Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар
НазваниеСінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар
страница6/7
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.65 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://library.psu.kz/fulltext/transactions/79_mustafina_r.m_elektrmagnit_risinin_teoriyasi.doc
1   2   3   4   5   6   7

7 Зертханалық жұмыс

Тұрақты магнит өрісінде электрмагниттік күштерді зерттеу


Жұмыс мақсаты: тұрақты магнит өрісіндегі трансформатордың алынбалы өзегінің екі тағатәріздес бөліктерінің тартылыс күштерін эксперементалды анықтау.


7.1 Теориялық мәліметтер

Б
ұл жұмыста трансформатордың кезекпен қосылған орамаларында сәйкес тұрақты тоқ ағып жатқандағы оның өзегінің алынбалы екі таға тәріздес бөліктерінің тартылыс күштері өлшенеді. Бұл күш магнит өрісі энергиясының тығыздығы бойынша өзек арасындағы саңылауда анықталуы мүмкін


,


мұндағы Fесеп – ньютонмен алынатын есептелгіш күш; 2 көбейткіш қозғалмалы өзектің екі шетіне жатқызылған екі күшті есепке алады. S = 16х13·10-6 = 208·10-6 м2 - өзектің кесекөлденең қиылысы; = 12.56·10-7 Гн/м – ауданның магнит өтімділігі; Н – саңылаудағы магнит өрісінің кернеулілігі; w = 1800 кезектесе қосылған екі орама орамының қосынды саны; I – орадардағы тоқ; 2 - өзек тағаларының арасындағы арасындағы қосарлы саңылау (оның шамасы миниблок этикеткасында көрсетілген).

Қондырғының принципиалды сұлбасы 7.1 суретінде берілген. Ажыратқышты қосқан кезде трансформатор орамының бойымен тұрақты тоқ жүре бастайды да, алынбалы өзекшенің екі жартысы бір-біріне тартылады. Тізбекті ажыратқанда, тартылыс күші жоғалады. Сұлбада жартылай өткізгіш диод орамды өшірген кезде сұлбада пайда болатын артық кернеулерді шеттету үшін қызмет етеді. Күшті өлшеу үшін өзектің екі бөлігінің ортасындағы саңылауға күш бергіш орнатылған. Бергіш жұмысының принцпі пъезоэлектрлік әсерге негізделген. Күш әсер еткенде оның шығуында күшке пропорционал қарама-қарсы зарядтар пайда болады. Осы зарядты өлшеу мақсатында бергіштің (датчик) шығуына интегралдауыш күшейткіш қосылған. Ол интегралдауыштың кіру тізбегінде бергішке әсер ететін күштің өзгеру үрдісі кезінде тоқ импульсін интегралдайды. Осылайша интегралдауыш шығуындағы кернеу күш бергішінің электрондағы зарядына пропорционал. Интегралдауыш шығуында нөлдік кернеу орнату үшін, «түсіру» ажыратқышын бастапқы қалпына келтіру керек, осыдан барып интегралдауыш жұмысқа дайын болады.

Кіру сигналы бомаған кездің өзінде интегралдауыш шығуында кернеу нөлдің ығуы мен сұлбаның әртүрлі жылыстауының интегралдануы нәтижесінде баяу ауысып отыратындығын есте сақтаған жөн. Сол себептен нөлді орнатуды әрбірөлшеуден кейін, ал шығу кернеуін санауды интегралдаудан кейін екі-үш секунд өткеннен соң бастаған жөн.

«Бергіш-интегралдауыш» жүйесін калибрлеу үшін ең қозғалмалы өзекшенің салмағыпайдаланылады.


7.2 Тапсырма


7.2.1 Трансформатордың алынбалы өзекшесінің екі бөлігінің тартылыс күшінің орамадағытоғына тәуелділігін эксперементалды түрде шешу.

7.2.2 Эксперементті есептеумен тексеру.

7.3 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар


7.3.1 Қондырғыны 7.2 суретінде көрсетілгендей етіп жинаңыз. Интегралдауыштың ажыратқышын «Түсіру» жағдайына орнатыңыз, ал тізбектің шығуындағы ажыратқышты өшіріп тастаңыз. («жоғары» қалпында).

7.3.2 Кернеу генераторының блогін (КГБ) қосыңыз, интегралдауыш шығуындағы кернеу нөлге (< 10 мВ) жақын екендігіне көз жжеткізіңіз.

7.3.3 Тұрақты кернеудің 2В – вольтметр өлшемінің шегін орнатыңыз, интегралдауыштың қайта ажыратып қосқышын төменгі қалыпқа ауыстырып, бірден өзекшенің жоғарғы жартысын орамадан алып шығыңыз. Бұдан кейін лезде интегралдауыш шығуындағы кернеуді есептей бастаңыз.

7.3.4 Интегралдауышты «Түсіру» қалпына ауыстырып қосыңыз, оның шығуында нөлдік кернеу орнатылғандығына көз жеткізіп, ауыстырыпқосқышты қайта төменгі қалыпқа келтіріп, өзекшені орамаға үлкен биіктіктен лақтырмай, оны баспай, байыптап салыңыз. Шығу кернеуін қайта санай бастаңыз. Оның мәнінде алдыңғы тәжірибиедегі кернеудің мәнінен айырмашылығы болмауы тиіс, бірақ кернеудің алдындағы белгісі қарама-қарсы белгіге ауысады.

7.3.5 «Бергіш-интегралдауыш» жүйесін үлгілеу үшін, белгіні есепке алмай, кернеудің санақ нәтижелерін 7.1 кестесіне жаза отырып, алдағы тәжірибиені 5 рет қайталаңыз.

7.1 Кесте

Uвых, В есептеуішті шешкен кезде
Uвых, В өзекшені орнатқан кезде
7.3.6 Айтарлықтай айырмашылығы бар кернеудің мәндерін шеттетіп тастап, қалғандары бойынша «бергіш-интегралдауыш» жүйесінің тұрақтысы мен орташа мәнін есептеңіз


Uср = ………….В, Uср = ……………………г/B.


7.3.7 Тізбектің шығуындағы ажыратқышты өшіріп, орамадағы тоқтың бастапқы 50 мА мәнін орнатыңыз, интегралдауыштың «Түсіруін» жасап, бірден ораманың тоғын өшіріңіз. Вольтметр көрсеткішін есте сақтаңызнемесе жазып алыңыз. Осы тәжірибиені қосып, ажыратқан кезде бірнеше рет қайталап, 7.2 кестеге вольтметрдің, белгіні есепке алмай орташа түрде немесе жиі қайталанатын көрсеткіштерін жазып алыңыз.

7.3.8 Осы тәжірибиені 7.2 кестесінде берілген тоқтың басқа мәндерінде қайталаңыз.

7.3.9 Тәжірибиелік берілгендер бойынша күшті келесі формула бойынша граммен анықтаңыз: Fэксп = Uшығ нәтижені 7.2 кестесіне жазыңыз.

7.3.10 Есептік күшті «жалпы мағлұматтар» бөлімінде келтірілген формула бойынша анықтаңыз, оны грамға ауыстырып, 7.2 кестесіне енгізіңіз. 7.3 суретінде Fесеп(I) және Fэксп(I) графиктерін құрастырыңыз, оларды салыстырып, қорытынды жасаңыз.
7.2 Кесте

I, мА

Uшығ, В

Fэксп, г

Fесепт, г

50


100


150


200
Бақылау сұрақтары

1 Тұрақты тқоқтың магнит өрісіндегі тартылыс күші қалай анықталады?

2 Зертханалық қондырғыларда қолданылатын күш өлшеуіш бергіштерінің жұмыс принціпі қандай?

3 Зертханалық қондырғының принцпі.


8 Зертханалық жұмыс


Беттік эффекттер мен жақындық эффекттерін зерттеу

Жұмыс мақсаты: Беттік эффект пен жақындық эффектісі құбылыстарын эксперементалды зерттеу.


8.1 Теориялық мәліметтер

Айнымалы тоқ өткізгіштер қиылысы бойынша бірқалыпсыз үлестіріледі, осында тоқ тығыздығының ең үлкен мәні өткізгіштің бетінде болады, өткізгіштің бетінен түбіне ауысу шамасы бойынша кемиді. Осы құбылысты беттік эффект деп атаймыз.

Шеткі өткізгіштікке ие денелердегі айнымалы магнит ағыны осы денелерде өткізгіш денелердің ішіндегі магнит ағынын азайтатын құйынды тоқтың туғызады. Бұл эффект құйынды тоқтың магнитсіздену әрекеті деп аталады, бірақ, негізінен бұл да беттік эффект құбылысына жатқызылады.

Беттік эффект құбылысын электромагнит өрісінің кеңістік өткізгіші айналасынан құралған сымның тереңіне бойлауымен түсіндіруге болады. Сым тоқ арқылы қыздыруға шығындалғвн энергияны сым денесіне оның беті арқылы қоршаған ортадан берілетін электромагнит энергиясының ішінде жұтылу құбылысы ретінде қарастырған жөн. Айнымалы электромагниттік энергия өткізгіш ортаның тереңіне бойлауына қатысты өшеді. Сондықтан, айнымалы электр тоғы мен айнымалы магнит ағыны кезіндегі тоқ тығыздығының амплитудасы мен электр және магнит өрісінің кернеулілігіндегі мән өткізгіш материалдардан жасалынған дене беттерінде ең көп дәрежеде болады. Беттік эффект құбылысы жоғары жиілік кезінде жылдам пайда болады.

Егер айнымалы тоғы бар бірнеше өткізгіш бір-біріне тікелей жақын тұрса, олардың әрқайсысы тек өзінің ғана емес, өзге өткізгіштердің де айнымалы магнит өрісінің әсерінде болады. Сондықтан әрбір өткізгіште айнымалы электр тоғының үйлестірілу айырмашылығы оның оңашалуында жатыр. Бұл эффект жақындық эффектісі деп аталады. Ол да беттік эффекті сияқты өткізгіштердің активті кедергісінің қосымша ұлғая түсуіне әкеледі. Сымдарында тоқ қарама-қарсы бағытта ағатын электртораптың қос өткізгішті сызығындағы жақындық эффектісі бір-біріне беттетілген сым жақтарындағы тоқ тығыздығы қарама-қарсы жақтағыға қарағанда, басымырақ болуына әкеледі. Бұл тоқтың Z= r + x толық кедергісі ең кіші болып шығатын жолды таңдауға тырысатындығымен түсіндіріледі. Сымның активті кедергісі артады, ал тура және кері тоқтардық жақындауы кезінде контурдың эквивалентті индуктивтілігі кемитіндіктен, индуктивті кедергі де кеми түседі.

Болат заттарды индукциялық әдіспен беттік соғу кезінде беттік эффект пен жақындық эффектісі кеңінен қолданылады. Егер жоғары жиілікті тоғы бар жазық контурды болат дене бетіне жақындатсақ, онда осы дененің бетіне жақын жерінде индуктивті тоқ пайда болады.

Болат денеде жасалынған тоқ электро магниттік инерция принціпі бойынша индоктор тоғына қарама-қарсы бағытталады. Болат заттың тоғы индоктор өткізгішінің артығынан жүретіндігімен жақындық эффектісі көрініс табады.

Индуктор өткізгішіне кез-келген форма бере отырып, сәйкесінше болат заттағы тоқты бағыттап және қажетті орындарға келесі соғужасау үшін беттік қабат қыздырылуын алуға болады.

Айнымалы тоқ өткізгіш құр шина қиылысы бойымен беттік эффект пен жақындық эффекттің нәтижесінде біртексіз үйлестіріледі. Тоқтың ең көп тығыздығы құр бетінен байқалып, көлденең қиылыс ортасына қарай кекемиді (8.1 а сурет). Тоқ бағыттары қарама-қарсы келетін жақын орналасқан қос құрларда сонымен қатар бір-біріне беттетілген құр бетіндегі тоқты ығыстыру да болады (8.1.б сурет). Осындай екі құрдағы тоқ бір бағытта болған кезде, тоқ сыртқы бетке ығыстырылады.

Электр машиналарының роторы немесе статоры ферромагниттік ойығында орналастырылған өткізгіште тоқты оның ашық беткі қабатынеа ығыстырылуы болады. (8.1.в сурет)

Тоқтың өткізгіштердің қиылысы бойымен біртексіз үйлестірілуі, оның активтік кедергісінің ұлғаюына әкеледі. Бұны электр машина мен тоқ өткізгіштердің жобасын жасағанда есепке алған жөн.
8.1 Сурет

Ферромагниттік ойыққа орналастырылған өткізгіш математикалық сипаттама жасау үшін ең қолайлы. Ойық жеткілікті биіктікте болғанда, оның түбінен көрінген электромагнит толқынын артығынан тұтынуға болады. Осы жағдайда ойық биіктігі бойынша тоқ тығыздығының істегі мәнінің үйлестірілуін келесі формуламен сипаттауға болады [1]


,


мұндағы – өшу коэффициенті мен фаза коэффициенті;

– өткізгіштің ашық бетіндегі тоқ тығыздығының істегі мәні.

Бұл формулаларда:

I – өткізгіштегі тоқтың істегі мәні;

айнымалы тоқтың шеңберлі жиілігі;

 және өткізгіштің магниттік өтімділігі мен өткізгіштігі;

а = 2 мм - ойық ені;

b = 0,35 мм - өткізгіш құрдың қалыңдығы.

Осы формулаларға сәйкес тоқ тығыздығы экспоненциалды заң бойынша (көбейткіш ) z осі бойымен кемиді. Беттегі тоқ тығыздығының бастапқы фазасы 45О тең және ұлғаюға қатысты z координаттары фаза бойынша кейінге қалу жағына қарай өзгереді( = 45Оkz).

Тоқ тығыздығы өткізгіштің бетіндегіг қарағанда, е = 2,718 есе кем болатын  = 1/k электромагнит толқынының бойлау тереңдігі деп аталады. Бұл жұмыста әртүрлі өзара орналасу кезіндегі қалыңдығы . 0.35 мм және ені 25 мм ленталық мыс өткізгішінде тоқтың үйлесуі зерттеледі.8.2 Сурет

Өткізгіш орналасуының 1 нұсқасы (8.2.а суретін қара) 8.1.б суретінде көрсетілген жақын орналасқан қос тікбұрышты құрдың ені бойында тоқтың үйлестірілуін эксперементалды зерттеуге мүмкіндік береді.

Екінші жағдайда (8.2.б суретінде) тәжірибие құр арасындағы арасындағы қашықтықтың d = 63 мм және d =3 мм мәнінде орындалуы мүмкін.

Ленталық өткізгіштің ара қашықтығы үлкен болған кезде ондағы тоқ таралуы 8.1.а (х осі бойымен) суретінде көрсетілген тіктөртбұрышты құрдың көлденең қабатының бірінің тоқ үлестірілуіне ұқсас келеді. Бұл жерде жақындық эффектісі аса көрінбейді.

Ленталық өткізгіштің ара қашықтығы жақын болған кезде, оларды 8.1б суретінде көрсетілген жақын орналасқан екі құрдың көлденең қабатының бірі ретінде қарастыруға болады. Көлденең осі бойында (х осі) жақындық эффектісі күшті байқалады.

Үшінші (8.2.в сурет) жағдайда мыс лентасы үш жақтан ферромагниттік экранмен ұсталынған және мұндағы тоқтың үйлестірілуі электрмашинаның ойығында орнықтырылған өткізгіштегіге ұқсайды (8.1.в сурет).

Төрт суреттелген нұсқаның әрбіреуіне арналған өткізгіштік ленталар шынытекстолиттік платада жөнделіп, тұйық контур түзеді.Оларға электр тоғы екі реттік орамасы өткізгіш ленталары мен қосқыш құрданжасалынған контурдың өзі болып табылатын төмендеткіш трансформатор арқылы беріледі. Өткізгіш контурдың бір нұсқасымен келтірілген зертханалық қондырғы 8.3. суретінде сұлбалы түрде көрсетілген.

Оны жинап алу үшін жинақтық панелінің жоғарғы сол жағына 170 орамды U- алынбалы өзекшенің бейнелі бөлігін бірге алып трансформатор орамасын орнатып, одан кейін орамаға зерттелудегі өткізгіш контурлардың бірін кигізіп, оны ораша шығуы бар қосқыш айырды тұғыр ретінде пайдалана отырып, жинақтауыш панелдің үстіне бекіту.

Тұғыр зерттелудегі өткізгіш пен жинақтауышпанельдің металды бетінің ара қашықтығын көбейту үшін қажет. Олай болмаса онда бағыттағыш құйынды тоқ зерттелудегі өткізгіште тоқтың үйекетелуін өзгертеді.


С
одан соң орамға алынбалы өзекшенің екінші жартысын салып, өзекшенің екі жартысын резеңке сақинамен бекіту керек.

Тоқ жібінің бойындағы кернеудің төмендеуін өлшеу үшін өткізгіш лентада кернеу бергіші (датчик) қызмет етеді. Ол да 8.3.суретінде келтірілген . ол ішіне екі миниатюралы түйіспе (контакт) орнатылған шынытекстолиттен жасалынған пластинка түрінде келеді. Түйіспенің сымдары зерттелудегі өткізгіште тоқ жібінің бойынан пластинканың ортасына дейін барады, содан соң 90о бұрылып, бірге саптан кернеудің күшейткішіне өтеді. Түйіспелерді зерттелудегі бетке қысқанда, бергіштің жалғағыш сымдары осы бетке тығыз жақындықта орналаса түседі. Нәтижесінде өлшегіш тізбектің контурына жалғанған магнит ағыны нөлге жақындап, күшейткіштің кіруіне тоқ тығыздығына пропорционал кернеудің активті құраушысы жүргізіледі


,


мұндағы U –бергіш түйіспелерінің арасындағы кернеу;

Е –электр өрісі кернеулігінің тангенстік құраушысы;

l – бергіш түйіспелерінің арасының 0,1 м тең қашықтығы;

- мыс өткізгіштің меншікті өткізгіштігі.

Зерттелудегі өткізгіштегі тоқты өлшеу үшін, тоқтың 100 трансформалдану коэффиценті бар трансформаторы пайдаланылады. (8.3 сурет).

8.2 Тапсырма


8.2.1 Тоқ тығыздығының істегі мәні мен бастапқы фазаларының өзгерісін келесі жағдайларда ленталы мыс өткізгішінің ені бойынша зерттеу:

а)қарама-қарсы бағытталған тоғы барекі лента бірінің үстінен бірі екі жазықтықта орналасқан;

б) қарама-қарсы бағытталған тоғыбар екі лента бір жазықтықта лента араларының қашықтығы 63 мм болған жағдайда паралель орналсақан;

в) ленталарының ара қашықтығы 3 мм болған жағдайда да.

8.3 Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар


8.3.1 жинақтауыш панелінде өткізгіш контурының бірімен трансформаторды жинаңыз және онда тоқ тығыздығын бергіштің күшейткіш миниблогін орнатыңыз (8.3 сурет).

8.3.2 Электр тізбегін 8.4 суретінде бейнеленген принципиалды сұлбаға сәйкес жинаңыз.Сұлбада көрсетілген амперметр мен вольтметр – виртуалды аспаптар. Конденсатор контурдың индукциялы кедергісінің орнын алмастыру және ондағы тоқты ұлғайту қызметін атқарады.

Ескертулер: виртуалды аспаптарды мультиметрмен алмастыруға болады, бірақ бұл жағдайда сіз тоқ тығыздығының бастапқы фазасын өлшей алмайсыз. Бұндайда бастапқы фазаны Лиссажу фигурасының көмегімен электронды осцилограф арқылы өлшеуге болады.


8.3.3 Кернеу тоғы мен олардың фазаларының арасындағы жылжуларды өлшеу үшін виртуалды аспаптарды қосыңыз.

8.3.4 Айнымалы тоқтың қайнар көзінде максаималды амплитуданың 2000…2500 Гц жиілігі бар синусоидалық кернеуді және контурда тоқ ең көп болатындай етіп С сыйымдылығын таңдаңыз. Сенімді өлшем жасау үшін ол 25 А кем болмауы тиіс. Контурдағы тоқ тоқ трансформаторының екінші реттік орамасындағыға қарағанда 100 есе көп екендігін ұмытпаңыз. Қажетті жағдайда тоқты резонанстікке жақын орналастырылған кернеудің жиілігін дұрыстау арқылы көбейтуге болады. Бірақ қайнаркөздің асқынжүктемесі индекаторын бақылап отырыңыз.

8.3.5 Бергішті оның түйіспелері мен ленталық өткізгіш бетіне тақаңыз, оны лентаның ені бойымен ауыстыры отырып, күшейткішті ң шығу кернеуі мен фазаның әрқилылығы өзгеріп отыратындығына көз жеткізіңіз. Егер аспап фазаның түрлілігін 90О көбірек етіп көрсетіп тұрса, коннектордағы амперметр қысқышы немесе тоқ трансформаторы қысқыштарның орындарын ауыстырыңыз.

8.3.6 Бергішті лентаның бір шетінен екіншісіне 5 мм қадам жасау арқылы ауыстырып, фазаның әртүрлілігі мен шығу кернеуін өлшеңіз және нәтижесін 8.1.кестесіне жазыңыз. Х координатасы кестеде ленталық өткізгіштің шетінен бергіш түйіпесіне дейінгі қашықтыққа сәйкес келеді.

8.3.7 Күшейткіш кернеудің күшеюкоэфицентін есепке ала отырып, координатаның әрбір мәнінде тоқ тығыздығын есептеңіз


 .


8.3.8 Егер бұл формулада  - м/(Ом мм2), Uшығ – в Вольтта және түйіспелі бергіш ара қашықтығы - l = 0,1 м болса, тоқ тығыздығы А/мм2- де болады.

8.3.9 Орнатылған контурды екінші біреуіне, содан соң үшіншісімен алмастырып, барлық тәжірибиелер мен есептеулердіқайталаңыз.

8.3.10 8.5 суретінде зерттелген жағдайларға арнап, тоқ тығыздығы мен оның бастапқы фазасының өзгеріс графигін құраңыз.


8.1 Кесте


Коорди-

ната

х

мм

d = 63 мм

d = 3 мм

Uшығ,

В

, град.

, А/мм2

Uшығх,

В

, град.

, А/мм2

Uшығх,

В

, град.

, А/мм2

0

5

10

15

20

25
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconПавлодар
«Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша электртехникалық мамандықтардың студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға...
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconЭлектртехникалық материалтану пәні бойынша электртехникалық мамандықтардың студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал Павлодар
«Электртехникалық материалтану» пәні бойынша электртехникалық мамандықтардың студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған...
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconЭкология мамандықтарының күндізгі оқу формасындағы студенттер үшін “Өсімдіктер физиология” пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми ғалымдар кеңесімен ұсынылған
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconДiстемелiк нұСҚаулықтар зертханалық жұмыстар орындау үшін «Глинозем өндірісі» пәні бойынша 050709 «Металлургия» мамандығының тәлімгерлері үшін Павлодар
Г 49 Глинозем өндірісі: зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар / құраст. З. Б. Каршигина, Г. Б. Байділдаева,...
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар icon«Информатика» пәні бойынша тәжірибелік-зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік Практикум
Жұмаханова Дария Әнуарқызы, Шәкәрім атындағы сму «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconПологиясының негізгі ұҒымдары жоғары оқу орындарының тіл мамандықтары студенттеріне арналған «Типологиялық зерттеулер негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік құрал Павлодар
О. Қ. Жармакин филология ғылымдарының кандидаты, С. Торайғыров атындағы пму профессоры
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconЗертханалық жұмыстарды орындау барысында студенттер теориялық білімді дамытып бекітеді және орман шаруашылығы машиналарының тараптары мен тетіктерінің ақауларын
Р зертханалық жұмыста: мақсаты мен мазмұны; зертханалық жұмысты атқаруға негізгі теориялық мағлуматтар; ауысулырды орындауға керекті...
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Ақпараттандыруды оқыту әдістемесі пәні бойынша студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауына арналған
Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар icon«Әдебиет теориясы» пәні бойынша студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені

Сінің теориясы «Электр техникасының теориялық негіздері» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу әдістемелік құрал 3 бөлім Павлодар iconЯлық Үрдістер теориясы металлургия мамандықтары бойынша күндіз және сырттай оқитын тәлімгерлердің зертханалық жұмыстарына арналған әдістемелік нұсқаулықтар Павлодар Кереку 2008
С. Торайғыров атындағы пму-ның ммжК факультеті металлургия кафедрасының отырысымен басылымға ұсынылған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница