2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді
Название2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді
страница1/6
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.75 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish216442_6325.doc
  1   2   3   4   5   6

03.12.2005ж.

ҚР ӘМ №3960 тіркелді


2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкінің Басқармасының

2005 жылғы 29 қазандағы

№ 135 қаулысымен бекітілді
Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс

көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері

туралы нұсқаулық


(өзгерістер мен толықтыруларымен)

1) БҚ №64. 26.07.2010 жыл. Тіркеу №6446)


1-тарау. Жалпы ережелер


1. Осы Нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және уәкілетті банктердің (бұдан әрі – банктер) ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесін, нысандарын және ұсыну мерзімдерін белгілейді.

2. Осы Нұсқаулықтың мақсаты ішкі валюта нарығындағы банк операциялары және клиенттердің банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақша қозғалысы туралы ақпаратты жинау арқылы шетел валютасын сатып алу/сату мақсаттарында түсу/жұмсалу көздерін бірегейлендіру және бағалау болып табылады.


2-тарау. Есеп беруді ұсыну


3. Банктің есеп беруіне:

1) клиенттердің банктік шоттармен және банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп – 1-нысан (осы Нұсқаулыққа 1-қосымша);

2) банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есеп – 2-нысан ((осы Нұсқаулыққа 2-қосымша);

3) клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп – 3-нысан (осы Нұсқаулыққа 3-қосымша) кіреді.

4. Банктің есеп беруі клиенттердің барлық банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақпарат негізінде тұтастай банк жүйесі бойынша ұсынылады. Банктің клиенттеріне резидент және резидент емес жеке тұлғалар, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда банктер болып табылмайтын резидент және резидент емес заңды тұлғалар жатады. Есеп беруге сондай-ақ бір банктің клиенттері арасындағы операциялар және бір клиенттің банктік шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер де кіреді.

5. 1-нысан бойынша «Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есепті» және 2-нысан бойынша «Банктердің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есепті» банктер ай сайын жасайды. Есептерді ұсыну мерзімі – есептік кезеңнен кейінгі айдың жетінші күніне (қоса алғанда) дейін.

3-нысан бойынша «Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есепті» банктер он күндік сайын – айдың бірінен онына дейін, он бірінен жиырмасына дейін, жиырма бірінен күнтізбелік айдың соңғы күніне дейін жасайды. Есепті ұсыну мерзімдері - әрбір айдың төртінші, он төртінші, жиырма төртінші күндері.

6. Егер есеп беру мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда есеп беру мерзімінің біткен күні келесі жұмыс күні болып есептеледі.

7. Банктің есеп беруі Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағыштармен ұсынылады.

8. Банктің есебіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда есепті берген күннен бастап үш күндік мерзімде Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағышта өзгерістер және/немесе толықтыруларды ескере отырып есепті ұсынады.

9. Есеп беру есеп берудің әрбір нысаны үшін белгіленген бірліктерді жасалады. Ұлттық сол сияқты шетел валютасында мың бірлікпен жасалатын есеп беруде валютаның бес жүз бірлігінен кем сома нөлге дөңгелектенеді, валютаның бес жүзге тең және одан жоғары бірлігі валютаның мың бірлігіне дейін дөңгелектенеді.

10. Есепті толтыру кезінде операцияларды жіктеу осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес нақтылауды ескере отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 болып бекітілген “Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін – төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту жөніндегі» қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

11. Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкілдіктері бар резидент емес заңды тұлғалардың тізбесі 3-нысан бойынша есеп беруді жасау үшін Ұлттық Банкте қалыптасады және оның өзектілігіне қарай жазбаша түрде банктерге жіберіледі.

12. Банк осы Нұсқаулықтың 5-тармағында көрсетілген есепті ұсынбағаны немесе ұсыну мерзімдерін бұзғаны үшін, сондай-ақ толық емес немесе шынайы емес ақпаратты бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік атқарады.

13. Ұлттық Банк өзінің өкілеттігі шегінде клиенттер тізбесін өзекті ету үшін банктен қосымша ақпарат сұратуға құқылы.


3-тарау. Қорытынды ережелер


14. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шешіледі.

Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулыққа

1-қосымша1-нысан. Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп__________________________________________

(уәкілетті банктің атауы)


200__ жылғы _______________

(айы)

мың теңге

резиденттер

резидент еместер

оның ішінде операциялар бойынша

оның ішінде операциялар бойыншаКөрсеткіштің атауы

жолдың коды

Барлығы

резидент-

термен

резидент еместермен

резидент-

термен

резидент еместермен

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

1-бөлім. Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсімі

2

Барлығы

10000
3

оның ішінде:4

Қарсы әріптестердің төлемдері және банктік шоттарына аударымдары:

11000
5

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардың

11100
6

заңды тұлғалардың

11200
7

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:8

тауарлар және материалдық емес активтер сату

11210
9

қызмет көрсету

11220
10

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

11230
11

заемдар тарту

11240
12

оның ішінде:13

резидент банктерден

11241Х
Х

14

резидент емес банктерден

11242
Х
Х
15

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

11250
16

оның ішінде:17

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

11251
18

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резидент еместердің инвестициялық қорларының пайлары

11252
19

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары

11253
20

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11254
21

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11255
22

басқа да ақша аударымдары

11260
23

Банк шотын ашпастан жасалған аударымдар

12000
24

Клиенттердің өз банктік шоттарынан жасаған аударымдары

13000Х

Х
25

оның ішінде ашылғаны:26

резидент банктерде

13001Х

Х
27

резидент емес банктерде

13002Х

Х
28

Теңгеге шетел валютасын сатып алу

14000
29

оның ішінде:30

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

14100
31

заңды тұлғалар

14200
32

Өздерінің банктік шоттарына қолма-қол шетел валютасын есепке алу

15000Х

Х
33

оның ішінде:34

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

15100Х

Х
35

заңды тұлғалар

15200Х

Х
36

2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын алуы және/немесе аударуы

37

Барлығы

20000
38

оның ішінде:39

Қарсы әріптестерге төмендегі банктік шоттарынан жасалатын төлемдер және аударымдар:

21000
40

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардан

21100
41

заңды тұлғалардан

21200
42

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:43

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

21210
44

көрсетілетін қызметтерді алу

21220
45

заемдар беру

21230
46

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

21240
47

оның ішінде:48

резидент банктерден

21241Х
Х

49

резидент емес банктерден

21242
Х
Х
50

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

21250
51

оның ішінде:52

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

21251
53

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

21252
54

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары

21253
55

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

21254
56

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар

21255
57

басқа да ақша аударымдары

21260
58

Банктік шотын ашпастан жасалған аударымдар

22000
59

Клиенттердің өз банктік шоттарына жасаған аударымдары

23000Х

Х
60

оның ішінде мыналарда ашылған:61

резидент банктерде

23001Х

Х
62

резидент емес банктерде

23002Х

Х
63

Шетел валютасын теңгемен сату

24000
64

оның ішінде:65

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

24100
66

заңды тұлғалар

24200
67

Өздерінің банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу

25000
68

оның ішінде:69

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

25100Х

Х
70

заңды тұлғалар

25200Х

Х  1   2   3   4   5   6

Похожие:

2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді icon2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді
Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және уәкілетті банктердің...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы n 321-i заңы
Ескерту. Мәтiндегi сөздер ауыстырылды Қазақстан Республикасының 2004. 12. 20 N 13 Заңымен (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚ аза қ стан Республикасында зейнета қ ымен қ амсыздандыру туралы
...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconТөлем жүйелерінің жұмыс істеуін қадағалауды
Лы Төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қадағалауды жүзеге асыру ережесінің 2007 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 22-тармағының...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді icon2-тарау. Жер қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік реттеу
Р 2012 жылғы 13 қаңтардағы №542-iv заңы қара (2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі)
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы
Р 2015 жылғы 2 тамыздағы №342-v заңын қараңыз (2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚредиттік бюроның қызметін лицензиялау ережесін бекіту туралы
Осы қаулыға өзгерістер енгізу туралы ҚР ҚҚа басқармасының 2010. 29. 03. №50 қаулысын қара (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconАгенттігі төрағасының 2006 жылғы «09» тамыздағы №02-01-02/112 бірлескен бұйрығымен бекітілген
Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі төрағасының 2006 жылғы «03» тамызда №317-ө және Қазақстан Республикасы Білім...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Клеткаларды өсіру деген ұғымға өсімдіктен бөлініп аланған клеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді қоректік орталарда залалсыздандырылған...
2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Клеткаларды өсіру деген ұғымға өсімдіктен бөлініп аланған клеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді қоректік орталарда залалсыздандырылған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница