Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана
Скачать 257.7 Kb.
НазваниеКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана
Дата конвертации11.02.2016
Размер257.7 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kisc.kz/files/dog_fasti.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҚАЗАҚСТАН БАНКАРАЛЫҚ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ОРТАЛЫҒЫ

АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТЫ МОЙЫНДАУ ТУРАЛЫ ШАРТ


КАЗАХСТАНСКИЙ ЦЕНТР МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ И ПРИЗНАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Ақпараттық қызметтер көрсету мен электрондық

құжатты мойындау туралы

____________________ ШАРТ


Алматы қ.

«____»__________20___ ж.


Бұдан әрі – ҚБЕАО деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны атынан, Жарғы негізінде ісәрекет жасайтын бас директоры С.Х.Абдулкаримов және бір жағынан бұдан әрі – Пайдаланушы деп аталушы _____________________________________________________, ______________________________________________________ негізінде іс-әрекет жасайтын ________________________________________________________________ және екінші жағынан бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталып, төмендегілер жөнінде осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасады:

 1. ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҰҒЫМДАР

  1. Электрондық түрдегі деректер – электрондық есептеу техникасы және ақпаратты жасайтын, өңдейтін, сақтайтын, беретін және қабылдайтын басқа электрондық құралдар арқылы ұсынылатын ақпарат.

  2. Референс - әрбір электрондық құжатты бірдей сәйкестендіруші электрондық құжаттармен алмасу жүйесінің барлығы үшін бірегей электрондық түрдегі деректер.

  3. Сығымдалған және қорғалған электрондық ақпарат – сығымдау (қысу) және қорғау (электрондық сандық қол қою, имитақорғау, хабарламаны алушыға шифрлау) процестерінен өткен электрондық түрдегі деректер.

  4. Берілген ақпарат – алушының АТҚАЖ серверіндегі каталогтарына жеткізілген жіберуші ақпаратының көлемі.

  5. Клиенттік орын – Шарттың №1-қосымшасында көрсетілген АТҚАЖ ақпарат тасымалдау жүйесінде жұмыс істеуге арналған жүйелік аттардың бірін иемденуші бағдарламалық қамтамасыз ету.

 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

  1. Пайдаланушы тапсырады және ақы төлейді, ал ҚБЕАО Шарт талаптарына сәйкес АТҚАЖ ақпаратты тасымалдау жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) серверіне кіру мүмкіндігін ұсыну және оны Жүйеге қатысушылар арасында сығымдалған және қорғалған электрондық ақпаратты алмасу үшін пайдалану, сондай-ақ электрондық құжаттарды қалыптастыру және алмасу үшін қажет бағдарламалық қамтамасыз етуін (бұдан әрі – БҚ) ұсыну жөнінде қызмет көрсетуді (бұдан әрі – Қызмет) өз міндетіне алады.

  2. Тараптар Жүйеде ақпараттармен алмасу кезінде «Тұмар» криптографиялық ақпарат қорғау кешенін пайдаланады және осы аталған кешендегі электрондық сандық қойылған қолдың электрондық құжаттардың авторлығы мен түпнұсқалылығын растауға жеткіліктілігін мойындайды.

  3. Тараптар Шартқа сәйкес жасалған электрондық құжаттың электрондық құжаттармен алмасу жүйесі қатысушысының заңдарға сәйкес белгіленген тәртіппен қол қойған және де сонымен бірдей заң күші бар қағаздағы немесе өзге де ақпарат тасымалдаушысындағы жазбаша түрдегі құжатқа балама бола алатынын мойындайды.

 2. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

  1. ҚБЕАО :

 1. Пайдаланушыға ҚБЕАО-ның коммуникациялық жабдығы арқылы қолданыстағы байланыс арнасымен (коммутация жасалатын телефон желісімен, бөлінген желілермен және басқалары) сығымдалған және қорғалған ақпаратты алмасу үшін кіру мүмкіндігін беруге ұсынуға;

 2. Пайдаланушыға профилактикалық жұмыстар жүргізу уақытын қоспағанда Шарттың қолданылу мерзімі ішінде тәулік бойы Қызмет көрсетуге;

 3. Пайдаланушыға күн сайын электрондық тәсілмен әрбір клиенттік орын бойынша өткен күнгі Жүйе бойынша берілген ақпарат көлемі жөнінде анықтама беруге;

 4. Жүйе жұмысын қамтамасыз етуге, оның өлшемдерін күйіне келтіруге;

 5. Пайдаланушыға Жүйенің қатысушылары арасындағы электрондық құжаттардың түпнұсқалылығына байланысты даулы жағдайларды қарау үшін қажетті ақпаратты ұсынуға;

 6. электрондық құжаттарды берудің электрондық хаттамасын жүргізуге, осы хаттамалардың резервтік көшірмесін жасауға және хаттама жасалған күннен бастап 6 (алты) ай бойы сақтауға;

 7. Пайдаланушыға әрбір клиенттік орын үшін дискілік орын ұсынуға;

 8. Пайдаланушының өз каталогынан алмаған ақпаратын осы ақпарат каталогқа түскен сәттен бастап бір ай бойы сақтауға;

 9. Алматы қаласынан тыс жерде орналасқан Пайдаланушыға көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураны қағаз түрінде, пошта байланысы арқылы хабардар етіп жіберуге міндеттенеді;

 10. Пайдаланушыға БҚ орнату және пайдалану бойынша қайтарымсыз тегін кеңес беруге;

 11. Пайдаланушыны БҚ-гі өзгерістер туралы уақытылы ақпараттандыруға және Пайдаланушыға БҚ-ін барлық ағымдағы өзгерістерімен беруге.

  1. ҚБЕАО:

1) Пайдаланушы ҚБЕАО ұсынған шот-фактурасына ол ұсынылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам мерзімде ақы төлемеген жағдайда, берешекті жойғанға дейін Пайдаланушыға хабарламай Шарт бойынша Қызмет ұсынуды тоқтатуға, сонымен қатар, Пайдаланушы Қызмет тоқтатылған кезеңіне ҚБЕАО ресми сайтында (http: www.kisc.kz) жарияланған ең төменгі тарифке сәйкес төлейді;

2) Пайдаланушы ҚБЕАО ұсынған шот-фактурасына ол ұсынылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен астам мерзімде ақы төлемеген жағдайда, Шартты бұзу себебі туралы Пайдаланушыға жазбаша хабарлай отырып, сотсыз, біржақты тәртіпте бұзуға;

3) жаңа тариф қолданысқа енгізілместен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Пайдаланушыны ол жөнінде жазбаша хабардар ете отырып, Қызметтің құнын өзгертуге;

4) Пайдаланушыны профилактикалық жұмыстардың басталу сәтіне дейін кем дегенде бір тәулік бұрын жазбаша түрде хабардар ете отырып, жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) тәуліктен аспайтын профилактикалық жұмыстарды жексенбі күндері (демалыс күндерінде) немесе түнгі уақытта ғана жүргізуге құқылы.

  1. Пайдаланушы:

 1. өзіне Шартқа сәйкес берілетін Жүйеге кіру рұқсатын және «ВИДО» бағдарламалық қамтамасыз етуін ҚБЕАО-ның жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға сатпауға және бермеуге;

 2. Шарт талаптарына сәйкес ҚБЕАО-ға Қызметтің ақысын уақытылы және толық көлемде төлеуге;

 3. Шарттың № 2-қосымшасында айтылған электрондық құжаттардың алмасу тәртібін сақтауға міндеттенеді.

 4. Пайдаланушы Алматы қаласында орналасқан болса, одан көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураны қағаз түрінде Орталықта алуға міндеттенеді;

 5. ҚБЕАО-нан БҚ-гі өзгерістер туралы ақпараттарды

алғаннан кейін өзгерістерімен бірге БҚ алуға;

 1. резервтік сақтау мақсатындағы көшірмелерден басқа БҚ ұдайы өндірмеуге және көшірмелемеуге (оның ішінде Пайдаланушы қызметкерлерінің жеке мақсаттарында);

 2. БҚ қайта жобалауды, декомпиляциялауды, БҚ өзгеріс енгізуді жүргізбеуге;

 3. БҚ және оның Пайдаланушылар құжаттамасына өзгерістер енгізбеуге, сәйкес келмейтін аппараттық құралдар мен платформалар үшін БҚ модификацияламауға;

 4. БҚ үшінші тұлғаларға бермеуге (сатуға, жалға беру, кіру мүмкіндігін беру жолымен өтеусіз пайдалануға және т.б.), осы Шартқа сәйкес келмейтін және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына қарсы келетін мақсаттарда БҚ жаймауға және пайдаланбауға.

  1. Пайдаланушы:

 1. Жүйеге кіруге арналған байланыс арналарының бірі істен шыққан кезде басқа арнаны пайдалануға;

 2. ҚБЕАО-ның жұмыс уақытында қызмет көрсетуші маманынан Жүйе жұмысы мәселелері жөнінде кеңес алуға құқылы.

4. АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

  1. Пайдаланушы Шарт бойынша көрсетілген Қызметтің ақысын ай сайын ҚБЕАО есептегі айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұлдызына дейін электрондық әдіспен ұсынған шот-фактурасының негізінде ҚБЕАО ресми сайтында (http: www.kisc.kz) жарияланған қызметтердің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес Жүйе бойынша Шарттың №1-қосымшасында көрсетілген Пайдаланушының барлық клиенттік орындарынан басқа клиенттік орындарға берілген ақпараттың жалпы көлемі үшін, ҚБЕАО есеп шотына ақша аудару жолымен төлейді.

  2. Пайдаланушы ҚБЕАО Қызметіне ақыны электрондық шот-фактураны алған күннен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде төлеуі тиіс.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

  2. Шарт талаптарында көзделген мерзімде ақы төлеу кешіктірілген жағдайда, Пайдаланушы әрбір кешіктірген күнтізбелік күні үшін ҚБЕАО-ға төленуге тиісті шот сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

  3. Шарттың 3.1.-тармағының 2) және 4)-тармақшаларының талаптарының орындалуы кешіктірген жағдайда, ҚБЕАО Жүйенің тұрып қалған әрбір 3 (үш) сағаты үшін Пайдаланушыға ағымдағы айда көрсетілген Қызмет сомасының 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

  4. Айыппұлдардың ай сайынғы жалпы сомасы Пайдаланушыға ағымдағы айда көрсетілетін қызметтер сомасының 50 %-ынан аспауы тиіс.

  5. ҚБЕАО:

 1. Пайдаланушы жұмыс жүріп жатырған уақытта ҚБЕАО-ның бақылауынан тыс жағдайларға байланысты туындауы мүмкін кез келген кедергіге, басқаша жазылуға, үзілуіне немесе кешігуге жауап бермейді. Мұндай жағдайларға: бөлінген байланыс желісінің үзілуі немесе деградациясы; Пайдаланушының ҚБЕАО-ның қызмет көрсетуші қызметкерімен келіспей жасаған аппараттық немесе бағдарламалық түрлендіруі, парольді қайта қою және басқа іс-әрекеттері жатады;

 2. Пайдаланушы Шарт талаптарына сәйкес Жүйе арқылы берілетін ақпараттың мазмұны үшін жауап бермейді.

  1. Тұрақсыздық (айыппұл) айыбын төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

 1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

  1. Тараптардың әрқайсысы Тараптар анықтаған ақпартқа қатысты құпиялылықтың Шарт бойынша тиісті тәртібін сақтайды және аталған ақпараттың жариялануының алдын алудың барлық қажетті шараларын алады.

 2. ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

  1. Тараптар су тасқыны, өрт, зілзала, апат, қоршауда қалу, ереуіл, соғыс қимылдары, террорлық актілер секілді дүлей күш жағдайларының және Тараптар күні бұрын болжап біле алмайтын және Шарттың орындалуына тікелей әсерін тигізетін уәкілетті органдар растаған басқа да осыған ұқсас жағдайлардың салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін жауап беруден босатылады. Дүлей күштің зардабын шеккен Тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге ұзартылады.

  2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаған Тарап Шарттың 7.1.-тармағындағы жағдайлардың басталған және аяқталған мерзімдері туралы қарсы Тарапты дереу 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

  3. Егер Шарттың 7.1.-тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақытқа созылатын болса, онда Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін әрі қарай орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешқайсысының қарсы Тараптан қандай да болмасын шығындарының орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ.

 1. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар арасындағы даулар өзара мүдделер ескеріле отырып, келіссөздер арқылы қаралады. Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

  2. Өзара келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қ, мамандандырылған аудан аралық экономикалық сотта қаралады.

9. БАСҚА ТАЛАПТАР

  1. Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және анықталмаған мерзім ішінде қолданылады.

  2. Тараптардың әрқайсысы Шартты бұзуды жобалаған күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын қарсы Тарапты ол жөнінде ескерте отырып, Шартты бұзуға құқылы.

9.3.Тараптардың орналасқан жерлері және/немесе деректемелері өзгерген жағдайда тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінің ішінде басқа Тарапқа жазбаша түрде хабарлайды.

9.4. Шарттың 9.3. тармағында көрсетілген өзгерістерді ескермегенде Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер қосымша келісімдермен рәсімделеді және Тараптар қол қояды.

9.5.Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас

бөліктері болып табылады.

9.6.Тараптардың бірі қайта құрылған жағдайда, олардың

Шарт бойынша құқықтары мен міндеттері тоқтамай олардың заңды мирасқорларына көшеді.

9.7.Шарт Тараптарда сақталатын және тең заңды күшке

ие екі дана болып жасалды.

9.8.Ақпараттардың және басты ақпараттардың

криптографиялық қорғау құралдарын пайдалану үшін Пайдаланушы http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf. мекен-жайында орналасқан ҚБЕАО жүйелерінде Куәландырушы орталықтың қызметтерін ұсыну туралы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қояды.

9.9.ҚБЕАО ақпараттардың және басты ақпараттардың

криптографиялық қорғау құралдарын Пайдаланушыға электрондық тасымалдағыштарда береді. Пайдланушының уәкілетті өкілі алғаннан кейін Пайдаланушының сенімхатына алғандығы туралы белгіні қояды және бұл сенімхатты ҚБЕАО береді.

9.10.Пайдаланушы БҚ ҚБЕАО-н дербес алады.


 1. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ҚБЕАО: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» РМК, 050040, Алматы қ., «Көктем-3» ы/а, 21-үй, БСН 960440000151, резиденттік белгісі 1, экономика секторы 5, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX


ПАЙДАЛАНУШЫ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


М.О. М.О.

ҚБЕАО

ПАЙДАЛАНУШЫС. Абдулкаримов______________________20___ жылғы «____»__________№________________ Шарттың


№1 ҚОСЫМШАСЫ


КЛИЕНТТІК ОРЫНДАРДЫҢ ТІЗБЕСІ
Клиенттік орынның атауы

Жүйелік аты

1.


ҚБЕАО

ПАЙДАЛАНУШЫС. Абдулкаримов______________________М.О. М.О.


20____ жылғы «____»__________№_______________Шарттың

№2 ҚОСЫМШАСЫ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТАРМЕН АЛМАСУ ТӘРТІБІ
1. Электрондық құжаттар CMS (Cryptographic Message Syntax, RFC 2630) Signed data типіне сәйкес жасалады.

2. Электрондық құжатта Пайдаланушының жасаған қол қою уақыты, референс және басқа ақпарат болуы тиіс.

3. Пайдаланушы электрондық құжатты алған соң құрамында жеткізілген электрондық құжаттың референсі, жеткізілген электрондық құжатқа салынған файлдың атауы және жеткізу уақыты бар CMS (Cryptographic Message Syntax, RFC 2630, Signed data типі) форматында ұсынылған осы электрондық құжатты алғаннын растайтын хабарды автоматты түрде қалыптастырады және жібереді.

4. Пайдаланушы электрондық құжатпен алмасу жүретін жұмыс орнының қауіпсіздігін өзі қамтамасыз етеді және осы жұмыс орны қауіпсіздігінің бұзылуына байланысты тәуекелдерді өзі көтереді.

5. Пайдаланушы өзіне тиесілі жабық кілттерді құпия сақтайды.

6. Пайдаланушы өзіне тиесілі жабық кілттер жоғалған, олар туралы ақпарат жарияланған жағдайда өзінің жабық кілттерін ауыстырады.

7. Пайдаланушы өзінің жабық кілттерінің жариялануына байланысты тәуекелдерді дербес өзі көтереді.

8. Пайдаланушы дербес өзінің ашық және жабық кілттерін қуаттайды немесе осы құқықты басқа тұлғаларға береді.

9. Бірінші ретті орнатудың ашық және жабық кілттерін сәйкесінше сенімхатты ұсына отырып өзінің уәкілетті өкілі арқылы ҚБЕАО КО алады.

10. Тіркеу куәліктерін алу ҚБЕАО КО арқылы жүзеге асырылады.

11. Электрондық құжаттарды сақтауды Қазақстан Республикасының заңдарына немесе осы қатысушылар арасындағы келісімге сәйкес жүйенің қатысушылары жүзеге асырады.

12. Электрондық құжаттармен алмасу жүйесінің Пайдаланушылары электрондық құжаттың түпнұсқалылығы туралы дербес шешім қабылдайды.

13. Электрондық құжаттың түпнұсқалылығы туралы шешімді қабылдау үшін негіз мынадай талаптарды сақтау болып табылады:

1) электрондық құжат қол қоюшы Тараптың осы электрондық құжатқа қол қойылғаннан кейін енгізген өзгерістері мен

толықтыруларының болмағандығына электрондық сандық қол қою құралдары арқылы тексеруден өтсе;

2) электрондық құжаттың түпнұсқалылығын тексеру үшін пайдаланылатын тіркеу куәлігі қол қойған тарапқа жатады және қол қою мезетінде қолданыста болып табылды.ҚБЕАО

ПАЙДАЛАНУШЫС. Абдулкаримов______________________М.О. М.О.
ДОГОВОР №___________________

о предоставлении информационных услуг и признании электронного документа


г. Алматы

«____»____________20___ г.


Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем КЦМР, в лице генерального директора Абдулкаримова С.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Пользователь, в лице_____________________________________ ______________________________________________________________________________ действующего на основании _______________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:


 1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

  1. Данные в электронном виде – информация, представляемая посредством электронной вычислительной техники и иных электронных средств создания, обработки, хранения, передачи и приема информации.

  2. Референс - данные в электронном виде, однозначно идентифицирующие каждый электронный документ, уникальные для всей системы обмена электронными документамиц.

  3. Компрессированная и защищенная электронная информация - данные в электронном виде, прошедшие процесс компрессии (сжатия) и защиты (электронная цифровая подпись, имитозащита, шифрование сообщения на получателя).

  4. Переданная информация – объем информации отправителя, доставленной в каталоги получателей на сервере ФАСТИ.

  5. Клиентское место – программное обеспечение, имеющее одно из системных имен, указанных в Приложении №1 к Договору, предназначенное для работы в системе транспорта информации ФАСТИ.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Пользователь поручает и оплачивает, а КЦМР принимает на себя обязательство оказать услуги по предоставлению доступа к серверу системы транспорта информации ФАСТИ (далее - Система) и использование ее для обмена компрессированной и защищенной электронной информацией между участниками Системы, а также предоставлению необходимого программного обеспечения (далее – ПО) для формирования и обмена электронными документами (далее - Услуги), в соответствии с условиями Договора.

  2. При обмене информацией в Системе Стороны используют комплекс криптографической защиты информации «Тумар» и признают электронную цифровую подпись указанного комплекса достаточной для подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

  3. Стороны признают электронный документ, сформированный в соответствии с Договором, эквивалентным документу на бумажном или ином носителе информации в письменном виде, подписанному в установленном порядке участником системы обмена электронными документами в соответствии с законодательством и имеющим с ним одинаковую юридическую силу.
 1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

  1. КЦМР обязуется:

 1. предоставлять Пользователю доступ к Системе для обмена компрессированной и защищенной информацией через коммуникационное оборудование КЦМР по имеющимся каналам связи (коммутируемые телефонные линии, выделенные линии и др.);

 2. предоставлять Пользователю Услуги круглосуточно в течение срока действия Договора, за исключением времени проведения профилактических работ;

 3. ежедневно электронным способом предоставлять Пользователю справку об объеме переданной информации по Системе за предыдущий день по каждому клиентскому месту;

 4. обеспечивать работоспособность Системы, осуществлять настройку ее параметров;

 5. предоставить Пользователю необходимую информацию для рассмотрения спорных ситуаций, связанных с подлинностью электронных документов, между участниками Системы;

 6. вести электронный протокол передачи электронных документов, осуществлять резервное копирование этих протоколов и хранить в течение 6 (шести) месяцев со дня составления протокола;

 7. предоставлять Пользователю дисковое пространство для каждого клиентского места;

 8. хранить не полученную Пользователем информацию, находящуюся в его каталоге, в течение одного месяца с момента поступления этой информации в каталог;

 9. Пользователю, находящемуся вне г.Алматы, отправлять счет-фактуру за оказанные услуги на бумажном носителе почтовой связью с уведомлением;

 10. оказывать безвозмездно Пользователю консультации по настройке и использованию ПО;

 11. своевременно информировать Пользователя об изменениях в ПО и передавать Пользователю ПО со всеми текущими изменениями.

  1. КЦМР вправе:

1) в случае неоплаты Пользователем счета-фактуры, предъявленного КЦМР, более 30 (тридцати) календарных дней со дня его предъявления приостановить предоставление Услуг по Договору без уведомления Пользователя до ликвидации задолженности, при этом оплата за период приостановления производится Пользователем согласно минимальному тарифу, опубликованному на официальном сайте КЦМР (http: www.kisc.kz);

2) в случае неоплаты Пользователем счета-фактуры, предъявленного КЦМР, более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня его предъявления, расторгнуть Договор во внесудебном одностороннем порядке, с последующим письменным уведомлением Пользователя о причинах расторжения Договора;

3) изменить стоимость Услуг, письменно предупредив об этом Пользователя за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых тарифов в действие;

4) проводить профилактические работы только в воскресные дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не более 7 (семи) суток в год, с предварительным предупреждением Пользователя не менее, чем за одни сутки до момента начала профилактических работ.

  1. Пользователь обязуется:

 1. не продавать и не передавать третьим лицам доступ к Системе и программное обеспечение «ВИДО», предоставляемые ему в соответствии с Договором, без письменного согласия КЦМР;

 2. своевременно и в полном объеме оплачивать КЦМР Услуги в соответствии с условиями Договора;

 3. соблюдать порядок обмена электронными документами, изложенный в Приложении № 2 к Договору;

 4. получать в КЦМР счет-фактуру за оказанные услуги на бумажном носителе, если Пользователь находится в г.Алматы;

 5. получать ПО с внесенными изменениями после получения информации от КЦМР об изменениях в ПО;

 6. не воспроизводить и не копировать ПО (в том числе в личных целях работников Пользователя) кроме копий в целях резервного хранения;

 7. не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, дизассемблирование ПО;

 8. не вносить изменения в ПО и пользовательскую документацию к нему, не модифицировать ПО для несовместимых аппаратных средств и платформ;

 9. не передавать ПО (продажа, сдача в аренду, в безвозмездное пользование, путем предоставления доступа и пр.) третьим лицам, не распространять и не использовать ПО в целях не соответствующих Договору и/или противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

  1. Пользователь вправе:

 1. использовать другой канал при отказе одного из каналов связи для доступа к Системе;

 2. получать консультации по вопросам работы Системы у обслуживающего персонала в рабочее время КЦМР.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Оплата за предоставленные Услуги по Договору осуществляется Пользователем ежемесячно путем перечисления денег на счет КЦМР, в соответствии с действующими тарифами на услуги, опубликованными на официальном сайте КЦМР (http: www.kisc.kz), на основании счета-фактуры, выставляемого КЦМР электронным способом по Системе до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, за общий объем информации, переданный по Системе от всех клиентских мест Пользователя, указанных в Приложении № 1 к Договору, на другие клиентские места.

  2. Оплата Услуг КЦМР должна быть осуществлена Пользователем в течение 10 (десяти) операционных дней со дня получения электронного счета-фактуры.
 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  2. За задержку оплаты в срок, предусмотренный условиями Договора, Пользователь уплачивает КЦМР пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятых процента) от суммы счета, подлежащего оплате, за каждый календарный день задержки.

  3. В случае задержки выполнения условий подпунктов 2) и 4) пункта 3.1 Договора КЦМР уплачивает Пользователю пеню в размере 0,5% (ноль целых пяти десятых процента) от суммы оказанных Услуг за текущий месяц, за каждые 3 (три) часа простоя Системы;

  4. Общая сумма штрафов в месяц не должна превышать 50% от суммы оказываемых услуг Пользователю за текущий месяц.

  5. КЦМР не несет ответственности:

1) за любые помехи, искажения, прерывания или задержки, которые могут происходить во время работы Пользователя, если они зависят от обстоятельств, не находящихся под контролем КЦМР. Под такими обстоятельствами понимаются: обрыв или деградация выделенных линий связи; аппаратные или программные модификации, переустановка паролей и другие действия Пользователя, не согласованные с обслуживающим персоналом КЦМР;

2) за содержание информации, передаваемой Пользователем через Систему в соответствии с условиями Договора.

  1. Уплата суммы неустойки (пени) не освобождает обе Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  1. Каждая из Сторон по Договору сохраняет надлежащий режим конфиденциальности в отношении информации, определенной Сторонами, и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.
 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных подобных обстоятельств, подтвержденных уполномоченными органами, которые стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Договора.

  3. В случае если указанные в пункте 7.1 Договора обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
 1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора, рассмотрение споров между Сторонами осуществляется путем переговоров с учетом взаимных интересов. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их устранения во внесудебном порядке.

8.2. При не достижении взаимного согласия все неурегулированные споры рассматриваются специализированным межрайонным экономическим судом г.Алматы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


 1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

  2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

  3. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в письменной форме другую Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

  4. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются Сторонами, за исключением изменений, указанных в пункте 9.3. Договора.

  5. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

  6. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам.

  7. Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

  8. Для использования средств криптографической защиты информации и ключевой информации Пользователь подписывает Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг Удостоверяющего центра в системах КЦМР, расположенному по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf.

  9. КЦМР передает средства криптографической защиты информации и ключевую информацию Пользователю на электронных носителях. Уполномоченный представитель Пользователя после получения проставляет отметку о получении в доверенности Пользователя и передает эту доверенность КЦМР.

  10. Пользователь получает ПО самостоятельно в КЦМР.

 2. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


КЦМР: РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", 050040, г.Алматы, мкр. "Коктем-3", дом 21, БИН 960440000151, признак резиденства 1, сектор экономики 5, ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________


М.П. М.П.

КЦМР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬС. Абдулкаримов______________________ПРИЛОЖЕНИЕ №1


к Договору № _________________ от _______________20___ г.


ПЕРЕЧЕНЬ КЛИЕНТСКИХ МЕСТ
Наименование клиентского места

Системное имя

1.

М.П. М.П.

КЦМР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬС. Абдулкаримов______________________ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору № _______________ от ____________20____ г.

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

 1. Электронные документы формируются в соответствии с форматом CMS (Cryptographic Message Syntax, RFC 2630), тип Signed Data.

 2. Электронный документ должен содержать время постановки подписи, референс и другую информацию, сформированную Пользователем.

 3. При получении Пользователем электронного документа автоматически формируется и отправляется подтверждение доставки этого электронного документа, представленное в формате CMS (Cryptographic Message Syntax, RFC 2630, тип Signed Data) и содержащее референс электронного документа и время его доставки.

 4. Пользователь самостоятельно обеспечивает безопасность рабочего места, с которого проводится обмен электронными документами и берет на себя риски связанные с нарушением безопасности этого рабочего места.

 5. Пользователь хранит принадлежащие ему закрытые ключи в тайне.

 6. Пользователь в случае утери принадлежащих ему закрытых ключей, разглашения информации о них производит смену своих закрытых ключей.

 7. Пользователь самостоятельно несет риски связанные с разглашением его закрытых ключей;

 8. Пользователь самостоятельно генерирует свои открытые и закрытые ключи либо предоставляет это право другим лицам.

 9. Открытые и закрытые ключи первичной инициализации Пользователь получает в УЦ КЦМР через своего уполномоченного лица, при предоставлении соответствующей доверенности.

 10. Получение регистрационных свидетельств осуществляется через УЦ КЦМР.

 11. Хранение электронных документов осуществляется участниками системы в соответствии с законодательством Республики Казахстан или соглашением между этими участниками.

 12. Пользователи системы обмена электронными документами самостоятельно принимают решение о подлинности электронного документа.

 13. Основанием для принятия решения о подлинности электронного документа является соблюдение следующих условий:

 1. электронный документ прошел проверку средствами электронной цифровой подписи на отсутствие изменений и дополнений, внесенных в него после подписания данного электронного документа подписавшей стороной;

 2. регистрационное свидетельство, используемое для проверки подлинности электронного документа, принадлежит подписавшей стороне, и являлся действующим на момент подписания.М.П. М.П.

КЦМР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬС. Абдулкаримов______________________


Похожие:

Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана

Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКазахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана

Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconЦентр обеспечения деятельности Национального Банка Республики Казахстан
Еспублики Казахстан» (г. Алматы, ул. Панфилова, 98) (далее – ао «цод нбрк») провел государственные закупки работ по ремонту и техническому...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл., г. Петропавловск,...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСеверо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Ргкп «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева», находящийся Северо-Казахстанской обл.,г. Петропавловск,...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconДочерняя организация Народного Банка Казахстана Halyk Finance
Правила закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «halyk-плюс», созданного ао «Дочерняя организация Народного...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconКоммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр»
Заместитель Председателя Наблюдательного совета зао акб «Национальный Клиринговый Центр»
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconПравлением Банка «Национальный Клиринговый Центр»
...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconСпецификация теста по истории Казахстана для единого национального тестирования
Министерством образования и науки Республики Казахстан, Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина, согласован на заседании...
Казахстанский центр межбанковских расчетов национального банка казахстана iconIi конгресс политологов казахстана
Конгресс политологов Казахстана. Сборник документов и материалов. – Алматы: Министерство культуры и информации Республики Казахстан,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница