Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі
НазваниеҚазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі
страница1/28
Дата конвертации10.02.2016
Размер2.61 Mb.
ТипКодекс
источникhttp://medialaw.asia/files/ процессуальный.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 05.02.2009 14:21:30


Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

(Астана, 1999 ж. 13 шілде № 411-I)

(2008.05.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

1 -  бөлім.  Жалпы ережелер                                   (1 - 135 баптар)

   1-тарау.  Қазақстан Республикасының Азаматтық              (1 -   4 баптар)

  іс жүргізу заңдары

   2-тарау.  Азаматтық сот ісін жүргізудің                    (5 -  23 баптар)

  міндеттері мен принциптері 

   3-тарау.  Ведомстволық бағыныстылық және                   (24 -  36 баптар)

соттылық

   4-тарау.  Соттың құрамы, қарсылық білдіру                  (37 -  43 баптар)

   5 тарау.  Іске қатысушы тұлғалар                           (44 -  57 баптар)

   6-тарау.  Сотта өкілдік ету                                (58 -  63 баптар)

   7-тарау.  Дәлелдемелер және дәлелдеу                       (64 -  99 баптар)

   8-тарау.  Сот шығындары                                    (100 - 117 баптар)

   9-тарау.  Мәжбүрлеу шаралары                               (118 - 122 баптар)

   10-тарау. Іс жүргізу мерзімдері                            (123 - 128 баптар)

   11-тарау. Сот хабарлаулары мен шақырулары                  (129 - 135 баптар)

2 -   бөлім. Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу                (139 - 331 баптар)

  1-бөлімше. Бұйрық арқылы іс жүргізу                         (139 - 149 баптар)

   13-тарау. Бұйрық арқылы іс жүргізу                         (139 - 149 баптар)

  2-бөлімше. Талап қою бойынша іс жүргізу                     (150 - 271 баптар)

   14-тарау. Талап қою                                        (150 - 157 баптар)

   15-тарау. Талап қоюды қамтамасыз ету                       (158 - 165 баптар)

   16-тарау. Істі сотта қарауға әзірлеу                       (166 - 173 баптар)

   17-тарау. Сотта іс қарау                                   (174 - 216 баптар)

   18-тарау. Сот шешімі және оны атқару тәртібі               (217 - 241 баптар)

   19-тарау. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру             (242 - 246 баптар)

   20-тарау. Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту                 (247 - 248 баптар)

   21-тарау. Арызды қараусыз қалдыру                          (249 - 250 баптар)

   22-тарау. Сот ұйғарымы                                     (251 - 254 баптар)

   23-тарау. Хаттамалар                                       (255 - 259 баптар)

   24-тарау. Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім шығару     (260 - 271 баптар)

  3-бөлімше. Ерекше талап қоюмен іс жүргізу                   (272 - 288 баптар)

   25-тарау. Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар     (272 - 274 баптар)

   мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын

  қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу

   26-тарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді         (275 - 277 баптар)

       қарауға уәкілетті органдардың (лауазымды

         адамдардың) қаулыларына дау айту туралы

           істер бойынша іс жүргізу

   27-тарау. Мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі          (278 - 282 баптар)

       басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің,

        ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік

          қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне

           (немесе әрекетсіздігіне) дау айту туралы

            іс бойынша іс жүргізу

   28-тарау. Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына      (283 - 285 баптар)

          орай даулар туралы іс бойынша іс жүргізу 

   29-тарау. Прокурордың органдар мен лауазымды адамдардың    (286 - 288 баптар)

           актілері мен іс-әрекеттерін заңсыз деп тану  

            туралы жүгінуі

  4-бөлімше. Ерекше іс жүргізу                                (289 - 331 баптар)

   30-тарау. Жалпы ережелер                                   (289 - 290 баптар)

   31-тарау. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау             (291 - 295 баптар)

   32-тарау. Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе     (296 - 301 баптар)

      азаматты қайтыс болды деп жариялау

   33-тарау. Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі           (302 - 308 баптар)

     немесе әрекетке қабілетсіз деп тану

   34-тарау. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп     (309 - 312 баптар)

    жатқызу туралы істер бойынша іс жүргізу

   35-тарау. Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің       (313 бап)

   банкроттығы туралы істерді қарау

   36-тарау. Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану және            (314 - 317 баптар)

  жылжымайтын

   36-1 тарау. Ұл (қыз) асырап алу туралы                     (317-1 - 317-5 баптар)

өтініштер бойынша іс жүргізу

   37-тарау. Азаматтық хал актілері жазбаларының              (318 - 320 баптар)

  жаңсақтықтарын анықтау     

   38-тарау. Нотариаттық іс-әрекеттерге немесе оларды         (321 - 323 баптар)

жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар

   39-тарау. Көрсетушіге берілетін жоғалған бағалы            (324 - 331 баптар)

   қағаздар және ордерлік бағалы қағаздар

  бойынша құқықтарды қалпына келтіру

(шақыртылып іс жүргізу)

3 -   бөлім. Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу     (332 - 409 баптар)

   40-тарау. Сот актілеріне апелляциялық шағымдану,           (332 - 346 баптар)

    наразылық келтіру

   41-тарау. Апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша      (347 - 369 баптар)

             істерді қарау   

   43-тарау. Қадағалау тәртібімен іс жүргізу актiлерi,        (384 - 403 баптар)

   осы тарауда көзделген негiздер болған сот

  қадағалауы тәртiбiмен қайта қаралуы мүмкiн.

   44-тарау. Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар        (404 - 409 баптар)

             мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар

             бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу

4 -   бөлім. Жойылған сот ісін немесе атқару ісін             (410 - 412 баптар)

жүргізуді қалпына келтіру                  

5 -   бөлім. Халықаралық процесс                              (413 - 426 баптар)

   45-тарау. Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша        (413 - 426 баптар)

             іс жүргізу

1-бөлім. Жалпы ережелер

1-тарау. Қазақстан Республикасының

Азаматтық іс жүргізу заңдары

1-бап. Азаматтық іс жүргізу заңдарымен реттелетін қатынастар

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңдары соттардың осы Кодекспен және басқа заңдармен өз құзыретіне жатқызылған талап қою және өзге істерді қарау мен шешу барысында сот төрелігін атқаруы кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдары

1. Қазақстан Республикасының аумағында азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізу тәртібі конституциялық заңдармен, Қазақстан Республикасының Конституциясына және халықаралық құқықтың жалпы жұрт таныған принциптері мен нормаларына негізделген Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексімен айқындалады. Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібін реттейтін өзге заңдардың ережелері осы Кодекске енгізілуге тиіс.

2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі мен Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары азаматтық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі болып табылады.

3. Азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі iconТәртібімен қараудың сот тәжірибесіне шолу
Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі (бұдан әрі аіжк) күшіне енгізілді. Ондағы новеллалардың бірі сырттай іс жүргізу және...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі icon«6М030100 Құқықтану» мамандығы бойынша оқуға түсушілерге арналған кешенді емтиханның
Оқуға түсушілерге арналған кешенді емтихан бағдарламасы төрт пәннің жиынтығынан тұрады: «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»;...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі iconКодексі 2011. 11. 01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен
Азақстан республикасының заңдар жинағының III томына енгізілген қазақстан республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексiнің МӘтінін...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі icon«Дарынды балаларға арналған №165 мамандандырылған мектеп лицей» Мемлекеттік мекемесінің
Мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – Мемлекеттік мекеме) Қазақстан Республикасы конститутциясы, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексі,...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі icon«kazenergy» Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі
Республикасының Азаматтық Кодексі өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес қауымдастық жұмысы айшық әрі жариялы түрде жүргізіледі
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі iconӘкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Республикасының Заңдар жинағының IV томына енгізілген әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мәтінін...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі icon«Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі
Республикасы Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан әрі – Бюджет кодексі) сәйкес...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі icon«Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі
Республикасы Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (бұдан әрі – Бюджет кодексі) сәйкес...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі iconҚазақстан республикасының кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы
Республикасының заңы, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар...
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі iconҚазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)
«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница