«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар
Название«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар
страница2/13
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://moodle.semgu.kz/file.php/1/moddata/data/57/82/154/kz_-_Angl_jaz_Uchet_i_audit_.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


2.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

«Ағылшын тілі» пәнінің бағдарламасы – «050508» – «Есеп және аудит»

- мамандығы бойыншы Қазақстан Республиқасының 3. 08.  275 - 2006 мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған. Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары жөнінде түсінік беру.

2. Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

3. Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру. «Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі (қайталануы).

4. Студенттерді «Ағылшын тілі» пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан дайындау.

2.3.2.Курстың мақсаты студенттердің ағылшын тілін мамандыққа байланысты ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасауды іс жүзінде қолдануды қалыптастыру.

2.3.3.Пәнді оқытудың негізгі міндеттері
мамандыққа байланысты аутентикалық мәтіндерді оқу және түсіну;
оқу,еңбек,тұрмыс және мәдениет салаларында қарым-қатынас жасауда ауыз-екі сөйлеуді үйрету;
шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас іс-әрекетін қолдана білу;
жоғарғы оқу орнында алған білімі мен дағдыларын өз бетінше тереңдете білуді үйрету

2.3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі тиіс:

• «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.

•.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.

•.Оқытылатын тіл елі мен Қазақстанда мәдениеттің, құндылык бейімделушіліктердің жүйесін, мәдениеттердегі ортақтықтар мен айырмашылықтарды.

•Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.

• Оқытылатын шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды және вербалды емес құралдары).

•Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).

Студенттер мынаны істей білуі тиіс:

•Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза алу этикасының талаптарына сәйкестікте ұстай алу;

• Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-құлқын пайымдай білу;

•Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;

•Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы;

Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;

•.Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;


&&&

###002-004#2.4 Әдебиеттер және қорлар.


 1. Ю.Голицынскиий. Грамматика (сборник упражнений), Санкт-Петербург, 2005.

 2. Эккерсли К.Э. Учебник английского языка. Москва, 1998.

 3. К. Эккерсли, М. Маколей «Живая грамматика английского языка» Харьков «Торсинг» 1998

 4. Н.А. Бонк «Учебник Английского языка»

 5. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М, 2001

 6. Блох М.Я., Лебедева А.Я. Практикум по английскому языку. Грамматика. Сборник упражнений. М, 2000

 7. Каушанская В.Л. English Grammar.М, 1975

 8. Беляева М.А. Грамматика английского языка. М, 1997

 9. Кобрина Н.А., Корнеева Е.А. Грамматика английского языка. С.-П., 2001

 10. Верба В.В. Грамматика современного английского языка. М, 2001

 11. Барабаш Т.А. Пособие по грамматике английского языка. М., 2000

 12. Irwin Feigenbaum The Grammar Handbook. Oxford university Press, 1985

 13. (Литература № 1, 2, 4, 6, 7 находится в библиотеке университета Абая, 107)

 14. Трофимова В.Н. Практическая грамматика английского языка. (справочник) М, 1997

 15. Гичева Н.Г., Дворжец О.С., Черкашина П.П.1200 тестов по английскому языку. М, 2001

 16. www.grammar.englishclub.com

 17. www.study.ru

18. В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

19. С.А.Шевелева «English on Economics» Mосква-2000г.

20. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев-

2002г

21. Т.Г. Шелкова, Л.А Лясецкая, Деловой английский. Вече-1999г

22.Ағылшын тілі. Бадамбекқызы З.Р.


&&&

###002-005#2.5 Пәннің мазмұны және пәннің модульдік бөлінуі.


Модуль атауы

Тақырып атаулары

Мазмұны

әдебиет

1

2

3

8

Модуль 1

Студент және оны қоршаған орта

Грамматикалық материал:Етістік to be, to have

Лексикалық тақырып

Text: Market economics

Text: Payment in advance


Етістік to be ( Present, Past, Future Indefinite шақтарында )

Етістік to have ( Present, Past ,Future, Indefinite Tenses шақтарында)


В. Миловидов, Английский язык для специалистов по финансовому менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

Грамматикалық материал:The Noun.The Article.

Лексикалық тақырып

RECENT DEVELOPMENTS IN BANKING

Financial management

The Noun.

Classification of nouns. Proper nouns. Class nouns. Material nouns. Abstract nouns. Grammatical categories of nouns.

The Article.

The Use of articles with common nouns. The use of the indefinite article with class nouns. The use of the definite article with class nouns. The use of indefinite and definite articles with nouns of material. The use of indefinite and definite articles with abstract nouns. The use f articles with proper nouns. The use of articles with nouns in set expressions

В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

2. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев-

2002г

3. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Pronoun. Оборот there is/there are .

Лексикалық тақырып

Central banks go centre stage


The Pronouns. Classification of pronouns: Оборот there is/there are .

ersonal, possessive, reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, relative conjunctive, defining, indefinite, negative.

В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал:The Adverb. The Adjective


Лексикалық тақырып: Planned economics

The Adverb.

The Morphological structure of adverbs. Classification of Adverbs

The Adjective

Morphological and syntactic characteristics of the adjective. Classifications of the adjective

The comparison of Adjectives


И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев- 2002г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал :The Numeral. The Preposition


Лексикалық тақырып Мәтін: ECONOMIC SYSTEMS

The Numeral.

The Cardinal Numerals. Ordinal Numerals. Dates

The Preposition

The Morphological structure of prepositions. Classification of prepositions


В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

Модуль 2

Казақстан және оқылатын тіл еліГрамматикалық материал:The Verb.The Indefinite Tenses.

Лексикалық тақырып: Letters of Credit


The Verb.

The morphological and syntactic functions of the verb. Regular and irregular verbs. Mixed verbs. Notional verbs. Auxiliary verbs. Link verbs. transitive and intransitive verbs. Terminative and non-terminative verbs.

The Indefinite Tenses.

The Present Indefinite Tense. The Use of the Present Indefinite Tense.

The Past Indefinite Tense. The Use of the Past Indefinite Tense.

The Future Indefinite Tense. The Use of the Future Indefinite Tense.

The Future Indefinite in the Past.

1. В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

2. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев- 2002г

3. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Continuous Tenses

Лексикалық тақырып:

The economy of Kazakhstan


The Present Continuous Tense. The Use of the Present Continuous Tense.

The Past Continuous Tense. The Use of the Past Continuous Tense.

The Future Continuous Tense. The Use of the Future Continuous Tense.

The Future Continuous in the Past. The Use of the Future Continuous in the Past

1. В.Миловидов, Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

2. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев-

2002г

3. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Perfect Tenses.


Лексикалық тақырып:

Market system


The Present Perfect Tense. The Use of the Present Perfect tense.

The Past Perfect Tense. The Use of the Past Perfect tense.

The Future Perfect Tense. The Use of the Future Perfect tense.

The Future Perfect in the Past.

В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Perfect Continuous Tenses

Лексикалық тақырып: Foreign EnvoysThe Present Perfect Continuous Tense. The Use of the Present Perfect Continuous Tense.

The Past Perfect Continuous Tense. The Use of the Past Perfect Continuous Tense.

The Future Perfect Continuous Tense. The Use of the Future Perfect Continuous Tense.

The Future Perfect Continuous in the Past. The Use of the Future Perfect Continuous in the Past.

1.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

2. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев- 2002г.

3. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Passive Voice

Лексикалық тақырып: EARLY INVASIONS


The Present Indefinite Passive. The Past Indefinite Tense. The Future Indefinite Tense. The Present Perfect Passive. The Future Perfect Passive. The Present Continuous Passive. The Past Continuous Tense. The Use of Passive Voice.

В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Модуль 3 Казақстандағы және оқылатын тіл еліндегі білім жүйесі

Грамматикалық материал:

Conditional sentences, making a wish.

Лексикалық тақырып: North Sea Oil

Conditional sentences, making a wish.


И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев- 2002г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)


Грамматикалық материал: The Modal Verbs

Лексикалық тақырып:

Foreign Trade


The Modal Verbs: Can. May.Must. Should and

Ought. To be + infinitive. To have + Infinitive.

Shall. Will. Would. Dare. Need.В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

Грамматикалық материал: Indirect speech

Лексикалық тақырып:

Indirect Statements. Indirect Questions. Indirect Orders and Requests. Indirect Exclamations.


И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев- 2002г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

Грамматикалық материал:Non-finite forms of the verb

Лексикалық тақырып: Economy and population of the USA1.Infinitive

2.The Participle.

Infinitive constructions.

Participle I, participle II.


В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

Грамматикалық материал:Non-finite forms of the verb

Лексикалық тақырып:

Foreign Trade1.Gerund

2.Gerundial constructions

The Tense and Voice distinctions of the Gerund.

The Use of the Gerund. The Gerund and the Infinitive. The Functions of the Gerund in the Sentence. The Gerundial Constructions. The Gerund and the Infinitive. The Gerund and the Participle. The Gerund and the Verbal Noun.

В.Миловидов,.Английский язык для специалистов по финансовому

менеджменту и банковскому делу. Тверь 1994г

2. И.С Богацкий, Н.М Дюканова Бизнес курс английского языка. Киев-

2002г

3. Ю.Голицынский. Грамматика (сборник упражнений)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар icon5В0508 (050508)- есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасы
В0508 (050508) Есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасын құрастырушы э.ғ. к., ҚҚэу профессоры Мәдиева...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар icon«Экология» пәні бойынша
Информатика(тп); 050112 Химия; 050113 Биология; 050607-Биология(тп); 050114 –Тарих; 050115 Құқық экономика негіздері; 050116 География;...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconКелісу парағЫ
«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» жоб негізінде,...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconҰ со пму 18. 1/05
«Қаржы», 050508 «Есеп және аудит», 050506 «Экономика» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconҰ со пму 18. 1/05
«Қаржы», 050508 «Есеп және аудит», 050506 «Экономика» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconЛекция: 45 сағат
Басқару есебі ” пәні бойынша 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница