«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар
Название«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар
страница1/13
Дата конвертации06.02.2016
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://moodle.semgu.kz/file.php/1/moddata/data/57/82/154/kz_-_Angl_jaz_Uchet_i_audit_.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


@@@

###000-001#

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ

БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
ПӘННІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ« Ағылшын тілі »


«050508» – «Есеп және аудит» мамандығы үшін


Құрастырғандар:
Ибраева А.А.- аға оқытушы

Дихамбаева А.К.- аға оқытушы

Ахмерова Н.М.- аға оқытушы

Тулекова М.К.- аға оқытушы

Смагулова А.Е.- оқытушы
Семей

2010


&&&

###000-002#Мазмұны

 1. Типтік бағдарлама

 2. Жұмыс бағдарламасы

 3. Глоссарий

 4. Дәрістер конспектісі

 5. Практикалық және семинарлық сабақтар

 6. Зертханалық практикум

 7. Бақылау жұмысының материалдары, егер оқу жоспарында болса

 8. Курстық жұмысқа (жобаға) арналған материалдар, егер оқу жоспарында болса

 9. Білім бақылау бөлімі

&&&

###001-000#1 Типтік бағдарлама

АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасында жүріп жатқан ғаламдану, әлеуметтік, экономикалық жөне саяси өзгерістерге байланысты шет ел тілін білуге, өз бетінше үйренуге деген қүлшынысты арттырып, оның ролін күшейтіп отыр. Әлемдік білім алу кеңістігінде (шет ел тілін оқыту) интеграциялық процестердің тереңдеп, кең қанат жайған жағдайында шет ел тілін оқыту өзекті біліктілігі жоғары дөрежеде маманданған білімі жағынан бәсекеге түсе алатын, өзін халықаралық еңбек жәрменкесінде еркін сезініп, жүре алатын мамандар дайьшдау мәселесінің бөлінбес бөлігі больш табылады.

Жоғары оқу орнында шет ел тілін оқыту өзіндік мөн-мазмүны,құрылымы бар толық аяқталған курс болып табылады. Қазіргі заман тілдері:тіл үйрету, оқыту, бағалау, европа одағы колдаған жалпы европалық біліктілік стандартына қол жеткізуге бағытталған. Бүл бағдарлама жоғары оқу орнымен қатар, мектепте оқытылатын шет ел курсы мен жоғары оқу
орнында окытылатын курстың жалғасын табуын қарастырады. Демек, мектеп қабырғасында шет ел тілін үйренудің негізі қаланса, ал университетте болашақ мамандарға шет ел тіліне кәсіптік бағдар беріледі. Осыдан келіп оқытылатын тілдік материалдарды іріктеу және оны негізгі білім беру кешенін үйымдастыруға енгізу келіп шығады. Бағдарлама қоғамдық өмірдің
әр түрлі саласындағы жағдайға байланысты туындайтын шет ел тілін білудің \
қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында, жалпы және коммуникативтік
біліктілікті арттыруға қажетті тілдік формаларды білуге, іскерлік, танымдык ?
түрғыда қарауға негізделеді.


ПӘННІҢ МАЗМҮНЫ

Оқытудың вариативтілігі

"Шет ел тілін оқуды өрі қарай жалғастыратын" топтарда шет ел тілін оқу курсы міндетті болып саналады және өрбір топта курстың мерзімі мен көлемі студенттердің жоғары оқу орнына түскенге дейінгі білім деңгейін ескере отырып анықталады.

Бүл курстың мақсаты -қысқа уақыт ішінде студенттерді шет тілінен білім негізін жоғары оқу орнына дейінгі берілетін білім деңгейіне жеткізу болып табылады. Бүл оқу бағдарламасы оқу жоспарына сөйкес шет ел тілін үйренудің белгіленген оқу сатыларында берілетін білім колеміне, мерзіміне, олардың мазмүны мен студенттердің білім деңгейін бақылау талаптарына өзгеріс енгізуді қарастырады.

Студенттердің өз бетінше жүмысы (СӨЖ) студенттердің әрекетінің өз бетінше орындайтын дидактикалық тапсырмаларды істеу, танымдық өрекеттерге деген қызығушылығын қалыптастыру саласы бойынша білімін терендету.

СӨЖ студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыту, оқу материалын меңгеруге ізденіс түрғысынан қарауды қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды іске асырумен байланысты.


&&&

###001-001#1.1 Авторлар және құрастырушылар

филология ғылымдарының кандидаты, профессор Мулдагалиева А.А.

филология ғылымдарының докторы, профессор Нургожина Ш.И.

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Таева Р.М.

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Окушева Г.Т.

филология ғылымдарының кандидаты, доцент Баймуратова И.А.

&&&


###001-002#1.2 Типтік бағдарламаның мәтіні

Типтік бағдарлама мәтіні |Осы типтік оқу бағдарламасы жаратылыстану, гуманитарлық және әлеуметтік мамандықтар бойынша жалпы білім беретін цикл бойынша міндетті түрде оқытылатын пән ішінде "Ағылшын тілі" пөні жақсы мамандар дайындауды қамтамасыз етуге арналған Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жөніндегі мемлекеттік стандарттың қүрамдас бөлігі болып табылады.

Шет тілі пөнін оқытудьң мақсаттары мен міндеттері. Жоғары оқу орындарында жалпы білім беретін пәндер қатарында оқытылатын шет ел тілі курсының мақсаты:

Студенттерді күнделікті өмірде, түрмыста кездесетін тұрмыста кездесетін тілдік формалар, ауызекі сөйлесу тілі жөне белгілі бір мамандық саласында күнделікті өмірде кәсіби карым-қатынас жасағанда шет ел тілін белсенді қолдана білуге үйрету.

| Бағдарлама студенттерді оқу сағатының көлемі шектелген түрде, оқу бағдарламасында көрсетілгендей белгілі бір көлемде шет ел тілін карастырады. Жалпы білім және ақпарат берумен қатар кәсіби және этномәдени, жалпы адами сипат білім беру және осы арқылы жаратылыстану және гуманитарлық саладағы болашақ маманды оқытудың гуманизация тезисін іске асыру көзделеді.

Сонымен қатар бүл курс оқу бағдарламасында белгіленген шектеулі сағат көлемінде студенттерге мамандығы бойынша кәсіптік бағдарда білім берумен қатар этномәдени, рухани тақырыптардан да ақпарат беріледі, соның нәтижесінде жаратылыстану және гуманитарлық саладағы болашақ мамандарды оқытуды гуманизациялау іске асырылады. Шет ел тілі курсын аяқтау мерзімінде студенттер дағдыларды меңгеруі тиіс:

-фонетика: дыбыстардың оқылу ережелері және алфавиттегі әріптерді
сөз тіркесінде, әріп тіркестерінде, сөйленімдерде, дүрыс айту;

-орфография: белгілі бір дыбыстарға сәйкес келетін
әріп тіркесін жаза білу, негізгі тілдік қолданыста жиі кездесетін белгілерінің:
орфография жағынан дүрыстығы, сәйкестігі;

-лексика: сөзжасам үлгілері, көп мағыналы сөздердің контекстегі мағынасы, оқытылатын мамандыққа байланысты терминдер мен лексикалық қүрылымдар;

-грамматика: негізгі жаратылыстану-гуманитарлық мамандықтары саласында жиі кездесетін грамматикалық қүбылыстар.

Студенттер мынадай дағдыларды меңгеруі керек:

оқу: мәтіндерді сөздікпен және сөздіксіз оку; мөтіннен қажетті

ақпаратты табу; оқыған мәтіннің мағынасын түсіну және есте сақтау.

жазу: іс-қағазын толтыру, қысқа түжырым жазу, қүрастыру, іскерлік,

ресми және жеке адамның шағын хатын жазу;

-аударма: аударма ережелеріне сөйкес сөздікті қолданып, шет ел тіліндегі мөтінді ана тіліне аудару;

&&& ###001-003#1.3 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі.

&&&

###002-000#2 Жұмыс бағдарламасы

ПЭОӘК жұмыс бағдарламасы

&&&

###002-000#2 Жұмыс бағдарламасы


1. Қолдану саласы

2. Нормативті сілтемелер

3. Жалпы ережелер

4. Әдебиет және ресурстар

5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі

6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

7. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

8. Курс форматы

9. Курс саясаты

10. Баға қою саясаты

11. Студенттер білімін бақылау

12. Оқу үдерісінің және қашықтық кеңестердің графигі

&&&

###002-001#2.1 Қолдану саласы

« Ағылшын тілі » пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені қашықтықтық оқыту технологиялалары (ҚОТ) бойынша оқитын «050508» – «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған. ПЭОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу процессінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.

Пәнді ҚОТ бойынша оқу кезінде ПЭОӘК негізгі құрал болып табылады

&&&

###002-002#2.2 Нормативтік сілтемелерОсы «Ағылшын тілі » пәнінің электрондық оқу-әдістемелік кешені (ПЭОӘК) берілген пән бойынша оқу үрдісін ҚОТ пайдалана ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

«050508» – «Есеп және аудит» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.275-2006, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы « 07» 08 № 671 бұйрығымен бекітілген.

&&&

###002-003#2.3 Жалпы ережелер • Оқытушының тегі, аты, жөні – Тулекова М.Қ. - аға оқытушы

 • Кафедра – Аударма теориясы және практикасы;

 • Хабарласу ақпараты – тел: 36-02-25,

 • Оқу ғимараты № 1, кабинет № 903; e-mail:

 • Контактілі сабақтардың өткізілу орны – 910 Оқу ғимараты №1.

 • Пән атауы – « Ағылшын тілі»

 • Кредит саны – 2

Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Аудиториялық жұмыс

СӨЖ

(сағ)

Барлығы

(сағ)

Қорытынды бақылау түрі

АС (сағ)

ҚК (сағ)

1

1

2

3

3

84

90

емтихан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар icon5В0508 (050508)- есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасы
В0508 (050508) Есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасын құрастырушы э.ғ. к., ҚҚэу профессоры Мәдиева...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар icon«Экология» пәні бойынша
Информатика(тп); 050112 Химия; 050113 Биология; 050607-Биология(тп); 050114 –Тарих; 050115 Құқық экономика негіздері; 050116 География;...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconКелісу парағЫ
«Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» жоб негізінде,...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconҰ со пму 18. 1/05
«Қаржы», 050508 «Есеп және аудит», 050506 «Экономика» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconҰ со пму 18. 1/05
«Қаржы», 050508 «Есеп және аудит», 050506 «Экономика» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconЛекциялар, сағат
Силлабус Қаржы, есеп және салық салу кафедрасында 050508,5В050800 – Есеп және аудит ҚР 08. 312 – 2006 мамандықтың мемлекттік білім...
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«Ағылшын тілі» «050508» «Есеп және аудит» мамандығы үшін Құрастырғандар iconЛекция: 45 сағат
Басқару есебі ” пәні бойынша 050508 “Есеп және аудит” мамандықтарының студенттері үшін әзірленген
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница