагогикалық практиканың ролі.

 62. Жеке тұлғаны тәрбиелеудің, дамытудың қалыпастырудың өзара байланысы және сипаты.

 63. Қазіргі педагогика ғылымдары тұрғысынан жеке тұлғаны дамытудың және қалыпастырудың қозғаушы күштері және негізгі заңдылықтары.

 64. Кәсіби бағдар беру жұмыстарының мазмұны және оны жүргізу әдістері.

 65. Кәсіптік педагогикалық міндеттерді шешудегі мұғалімінің шығармашылық еңбектері.

 66. Ғылыми ақпараттарды ісдестіру, жинақтау және өңдеу тәсілдері.

 67. Ғылыми –зерттеу жұмыстарының жалпы әдіснамалық негіздері: диалектикалық заңдары, оларға сипаттама. Таным теориясы.

 68. Кәсіпке баулу мазмұнын іріктеудегі жалпы тәсілдері. Оқыту мазмұнын макро және микор деңгейде құрылымдау.

 69. Тұтас педагогикалық процестің теориясы мен практикасы. Педагогикалық процестің қозғаушы күштері, тәрбиелік механизмдері, құралдары.

 70. Педагогикалық кәсіпті таңдаудың мотивтері және педагогикалық қызметтің мотвациясы.

 71. Мұғалімнің қызметін жоспарлау этаптары. Ксәіптік оқыту сабақтарының дидактикалық құрылымы. Ксәіби педагогикалық мәдениет құрылымдарындағы педагогикалық құндылықтары

 72. Қазақстан Республикасында 2008-2010 жылдардағы Кәсіптік және техникалық білімді дамытудың стратегиялық бағттары.

 73. Педагогикалық технологияны жабалаудың әдіснамасы. Оқыту технологиясын ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер.

 74. Кәсіптік беру мазмұнының ерекшеліктері. Ксіптік білім беру мазмұнын қалыпастыруға қойылатын талаптар.

 75. Қазіргі замандағы кәсіби-педагогикалық білім беру.

 76. Жеке тұлға және қоғам.

 77. Адамның дамуы.

 78. Білімділік –білім беру кәсіби құзырылық-мәдениет-металитет.

 79. білім беру іс-әрекет жүйесі және құзырлы маманды қалыпастыру нәтижесі ретінде.

 80. Кәсіби-педагогикалық білім берудің ғылыми негізінің қалыпасуы мен дамуыПайдаланған әдебиеттер тізім:

 1. Современная философия науки –М., 1994., стр 65-70

 2. Философия и методология науки: Учебник для вузов .( Колл. Авторов). / Под ред. В.И. Купцова –М ., 1996., стр 65-72

 3. Абрамов Г.С. Введение в практическую психологию. –М., 1999.

 4. Государственная программа развития техническогог и профессионального образования В Республике Казахстан на 2008-2012 годы. Астана -2008

 5. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения.2 изд . –Алматы: Қазақ университеті 2009-308 с

 6. УстемировК., Шаметов Н.Р. , ВасильевИ.Б. Профессиональная педагогика Педред. К.Устемиров –Алматы, 2005-432

 7. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. М.: Ассоциация»Профессиональное образования» , 1997-152 с.

 8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика 1989-192с

 9. Бордовский Г., Извозчиков В. Новые технологии обучения вопросы терминологии// Педагогика .1993. №5 с 12-15

 10. Дүйсенбаев К.А. Развитие содержания профессионально-педагогического образования учителя турда в вузе. Алматы : Гылым, 1995-351 с

 11. Педагогика профессионального образования –М.: Академия, 2004.

 12. Урастаев Г.Д. Педагогика высшей школы: активные методы и формы обучения в высшей школе –Алматы , 1999. 36 с

 13. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г. Методология и методика научного исследования Алматы: Ғылым, 2005-333с

 14. Коевский В.В. Метология педагогическогог исследования. Пособие для педагога –исследователя-Самара –Сам ГПИ , 1994-165 с

 15. Пошаев Д.Қ. Ғылыми-педагогикалық зерттеу негіздері., Шымкент , ОҚМУ .2003-112 б

 16. Мыңбаев А.К., Садвакасова З.М. Инновационное методы обучения, или Как интересно преподавать: Учебное посоие 4-е изд. Доп Алматы ,2009-344 с

 17. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений/ В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред В.А. Сластенина .7-е из., стер. М.: Издательский центр « Академия» 2007-576 с

 18. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: учеб. Пособиедля студ. Высш. Учеб. Заведений / Н.А. Морева -3 е изд., стер- М.: Издательский центр «Академия», 2008. -432 с.

Похожие:

«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconКафедра «Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» ОҚу курстарының каталогы 050120-Кәсіптік оқыту
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін icon«Мектепке дейінгі және бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасы «бекітемін»
М010200 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының магистратураға қабылдау емтиханының
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін icon1. 3 Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
Информатика мамандығының пәндері: Информатика, берілгендер қорын басқару жүйесі, информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі,...
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconІ. ПӘннің ОҚу бағдарламасы
Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі кафедрасы
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін icon«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінің
«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconЖоғары оқу орнында педагогикалық пәндерді оқыту теориясы мен әдістемесі
Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогика және психология кафедрасы п.ғ. д., профессор Ә. М. Мұханбетжанова
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін icon«Педагогика және спорт» факультеті “Педагогика бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы “ Бастауыш мектепте
Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы” пәні бойынша 050102- “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”мамандықтарының...
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconМамандықтары үшін Информатиканы оқыту технологиясы мен әдістемесі
«Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасын доцент, п.ғ. к.,Г. З. Халықова, аға оқытушы, п.ғ. к....
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconБастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасы Мамандықтың пәндер каталогы
Мақсаты: Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде өркениет пен мәдениеттегі ғылым және ғылымның пайда...
«Кәсіпке баулудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы бекітемін iconДене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесін оқыту кафедрасы отырысында қарастырылды
Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған жеңіл атлетиканың...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница