«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы
Скачать 259.84 Kb.
Название«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы
Дата конвертации11.02.2016
Размер259.84 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/847/КЭДКазТД.doc
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогыМодульшифры


ЖОЖ бойынша пән коды


Пән атауы


Қысқаша сипаты (тақырыптар атауы)


Оқытушының АЖТ


Кредиттер саны


Ұсынылатын семестр


Циклі (ЖББ, БП, ПП)


Пререквизиттері


Постреквизиттері


Компетенцялар


МБ бойынша коды

БПМ

ITDTKRK1111

Қазақстанның кеден ісі мен кеден саясатының тарихы

Кеден ісі мен кеден саясаты, олардың мәні мен даму кезендері. Қазақстандағы кеден ісінің пайда болуы. Қазақстан Республикасының кеден ісінің заманауи қалпы мен даму болашағы, нарықтық реформалар кезеңіндегі кеден саясатының қалыптасуы мен өзекті мәселелері. Кеден ісі саласындағы Қазақстанның халықаралық ынтымақтастықтың. негізгі бағыттары. ТМД мемлекеттерінің кедендік одағының тенденциялары мен болашағы

аға оқытушы Ельчибаева Г.А.


2

1

БП

бұл бағытты игерместен бұрын студенттерге орта жалпы білім беру мектептерінде, колледжте берілетін тарихи білім мен адам мен қоғам т.б. туралы тұсініктер қажет.


«Кеден ісін ұйымдастыру», «Кеден құқығы», «Экономикалық және кедендік саясаттың өзекті мәселелері».


жалпы тұлғааралық

472

БПМ

SDTO TS2218

Кеден одағының кеден органдарының әрекеттерінің жүйесі.

ҚР ҚМ КБК - ҚР орталық кеден органы ретінде, облыстар бойынша КБД, Кедендер, Кедендік одақтың кедендік бекеттері, арнайы кедендік мекемелері, лабораториялары, оқу орталықтары, кинологиялық орталықтары олардың қызметі, бағыттары, қызмет ету ерекшеліктері

юриспруденция магистрі

Смагулова А.С.

2

4

БП

Кеден құқығы, Кеден ісін ұйымдастыру

Кеден органдарының құқық қорғау қызметі

ерекше-пәндік
БПМ

EPTTK2215

Қазақстанның кедендік аумағының экономикалық потенциалы

Мемлекеттің экономикалық потенциалының мәні мен мазмұны, топтастырылуы. Кедендік аумағының өндірістік күштерінің жайғастыру заңдылықтары мен қағидалары. Кедендік аумақтың, еркін кедендік аумақтың экономикалық потенциалы. Мемлекеттің экономикалық потенциалы. Экономика мен экономикалық тәуелсіздік пен қауыпсыздық салаларындағы Қазақстанның ұлттық мүдделерін.
3

3

БП

Халықаралық экономика, Кеден ісін ұйымдастыру

Кеден ісінің экономикасы

жалпы құралпық

790

БПМ

VD3221

Сыртқы саудасаттық құжаттамасы

Сыртқы саудасаттық құжаттрдың топтар бойынша халықаралық жіктелуі. Сыртқы саудасаттық құжаттарының негізгі топтарының мазмұны мен міндеті. Экспорттық тауарларды өндіруді қамтамасыз ететін құжаттар. Коммециялық құжаттар. Банктік төлемдер шараларының құжаттамасы. Көліктік құжаттама, Лицензи түрлері. Кедендік құжаттар. Сыртқы саудасаттық құжаттрды ұндестіру мен стандарттау мәселелері.

оқытушы Шатиришвили Н.Т.


3

5

БП

Халықаралық сауда құқығы, Сауда бойынша халықаралық конвенциялар мен келісімдер


Кедендік рәсімдеу, Тауарлар мен көлік құраларының кедендік бақылауын ұйымдастыру

ерекше-пәндік

473

БПМ

TNVED3220

СЭӘ таурлық номенклатурасы

Тауарларды кодтау мен сипаттаудың үйлестірілген жүесі, ЕО араласқан тарифтік-статистикалық номенклатурасы, СЭӘ ТН-сының халықаралық негізі ретінде. СЭӘ ТН қызметі мен қолдану аясы. СЭӘ ТН талқылаудың негізгі ережелері. Жуйелендіру деңгейлері. Классификациялау талаптары: материалдары, қызметі, өндіру деңгейі.


оқытушы Тлеумуратова Г.Д.

3

5

БП

Кеден ісін қйымдастыру, Организация таможенного дела, Тұтынушылық және тұтынушылық емес тауарлардың тауартануы


СЭӘ Кедендік-тарифтік реттеу және кедендік құн СЭӘ тарифсіз реттеу жүйесі

ерекше-пәндік

640

ПП

OPK3310

Жемқорлыққа қарсы күрес негіздері

Жемқорлықтың түсінігі мен криминалогиялық анықтамасы, адам мен азаматтың негізгі құқықтарына әсері, жемқролықтың Қазақстан Республикасының ұлттық қаыпсіздігіне төнген қауып ретінде, жемқролықтың жергілікті билік органдары және саяси партиялары мен ақпараттық салаға тигізетін әсері

З.ғ.к., доцент Сопыханова А.Б.

2

4

БП

Конституциялық құқық, Кеден құқығы, Мемлекет және құқық теориясы, Қылмыстық құқық

Криминалистика, Кеден органдарының жедел іздестіру шаралары, Кедендік заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік

жалпы жүйеліік

872

БПМ

PDTO 3224 Жұмыс берушінің ұсынысы бойынша берілген пән

Кеден органдарының құқыққорғау қызметі

Құқыққорғау қызметінің түсінігі мен қағидалары. Іздестіру, тергеу шаралары. Кеден органдарының жедел іздестіру қызметі. Контрабанданың жіктелуі қылмыс құрамы.

аға оқытушы Ельчибаева Г.А.


3

6

БП

Кеден құқығы, ҚР қылмыстық құқығы, ҚР процессуадық құқығы

Кедендік заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік, Кеден органдарының жедел іздестіру қызметі

ерекше-пәндік
БПМ

PPGMTO3225

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық тасымалдау

Кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарын тасымалдау. Таур ерекшелігіне байланысты әкелу мен әкетудің арнайы ережелері. Кедендік заңнамасын бұзу. Кедендік заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік,. Кедендік заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік түрлері. Халықаралық көліктік операциялар

т.ғ.к., доцент Жандильдин Т.Е.


3

6

БП

Кеден құқығы

Халықаралық сауда құқығы

ерекше-пәндік

724

ПП

OTKTTS4312Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік бақылауын ұйымдастыру

Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу товаров и транспортных средств. Тауарлар мен көлік құралдарының ресімдеу ережелері. Кедендік жүктік декларациясын пайдалану арқылы кедендік ресімдеу мен бақылаудың технологиясы. Кедендік процедуралары кедендік реттеу құралы ретінде. Тауарлар мен көлік құралдарын рәсімдеу мен бақылаудың автоматтандыоылған технологиясы

к.т.н., доцент Жандильдин Т.Е.


3

7

ПП

Кеден ісін ұйымдастыру , Кеден құқығы

СЭӘ валюталық бақылауды ұйымдастыру


ерекше-пәндік

92

ПП

TO4311

Кедендік ресімдеу

Кеден құқығы, Тауарлар мен көлік құралдарының кедендік ресімдеу, Кеден ісін ұйымдастыру, СЭҚ тарифсіз реттеу жүйесі.

аға оқытушы Ельчибаева Г.А.


3

7

ПП

Кеден құқығы, Тауарлар мен көлік құралдарының кдендңк боқылауды ұйымдастыру, Кеден ісін ұымдастыру, СЭҚ тарифсіз реттеу жүйесі.

Тауарларды кедендік ресімдеу, Кедендік процедуралар, Кедендік төлемдер мен салықтар

ерекше-пәндік

873ЖББ

ITKD 1211

Кооперативтік қозғалыстың тарихы мен теориясы

Кооператорлардың одақтары мен құқықтық -ұйымдастырушылық негіздері. Кооперация мен кооперативтік одақтың түсінігі. Кооперативтік қызметтің қағидалары. Кооперативтік қозғалыстың пайда болуының алғы шарттары. Қазақстандағы кооперацияның пайда болуының ерекшеліктері. Нарықтық қытынастарға көшу кезеңіндегі тұтынушылқ кооперация. «Ауылдық тұтынушылық кооперациясы туралы» ҚР Заңы. Халықаралық кооперативтік қозғалыстың құрылымы мен жағдайы.

аға оқытушы. Адамбекова С.М., проф., т.ғ.д. Абилов К.Ж.

1

2

ЖББ

Қазақстан тарихы

-

жалпы жүйелік

767

ЖББ

Rel1212

Дінтану

Дінтану пәні. Мемлекет пен дін. Діннің ерте түрлері. Конфуцианство. Даосизм. Индуизм. Иудаизм. Буддизм. Ертедегі христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизмді алдыналу тәсілдері.

 Клишина М.В., Малаев Д.Б.

1

2

ЖББ

-

-

жалпы жүйелік

948

БПМ

OPD 1212

Кәсіпкерлік негіздері

Бизнестегі кәсіпкерліктің түсінігі. Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-экономикалық тұлғасы мен түрлері. Кәсіпкерліктің нарықтық әсер-жағдайдың кездесуі. Кәсіпкерліктің экономикалық және әлеуметтік нысандары. Кәсіпкерлікті қорлық қамтамасыз ету. Кәсіпкерліктегі шығын экономикалық басқарудың маңызды обьектісі ретінде. Кәсіпкерліктің инвестициялық қамтамасыз етуі. Лизинг пен факторинг. Кәсіпкерлікті жоспарлау. Бизнес-план негіздері. Маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері. Кәсіпкерліктегі басқару. Кәсіпкерліктегі қаржыландыру. Кәсіпкерліктегі тәуекелдер. Кәсіпкерліктің мәдениеті

профессор э.ғ.д., Борбасова З.Н.,

2

1

БП

-

Халықаралық сауда құқығы

жалпы тұлғалық

187

БПМ

EB 2215

Эономикалық қауыпсыздық

Эономикалық қауыпсыздықтың мәні мен құрамы..Қазақстан Республикасының Эономикалық қауыпсыздығының құқықтық реттеуі. Астарлы экономика. Жемқорлық. Әлеуметтік қауыпсыздық. Азық-түліктік қауыпсыздық . Энергетикалық қауыпсыздық. Эономикалық қауыпсыздықтың валюталық-қаржылық реттеуі. Көліктің даму эономикалық қауыпсыздықтың тәсілі ретінде. Экономика диверсификациясы эономикалық қауыпсыздықтың тәсілі ретінде. Эономикалық қауыпсыздықты бағалау тәсілі.

Улыбышев Д.Н., Куандыкова М.Б.

3

3

БП

Кәсіпкерлік негіздері

Ақпараттық қауыпсыздықтың негіздері

жалпы құралпық

853

ПП

PS 4313

Төлем жүйелері

Ақылы және ақысыз айналым, ақысыз айналымды ұйымдастырудағы құқықтық негіздері, ақысыз есеп айырылысу жүйесі мен негізгі элементтері, корреспондентік қатынастар құру арқылы банкаралық есеп айырылысу, Қазақстанның банкаралық есеп айырылысу орталығының функциялары мен қызметі. Халықаралық толем жүйелері, СВИФТ, ЧИПС, БАКС, ЧЕПС, «Вестерн-Юнион» жүйесі.

Кузбаева Г.Х., Сайфуллина Ю.М., Сулейменова З.К., Оспанова Н.Б.

3

7

ПП

Салық жүйесі мен салық құқығы,

Кедендік әкімшілік жүргізу

Кедендік ресімдеу

жалпы құралпық

537

БПМ

KI2215

Қытай тілі

1..国籍和语言 问住址,拜访,谈学习。

2.谈家庭 日期和时间,天气。

3.谈家庭 日期和时间,天气。

4. 在中国大使馆办签证 询问,填表,在机场,在海关

5.住旅馆在服务台,在房间,结帐

6.买东西一般用语,在商店,在食品,水果店。

7.在工艺美术部 在图书馆和阅览室,在外文书店。

8.问路和乘车问路,乘公共汽车,乘出租汽车。

9.通讯通电话,传真,电子邮件,在大学。

10.去公园玩儿。一天的生活,写日记

Бәделхан М.Б.

2

4

БП

-

-

жалпы жүйелік

210

БПМ

EPRK 2217

ҚР экологиялық құқығы

Экологиялық құқығы түсінігі, жүйесі, табиғи объектілеріне иелік құқығы; қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық механизмі; жеке табиғи объектілеріні қарғау мен пайдаланудың құқықтық режимі

қ\б з.ғ.к., доцент Сопыханова А.Б., о\бз.ғ.м. Боранбаева А.Е.

3

5

ВД

Мемлекет және құқық теориясы, Кеден құқығы, Экология және тұрақты даму

-

жалпы жүйелік

207

БПМ

ZPRK 2217

ҚР жер құқығы

ҚР жер құқығының түсінігі, пәні, жүйесі; жер құқығының орамандық, экологиялық және басқа да құқық салаларымен қатынасы

о\б з.ғ.м Копбулов Р.А. қ\б з.ғ.к., доцент Сопыханова А.Б.

3

5

БП

Мемлекет және құқық теориясы, Кеден құқығы, Экология және тұрақты даму

-

жалпы жүйелік

673

МБД

PEYu2218

Заңгердің кәсіби этикасы

Кәсіби этиканың теоретикалық-әдістемелік негіздері. Этиканың түсінігі мен пәні. Заңгердің кәсіби этикасының түсінігі, мақсаты. ерекшеліктері. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің кәсібінің құлықтылық-этикасының құрамы. құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің кәсіби этикасының категориялары. Мораль. Мораль қызметі, оның құрылымы мен міндеті. Құқық қорғау органдарының құзметкерінің кәсіби қатынасу мәдениеті.. Заңгер кәсібіндегі этикет. Қақтығыс және оның моральдық құрылымы.

р\о Дворникова И.В.

к\о Әділбекова К.К.

2

4

БП

Кеден құқығы

Кеден органдарының құзметінің жүйесі, Кеден органдарының құқық қорғау қызметі

предметно-специфическая

53

БПМ

DGYa2219

Мемлекеттік тіде іс жүргізу

Іс жүргізу мен құжаттжайлы түсінік. Құжаттама мен құжаттау қүйесі. Құжаттарды құрастыру мен рәсімдеудің талаптары: формуляр, бланк, реквизиттер, текст. іс жүргізуді ұйымдастырку. Кәсіби қатынас.

Жукеев Т.Б.

2

4

БП

Информатика

-

общие межличностные
БПМ

PKYa 2219

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Қолданбалы сөздер мен сөз тіркесерінің лексикалық минимумын кеңейту, граматикалық қалыптарды игеру және сөйлеу деңгейінде қолдану қолдану. Мамандық бойынша лексикалық, терминологиялық минимумын игеру. Сөйлеудің түрлі типтерін құрастыру: әңгімелесу, сипаттау, ақпараттау. Грамматикалық үлгілер мен құралдар коммуникативтік, функционалдық аспектілерде.

Қарапайым текстерді репродуцирлеу адаптирлеу и продуцирлеу.

Исабекова К.Ж.

2

4

БП

-

-

общие межличостные
БПМ

MEP3220

Халықаралық экономикалық құқық

ТМД мемлекеттерінің антимонопольдық саясаты. Ұлттық өндірушілерді қорғау шараларын енгізу тәртібі, сол шараларды енгізгеннен кейінгі бәсекелестік қалпын анықтау үшін анализі: сол шараларды Қазақстанда ұйымдастыру, анализге әдістемелік кірісу. Ішкі нарықты шетелдік бәсекелестіктен қоғау тәсілдері. Монополияға қарсы экспорттық ассоциациаларды бақылаудың түрлері.

о\бз.ғ.к., Кусаинова Л.К.

3

5

БП

Кәсіпкерлік негіздері

Ақпараттық қауыпсыздықтың негіздері

пәндік-арнайы

841

БПМ

IP 3222

Ақпараттық құқық

Ақпараттық құқықтың пәні, тәсілдері, жүйесі. Ақпараттық-құқықтық нормалар мен ақпараттық құқықтық қатынастары. Ақпараттық құқық қайнар көзі. Ақпаратты іздестіру, пайдалану мен алу құқығы. Ақпараттық еркін айналыс объектісі ретінде. Ақпараттық қауыпсыздықтың құқықтық мәселелері. Интеллектуалдық меншіктің ақпараттық аспектілері. Ақпараттық қарымқатынатардың жаппай ақпараттандыру саласындағы құқықтық реттеуі. Ақпараттық қарымқатынатардың кітапхана ісі саласындағы құқықтық реттеуі. Ақпараттық қарымқатынатардың мұрағат саласындақы құқықтық реттеуі. Ақпараттық қарымқатынатардың мемлекеттік құпия саласындағы құқықтық реттеуі. Ақпараттық қарымқатынатардың коммерциялық құпия саласындағы құқықтық реттеуі Ақпараттық қарымқатынатардың жеке мәліметтер саласындағы құқықтық реттеуі. Ақпарат саласындағы құқық бұзушылық үшін жаупкершілік.

р\о Нурпеисова А.К.

к\о Байкенжина К.А.

3

4

БП

Мемлекет және құқық теориясы, Кеден құқығы, Конституциялық құқық

-

жалпы жүйелік

53

БПМ

OInfB3222

Ақпараттық қаыпсыздық негіздері

Ақпаратты қорғау. Ақпарат және ақпараттық қаыпсыздық. Құқық бұзушылық көздері, қауыптылық. Ақпаратты қорғау.

маг. Есмагамбетов Т.У

3

4

БП

Информатика, Ақпараттық құқық


-


жалпы жүйелік
БПМ

TP3223

Еңбек құқығы

Еңбек құқығының пәні, тәсілдері, жүйесі. Еңбек құқығының қағидалары, жүйесі, еңбек құқығының көздері; еңбек құқығының субъектілерінің құқықтық мәртебесі; еңбек шартына қол қоюдың түсінігі мен шарттары; жұмыс уақыты мен демалу уақыты түрлері; еңбек тәртібі мен еңбекті қорғау

о\б аға оқытушы. Дуброва Н.Б. қ\б аға оқытушы. Толеубеков А.Т.

3

6

БП

Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық


Кеден саласындағы құқықбұзушылық үшін жауапкершілік

жалпы жүйелік

546

БПМ

SP 3223

Отбасылық құқығы

Отбасылық құқығының пәні, тәсілдері, жүйесі.. Қазақстан Республикасының отбасылық құқық заңнамасы. Отбасылық қарымқатынастар. Нкенің құқықтық реттеуі. Ата-аналар мен балар арасындағы қарымқаынастар. Отбасының басқа мүшелері арасындағы қарымқаынастар. Алименттерді төлеу мен өндіріп алу реті. Асырап алудың құқықтық реттеуі.. Қамқорлықтың құқықтық реттеуі.

о\б м.ю.н. Ау Т.И.,

қ\б м.ю.н.Шошаева Л.С.

3

6

БП

Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Азаматтық құқық

-

жалпы жүйелік

895

БПМ

OVD 3224

Визалық құжаттарды дайындау

Қазақстандық және халықаралық туристтік мекемелер. Төлқұжаттық шаралар. Туристтерді визалық қамтамсыздандыру. Визалық құжаттарды дайындау рәсімдері. Қазақстан Республикасының визасын алу мен ресімдеу ережелері. Басқа мемлекеттердің туристік егжейлері. Туризмдегі сақтандыру. Кедендік тарифтік реттеуі. Жеке таурлар түрлерін тасымалдау ережелері. Кедендік ресімдеу. Туристтердің кедендік бақылауды өтуі. Медициналық егжейлер. Шекара арқылы мәдени құндылықтарды тасымалдау. Флора мен фаунаны әкету ережелері

аға оқытушы, магистр Краснощекова Е.А.,

3

6

БП

Кеден құқығы

Кедендік бақылауды ұйымдастыру, Кедендік ресімдеу

пәндік-арнайы

324

БПМ

EKT 3225

Тауарлар мен қызметтердің сапасының сараптамасы.

сапа сараптамасының теориялық негіздері. Экспертиза качества продукции по целям и задачам проведения. Азық-түліктік және азық-түліктікемес тауарлардың сапа сараптамасы. Тауарлардың идентификациясы мен фальсификациясы. Сыртқы экономикалық қызметінің тауарлар сараптамасы

Джазыкбаева Б.К.

3

6

БП

Кедендік әкімшілік жүргізу

Кедендік экспертиза

пәндік-арнайы

590

ПП

PKEP 3310

Экономикалық қылмыстарды квалификациялау мәселелері

Қылмыстарды квалифиялау түсінігі. ҚР Қылмыстық заңнамадағы экономика саласындағы қылмыстардың түсінігі. Кәсіпкерлік, банк қызметі саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері. Ақша, құнды қағаздар айналымындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері. Кедендік реттеу саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері. Валюталық реттеу саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері. Салық төлеу мен басқа да төлемдер саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері. Тұтынушылар мүдделерін сақтау саласындағы қылмыстарды квалификациялау мәселелері.

р\о Оразбаева Т.Н.

к\о Тапенова А.О.

2

4

ПП

Кеден құқығы, Қылмыстық құқық

-

жалпы жүйелік

58

ПП

GLS 4311

Жалпы логистикалық жүйелер

Бизнетің жахандану кезіндегі логистиканың маңызы. Бизнетің жахандануы бәсекелестіктің жоғалаудың факторы ретінде. Жалпы логистикалық жүйенің түсінігі. Жалпы логистикадағы делдалдар. Жахандық логистикалық жүйедегі экспорты-импортық операциялар. Жахандық логистика объектілері.

э.ғ.д,. Барбасова З.Н.

3

7

ПП

Логистика, Жүктерді тасмалдау ережелері мен халықаралық көліктік операциялары

-

пәндік-арнайы
ПП

SPMO 4312

Халықаралық қатынастардың қазырғы проблемалары

Халықаралық сахнададағы өзгерістер қарқыны. Экономикианың интернационализациялау мен жахындануы. Аудандық және субаудандық деңгейдегі сыртқаэкономикалық мыселелерді шешу. Динамикалық императив. Әлемдегі миграциялық процесстер. Денсаулық сақтау мәселелері. Адам құқығын қорғау мәселелері. 21 ғасырдағы энергетика. Нарықтық экономиканың құқықтық реттеуі. Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері. Өнеге мен саясат. Мәдениеттің глобализациялануы. Бірегей ақпараттық- телекоммуникациялық аумақты құру. СМИ және әлемдік саясат. Халықаралық қатынастардағы қоғамдық ойдың сырқы саясаттағы әсері. Солтүстік пен Оңтустік мәселелері. Әлемдік саясаттың жетекші мемлекеттер орталықтары. 21 ғасырдағы Азия әл-ауқаты. Саяси көшбасшысы, олардың халықаралық саясаттағы орны. Саяси емес ұйымда мен мекемелердің ролі. Халықаралық қауыпсыздық. Халықаралық кризистер мен қақтығыстар. Халықаралық саясаттағы қарулану мен керіқарулану мәселесін қадағалау. Ядролық қарудың таралмауын қадағалау. Терроризм және экстремизм.

Видрицкая Н.И.

3

7

ПП

Халықаралық жария құқығы,

-

пәндік-арнайы

525

ПП

PIS 4313

Интелектуалыдық меншік кұкығы

Кәсіпкерліктің субъектілерінің жалпы сипаттамасы. Кәсіпкерліктің түрлері, жалпы сипаттамасы, құқықтық айымашылықтары. Мемлекеттік кәсіпкерліктің алуан түрлігі мен құқықтық ұйымдастыру қалптары. Жеке кәсіпкерліктің алуан түрлігі мен құқықтық ұйымдастыру қалптары.

о\б доцент Пономарева В.П., қ\б з.ғ.м. Шошаева Л.С.

3

7

ПП

Мемлекет және құқық теориясы

Кедендік дақылаудың техникалық құралдары

жалпы құралпық

83

ПП

LOG 4314

Логистика

Логистика түсінігі. Логистиканың пайда болу мен даму шарттары. Логистиканың даму дәрежелері мен факторлары. Логистиканың пайда болу тарихы, негізгі түсініктері. Логистиканың негізгі концепциялары. Логистиканың маркетингпен қаржымен, өндірісті жоспарлаумен қарымқатынасы. Логистикалық басқарудың нысыандары: материалдық ағымдар, олардың сипаты мен логистикалық операциялар. Қаржылық, ақпараттық, , қызметтік ағымдардың сапаттамасы. Логистикалық жүйелер, олардың түрлері. Логистика қызметі. Логистиканың фирмадағы орны. Логистиканың менеджментпен, маркетингпен, бизнестің басқа салаларымен қарымқатынасы. Логистикалық сервис: түсінігі, логистикалық сервис жүйесі, Логистикалық қызмет көрсету деңгейі.

Смагулова К.С., доцент

3

7

ПП

Жүктерді тасмалдау ережелері мен халықаралық көліктік операциялары

Жалпы логистикалық жүйелер

жалпы құралпық

822

ПП

IOUP 4314

Қылмыстық прцесстегі мүліктік қатынастар

Қылмыстық прцестегі мүліктік қатынастардың түсінігі, Мүліктік қатынастардың кейіпкерлері, қылмыстық прцессті жүргізуші органдардың заңсыз келтірілген зиянды өтеу мен ақтау. Қылмыстық прцесстегі азаматтық талапты шешу, Қылмыстық істер бойынша шығындардың түсінігі мен мәні, Қылмыстық іс қозғау кезеңіндегі мүлікті дауларды шешу, Алдыналу тергеу кезеңіндегі мүлікті құқықтық қатынастардың мазмұны, Басты соттық қарау - тұлғаның мұліктік мүдделерінің кепілі ретінде, Қылмыстық прцестегі кәмелет жасына толмағандардың мүліктік құқығын қорғау,

о\б Ханов Т.А.

Қ\б Байкенжина К.А.

3

7

ПП

Конституциялық құқық, Кылмыстық құқық, Қылмыстық прцесс

-

жалпы құралпық
БПМ

РРК 3401

Кәсіби карьерены жоспарлау

«Кәсіби карьерены жоспарлау» пәнін таныстыру. Пәннің терминологиялық аппараты. Заманауи әлемдегі кәсіби карьерасы. Карьерены жоспарлау сатылары.. Өзін өзі тану мен өз мүмкіндіктерін білу. Мақсаттарды көздеу. Жету жолдарын таңдау. Карьерены құрастыру кезінде өзімдік қасиеттер. Интервью өтудің психологиялық ерекшеліктері. Бизнестегі көшбасшылық. Жұмысқа орналасудың заңды аспектілері. Бастауыш «карьеристтерге» өсиет. Білікті маманның 7 қасиеті.

Туткушева Ж.К., Беспаева Р.С.

2

4, 6

ПП

Кеден құқығы, Кеден ісін ұйымдастыру

Кедендік сараптама, Кедендік бақылауды ұйымдастыру, Кедендік ресімдеу

жалпы құралпық


Кеден ісі кфедрасының

меңгерушісі, з.ғ.к., доцент Сопыханова А.Б

Похожие:

«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы icon«Мемлекеттік бюджеттің қалыптасуындағы кеден төлемдері»
Кеден ісі кеден саясатының мақсатқа жету құралы ретінде, кеден территориясында арнайы әдіс-тәсілдері арқылы басқа кеден салаларының...
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconҚазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы
Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленетін мерзімдерді есептеу тәртібі
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconАлғы сөз
В020300 «тарих» мамандығы үшін элективтік пәндер каталогы негізінде жасалған. Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік...
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconАлғы сөз
В020300 «тарих» мамандығы үшін элективтік пәндер каталогы негізінде жасалған. Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік...
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconПрограммалау пәні бойынша
Мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасын
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconСиллабус
Силлабус : В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы, 5В030400-Кеден ісі бағыттары бойынша күндізгі оқу түрінде оқитын студенттерге...
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconПавлодар
Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050509 «Қаржы»
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconАқпараттық технологиялар және экономика факультеті
Таңдаулы пәндер каталогы Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің ғылыми кеңесінде бекітілді
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы icon2011 – 2012 жылға арналған 050207 «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне пәннің жұмыс бағдарламасына өзгертулер мен толықтырулар парағы Елтану
Аударма ісі мамандығының жұмыс бағдарламасы аударма теориясы мен практикасы кафедрасының мәжілісінде өзгеріссіз қарастырылған және...
«Кеден ісі» кафедрасының пәндер каталогы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница