Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 221.2 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации11.02.2016
Размер221.2 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/1294.doc

Студенттерге арналған пән бағдарламасы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодлар мемлекеттік университеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Бұқаралық мәдениет теориялары»


пәні бойынша

050204 «Мәдениеттану»

мамандықтарының студенттері үшін


Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/07

мен типтік оқу жоспары

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық

факультетінің деканы

________ Ақышев А.А.

«____»_____200 ж.


Құрастырушылар: аға оқытушы Кабиденова Ж.Д.


Философия және мәдениеттану кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

«Бұқаралық мәдениет теориялары»


пәні бойынша 050204 – «Мәдениеттану» мамандықтары студенттері үшін


Ұсынылған

Кафедра отырысында «___»____200__ж. хаттама №__


Ф және М кафедра меңгерушісі ____________________Ахметова Г.Г.


Мақұлданған

Тарих және құқық факультетінің ӘК «____»____ 200__ж., хаттама №___


ӘК төрайымы ________________________ Мошна Н.И.


ПӘНДІК БАҒДАРЛАМА

«Бұқаралық мәдениет теориялары»Оқытушылар туралы мәліметтер:

Кабиденова Жулдыз Дюсенбаевна философия және мәдениеттану кафедрпасының аға оқытушысы (дәріс сабақтары)

тел. 673685 ішкі. 153

Консультация уақыты: жұма 11.00 – 13.00 № ауд. 535, ГУК

"Бұқаралық мәдениет теориялары" пәні бойынша типтік бағдарлама МЖБС сәйкес мәдениеттану бөлімінің студенттеріне арналып, кредиттік білім беру технологиясы негізінде құрастырылған. "Бұқаралық мәдениет теориясы" – жаңа оқу пәні. Бұқаралық мәдениеттің теоретикалық концепцияларын оқу 20 ғасырмен қазіргі күн мәдениетінің ерекшелігі мен қалыптасуын түсінуге мүмкіндік береді.


1 кредит.

Барлық сағат саны – 45. Оның ішінде: дәріс – 7,5 с., тәж.. – 7,5с. СӨЖ – 30с.

Бақылау түрі –емтихан

"Бұқаралық мәдениет теориясы" пәнін оқу мақсаты – студенттерді бұқаралық мәдениеті туралы теоретикалық ұсыныстар мен таныстыру, бұқаралық мәдениет феноменін теоретикалық зерттеулердің принциптері туралы студенттерде білім қалыптастыру. Тәжірибелік сабақтардың мақсаты: Бұқаралық мәдениеттің теоретиктарының бағдарламалық және теоретикалық мәтіндерімен таныстыру.

Пән оқыту мақсаттары:

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теорияларының модернисттік айқындамаларың негізгі мазмұнын біліп түсіну;

- Бұқаралық мәдениеттің негізгі бейклассикалық концептілерін білу;

- Теоретиктермен талданған бұқаралық мәдениеттің бет ілпеті мен негізгі қалыптасқан ерекшеліктерін білу.

Пән оқып білу барысында: студент:

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениеттің негізгі модернистік айқындамаларын;

- Бұқаралық мәдениеттің философиялық айқындамалардың негізгі ағындарын;

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теориялардың негізгі бағыттары мен мәселелерін;

- Бұқаралық мәдениеттің теоретиктарының шығармаларын;

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет мәселелері туралы монографиялар мен мақалаларды студент: білу керек

-бұқаралық мәдениеттің модернистік айқындамаларының негізгі ағындарын айыру;

- ХХ ғ. бұқаралық мәдениет теориялардың негізгі теорияларының айырмашылықтарының принциптерін белгілеу;

-батыс Еуропаның бұқаралық мәдениетінің АҚШ бұқара мәдениет феноменінен сапалы сипаттамалырын айыра білу;

-бұқаралық мәдениеттің теоретикетінің бағдарламалық шығармаларын талдау керек.

Шектес пәндермен байланыс:

Бұл пән мәдениеттану, тарихи мадениеттану, милофоия тарихы, мәдениет философиясы мен байланысты. Бұл пәнді оқып білу үшін алдын ала келесі пәндердің өтүі қажет: «19 ғасыр мәдениеті», «Жаңа заман мәдениеті», «Эстетика», «Этика», «Әлемдік мәдениет тарихы», «Өнер тарихы», «Қазіргі заман мәдениеті», «Ақпараттық қоғам».Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 пәннің мазмұны

3. 1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

Зертх.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе


1

1
4

2

Мәдени модернизмнің теориялары


1

1
4

3

Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау


1

1
4

4

Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы


1

1
4

5

Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдауы


1

1
4

6

Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені


1

1
4

7

Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы1

1
4

8

Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені


0,5

0,5
2

БАРЛЫҒЫ:

7,5

7,5

-

30

КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ


ПӘННІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК МАЗМҰНЫ

Тақырып 1 Кіріспе

 1. Оқу пәннің зерттеу Оқу пәннің заты бұқаралық мәдениеттің

 2. «Бұқаралық мәдениет теориялары» пәні студенттерге бұқаралық мәдениеттегі негізгі рәміздер мен мифтердің орны мен рөлін анықтауға,

 3. Қазіргі заман мәдениетін зерттеулердің негізгі тәсілдері – диахрония мен синхрония, мәдени релятивизм тәсілі, тарихилық тәсілі, контент-талдау тәсілі, және т.б.

Тақырып 2 Мәдени модернизмнің теориялары

 1. Таңдаулы (элитарная), халықтық және көпшілікке ұнамды(популярная) мәдениет туралы түсінік. Бұқаралық мәдениет туралы түсінікпен арасалмақ.

 2. Бұқаралық мәдениеттің қалыптасу бастаулары. Бұқаралық мәдениет пен бұқаралық өнер теорияларының қалыптасуы.

 3. Дж.Бентамның бұқаралық қоғам туралы теорисы және оның мәдени модернизм теориялары құрастырылуына тиген ықпалы.

 4. Лебона айқындамасы. Біртектіліктің үш себебі. Бұқаралық қоғам және бұқараның қалыптасуы.

 5. Ф.Ливис және оның «Массовая цивилизация и культура меньшинства» деген еңбегі – бұқаралық мәдениетті ұнатпаушылық және әдеби модернизмнің манифесті.

 6. Кинофильмдер – енжарлық қабылдау және бір үлгіге салудың өңдеуы ретінде. Ұйыту мен көз шолу бұқаралық мәдениет тәжірибесіндегі әсер ету түрлері: газеттер, бестселлерлер, жарнама.

Тақырып 3 Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау

 1. Мәдениеттің алып сатарлықтану феномені.

 2. Х.Ортега-и-Гассет және оның бұқаралық қоғам туралы айқындамасы. «Восстание масс» шығармасы және бұқаралық мәдениеттәң талдауы.

 3. Бұқаралық адамның негізгі сипаттамасы.

 4. Бұқаралық мәдениет бұқаралық адамның мәдениет ретінде.

 5. Х.Ортега-и-Гассеттің «Дегуманизация искусства» еңбегін талдау және оның бұқаралық мәдениетті теоретикалық талдау үшін маңыздылығы.

 6. О.Хаксли және оның «Искусство и банальность» деген мақаласы. Бинарлық оппозиция. П.Бурдье зерттеулерінде бұқаралық мәдениетпен элитарлық мәдениет. Мәдени диспозиция және мәдени хабардарлық.

Тақырып 4 Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы

 1. Бұқаралық мәдениет буржуазиялық қоғамның феномені ретінде. Марксистік философшылардың зерттеулерінде бұқаралық мәдениетті талдау барысында идеологияның басымы.

 2. Бұқаралық мәдениеттің класстық сипаты. Бұқаралық мәдениеттің апологетикалық сипаты.

 3. Бұқаралық мәдениет идеологиялық қондырма ретінде.

Тақырып 5 Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдауы

 1. Классикалық психоанализ және бұқаралық психология мәселелерін жете зерттеу.

 2. Бұқаралық мәдениеттің эротизация мен сексуализация ығысытру және орыны баса тұру механизмы

 3. Бұқаралық мәдениет феномендерінің психоаналитикалық талдау.

Тақырып 6 Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені

 1. Франкфурт мектебінің философтарының копшілікке ұнамды және бұқаралық мәдениеттің эмпирикалық талдауы.

 2. В.Беньямин және механикалық репродуцияландыру идеясы. Г.Маркузе бұқаралық мәдениетті жалған қажеттілік өндіретін индустрия ретінде қарастыруы.

 3. Франкфурт мектебінің мәдениеттанушылық зерттеулерінің бұқаралық мәдениет зерттеуінде мағынасы.

Тақырып 7 Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

 1. Структурализм және мәдени құбылыстардың талдауының негізгі қағидалары. Бұқаралық мәдениеттің структуралистік зерттеулері. У.Эконың

 2. Я.Флемингтің Джеймс Бонд туралы романының семиотикалық талдауы. Инвариантты ережелерді анықтау.

 3. Бұқаралық өнер қарапайым примитивизм ретінде.

Тақырып 8 Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені

 1. Феминистік қозғалыс және бұқаралық мәдениетті талдау. Масс-медиа мәдениетінде әйелдерді ұсыну түрлері.

 2. Гендерлік теңсіздік пен қысым әйелді маргиналды жан ретінде әділетсіз репрезентациялау.

 3. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде әйел жанын маргиналдық пен тривиалдық тұрғыдан пайдалану. Бұқаралық мәдениет тәжірибесінде «әйелді рәміздік ретінде жою».

 4. Т.Модлески зерттеулері. «Еркек» мәдениеттің биік сферасы ретінде. «Әйел» бұқаралық мәдениеттің сферасы ретінде.СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

п/п

СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптер

Сабақтарға қатысу

7,5

2

Тәжірибе сабақтарына қатысу.

Баяндама


сұрау


7,5

3

Қосымша тақырыптарды оқып білу.

есеп

Коллоквиум

10

4

Бақылау шарарларына дайындық.

конспект

Тест


5
Барлығы30


Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

Тақырып 1 Кіріспе

Бұқаралық мәдениет мәдениеттану талдау заты ретінде.

[1], стр. 45-67, [10] стр.4-90

Тақырып 2 Мәдени модернизмнің теориялары

Мәдениеттану зерттеулер контекстінде бұқаралық мәдениет пен элитарлық мәдениет. Бұқаралық қағам мен бұқаралық мәдениет теорияларының қалыптасуы.

[3] стр. 4-59 [14] стр. 4-299

Тақырып 3 Мәдени пікір алуандағы және бұқаралық мәдениет бұқаралық қоғамның мәдениеті ретінде талдау

Бұқаралық мәдениет териялары «бұқаралық қоғам» мәдениеті ретінде. Постмодернистік философия және бұқаралық мәдениет.

[12], стр. 55-67 [16] стр.5-45

Тақырып 4 Бұқаралық мәдениеттің марксистік талдауы

Бұқаралық мәдениеттің марксистік және и неомарксистік айқындамалары.

[14], стр. 5-77 [21] стр.5-66

Тақырып 5 Бұқаралық мәдениеттің психоаналитикалық талдауы Бұқаралық мәдениет теорияларының негізгі бағыттары.

[10], стр. 45-67 [15] стр.5-196

Тақырып 6 Франкфурт мектебінің теориялары және бұқаралық мәдениет феномені

Бұқаралық мәдениетің Франкфурт мектебінің теориялары. Франкфурт мектебінің мәдениеттанушылық зерттеулерінің бұқаралық мәдениет зерттеуінде мағынасы.

[9], стр. 25-112 [17] стр.23-85

Тақырып 7 Бұқаралық мәдениеттің семиотикалық талдауы

Бұқаралық мәдениет мәдени «американизмнің» экспансия ретінде. Зәре феномені. Зәре адамның «еркін малтып» жүрген мазасындануының объективациясы ретінде. Зәре эффектілері. Мәдениет тауар ретінде.

[11], стр. 4-67 [18] стр.5-45

Тақырып 8 Феминизм және бұқаралық мәдениет феномені

Элитарлық мәдениет және еркектікті жоғарлату. Бұқаралық мәдениет және феминдіктікті маргинализациялау.

[13], стр. 35-97 [20] стр.5-77Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

050204 «Мәдениеттану» мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме


Пәннің атауы - «Бұқаралық мәдениет теориялары»Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағат бойынша студенттің

жұмысының көлемі

Сағаттарды курс және семестр бойынша бөлінуі(сағаттар)

емтихан

сынақ

Кж

Кж

РГР

Бақ жұм

Барлығы

дәр.

тәж.

лаб.

сөж

дәр.

тәж.

лаб

сөж

Жалпы

Ауд

СӨЖ1.


Күндізгі ЖОБ негізінде

7
4515307 семестр8 семестр

7,5

7,5

-

30ҰСЫНЫЛҒАН Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

 1. Адорно Т. Социология музыки // Избранное. – М.; СПб., 1999.

 2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки. – 1988. – №2.

 3. Бовуар С. де. Второй пол. – М., 1998.

 4. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. – М., 2002.

 5. Лебон Г. Психология толп. – М., 1998.

 6. Московичи С. Век толп. – М., 1998.

 7. Мережковский Д.С. Грядущий Хам // Мережковский Д.С. Эстетика и критика: В 2-х т. Т.1. – М., 1994.

 8. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.

 9. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». – М., 1999.

 10. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

 11. Фромм Э. Анализ человеческой деструктивности. – М., 2002.

 12. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. – М.; СПб, 1997.

 13. Шапинская Е.Н. Формирование эстетического сознания в контексте современной массовой культуры (некоторые западные теории последних лет) // Современные концепции эстетического воспитания. – М., 1998.

Қосымша:

 1. Барт Р. Мифологии. – М., 2000.

 2. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1991.

 3. Молчанов В.В. Миражи массовой культуры. – Л., 1984.

 4. Круглов А. Массовая культура // Здравый смысл. – 1997. – № 5.

 5. Разлогов К. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. – М., 1994.

 6. Руднев В. Словарь культуры ХХ века. – М., 1999.

 7. Русский авангард. – СПб., 1996.

 8. Султанова Ж.Б. Массовая культура как объект философского анализа: Дис. канд. филос. наук. – Алматы, 2002.Курстың саясаты.

Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін; белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 3 балл алынып тасталынады.

Ұй тапсырмасын орынағандарға ең жоғарғы сандық 11 балл қойылады, сөннымен қатар тәжірибелік сабақты болмағанға (белгісіз себептермен) – 0 балл, үй тапсырмасы орындалмай қолғандықтан – минус 1 балл. Осы жіберілген сабақтарды студент қайыра орындап шыққан жағдайда ең жоғарғы 10 баллдың орнына 5 балл қатылады, алайда тәжірибе сабағында белгілі себептермен қатыса алмай қалған жағдайда 11 балл қоямын. Студенттердің өздін жұмысы орындалса 1 балл, орындалған жағдайда 0 баллмен өлшенеді.

Әрбір сабаққа дайындық міндетті, берілген тапсырма толығымен оқылуға тиіс. Сіздің дайндығыңыз тәжірибе сабағы барысында сұрақ беру мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында тексеріледі.

Дәрістік және тәжирибелік сабақ барысында белсенділік танытқан студент марапатына 3балл қосылады. Белсенділікке жауап берген студенттің айтарына қосымша тың материалдар ұсыну.

Егер сіз бақылау шаралары уақытында белгілі себептермен қатыса алмасаңыз, сізге келесі сабақтың барысында қайта өтуіңізге мүмкіндік беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға не баласыз.

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі.


Ағамдық үлгерімнің бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
1 рейтинг

Балл қорытындалары

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Ең жоғарғы балл соның ішінде бақылау бойынша

8

17

8

17

8

17

8

17

100

Сабаққа қатысу

дәріс

3
3
3
3
12

тәжірибе
3
3
3
3

12

Тәжірибелік сабаққа жазбаша дайындық (үй тапсырмасына конспект)

тәжірибе
11
11
11
11

44

1 сұраққа толық жауап берілген тәжірибелік сабаққа қатынасу
3
3
3
3

12

СӨЖ – ның орындалуы

5
5
5
5
20

Мәрелік бақылау


100

100


2 рейтинг


Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Балл қорытындалары

Ең жоғарғы балл соның ішінде бақылау бойынша

8

17

8

17

8

17

25

100

Сабаққа қатысу

дәріс

3
3
3
3

12

тәжірибе
3
3
3

3

12

Тәжірибелік сабаққа жазбаша дайындық (үй тапсырмасына конспект)

тәжірибе
11
11
11

11

44

1 сұраққа толық жауап берілген тәжірибелік сабаққа қатынасу
3
3
3

3

12

СӨЖ – ның орындалуы

5
5
5
5

20

Мәрелік бақылау100

100

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница