«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже
Скачать 118.93 Kb.
Название«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже
Дата конвертации10.02.2016
Размер118.93 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.samruk-energy.kz/docs/kaz/4.doc
«Самұрық-Энерго» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен

БЕКІТІЛДІ

2009 жылғы «8» қазандағы

№26 хаттама


«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің

Аудит бойынша комитеті туралы ереже


І. Жалпы ережелері


 1. «Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы осы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібін және функцияларын, жиналыс рәсімін және оның мәжілістерін өткізуді, шешімдерді рәсімдеуді, сондай-ақ Аудит бойынша комитет мүшелерінің құқықтары мен жауапкершіліктерін анықтайды.

 2. Ережеде пайдаланылған түсініктер мен анықтамалар:

Заң – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Қор туралы Заң – «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

Қор «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы;

Қоғам – «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы;

Аудит бойынша комитет – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті;

Ереже – Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудиті бойынша комитеті туралы Ереже;

Қоғам басшылығы – Басқарма басшысы және Қоғам басқармасының мүшелері.

 1. Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және Қоғамның бірлескен басшылығының Заңына, Жарғысы мен Кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

 2. Аудит бойынша комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің консультациялық-кеңесші органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған немесе Қоғамның атқарушы органының қызметін бақылау және Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органына қажетті ұсыныстарды әзірлеу тәртібімен Директорлар кеңесі зерттейтін мәселелерді тереңінен пысықтау үшін құрылады.

 3. Аудит бойынша комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, Қоғамның Директорлар кеңесі мен осы Ережеде ұсынылған құзыреттер аясында әрекет етеді.

 4. Аудит бойынша комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысындағы шешімдерді, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережені, осы Ережені және Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа да шешімдерін басшылыққа алады.


ІІ. Аудит бойынша комитеттің құзыреті


 1. Аудит бойынша комитет Қоғам акционерлерінің мүддесіне әрекет етеді және оның жұмысы:

 1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін (соның ішінде, қаржылық есептіліктің толықтығы мен нақтылығын) тиімді бақылау жүйесін қалыптастыру;

 2. қауіптерді ішкі бақылау және басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін, сондай-ақ бірлесіп басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бақылау;

 3. сыртқы және ішкі аудитті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету процесін бақылау;

 4. осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер бойынша ұсыныстар жасау жолымен көмек көрсетуге бағытталған.


ІІІ. Аудит бойынша комитет мүшелерінің құқықтары


 1. Аудит бойынша комитет мүшесі бекітілген тәртіппен:

 1. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінен Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) сұрауға және алуға, егер де көрсетілген ақпарат Аудит бойынша комитет мүшелерінің қызметтерін жүзеге асыру үшін қажет болса;

 2. Қоғамның басқарма өкілдерінің қатысуынсыз сыртқы және ішкі аудиторлармен кездесулер өткізуге;

 3. Аудит бойынша комитет жүргізетін мәселелер бойынша осы Ережеде анықталғанындай кез келген тексеруге бастамашы болуға немесе жүргізуге;

 4. Аудит бойынша комитеттің мәжіліс хаттамаларымен және шешімдерімен, аудиторлық шешімдермен танысуға;

 5. Аудит бойынша комитеттің мәжіліс хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданған шешімдер бойынша өзінің жеке пікірлерінің енгізілуін талап етуге;

 6. Аудит бойынша комитет мәжілісін шақыруды талап етуге;

 7. Аудит бойынша комитет мәжілісінің күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

 8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Қоғамның Жарғысында, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында ескерілген басқа да құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.IV. Аудит бойынша комитет мүшелерінің құрамы, сайлануы және өкілдіктерінің мерзімі


 1. Аудит бойынша комитеттің сандық құрамын, өкілдіктерінің мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

 2. Аудит бойынша комитеттің құрамы Аудит бойынша комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінен және сарапшыларынан құрылады.

 3. Аудит бойынша комитет Тәуелсіз директорды(ларды) қосқанда кем дегенде екі мүшеден тұруы тиіс. Аудит бойынша комитеттің төрағасы Тәуелсіз директорлар қатарынан сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз емес мүшесі, егер де Қоғамның Директорлар кеңесі ерекше тәртіппен, бұл тұлғаның Аудит бойынша комитетке мүшелігі Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделеріне қажет деп шешсе, Аудит бойынша комитет құрамына алынуы мүмкін. Осындай тағайындау болған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі директорға тәуелділік сипатын ашуға және акционерлердің жалпы жиналысы алдындағы есепте оны Аудит бойынша комитетке қабылдау туралы шешімді негіздеуі тиіс.

 1. Аудит бойынша комитет құрамында кем дегенде бір мүшесі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілікті және/немесе қаржыны және/немесе аудитті дайындау саласындағы білімге сәйкес көп жылдық жұмыс тәжірибесі болуы тиіс.

 2. Аудит бойынша комитеттің шешімімен Аудит бойынша комитеттің жұмысын ұйымдық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі функцияларын жүзеге асыратын Аудит бойынша комитеттің хатшысы тағайындалады.


V. Аудит бойынша комитет төрағасы


 1. Аудит бойынша комитет төрағасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

 1. Аудит бойынша комитеттің жұмысын ұйымдастырады;

 2. Аудит бойынша комитеттің мәжілісін шақырады және онда төрағалық етеді;

 3. Мәжілістерде хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

 4. Аудит бойынша комитеттің мәжілістерін өткізу үлгісін анықтайды.

 1. Төраға болмаған жағдайда, оның Аудит бойынша комитеттің шешімі бойынша функцияларын Аудит бойынша комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.


VI. Аудит бойынша комитеттің жұмыс тәртібі


 1. Аудит бойынша комитет тоқсанда кемінде бір рет тұрақты түрде бетпе-бет мәжілістерді және қажет болғанда – кезектен тыс мәжілістерді өткізіп тұрады. Аудит бойынша комитет қаралатын мәселелердің маңыздылығына байланысты мәжілісті өткізу үлгісін таңдайды. Аудит бойынша комитет жыл сайын Аудит бойынша комитеттің жұмыс жоспарын құрады, оны Аудит бойынша комитет бекітеді.

Аудит бойынша комитет мәжілісінің күн тәртібін Аудит бойынша комитеттің хатшысы дайындайды және Аудит бойынша комитеттің барлық мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға мәжілісті өткізу жоспарланған күннен екі апта бұрын жібереді. Аудит бойынша комитет мәжілісі – жартысынан көбісі Аудит бойынша комитет мүшелерінен құралған Кворумы бар болғанда құқықты болып есептеледі.

Аудит бойынша комитет мәжілісі оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе:

 1. Аудит бойынша комитеттің кез келген мүшесінің;

 2. акционердің;

 3. ішкі аудит қызметінің талабы бойынша шақырылуы мүмкін. Аудит бойынша комитетінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Қоғамның Директорлар кеңесіне көрсетілген талаппен өтініш жасай алады, ал ол Аудит бойынша комитет мәжілісін шақыруы тиіс.

Аудит бойынша комитет мәжілісі міндетті түрде көрсетілген талапты ұсынған тұлғаның қатысуымен өтеді.

 1. Шешімдер мәжіліске қатысушы Аудит бойынша комитет мүшелерінің басым дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда шешуші дауысты беруге Аудит бойынша комитет Төрағасы құқылы.

Ерекше жағдайларда, қаралатын мәселелердің жеделдігі мен маңыздылығына байланысты Аудит бойынша комитет мүшесінің Аудит бойынша комитеттің жеке мәжілісіне, кворум бар болған жағдайда, бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Аудит бойынша комитет мүшелерінің «телефон кеңесі» режімінде бір уақытта сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ басқа да байланыс құралдарын пайдаланып қатысуына рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда Аудит бойынша комитет мүшесі Аудит бойынша комитеттің жеке мәжілісіне қатысқан болып есептеледі. Бұл ретте Комитеттің мәжіліс хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

 1. Аудит бойынша комитет мүшелері Аудит бойынша комитеттің жеке мәжілістеріне қатысуға міндетті. Қажет болғанда Аудит бойынша комитеттің мәжілістеріне Аудит бойынша комитет Төрағасының шақыруымен келесі тұлғалар қатыса алады:

 1. ішкі аудит қызметінің басшысы;

 2. жетекші әріптес және/немесе сыртқы аудитордың басқа да өкілдері;

 3. Қоғамның бірінші басшысы және басқа да өкілдер, соның ішінде бас есепші, сондай-ақ Қоғамның заң бөлімшесінің өкілдері;

 4. күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат алу үшін бекітілген тәртіпте тартылған тәуелсіз кеңесшілер (сарапшылар)

 1. Аудит бойынша комитеттің әрбір мәжілісі өткізілгеннен кейін, үш жұмыс күнінен кешіктірілмей оның нәтижелері бойынша хаттама толтырылады. Хаттамаға Аудит бойынша комитеттің Төрағасы немесе мәжіліске төрағалық еткен тұлға, сондай-ақ Аудит бойынша комитеттің хатшысы қол қояды, олар хаттаманың дұрыс толтырылуына және мазмұнына жауап береді.

Аудит бойынша комитеттің хатшысы Аудит бойынша комитеттің мәжіліс хаттамаларын сақтауды қамтамасыз етеді.


VII. Аудит бойынша комитеттің қызметтері


 1. Аудит бойынша комитет бекітілген тәртіпте келесі қызметтерді атқарады:

 1. қаржылық есептілік мәселелері бойынша:

а) Қоғамның басшылығымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептілікті, сондай-ақ қаржылық есептілікте пайдаланылған қағидалардың негізділігін және тиімділігін, қаржылық есептіліктегі маңызды бағалау көрсеткіштерін, есептіліктің маңызды түзетулерін;

б) Қоғамның басшылығымен, сыртқы және ішкі аудиторлармен Қоғамның Есеп саясатында ұсынылған (болжанатын) өзгерістерді және осы өзгерістердің есептіліктің мазмұнына қалай әсер ететінін талқылайды;

в) сыртқы аудитор мен Қоғам басшылығы арасындағы Қоғамның қаржылық есептілігіне қатысты кез келген елеулі келіспеушіліктерді қарайды;

г) Қоғамның Есеп саясатын алдын ала мақұлдайды;

д) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдайды.


 1. Ішкі бақылау және қауіптерді басқару мәселелері бойынша:

а) сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және қауіптерді басқару жүйелерінің ахуалы туралы есептерді талдайды;

б) Қоғамның ішкі бақылау құралдары мен қауіптерді басқару жүйелерінің тиімділігін талдайды, сондай-ақ осы және аралас мәселелер бойынша ұсыныстар береді;

в) Қоғамның ішкі және сыртқы аудиторларының ішкі бақылау және қауіптерді басқару жүйелеріне қатысты ұсыныстарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

г) қауіптерді басқаруда және ішкі бақылауда Қоғамның елеулі қауіптері мен бақылау мәселелерін және тиісті жоспарларын қарау үшін Қоғам басшылығымен тұрақты түрде кездесулер өткізеді;

д) Қоғамның ішкі бақылау және қауіптерді басқару жүйелері жөніндегі саясаттары мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;

е) Қоғамның ішкі бақылау және қауіптерді басқару жүйелерін жетілдіру бойынша әзірлеген іс-шараларының (түзету қадамдарының) орындалу нәтижелері мен сапасын талдайды.


 1. Сыртқы аудит мәселелері бойынша:

а) Қоғамның сыртқы аудиторын тағайындау және ауыстыру жөніндегі мәселелерді зерттейді және осы мәселе бойынша ұсыныстар дайындайды;

б) сыртқы аудитор Қоғамға көрсететін (көрсетуді жоспарлаған) барлық ілеспе қызметтер тізбесін сыртқы аудитордан алуды қамтамасыз етеді және оны сыртқы аудитормен талқылайды. Ілеспе қызметтер аудитордың тәуелсіздігімен қаншалықты үйлесімді екендігін бағалайды. Қоғамның Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қабылдауға ұсыныс жасайды;

в) сыртқы аудитордан ілеспе қызметтерді алуды алдын ала мақұлдайды;

г) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүргізуге сыртқы аудитормен шарт (келісімшарт) жобасының маңызды шарттарын алдын ала мақұлдайды;

д) ұсынылатын жоба мен аудит көлемі акционерлер мен Қоғамның Директорлар кеңесінің сұранысына қаншалықты жауап беретіндігін сыртқы аудитормен талқылайды;

е) сыртқы аудитормен бірлесіп, Қоғам басшылығының аудиттердің қорытындылары жөніндегі ақпаратын қосқанда, жыл сайынғы және аралық аудиттерінің нәтижелерін қарайды;

ж) жарты жылда кемінде бір рет, Қоғамның басшылық өкілдерінің қатысуынсыз, сыртқы аудитормен кездесулер өткізіп тұрады.


 1. Ішкі аудит мәселелері бойынша:

а) ішкі аудит қызметінің қызметтеріне жетекшілік етеді;

б) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, өкілдіктерінің мерзімі, оның басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;

в) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметкерлерінің еңбекақыларын төлеу және сыйақы беру көлемдері мен шарттары, ішкі аудит қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптар туралы ұсыныстар енгізеді;

г) ішкі аудит қызметі туралы ережені, ішкі аудит қызметінің қызметтерін реттейтін ішкі аудит саясаттарын, рәсімдерін және басқа да құжаттарды, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдайды, ішкі аудит қызметінің Қоғам басшылығынан тәуелсіздігін қамтамасыз етеді;

д) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы ішкі аудит қызметтерінің басшылары мен қызметкерлерінің кандидатураларын алдын ала келіседі, сондай-ақ оларда директорлар кеңестері мен Аудит бойынша комитеттері болмаған жағдайда, олардың өкілдіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы ұсыныстар жасайды;

е) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарында Директорлар кеңестері мен Аудит бойынша комитеттері болмаған жағдайда ішкі аудит саясаттары мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;

ж) ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын алдын ала мақұлдайды;

з) ішкі аудит қызметінің жұмысының нәтижелері мен ең маңызды аудиторлық пікірлерін, жалпы форматта көрсететін тұрақты есептерін алдын-ала мақұлдайды;

и) ішкі аудит қызметінің қойылған міндеттерді тиімді орындауына кедергі келтіретін маңызды шектеулері мәселесін қарастырады және мұндай шектеулерді жоюға көмектеседі;

к) тоқсанда кемінде бір рет Қоғамның басқарма өкілдерінің қатысуынсыз ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесулер өткізіп тұрады;

л) ішкі аудит қызметіне алдын ала бағалау жүргізеді;

м) ішкі аудит қызметінің, қажет болған жағдайларда, қызықтырған мәселелерге тәуелсіз тексерулер (бағалаулар) жүргізуіне бастамашы болады.

Егер де Қоғамның атқарушы органында ішкі аудит қызметінің қызықтырған мәселеге тәуелсіз тексеру (бағалау) жүргізу қажеттілігі туындаса, онда Қоғамның атқарушы органының басшысы осы тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүзеге асыруына алдын ала рұқсат алу үшін Аудит бойынша комитетке өтініш жасайды.


 1. Заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:

а) Қоғамның заңнаманы сақтауды қамтамасыз етуге шақырылған, Қоғамның ішкі рәсімдерінің тиімділігін бағалайды;

б) өкілетті органдардың (соның ішінде салық), сыртқы және ішкі аудиторлардың, Қоғам басшылығының заңнаманы сақтау мәселелері жөніндегі есептерін алады және зерттейді;

в) «үздіксіз байланыс желісі» рәсімі бойынша ұсыныстар енгізеді, ол арқылы Қоғам қызметкерлері болжалды заңнаманы бұзу немесе қиянаттар туралы, соның ішінде қаржылық есептіліктің толықтығына және нақтылығына қатысты ақпаратпен оңаша негізде немесе анонимді өтініш жасай алады, сондай-ақ осындай өтініштерді қарау және жауап беру тәртібі бойынша ұсыныстар енгізеді.


 1. Қызмет туралы есептілік:

а) тұрақты түрде, бірақ жылына кемінде бір рет, Директорлар кеңесінің алдында өзінің қызметі туралы есеп береді;

б) Аудит бойынша комитет жұмысының нәтижелері туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің есебіне енгізу және оны акционерлердің жылдық жалпы жиналысы алдындағы есепте ашу үшін дайындауды жүзеге асырады.


 1. Басқа да міндеттер:

а) қажет болғанда, арнайы тергеулер (тексерулер), соның ішінде, тәуелсіз кеңесшілерді (сарапшыларды) тарта отырып, Директорлар кеңесіне ұсыныстар жасайды;

б) алаяқтық жағдайларын талдайды және жинақтайды және Қоғамның атқарушы органы алдағы уақытта алаяқтықты ескерту жөніндегі қабылдаған шараларының бара-барлығын бағалайды;

в) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзыретіне жататын басқа да міндеттерді орындайды.


VIII. Аудит бойынша комитет мүшелерінің жауапкершілігі


 1. Аудит бойынша комитеттің мүшесі Қоғам және акционерлердің жалпы жиналысы алдында өз әрекеттерімен (әрекетсіздіктерімен) келтірген зияндарға, соның ішінде адасушылыққа итермелейтін ақпарат немесе әдейі жалған ақпарат беруі нәтижесінде келтірілген шығындарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

Похожие:

«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«самұРЫҚ-энерго» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар бойынша комитеті туралы ереже
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар бойынша комитеті (бұдан әрі Қоғам) туралы бұл ереже Қазақстан Республикасының...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереже
Директорлар кеңесімен, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) басқармасымен, Қоғамның еншілес/тәуелді ұйымдарымен...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже iconДиректорлар Кеңесінің шешімімен
Саясат) Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы», «Бағалы қағаздар нарығы туралы»...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ-ның Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже
«Самұрық-Энерго» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның бірлескен басқару Кодексіне...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің дәрежесін, құзыретін, құрамын, жұмыс істеу және қызмет ету тәртібін,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ-ның 2010 жылы өткен корпоративтік шараларының күнтізбесі
«Самұрық-Энерго» АҚ Басқармасы «Богатырь Көмір» жшс-ға иелік етуші «Forum Muider B. V.» компаниясының 50 пайыз акциясын сатып алуымен...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитет туралы ереже
Кеңесінің жанындағы мамандандырылған комитеттің мақсаттарын, оның құқықтары мен функцияларын, құрамын қалыптастыру тәртібін айқындайды,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасы
АҚ директорлар кеңесінің сыртқы отырысының 2011 жылғы 5 наурыздағы №62 шешімімен енгізілген толықтырулармен және «Самұрық-Қазына»...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»
Ереже Қоғамдағы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібі мен міндеттерін,...
«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит бойынша комитеті туралы ереже icon«Самұрық-Энерго» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен
Саясатының (бұдан әрі Саясат) мақсаты – халықаралық ohsas 118001-2007 стандартына сай келетін менеджмент жүйесін енгізу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница