Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Скачать 345.1 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
страница3/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер345.1 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish538235_7561.doc
1   2   3   4
11-тармағында көрсетілген индекс құрамы саналады.

ҚР ҰБ Басқармасының 2007.30.04  № 49 Қаулысымен 53 тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара);  ҚР ҰБ Басқармасының 2009.30.11. № 107 Қаулысымен 53-тармақ өзгертілді (2009 ж. 15 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

53. Жинақ портфелінің акциялары портфелінің активтері (бұдан әрі - акциялар портфелі), осы Ереженің 35-3-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, жай және артықшылықты акцияларға, акциялар портфелінің эталондық портфеліне енгізілген индекстерге инвестициялануы мүмкін.

ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65 Қаулысымен  54  тармақ  жаңа редакцияда  (бұр. ред. қара)

54. Жинақ портфелінің акциялар портфелінің дербес басқарудағы активтері осы Ереженің 53-тармағында аталған қаржы құралдарына инвестициялануы мүмкін, сондай-ақ өтеу мерзімі 1 (бір) жылға дейінгі мемлекеттік бағалы қағаздарға, депозиттерге және репо операцияларына инвестициялауға жол беріледі.

55. Акциялар портфелінің активтік басқарудағы үлесі акциялар портфелінің 50 (елу) пайызынан аспауы тиіс.

ҚР ҰБ Басқармасының 2009.30.11. № 107 Қаулысымен Ереже 55-1-тармақпен толықтырылды (2009 ж. 15 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)

55-1. Акциялар портфелінің кемінде 80 (сексен) пайызын инвестициялау Қордың активтерін сыртқы басқарушылардың көмегімен жүзеге асырылады.

56. ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65 Қаулысымен  алып тасталды  (бұр. ред. қара)

 

 

6-тарау. Сыртқы басқарушыларды таңдау кезіндегі шектеулер

 

57. Ұлттық Қордың сыртқы басқарушыларын таңдау тәртібін Ұлттық Банктің Басқармасы айқындайды.

 

 

7-тарау. Кастодиандарды таңдау кезіндегі шектеулер

 

58. Кастодианның ең төменгі кредиттік рейтингі - АА-\Аа3.

ҚР ҰБ Басқармасының 2010.21.05. № 42 Қаулысымен 58-1-тармақпен толықтырылды

58-1. Кастодиан Ұлттық Банк Басқармасының шешімімен бекітіледі.

59. Бір кастодианда клиенттердің активтері ең аз сомасы 3 (үш) триллион АҚШ долларына тең сақтауда болуы тиіс.

60. Кастодиан Ұлттық Банкке активтердің нақты уақыт режиміндегі мониторингі және Қор активтері көрсеткіштерінің осы Ережеге сәйкестігін тексеруге арналған жүйені ұсынады.

61. ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65 Қаулысымен  алып тасталды  (бұр. ред. қара)

ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2011.30.09. № 122 Қаулысымен 62-тармақ жаңа редакцияда (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2011 жылғы 1 қарашадан бастап туындайтын қатынастарға қолданылады) (бұр. ред. қара)

62. Қордың бір кастодианға өткізілетін активтерінің нарықтық құны 25 (жиырма бес) миллиард АҚШ доллары баламасынан аспауы тиіс.

 

 

8-тарау. Құрылымдық өнімдерді пайдалану

 

63. Құрылымдық өнімдерді тәуекелдерді хеджирлеу және кірістілікті ұлғайту үшін пайдалануға болады.

64. Құрылымдық өнімді сатып алу туралы шешімді Қордың Өкілетті өкілі қабылдайды.

65. Егер құрылымдық өнім қарсы әріптестің know-how болып табылса, Ұлттық Банк осы құрылымдық өнім бойынша басқа қарсы әріптестерден баға талаптарын сұратпайды.

66. Егер құрылымдық өнім Ұлттық Банктің сұратуы бойынша құрылған болса (request for proposal негізінде), Ұлттық Банк құрылымдық өнім бойынша баға белгілеулерді кемінде екі қарсы әріптестен сұратады. Бұл жағдайда Ұлттық Банк мәмілелерді ең жақсы шарттар бойынша жүзеге асырады.

ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65 Қаулысымен  67 тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

67. Егер құрылымдық өнімнің эмитенті әрбір айдың соңғы жұмыс күніне неғұрлым жиірек негізде нарықтық құнның бағасын (Bid бағасы) ұсынуға өзіне міндеттеме алған жағдайда ғана құрылымдық өнімді сатып алуға рұқсат етіледі.

68. Құрылымдық өнімді, егер ықтимал айыппұл санкцияларын ескере отырып бұл өнімді кез келген уақытта эмитентке нарықтық құны бойынша сатуға мүмкіндігі болған жағдайда ғана сатып алуға рұқсат етіледі.

69. Құрылымдық өнімнің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі А- (Standard & Poors) немесе А2 (Moody's) төмен болмауы, ал қысқа мерзімдісі А-2 (Standard & Poors) немесе Р-1 (Moody's) төмен болмауы тиіс.

ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65 Қаулысымен  70 тармақ жаңа редакцияда (бұр. ред. қара)

70. Құрылымдық өнімдерге қолданылатын шектеулер MBS-ке, ABS-ке және агенттіктер, халықаралық қаржы ұйымдары және банктер эмиссиялайтын ААА ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар құрылымдық өнімдерге қолданылмайды.

 

 

9-тарау. Есептілік

 

ҚР ҰБ Басқармасының 2009.30.11. № 107 Қаулысымен 71-тармақ жаңа редакцияда (2009 ж. 15 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

71. Ұлттық Банк тоқсан сайын және жыл сайын Қазақстан Республикасының Үкіметіне Ұлттық Банктің Басқармасы бекіткен Қорды сенімгерлік басқару нәтижелері туралы есепті ұсынады.

1) тоқсан сайын:

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін есептік тоқсанның аяғындағы валюта кластары және түрлері бойынша осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бөлу;

Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры портфелінің осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша есептік тоқсанның аяғындағы құрамы;

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының портфелін басқарудың есептік кезеңдегі нәтижелерін осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша талдау;

2) жыл сайын:

тиісті нарықтардың жай-күйі және олардың портфельге тигізетін ықпалы жөнінде жазбаша есеп, экономикалық шолу;

стратегияға шолу және портфель құрылымындағы неғұрлым маңызды өзгерістерді түсіндіру, ағымдағы инвестициялау стратегиясы.

Ұлттық Банк Қазақстан Республикасы Үкіметімен келісім бойынша өзге де есептілікті және Қорды сенімгерлік басқару кезінде инвестициялық операцияларды жүзеге асыру нәтижелері бойынша есептілікке түсіндірмелерді ұсынады.

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық қорының инвестициялық

операцияларын жүзеге асыру

ережесіне 1-қосымша

 

 

Кредиттік рейтингтер

 

Standard & Poor's

Moody's

Ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтер

ААА

Ааа

АА+

Аа1

АА

Аа2

АА-

Аа3

А+

А1

А

А2

А-

А3

BBB+

Baa1

BBB

Baa2

Қысқа мерзімді кредиттік рейтингтер

А-1+

Р-1

А-1

Р-2

A-2

Р-3

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық қорының инвестициялық

операцияларын жүзеге асыру

ережесіне 2-қосымша

 

Тұрақтандыру портфелінің секторлық бөлінуі

 

Активтер түрі

Нарықтық құны*

Ең төменгі

Ең жоғарғы

Қолда бар валюта (ағымдағы шоттардағы қалдықтар; келесі жұмыс күні қайтару мүмкіндігімен ақша нарығы қорларына орналастырылған қаражат), эталондық индекске кіретін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары

50%

100%

Эталондық индекске кірмейтін елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары, агенттік борыштық міндеттемелер, халықаралық қаржы ұйымдарының борыштық міндеттемелері

0%

50%

Бір айға дейінгі депозиттер (салымдар), оның ішінде репо операцияларынан депозиттерге орналастырылған қаражат

0%

50%

Туынды құралдар

0%

20%

Корпоративтік бағалы қағаздар, коммерциялық бағалы қағаздар (ECP)

0%

30%

 

* туынды құралдар үшін олардың негізіндегі құралдардың нарықтық құны алынады

 

ҚР ҰБ Басқармасының 2008.22.08  № 65
1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының “Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды лицензиялау ережесін бекіту туралы”
Инвестициялық қорлардың қаражаты есебінен инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар заңды тұлғалар жүзеге асыратын шет елге...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconЗейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы
Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconИнвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру
«Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы», "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығЫН
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы icon«Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы»
Республикасының Заңдарына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың негізгі принциптері...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқару бойынша инвестициялық стратегияны бекіту туралы
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтерін басқарудың негізгі принциптері...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң Қ аулы сы
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту...
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы icon«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы №1301 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница