1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова
Скачать 385.42 Kb.
Название1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер385.42 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/78071.doc
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Есеп және аудит кафедрасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған

«Өндірістік- шаруашылық қызметін экономикалық талдау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

___________Т.Я.Эрназаров

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы_____________Г.К. Бейсембаева


Есеп және аудит кафедрасы


050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған

«Өндірістік- шаруашылық қызметін экономикалық талдау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылған 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.


ЕжА кафедрасының меңгерушісі _______ А.Ж. Мусина 20__ж. «___» ______


Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ___________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Бейсембаева Гульмира Кулханова

есеп және аудит кафедрасының аға оқытушы

Есеп және аудит кафедрасы А корпусында Ломова 64 426 аудиторияда орналасқан, байланысу телефоны 673643 қосымша 1141.


2 Пән туралы мәліметтер

Экономикалық талдау пәнін оқу кезінде кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау болып келеді және оның экономикалық жүйесінің мәліметтерінен көрінген обьективті және субьективті факторларынан құралған, әлеуметтік –экономикалық тиімділігі мен қызметтің қорытынды қаржылық нәтижелері анықтау.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы
семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

практика

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

ЖОБ 6

2

30

15

15

-

-
60

30

Емтихан

Барлығы
30

15

15


60

30

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Сәтті жұмыс атқаратын кәсіпорын өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдауын кәсіпорынды басқарудағы барлық деңгейлер мен кезеңдерде пайдаланады.Кәсіпорынның тиімділік және үнемділікті бағалау бухгалтерлердің, экономистердің, кәсіпорынның қаржымен айналысатын аналитикалық жұмыстарын түсіну мен орындауын білуіне байланысты болады

Пәнді жүргізудің мақсаты болып студенттерде кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдауының әдістері мен тәсілдеріне үйренуіне қол жеткізу табылады.

Пәнді оқудан студент арнайы әдістермен және экономикалық ақпаратты жинаудағы тәсілдермен, шаруашылық субъектісінің қазіргі уақыттағы өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдай алуы, бөліктенген талдаудың нәтижелерін бір бүтінге жинай білуі және рационалды басқару шешімдерін қабылдау үшін қорытынды шығара білуі қажет.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Бұл пәнді оқыту студенттерге экономикалық, кәсіпорынның техникалық параметрлеріне аналитикалық зерттеу облысында білім алу және оны арттыру, сонымен қатар басқару шешімдерін экономикалық талдау үшін дәлелдеудің арнайы әдістеріне үйрену болып табылады. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студентердің:

- экономикалық жағдайлардың және процесстерінің мәнін, олардың өзара байланысын және өзара тәуелделіктерін;

- экономикалық процесстерді жүйелеуді, моделдеуді және детальдауды;

- факторлардың әсерін, жеткен нәтижелерді бағалай білу, кәсіпорынның функционалдауының тиімділігінің өсуінің резервін шығаруды білуді жөнінде түсініктері болуы.

- ағымдағы өндірістік қызметтің әр түрлі облыстағы талдау;

- алынатын шешімдерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жағдайда объективті дәлелдеу;

- толығымен қолданылмаған резервтерді шығару және бағалау жүргізуді білуі;

- Орташа шама мен обсалюттік және салыстырмалы ауытқулыларды табуға икемді болуы;

- Қорлардың пайдасыздығын бағалау және шығару керек;

- өндірістің ағымды түрлі аймақтар қызметтің талдау білу керек.


6 Пререквизиттер

«Экономикалық талдау ПХД» курсын оқу үшін келесі пәндерді білу қажет: «Бухгалтерлік есеп», «Аудит негіздері», «Статистика және ҰШЖ», «Кәсіпорын экономикасы», «Экономикалық статистика», «Басқару есебі», «Экономикалық математикалық модельдеу».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Басқару талдау», «Қаржылық талдау».


8 Тақырыптық жоспар

8.1 Пәннің тақырыптық жоспары


050508 «Есеп және аудит» білім, жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі.

п/п

Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың негіздері

1
4

2

Тақырып 2 Экономикалық талдаудың пәні, түрлері, міндеттері

1

1

4

3

Тақырып 3 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

1

1

6

4

Тақырып 4 Факторлық талдаудың әдістемесі

1

1

6

5

Тақырып 5 Детерминирленген талдауда факторлардың әсерін өлшеу тәсілдері

1

1

6

6

Тақырып 6 Резервтерді есептеу мен шығару әдістемесі

1

1

6

7

Тақырып 7 Шаруашылық қызметіндегі талдауды ұйымдастыру мен ақпараттық қамтамасыздандыру

1
6

8

Тақырып 8 Өнімді өндіру мен сатудың талдауы

1

1

8

9

Тақырып 9 Кәсіпорынның маркетингтік қызметіндегі талдау

1

1

4

10

Тақырып 10 Кәсіпорындағы негізгі құралдардың талдауы

1

1

6

11

Тақырып 11 Материалды ресурстарды пайдаланудың талдауы

1

1

6

12

Тақырып 12 Еңбек ресурстарының талдауы

1

2

6

13

Тақырып 13 Өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнның талдауы

1

1

6

14

Тақырып 14 Қаржылық ресурстарының талдауы

1

1

8
Тақырып 15 Қаржылық жағдайдың талдауы

1

2

8
Қорытынды

15

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Осы пәнді оқу барысында студенттер кәсіпорынның техникалық және технологиялық, экономикалық аналитикалық талдауын дамытуға және білім ала алады.Сонымен қатар басқарушешімдерін экономикалық арнайы әдістерн қолдануын игеруге мүмкіндік береді.


10. Курс компоненттері


10.1 Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың негіздері

Экономикалық талдау ұғымы, оның құрамы. Экономикалық талдаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері. Экономикалық талдау және тану теориясы. Экономикалық талдау және диалектиканың маңызды категориялары. Экономикалық талдау және экономикалық теория. Экономикалық талдаудың жүйелілігі мен комплектілігі.

Тақырып 2 Экономикалық талдаудың пәні, түрлері, міндеттері

Экономикалық талдаудың пәні мен объектісі. Экономикалық талдаудығ құрылымы мен міндеті. Экономикалық талдау және басқа ғылымдар. Шаруашылық қызметін талдау түрлері және оның классификациясы.

Тақырып 3 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

Салыстыру әдістері. Көрсеткіштердің түрлерінің қатынасқа келтіру әдістері. Салыстырмалы және орта көлемінің әдістері. Топтастыру тәсілдері. Экономикалық талдау әдістері. Талдаудың әдістері мен тәсілдерінің классификациясы.

Тақырып 4 Факторлық талдаудың әдістемесі

Факторлық талдаудың ұғымы, типтері және есебі. Экономикалық талдаудың факторларының жүйелілігі және классификациясы. Факторлық жүйелердің детерминироваланған моделдеу және жаңғыруы.

Тақырып 5 Детерминирленген талдауда факторлардың әсерін өлшеу тәсілдері

Үздіксіз орналасу әдісі. Индекстік әдіс. Абсолютті және салыстырмалы айырмаларының тәсілдері. Пропорционалды бөлу мен үлестік қатысу тәсілдері. Интегралды әдіс және экономикалық талдауда программалау әдісі.

Тақырып 6 Резервтерді есептеу мен шығару әдістемесі

Резервтердің экономикалық ұғымы, мәні және олардың классификациясы. Резервтерді есептеу және іздеуді ұйымдастыру принциптері.

Тақырып 7 Шаруашылық қызметіндегі талдауды ұйымдастыру мен ақпараттық қамтамасыздандыру

Шаруашылық қызметінің талдауын ұйымдастыру және ақпараттық қамтамасыздандыру. Шаруашылық қызметінің талдауын ұйымдастырудың негізгі принциптері. Талдаудың субъектілері мен объектілерін ерекшелеу, үйымдастыру формаларын таңдау, олардың зерттеулері мен бөлек бөлімшелердің міндеттерін бөлу. Талдаудың ақпараттық және әдістемелік қамтамасыздануы. Аналитикалық жұмасты жоспарлау. Талдаудың нәтижелерін құжаттарға түсіру. АРМ аналитикасын ұйымдастыру.

Тақырып 8 Өнімді өндіру мен сатудың талдауы

Динамиканың талдауы және өндіріс жоспарын жүзеге асыру мен өнімді өткізу. Ассортименттің талдауы және өнімнің құрылымы. Өнімнің сапасының талдауы. Өнімнің бәсекелестікке қабілеттілігінің талдауы. Кәсіпорынның жұмысының уақытында орындалуының талдауы.

Тақырып 9 Кәсіпорынның маркетингтік қызметіндегі талдау

Маркетингтік қызметтің талдауының ұғымы мен есебі. Өнімге сұранысының талдауы және ұсыныстың портфелін қалыптастыру. Сұранысы жоқ өнімнің тәуекелін бағалау. Сатылған өнім нарығының талдауы. Кәсіпорынның баға саясатының талдауы. Өнімнің бәсекелестікке қабілеттілігінің талдауы.

Тақырып 10 Кәсіпорындағы негізгі құралдардың талдауы

Кәсіпорынның өндірісте негізгі құралдармен қамтамасыздануының талдауы. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану эффектілігінің және интенсивтілігінің талдауы. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығын пайдаланудың талдауы. Технологиялық құрылғыларды пайдаланудың талдауы.

Тақырып 11 Материалды ресурстарды пайдаланудың талдауы

Кәсіпорынның материалды ресурстармен қамтамасызданудың талдауы. Материалды ресурстарды пайдаланудың эффективті талдауы.

Тақырып 12 Еңбек ресурстарының талдауы

Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасызданудың талдауы. Жұмыс уақыты қорын пайдалану талдауы. Еңбек өнімділігінің талдауы. Еңбек ресурстарын пайдалану эффектілігінің талдауы. Еңбекақы қорын пайдалану талдауы.

Тақырып 13 Өнімнің (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнның талдауы

Өнім өндірісіне шығындардың жалпы сомасын талдау. Өндірістік өнімнің теңгемен шығындарының талдауы. Өнім бөлек түрлерінің өзіндік құнын талдау. Түзу матерималдық және еңбек шығындарының талдауы. Жанама шығындардың талдауы.

Тақырып 14 Қаржылық ресурстарының талдауы

Пайданың құрамы мен динамика талдауы. Өнімді өткізуден қаржылық нәтижелердің талдауы. Анализ ценовой политики предприятия и уровня средне реализационных цен. Анализ рентабельности предприятия. Диагностика риска банкротства предприятия.

Тақырып 15 Қаржылық нәтижелердің талдауы

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының талдауы.Кәсіпорынның қаржылық жағдайының талдауының ұғымы мен есебі.Бухгалтерлік баланс және оның құрылуы.Бухгалтерлік баластың горизонталды және вертикалды түрлерінің талдау. Капиталдың құрылу көздерінің талдауы. Капиталдың орналасу және кәсіпорынның мүлкінің жағдайын бағалаудың талдауы. Капиталды пайдаланудың эффективтілігі және интенсивтілігінің талдауы. Кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығының талдауы. Кәсіпорынның банкроттыққа тәуекелдің диагностикасы және төлеуге қабілеттілігінің талдауы. Кәсіпорынның қаржылық денсаулығының жолдары.

  1   2   3

Похожие:

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедра пму-дің а корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Авилхан Ақмамық
Авилхан Ақмамық Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, тәжірибелік және соөЖ сабақтар)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
«қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Күндізгі оқу формасында оқитын 5В060400 «Физика» мамандығының студенттеріне арналған «Механика»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Имангалиева Индира Тлеубергенқызы
«Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің дамытудың өзекті нысаналары» пәні бойынша
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова icon1. Оқытушылар туралы мәліметтер
Силлабус (студенттiң жұмыс бағдарламасы) биохимия және химиялық пәндер кафедрасында химия пәнi бойынша жұмыс бағдарламасы негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница