Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Скачать 197.28 Kb.
НазваниеЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Дата конвертации11.02.2016
Размер197.28 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6m060200_kaz.doc


Ф.7.22-17


М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


Информатика кафедрасы«Бекітемін»

ҒЖ ж ХҚ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.


«___ » ______________ 2011 ж.6М060200 – Информатика

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ


Шымкент, 2011 ж


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050602 – Информатика мамандығының пәндері: Информатика, сандық әдістер, деректер қорының теориясы, тілдер және бағдарламалау технологиясы, бағдарламалау типтік бағдарламалары негізінде құрылған


Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

« 26 » 04 2011, № 9 хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі_______________ф-м.ғ.к., доцент Оразов И.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жаратылыстану және педагогикалық факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақулданған « » 2011, №___ хаттамасы

Төрайымы ___________________Бозшатаева Г.Т.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген


ЖООКББО бастығы ________________________Изтаев Ж.Д


Кіріспе


Магистратурада 6М060200-Информатика мамандығы бойынша мамандарды даярлау екі бағытта жүреді:

 • бейіндік;

 • ғылыми және педагогикалық.

Магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерген және магистрлік диссертация қорғаған тұлғаға бейінді бағыт бойынша «информатика мамандығының магистрі», ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – «информатика мамандығының ғылым магистрі» академиялық дәрежесі тағайындалады.

6М060200-Информатика мамандығы бойынша магистратураны бітірушілер төмендегі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

бейіндік даярлық бойынша:

 • жобалық-конструкторлық;

 • өндірістік-технологиялық;

 • ұйымдастыру-басқару;

ғылыми және педагогикалық даярлық бойынша:

 • ғылыми зерттеу және ғылыми ізденіс;

 • жобалық-конструкторлық;

 • өндірістік-технологиялық;

 • білім-беру.

Магистратураның оқу бағадарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы:

 • ғылыми және педагогикалық даярлауда 2 жылды;

 • бейіндік даярлауда 1 жылды құрайды.

Магистратурада білім беру үрдісін аяқтаудың негізгі өлшемдері (критерийлері) магистранттың:

 • ғылыми және педагогикалық даярлауда – 47 кредиттен кем емес;

 • кәсіптік даярлауда – 24 кредиттен кем емес кредитті меңгеруі болып

табылады.

6М060200 - Информатика мамандығы бойынша магистрдің түйінді құзыреттілігіне қойылатын талаптар

бейіндік даярлық бойынша:

түсінігі болуы керек: қазіргі заманғы информатика және ақпараттық технологиялардың жетістіктері мен негізгі мәселелері туралы; нарықтық экономика және менеджменттің базалық заңдары туралы мамандандыру саласының негізгі мәселелері туралы; Қазақстан экономикасының инновациялық дамуының механизмдері, принциптері мен міндеттері туралы;

білуі керек: информатиканың фундаменталды негіздерін; өндіріс және бизнес есептерін, экономикалық, әлеуметтік үдерістерін талдау кезіндегі математикалық әдістер мен алгоритмдік жуықтауын; қазіргі заманғы информатика және ақпараттық технологияларының дамуының негізгі жетістіктері мен тенденцияларын; мамандану этикасының негізгі міндеттерін білу және оларды еңбек жолында қолдана алуды; өндірісте техника қауіпсіздіктері мен еңбек қорғанысының ережелерін орындау және білу; жеке адамды басқаруды және менеджмент негізін білу;

істей білуі керек: қазіргі заманғы бағдарламалық кешендерінде математикалық қиын алгоритмдерді қолдану және дамыту; ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар мен жүйелер аймағында қолданбалы есептерді шешу; өз жұмысы мен ұжым жұмысын ұйымдастыру және жобалау; біріккен мамандану саласын енгізу; өзінің келешектегі мамандану деңгейін жобалау;

дағдысы болу керек: компьютерлік жүйенің математикалық және бағдарламалық қамтаманы қолдау және өңдеу; стандартты мамандану міндеттерін шешу; өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық түрде қолдана білу;

білікті болуы керек: кәсіптік қарым-қатынаста, мәдениет аралық коммуникацияда және информатиканың қолданбалы кәсіптік мәселелерін шешуде жеке және кәсіпті өсуіне дайын болу керек.

ғылыми және педагогикалық даярлық бойынша:

түсінігі болуы керек: ақпараттық технологиялар мен информатиканың даму тенденциялары және қазіргі заманғы жағдайы туралы; өмірдегі ғылым мен инновацияның рөлі; менеджмент пен нарықтық экономиканың базалық заңдары туралы; Қазақстан экономикасының инновациялық дамуының механизмдері, принциптері мен міндеттері туралы; жоғарғы мектеп педагогика қазіргі заманғы әдістемелері, психологиялық ғылымдарының жетістіктері туралы;

білуі керек: ақпараттық технологиялар мен информатиканың фундаменталды негіздерін; қазіргі заманғы информатика және ақпараттық технологиялардың дамуының жетістіктері мен тенденцияларын; мамандану этикасының негізгі міндеттерін білу және оларды еңбек жолында қолдана алуды; ең болмағанда өз маманының тілін игеру деңгейінде бір шет тілін білу; психологиялық мен педагогикалық негіздерін білу; кәсіптік және ғылыми салаларының технологиясын; ұжымның ғылыми кәсіптерінің мотивациясы мен менджмент негіздерін білу;

істей білуі керек: ғылыми-техникалық, жаратылыстану ғылым мен жалпы ғылым ақпараттарды мәселе-міндет түріне келтіре отырып өңдеу, талдау және табу; өзінің жаңа ғылыми нәтижелерін көпшілікке көрсету; өзінің, ұжымның ғылыми және ғылыми-педагогикалық істерін іске асыру және жобалау; біріккен ғылыми істерін жүргізе алу; өзінің келешектегі мамандану деңгейін жобалау;

дағдағысы болуы керек: өзінің ғылыми-зерттеу және ғылыми-ізденіс жұмысытарының, сонымен бірге топ құрамындағы бағыты; ғылыми жобалау бағыты, стандартты кәсіби міндеттерді шешу, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық түрде қолдана білу, компьютерлік ғылымды орта және жоғары оқу орындарында оқыту;

білікті болуы керек: кәсіптік салада, ғылыми-педагогикалық салада, кәсіптік қарым-қатынаста, мәдениет аралық коммуникацияда және кәсіпті өсуіне дайын болу керек.


 1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері
  1. Информатика

Информатика пәні, обьектісі және құрамдас бөліктері. Ақпаратты көрсету формалары. Сан жүйелері. Сандарды аудару әдістері; екілік арифметика: Дескретизация ұғымы, белгіленген және жылжымалы әртүрлі сандармен арифметикалық операцияларды орындау. Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұйымдастыру. Компьютердің жадын ұйымдастыру, программаны басқару принципі, функционалдық және құрылымды компьютерді ұйымдастыру, мәліметтерді іздеудегі желілік технологиялар. Ақпараттық процесстерге заңсыз енуден қорғау, ұйымдастыру шаралары, ақпаратты қорғаудың инженерлік –техникалық және де басқаша әдістері.


1.2 Сандық әдістер

Сандық дифференциялдау. Интерполдау, көпмүшеліктерді есептеу. Математикалық талдаудың есепті шешуінің сандық әдісі. Алгебраның сандық әдісі. Интегралдарды есептеудің сандық әдісі. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Қарапайым дифференциялдық теңдеулерді сандық шешудің әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.

1.3 Деректер қорының теориясы

Деректер қоры жүйелерінің белгіленген және негізгі құраушылары. ДҚ қазіргі заманғы басқару жүйесінің көрінісі. ДҚ көрсету деңгейлері. Схема және ішкі схема ұғымы. Деректер моделдері: иерархиялық, желілік және деректердің реляциондық модельдері. Схема қатынасы. Реляциондық модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі.


  1. 1.4 Программалау технологиясы және тілдер

Компьютердегі есептерді шешудің негізгі кезеңдері. Есептің қойылуы және программаның спецификациясы. Процессор алдындағы құралдары. Қазіргі кездегі программалау тілдеріндегі негізгі құраушылары: С, С++, Java, Prolog. Жоғарғы деңгейдегі тілдердегі программа. Стандартты деректер типі. Енгізу және шығару ұйымы. Файлдық жүйе, түзу және дәйекті ену файлдары. Массивтер. Процедуралар және функциялар. Символдық ақпараттарды өңдеу.  1. 1.5 Программалау

Обьектілі – бағдарланған программалаудың теориялық негіздері. Берілгендерді абстракциялау, нысан. Инкапсуляция. Кластар және әдістер. Хабарлама және нысандармен жұмыс. Кластар иерархиясы, мұрагерлік, полиморфизм. Полиформдық нысан. Обьектілі – бағдарланған программалауды программалау тілінде іске асыру. Программалық өнімдерді обьектілі-бағдарлап жобалау. Программаның мәңгілік циклі. Мәңгілік циклдің модельдері мен сатылары. Талдау сатылары. Өзіндік компоненттер құру.


 1. 6М060200 – Информатика мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


Информатика


 1. Информатика пәнінің мақсаты мен міндеті. Техникалық және программалық жабдықтау.

 2. Дербес компьютердің классикалық архитектурасы. Фон Нейман принципі. Логикалық құрылғылар .

 3. ЭЕМ тарихы және әулеттері. ЭЕМ – дерді жіктеу.

 4. Информация және оның түрлері. Информацияның өлшем бірлігі.

 5. Санақ жүйелері. Бір санақ жүйесінен екіншісіне өту. Триада және тетрада әдістері.

 6. IBM PC компьютерлерінің техникалық сипаттамасы. Микропроцессор. Жедел жады.

 7. Компьютердің қосымша құрылғылары. Принтер. Монитор.

 8. Программалық жабдықтама. Жүйелік және қолданбалы программалар.

 9. Microsoft Windows: нұсқалары, мүмкіндіктері, компьютерге қоятын талаптары.

 10. Microsoft Windows-дың негізгі түсініктері: файл жүйесі, бума, белгі, құжат, шебер, файлдың ұзын аты. Жұмыс столының негізгі элементтері.

 11. Windows-қосымшаның терезе интерфейсі. Жанама мәзір. Файлдарды іздеу.

 12. Microsoft Windows-да бума және белгілермен жұмыс істеу.

 13. My computer және Explorer (Проводник)-пен жұмыс істеу.

 14. Microsoft Windows-дың стандарт қосымшалары: WordPad, Paint, Блокнот, калькулятор.

 15. Microsoft Windows-дың қызметші қосымшалары: Format, ScanDisk, Defrag.

 16. Microsoft Windows-lа пайдаланушының жұмыс ортасын баптау. Құрылғылардың параметрлерін орнату. Жаңа программаларды орнату және өшіру.

 17. Windows-қосымшалар арасында мәліметтер алмасу. DDE және OLE технологиялары.WYSIWYG принципі.

 18. Информацияны қорғау негіздері. Антивирустар. Файлды архивтеу

 19. Microsoft Word: негізгі түсініктері, версиялары, мүмкіндіктері, жұмыс принципі.

 20. Microsoft Word-та құжаттармен жұмыс істеу. Мәтіндік және электрондық құжаттардың негізгі түсініктері.

 21. Microsoft Word-тың терезесі. Мәтінді форматтау.

 22. Microsoft Word-та мәзір мен инструменттер панелін пайдалану. Мәзір пункттері.

 23. Microsoft Word-та кесте мен объекттерді пайдалану

 24. Microsoft Excel: негізгі түсініктері, версиялары, мүмкіндіктері, жұмыс принципі. Электрондық кесте негізгі түсініктері.

 25. Microsoft Excel терезесі. Мәзір пункттері. Инструменттер панелі.

 26. Microsoft Excel-де арифметикалық және логикалық амалдар. Амалдар приоритеті. Математикалық және статистикалық функцияларды пайдалану.

 27. Microsoft Excel-де деректерді енгізу. Формуладан пайдалану және диаграмма құру.

 28. Microsoft Excel-де логикалық функциялар. Абсолют және салыстырмалы адрестер.

 29. MS PowerPoint презентация программасы: версиялары, мүмкіндіктері, жұмыс режимдері. Слайдтарды безендіру.

 30. Реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесі. MS Access: версиялары, мүмкіндіктері, объекттері, жұмыс режимдері.Сандық әдістер


 1. Жуық сандар. Сандардың абсолюттiк және салыстырмалы қателiктері. Сенiмдi цифр. Сандарды жуықтау.

 2. Бір айнымалылы және бірнеше айнымалылы функцияның абсолюттiк және салыстырмалы қателiктері.

 3. Анықталған интегралды жуықтап есептеу. Есептің қойылуы. Тiктөртбұрыштар және трапеция формулалары.

 4. Анықталған интегралды жуықтап есептеу. Есептің қойылуы. Симпсон формуласы.

 5. Анықталған интегралды жуықтап есептеу. Есептің қойылуы. Гаусстың квадратуралық формуласы.

 6. Анықталған интегралды жуықтап есептеу. Есептің қойылуы. Чебышевтың квадратуралық формуласы.

 7. Алгебралық және трансцендент теңдеулердi жуықтап шешу. Түбiрлердi ажырату. Қақ бөлу әдiсi.

 8. Алгебралық және трансцендент теңдеулердi жуықтап шешу. Түбiрлердi ажырату. Хорда әдiсi.

 9. Алгебралық және трансцендент теңдеулердi жуықтап шешу. Түбiрлердi ажырату. Жанамалар

(Ньютон) әдiсi.

 1. Алгебралық және трансцендент теңдеулердi жуықтап шешу. Түбiрлердi ажырату. Итерация әдісі.

 2. Алгебралық және трансцендент теңдеулердi жуықтап шешу. Түбiрлердi ажырату. Комбинациялық әдiс.

 3. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. Гаусс әдiсi.

 4. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. Итерация әдiсi.

 5. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу. Зейдель әдiсi.

 6. Функцияларды интерполяциялау. Интерполяция есебінің қойылуы. Ньютонның I интерполяциялық формуласы.

 7. Функцияларды интерполяциялау. Интерполяция есебінің қойылуы. Ньютонның IІ интерполяциялық формуласы.

 8. Функцияларды интерполяциялау. Интерполяция есебінің қойылуы. Гаусстың және Стирлингтің интерполяциялау формулалары.

 9. Функцияларды интерполяциялау. Интерполяция есебінің қойылуы. Лагранждың интерполяциялық формуласы.

 10. Жай дифференциалдық теңдеудi жуықтап шешу. Эйлер әдісі.

 11. Жай дифференциалдық теңдеудi жуықтап шешу. Рунге-Кутта әдiсi.

 12. Статистикалық тәуелдiлiк. Ең кiшi мәнді квадраттық ауытқу әдiсi бойынша регрессия теңдеуiн сызықты жуықтау.

 13. Статистикалық тәуелдiлiк. Ең кiшi мәнді квадраттық ауытқу әдiсi бойынша регрессия теңдеуiн параболалық жуықтау.

 14. Жай дифференциалдық теңдеулердi Галеркин әдiсімен шешу.

 15. Жай дифференциалдық теңдеулердi Ритц әдiсімен шешу.

 16. Екінші ретті дифференциалдық теңдеуді қуалау әдісімен шешу.

 17. Жылу өткiзгiштiк теңдеудi қуалау әдісімен шешу.

 18. Интегралдық теңдеулерді шешудің жуық әдістері. Бірінші текті Фредгольм теңдеуін шешу.

 19. Интегралдық теңдеулерді шешудің жуық әдістері. Бірінші текті Фредгольм теңдеуін шешу

 20. Интегралдық теңдеулерді шешудің жуық әдістері. Екінші текті Фредгольм теңдеуін квадратуралар әдісімен шешу.

 21. Интегралдық теңдеулерді шешудің жуық әдістері. Екінші текті Фредгольм теңдеуін моменттер әдісімен шешу.Деректер қорының теориясы


 1. Мәліметтерді сақтау әдістерінің эволюциясы. Файлдық жүйе. Берілгендер қоры. (БҚ)

 2. Берілгендер қоры моделдері: иерархиялық, желілік және реляциялық моделдер.

 3. БҚ кестелерін нормализациялау. Формалар және оның қасиеттері

 4. БҚ жоспарлау кезеңдері. БҚ инфологиялық (концептуальды), даталогиялық және физикалық моделдер.

 5. Семантикалық моделдеу. ER- диаграммалары.

 6. ER-диаграммасын ERWin пакеттінде құру

 7. Берілгендер қорын басқару жүйесі (БҚБЖ). БҚБЖ негізгі функциялары

 8. Visual FoxPro кестелерін өңдейтін негізгі функциялар және командалар. (құру, модификациялау және кесте құрылымын көшіру, кесте ашу, жазба қосу, көру, өңдеу, жазба өшіру, өріс мәндерін алмастыру, кестелерді және файлдарды көшіру ).

 9. Типтерді түрлендіретін функциялар . Қатарларды өңдейтін функциялар

 10. Кестені ашуға байланысты және файлдардың барлығы тексеретін функциялар

 11. Кестені индекстеу. Индексті файл және тега туралы түсінік . Индекстер түрлері.

 12. БҚ кестелерінің арасында үнемі байланыс құру. Кестелердің бүтінділік сілтемесі

 13. Кестелерде мәліметтер іздеу командалары

 14. БҚ –ң бір немесе бірнеше байланысқан кестелерінен сұраныс бойынша таңдау жасау Сұраныс нәтижелерін шығарудың әртүрлі тәсілдері.

 15. Кестелермен амалдар. Кестелерді ашу және көру. Кестелерден мәліметтерді өшіру және алмастыру. Кестелерде жылжу командалары .

 16. Бір немесе бірнеше байланысқан кестелерден есептер құру .

 17. Класс және объект туралы түсінік. Негізгі қасиеттері, оқиғалар және әдістер.

 18. Мәліметтерді енгізу формасын құру , көру және өңдеу. Форманың объектілері

 19. Кестелер арасындағы байланысты сақтауға жасалған амалдарды қолдану. Кестелерді біріктіру. Кестелерді сұрыптау. Басқа кестелерден жазба қосу. Мәтіндік файлдардан жазба қосу.

 20. Пайдаланушылар кластарының негізінде экрандық форманың құрылуы

 21. SQL- дің құру және кесте құрылымын өңдеу командалары. Кестеге мәліметтерді қосу, өңдеу және өшіру . Күрделі сұраныстарды құру.

 22. Пайдаланушы қосымшасына мәзір құру әдістері.

 23. Клиент-сервер архитектурасы.

 24. Visual FoxPro-дағы объектілі-ориентирленген бағдарламалау .

 25. Тармақталу операторлары , циклдар, меншіктеу, пайдаланушы терезесін сипаттау және ағымдандыру . Енгізу-шығару командалар

 26. Берілгендер қорының классификациясы

 27. Visual FoxPro –нің желіде қолданылуы . Мәліметтерді блокиркалау. Транзакции

 28. Visual FoxPro бағдарламалау

 29. Grid обьектісі және TextBox, ListBox ,ComboBox басқару элементтері.

 30. Ақпаратты енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Енгізу командасы. Шығару командасы. Мәліметтерді экранға, баспаға және мәтіндік файлға шығару.


Программалау технологиясы және тілдер


 1. Алгоритм және оның қасиеттері.

 2. Алгоритмнің берілу тәсілдері.

 3. Алгоритм түрлері: сызықтық, тармақтық, циклдық.

 4. ЭЕМ-де есеп шығару кезеңдері.

 5. Стандартты берілгендер типтері.

 6. Паскаль тілінің негізгі элементтері.

 7. Паскаль тілінің стандартты функциялары.

 8. Паскаль тілінің стандарты емес функциялары.

 9. Паскаль тіліндегі жолдық процедуралар мен функциялар.

 10. Паскаль тіліндегі амалдар: арифметикалық және логикалық.

 11. Паскаль тіліндегі қатынас амалдары.

 12. Паскаль тіліндегі жолдарға және жиындарға амалдар қолдану.

 13. Паскаль тіліндегі арифметикалық және логикалық өрнектер.

 14. Паскаль тіліндегі амалдар приоритеті.

 15. Паскаль тіліндегі өрнектердің жазылуы.

 16. Турбо Паскаль программалау ортасы.

 17. Паскаль тіліндегі программаның құрылымы.

 18. Паскаль тіліндегі белгілердің сипатталуы.

 19. Паскаль тілінде тұрақтылар мен айнымалыларды сипаттау.

 20. Паскаль тіліндегі операторлар.

 21. Паскаль тіліндегі жай операторлар.

 22. Паскаль тіліндегі енгізу және шығару процедуралары.

 23. Паскаль тілінде сызықтық құрылымды алгоритмдерді программалау.

 24. Паскаль тіліндегі басқару операторлары.

 25. Паскаль тіліндегі шартсыз өту операторы.

 26. Паскаль тіліндегі шартты өту операторы.

 27. Паскаль тіліндегі таңдау операторы.

 28. Паскаль тілінде тармақтық құрылымды алгоритмдерді программалау.

 29. Паскаль тіліндегі циклдық операторлар.For циклдық операторы.

 30. Паскаль тіліндегі циклдық операторлар.While циклдық операторы.

 31. Паскаль тіліндегі циклдық операторлар.Repeat циклдық операторы.

 32. Паскаль тілінде циклдық құрылымды алгоритмдерді программалау.

 33. Паскаль тіліндегі массивтер. Негізгі түсініктер.

 34. Паскаль тіліндегі екі өлшемді массивтер.

 35. Паскаль тіліндегі стандартты емес берілгендер типтері.

 36. Паскаль тіліндегі санақты тип.

 37. Паскаль тіліндегі аралық (шектеулі) тип.

 38. Паскаль тіліндегі стандартты емес типтерді сипаттау.

 39. Паскаль тіліндегі «жиын» құрылымдық типі.

 40. Паскаль тіліндегі «жазу» құрылымдық типі.

 41. Паскаль тіліндегі «файл» құрылымдық типі. Тізбекті файлдар.


Программалау


1. Нақты типті ai массивiнiң төртiншi оң таңбалы мүшесін табу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жерде n=10; i = 1,…,n.

ai (2,1; -1,3; -1,7; 3,4; 1,5; -7,4; 2,3; 1,4; -7,3; 2,5).

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

2. Функцияның ең үлкен мәнiн табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз:

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

3. Функцияның терiс мәндерінiң арифметикалық ортасын табу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз:

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

4. Функцияның оң мәндерінің геометриялық ортасын табу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз:

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

5. ai массивiнiң оң мүшелері iшiнен ең үлкен мәнiн және оның реттiк номерiн табу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жерде

n=10; i = 1,…, n. ai (-3,1; 4,2; 5,1; -3,2; -8,1; 7,7; 3,14; 2,1; -1,9; 4,7).

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

6. Функцияның бесiншi оң мәнiн табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз :

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.


7. Нүктелердiң координаттары xi және yi массивтерiмен берiлген. Радиусы R шеңбердiң iшiнде жатқан нүктелердi табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Егер ондай нүктелер бар болса, онда оларды баспаға шығарыңыз. Бұл жерде8. . Бүтін типті xi массивi мүшелері iшiнде 7-ге еселік сандарды (қалдықсыз бөлiнетiн) табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз.

Бұл жердеЕсептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

9. Нақты xi массивi ішінен шартын қанағаттандыратын мүшелерін табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жердеЕсептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.


10. y= ea+b функциясының мәнiн берілген аралықта есептеу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жердеЕсептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

11. Алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жердеЕсептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

12. функциясын есептеуге алгоритм және бағдарлама құрыңыз: Бұл жерде а = 3,3;

в – функцияның жетiншi оң таңбалы мәнi,

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

13. функциясының ең үлкен мәнiн есептеу үшiн алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жерде

Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

14. S қосындыны есептеуге алгоритм и бағдарлама құрыңыз.


15. Функцияның мәнін есептеуге алгоритм және бағдарлама құрыңыз.16. Декарт координата жүйесінде нүктелердiң координаттары xi және yi массивтерiмен берiлген. Бiрiншi және төртiншi ширекте жататын нүктелердiң координаттарын табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жерде

i=1,…, n; n = 10;17. Нақты типті ai массивiнiң бесiншi терiс таңбалы мүшесін және оның реттiк номерiн табуға алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жерде18. Функцияның мәнін есептеуге алгоритм және бағдарлама құрыңыз.
19. Нақты типті xi массивi мүшелерінің мәндерін өсу бойынша реттеуге алгоритм және бағдарлама құрыңыз. Бұл жердеЕсептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

20. Функцияның мәнін есептеуге алгоритм және бағдарлама құрыңыз.Есептеудiң нәтижесiн баспаға шығарыңыз.

 1. Бүтін типті А(5) бір өлшемді массиві берілген. Массивтің теріс сандарын баспаға шығару бағдарламасын құрыңыз.

 2. Нақты элементтердің жиыны түріндегі А(7) массивінің ең кіші (min) элементін табу бағдарламасын құрыңдар.

 3. Берілген В(8) бүтін массивінің жұп элементтерінің қосындысын есептеңіз.

 4. Нақты А(10) массивтің ең соңғы теріс мүшесінің реттік нөмірін анықтау бағдарламасын құрыңыз.

 5. 8х8 өлшемді берілген квадрат матрицаны шахматтық тәртіппен 0-дер және 1-лермен толтырыңыз.

 6. Берілген матрицадағы -0.35<= gij <=18.46 шартын қанағаттандыратын элементтердің санын анықтаңыз.

 7. A(n) массивіндегі локальды максимумдарды, яғни ai-1i>ai+1 шартын қанағаттандыратын ai-лерді және олардың нөмірлерін (индекстерін) анықтаңдар.

 8. Z(m) массивіндегі таңбалардың ауысу санын анықтаңдар (плюстен минуске және минустан плюске). 0, -2, 0, -10, 2, -1, 0, 0, 3, 2, -3 тізбегіндегі ауысулар саны төртеу (нөл санының таңбасы жоқ).

 9. K(n) массивінде кему тәртібімен Қазақстан Республикасы валюта жүйесінің ақша белгілері (купюралар мен тиындар) орналастырылған. Көлемі М соманы ақшалық белгілердің ең аз санын пайдаланып беру қажет (банкоматтың қызметі тәрізді).

 10. Элементтері әр түрлі A(k) массивінің ең кіші n элементін жойып, массивтің қалған элементтерін орналасу тәртібін сақтай отырып оның басына жинақтаңдар (nҰсынылған әдебиеттердің тізіміНегізгі әдебиеттер:


 1. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс.–СПб.: «Питер», 2001.–638с.

 2. Информатика. Учебник под ред. проф. Н.В.Макаровой. –М.: «Финансы и статистика», –2004. –768 с.

 3. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере. Под ред. проф. Н.В.Макаровой. –М.: «Финансы и статистика», 2004. –486с.

 4. Есипов А.С. Информатика. Учебник по базовому курсу. Изд.2-е, доп. и перераб. –СПб: «Наука и Техника», 2003.

 5. Хомоненко и др. Основы современных компьютерных технологий. –СПб.: «Корона-Принт», 2005. –448с.

 6. Берлинер Э.М., Глазырин Э.Б. MS Office ХР. –М.: «Бином», 2003. –526 с.

 7. Гошко С.В. Энциклопедия по защите от вирусов. –М.: Солон-Пресс, 2004, –304 с.

 8. Гринев А.К., Максимов Д.В. MS Word ХР. –М.: «Солон-Р», 2003.

 9. Косарев В.П. и др. Компьютерные системы и сети. –М.: «Финансы и статистика», 2005, –464.

 10. Снелл Нед. Интернет. Пер. с англ. –М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. –384с.

 11. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в при­мерах и задачах -М.; I972,-368 с.

 12. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. Изд. 2-е, перераб. - М. Наука, 1970. -432 с.

 13. Турчак Л.И. Основы численных методов, - М. : Наука, 1987. -318 с.

 14. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М.:Наука, 1970. -644 с.

 15. Березин Н.С., Жидков Н.И. Методы вычислений. Изд, 3-е, перераб. и допол. В 2 т. - М. : Наука, 1966. 2 т.

 16. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы, - М.: Наука, 1987.-597 .

 17. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. М.:Государственное издательство физико – математической литературы, 1962. -367 с.

 18. Мысовских И.П. Лекции по методам вычислений. –M.: Государственное издательство физико – математической литературы, 1962. -342 с.

 19. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. –М.: «Нолидж», 1999. –616 с.

 20. Йенсен К., Вирт Н. Руководство для пользования и описание языка.

–М.: «Финансы и статистика», –1982.


Қосымша әдебиеттер:


 1. Коуров Л.В. Информационные технологии. –Мн.: Амалфея, 2003. –192 с.

 2. Гайдышев И. Решение научных и инженерных задач средствами Excel, VBA и C/C++. –СПб.: БХВ–Петербург, 2004. –512 с.

 3. Бахвалов Н.С. Численные методы, - М.: Наука, 1973. -631 с.

 4. Дьяченко Б.Ф. Основы вычислительной математики. - М.: Наука, 1977. –236 с.

 5. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. -М.: Наука, 1980. -453 с.

 6. Волков Е.А. Численные методы, 2-е изд., испр.- М.: Наука, 1987. -248 с.

 7. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы высшей математики. В 2 т. - Минск: Высшая школа, 1972. 2 т.

 8. Иванова Т.П., Пухова Г. В. Программирование и вычислительная математика. - М.: Просвещение, 1978. -321 с.

 9. Мак-Кракен Д., Дорн У. Численные методы и программирование на ФОРТРАНе —М Мир, 1977.

 10. Ибрагимов О.М. Конспект лекции по дисциплине «Информатика» Шымкент 2007г.

 11. Куракбаев Ж.С. Конспект лекции по дисциплине «Численные методы» Шымкент 2007г.

 12. Махатова А.Х. Конспект лекции по дисциплине «Теория баз данных» Шымкент 2007г.

 13. Лесбаев А.У. Конспект лекции по дисциплине «Языки и технологии

программирования» Шымкент 2007г.
Похожие:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтихандарының
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
В020800 – «Археология және этнология» мамандығының Археология, Этнология пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы icon6М020500- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығы бойынша магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы павлодар
Р ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі мжмс және 2012 жылдың 19 қаңтарындағы №109 ҚР ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М051100 -маркетинг мамандығының пәндердің «Маркетинг», «Маркетингтік зерттеулер», «Маркетингтік коммуникациялар», «Қызметтер маркетингісі»,...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
В070800-«Мұнайгаз ісі» мамандығының пәндердің («Мұнайгаз саласындағы техника мен технология», «Қайран кенорындарын игеру», «Ұңғымаларды...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconҚазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Докторантура
Р денсаулық сақтау министрлігі Медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығының медициналық және...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconҚазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Докторантура
Р денсаулық сақтау министрлігі Медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығының медициналық және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница