«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
Скачать 361.84 Kb.
Название«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
страница2/5
Дата конвертации10.02.2016
Размер361.84 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6d072000_kaz.doc
1   2   3   4   5


Табиғи фосфаттар және фосфорит үны. Апатит және фосфорит кендерінің минералдык құрамы. Фосфор кендерінің түрлері мен кен орындары.

Физико-химиялық және механикалық қасиеттері. Фосфат шикізаттарын сақтау және тасымалдау. Фосфорит үны. Фосфаттарды химиялык өңдеудің әдістері.

Жай суперфосфат. Суперфосфаттың қасиеті мен кұрамы. Қолданылуы. Өндіру әдісі.Ө ндірістің физико-химиялык негізі. Процестер химизмі.

Н24 мөлшері. Процестің жылдамдығы мен механизмі. Суперфосфат өндірісі.Фторлы газдың бөлінуі. Суперфосфат өндірісінің материалды балансы.Түйіршіктелген суперфосфаттарды алу.

Фосфаттардың күкіртқышқылды (экстракция) шайындылаудың физико-кимиялық негізі. Процестер химизмі.Фосфор қышқылын күкірт қышқылды шайындылауда фосфаттардың еру жылдамдыгы. Кальций сульфатының кристалдануы. Фосфаттардан фосфор қышкылын күкірт қышкылды шайындылау әдісі. Фосфор қышқылын дигидратты тәсілмен экстракциялы шайындылау өндірісі.

Қос және байытылған суперфосфаттар. Преципитат. Құрамы және қасиеттері, колданылуы. Қос суперфосфат өндірісінің физико-химиялық негізі. Процестер химизмі. Тепе-теңдік жағдайы және қатты фазалардың кристалдануы. Қатты фазалардыи кристалдануынсыз және кристалдануымен фосфор кышкылында фосфаттардың еруі.

Қос суперфосфат өндірісі: камералы тәсіл, камерасыз (ағынды) тәсілдер. Қос суперфосфат алудың циклді әдістері. Байытылған супсрфосфат. Кальций гидрофосфатын тұнбаға түсірудің физико-химиялық негізі (преципиттеу).

Термиялық фосфаттар. Термофосфаттар өндірісі; фосфатгарды фторсыздандыру; балқытылған магнийлі фосфаттар, шыны тәріздес полимерлер.

Конденсацияланған фосфаттар. Дегидратталган фосфаттар. Классификациясы, номенклатурасы, кұрылысы. Натрий трифосфаты. Кальций дифосфаты. Кальций циклофосфаты (метафосфаты), олардың құрамы, қасиеті және алынуы.

Минералды тыңайтқыштардың ауыл - шаруашылығындағы орны. Тыңайткьшттардың түрі, өнімнің сапасы. Өндірісте орындау орны. Фосфат шикізаттарына кен орнына байланысты (орны) сипаттама. Фосфатты байыту әдістері және технологиясы. Күрделі және сұйық тыңайтқыштар. Жемдік фосфаттар және оны пайдалану дәрежесі.

Жемдік фосфаттар, монокальцийфосфат. Кептіру және фторсыздандыру өңдеу сатылары. Күрделі тыңантқыштар технологиясы.

Аралас күрделі тыңайтқыштар, қолданылуы, шикізаты, физика-химиялық негізі.

Азотты тыңайтқыштар. Аммоний селитрасы, сульфат аммониы, аммоний хлориды, карбамид, және оның қасиеттері мен технологиясы. Күрделі тыңайткыштар, оның өнімдері, алыну жолдары. Аммофос, нитрофос, аммофосфат, қосаммоний және олардың салыстырмалы құрамы.

Калилі тыңайткыштар және оған сипаттама. Калий сулфатына сипапама. Калий хлориді. Сильвиниттен калий хлоридін алу. Карналлитті пайдалану. Калий сульфатын алу. Калилі рудаларды жан -жакты өңдсу. Барий, натрий, кальций, фтор, хром т.6. түздарды өңдеп алу технологиясы Барий түздарын кальций фтор, хром түздарын пайдалану. Өндіріс калдықтары оларды өңдеу жолдары.


1.3 ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ПЛАЗМОХИМИЯ

Электрохимиялық процестердiң жалпы сипаттамасы. Классификациясы. Түсті және сирек кездесетін металдар өндірісіндегі гидроэлектрометаллургияның маңыздылығы. Сулы ерітінділер электролизі. Анодты және катодты материалдарды таңдау. Анодты және катодты процестер. Анодтар мен катодтарға қойылатын талаптар. Электродтардағы кернеу. Ерітінділер құрамы. Электрөткізгіштік. Катодты Ме тұнбасының құрылысы мен сапасына ерітінділер, температура мен қоспалар әсері. Ерітінділерді тазалау және регенерация. Ток бойынша шығым. Ерітінділер циркуляциясы жүйесіндегі ток шығымы. Электролиз процесіндегі металдар шығымы. Шламның түзілуі және оны қайта өңдеу. Ауыр суды алу. Электролиттік диссоциация. Жеңіл және ауыр металдар тұздарының электролизі.

Химиялық ток көзі (ХТК). ХТК классификациясы және сипаттамасы. ХТК жалпы және ерекшеленетін қасиеттері, олардың классификациясы. ХТК негізгі сипаттамасы.

Гальваникалық элементтер. Сілтілі-мырыштық элементтер. Марганецті-мырышты элементтер. Дайындау технологиясы,қолданылатын материалдар және даму перспективасы. Сынапты-мырышты элементтер. Дайындау технологиясы, белгілеу жүйесі, қолданылуы, даму перспективасы.

Аккумуляторлар: қорғасынды аккумуляторлар. Жұмыс істеу теориясы және зарядтау мен разрядтаудағы процестер. Никель-темірлі аккумуляторлар. Никель-кадмийлі аккумуляторлар. Электродар құрылысы. Күмісті-мырышты аккумуляторлар. Белгілеу жүйесі, қолданылуы. Даму перспективасы.

ХТК өндірісінде еңбекті қорғау бойынша арнайы шаралар.

Өндірістегі гидро-және гидроэлектрометаллургия мәні. Мырыш пен кадмий гидрометаллургиясы. Мырышты сілтісіздендіру және ерітіндіні тазалау. Қалдықты кектер мен тотықтарды қайта өңдеу. Мырыштың электрохимиялық қасиеттері. Кадмийді электролиттік тұндыру. Никельді гидроэлектрометаллургия өңдеу қалдықтарынан кадмийді бөліп алу.

Никель электрометаллургиясының мәні. Қаралық никелді электролиттік рафинирлеудегі анодтық процестер. Никелді тұндыру процесіне органикалық қосылыстардың әсері. Электр энергиясының шығымы.

Балқыған тұздар электролизінің негізі. Металдардың электртұну процестерінің түзілу мен даму тарихы. Гальванотехниканың мәні. Гальванотехниканың даму перспективасы және оның мәні.

Металдардың электртұнуының негізгі заңдылықтары. Металдардың электролиттік тұнбаларының құрылысы мен қасиеттері. ЖАЗ әсері және олардың әсер ету механизмі.

Металдар және балқымалармен қаптау процестерінің технологиялық негізі. Металды қаптау әдістері және олардың салыстырмалы сипаттамасы. «Покрытия металлические и неметаллические неорганические» ЕСЭКС ГОСТ талаптарына сәйкес қаптауларға қойылатын талаптар. Қаптаулардың сапасын бақылау әдістері.

Плазмохимия курсының мазмұны. Плазмохимиялық өндірістердің қазіргі жағдайы. Плазмохимиялық процестер классификациясы. Плазмохимиялық процестер қондырғылары. Төменгітемпературалық плазма генераторлары. Электдоғалы, индукциялы плазмотрондар. Плазмохимиялық реакторлар. Плазмохимиялық процестерді талқылау, олардың классификациясы. Газ күйіндегі өнімдерді алу. Атмосфералық азотты алу. Плазмохимиялық әдіспен ацетиленді алу сызбасы.

Электротермиялық процестер дамуы. Кальций, бор карбидтерін, нитридтерді алудың теориялық негізі. Кальций, бор карбидтерін, нитридтерінің өндірістік пештерде түзілу механизмі. Өндіріс шикізаты. Балқу өнімдерінің сипаттамасы. Процестің техника-экономикалық көрсеткіштері. Минералогиялық құрамы. Қолданылуы. Процесс технологиясы. Пеш сипаттамасы. Бор карбиді. Қасиеттері мен қоладанылуы. Шикізат материалдары. Алынуы.

Фосфор өндірісінің технологиясы. Фосфоритті кендер кен орындарының сипаттамасы. Шикізат материалдарының сипаттамасы. Электр пешіндегі фосфаттардың тотықсыздану механизмі. Пеш газдарын шаңнан тазалау. Фосфор конденсациясы. Өндіріс қалдықтары. Қайта өңдеу әдістері.


1.4 Жобалау негіздері және зауыттар жабдықтары


СУСПЕНЗИЯЛАРДЫ БӨЛУ. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯЛАУ. Центрифугалар, сүзгіш маталар. Сұзгіштер мен центрифугаларды таңдау, олардың эксплуатациялық режимдері. Тұнбаларды шаю, шаю әдістері, кристалдау аппараттарының негізгі түрлері. Кристаллизаторлардың есептемелері. Қатты фаза мен сұйықты бір-бірінен ажырататын тосқауыл. Қойылтқыштар жәнө ағын суды санитарлық тазалықтан өткізетін жабдықтар. Суспензияны фильтрлеу. Қатты материалдарды майдалаудың жалпы принциптері мен заңдары.

Ұнтақтау түрлері: ірі, орташа, ұсақ. Ұнтақтау машиналары мен аппаратары, ұсақ майдалау және жұқа ұнтақтауға арналған құрал-жабдықтар, соқпалы, білікті, конусты сипаттамалары құрылысы және жұмыс істеу принципі. Ылғалды ұнтақтау. Ұнтақталған материалдар түрлеріне байланысты машиналар мен агрөгаттар. Ұнтақтау есептеулерінің тиімділігі. Ұнтақтау өнімдһлігі, торлар мен өлшеуіштер, елеулерді талдау және елеулерді талдау нәтижелерін өңдеу.

ШАҢНАН АУА МЕН ГАЗДАРДЫ ТАЗАЛАУ. Газды тазалау түрларі, өндірістік газдардың ластануы. Газды бөлімдерінің әдістері, механикалық газ тазалау, ылғалды газ тазалау, газдарды сүзу, электрлік газды тазалау, үрмелі сүзу, сүзу түрлері. Шаң тұнбалағыш және аспирациялық шахталар. Циклондар. Электрсүзгіштер. Скрубберлер.

Жылу алмастырғыш және буландырғыш аппараттар мен қондырмалар. Кептіргіштің жалпы схемасы. Кептіргіш құрылысы. Кептіргіштерді салыстыру және таңдап алу. Кептіргіш аппараттарының есептеулері. Тұманды өртеу пештері жылу алмастырғыш аппараттар және олардың құрылысы. Шашыранды кептіргіштер, құйынды кептіргіштер, кептіргіш барабандар. Пеш ішіндегі жылу алмастырғыштар. Сүзгі-қыздырғыштар, шынжырлы кедергілер, ұялы, топты, конвейерлі, кеденді жылу алмастырғыштар. Абсорбциялық және адсорбциялық аппараттар, бейтараптандырғыштар. Буландыру аппараты. Түйіршіктендіргіш. Утилизатор (пайдалану) қазандары.


1.5 БЗТ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Атмосфера кұрамының өзгерісі. Атмосфераға тасталған зиянды заттардың сиппаттамасы жэне токсикологиялық қасиеттері.

Ауа бассейнінің ластануымен күрес. Газдарды жүзгінді заттардан тазалау. Қалдық газдардан жүзгінді заттарды бөліп алу эдістерінің сипаттамалары. Инерциялық щаңаулағыштар, циклондар мен мултициклондардағы қалдық газдарды тазалау эдістері. Дәнді ,талшықты, маталы фильтрдегі қалдық газдарды жүзгінді заттардан тазалаудың фильтрациялық эдістері.Қалдық газдарды тазалаудың сулы эдісі. Көпіршікті жэне барботажды, насадкалы жуғыштар.Екпінді-инерциялық , центрге тепкіш аппараттар.Турбулентті газжуғыштар.

Қалдық газдарды электрфильтрлік тазалау. Шаңаулағыш жүйенің эффективті бағалауы.Ауланған щаңды пайдаға асыру.

Қалдық газдардан газдық, булық қоспаларды тазалау. Абсорбция.

Адсорбция. Қалдық газдарды тазалаудың катализдік жэне термиялық тазалау

эдістері.

Қатты жэне сүйық қалдықтарды тазалау, зиянсыздандыру технологиясы. Бейорганикалық заттардың өндірісінің сүйық қалдықтары. Ағызынды сулар классификациясы. Ағызынды сулардан қоспаны тазалаудың классификациясы.Жүзгінді заттарды тазалаудың механикалық әдістері. Ағызынды суларды тазалаудың физико-химиялық , химялық және термиялық тазалау эдістері. Бейорганикалық синтезі өндірісінің қатты қалдықтары. Қатты қалдықтарды өңдеудің эдістері.

Күкірт қышқылы өндірісі қалдықтары. Күкіртті ангидрид. Күкіртті

ангидридті зиянсыздандыру жэне тазалау эдістері.

Хемосорбты эдістер. Каталитикалық эдістер. Күкіртті ангидридті

зиянсыздандыру.Қышқылдық түман жэне ағызынды сулар.

Күкірттіқышқылды өндірісінің қатты қалдықтары.Сұйық жэне қатты

қалдықтарды зиянсыздандыру жэне пайдаға асыру , тазалау эдістері.

Байланысты азот өнеркэсібінің қалдықтары. Азот оксиді жэне аммиакты

аулау әдістері. Азот қосылыстары өндірісінің ағызынды сулары жэне пайдаға

асыру.

Фосфатты қышқылдық өңдеу өндірісінің қалдықтары. Фторлы қосылыстарды газдардан тазалаудың абсорбциялық және адсорбциялық эдістері. Жемдік фосфаттар мен тыңайтқыштар өндірісіндегі ағызынды суларды

зиянсыздандыру жэне пайдаға асыру. Гипс, эктік шламдар- өндірістің қатты қалдықтары. Ағызынды сулар.

Фосфор өнеркэсібінің қалдықтары. Қалдық газдардың сиппаттамалары:

коттрель щаңы, шлам, шлакты пайдаға асыру.

Реактивті жэне техникалық тұздар өнеркэсібінің қалдықтары. Натрий

пирофосфаты, натрий үшфосфаты,ТФҚ өндірісінің қалдықтары.Ағызынды

сулар.

Қақталған сода өнеркэсібі: карбонаттық үсақ, дистильденген сүйықтық,

оларды пайдаға асыру эдістері.

Қоршаған ортаны қорғау кешендерінің эффектілігі.

Химиялық өндірісінің экологиялық талаптары. Табиғат қорғау кешендерінің экономикалық эффективті бағасы.    1. ГЛИНОЗЕМ МЕН СИЛИКАТ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


Негізгі минералды шикізатты сипаттау. Глинозем және балшық. Өндіріс қалдықтарын қосымша шикізат түрінде пайдалану. Табиғи шикізатты дайындау және өңдеу. Сақтау, сорттарға бөлу, майдалау, тазалау. Алюминий сульфаты және оның өнімдері. Коагулянт өндірісі.

Тазаланған және тазаланбаған каолиннен, нефелин рудасынан, балшықтан және бокситтен алынған күкірт қышқылды алюминий.

Нефелинді коагулянт. Коагулянтты алу әдісі. Квасцтар өндірісі. Электротермиялық әдіс пен электрокорундтарды, монокорундты және легірленген корундтарды өңдеу технологиялары. Электрокорундтарды суыту және кристаллдандыру ерекшеліктері. Бадделеит-корундты материалдардың электротермиясы.

Ежелгі Мысыр, Қытай және тағы басқа елдеріндегі құрылыс әк және гипстың қолданылуы мен дамуы жайында қысқаша тарихтық очерк. Гидравликалық тұтастырғыш материалдардың Италия, Англия, Россиядағы дамуы мен қолданылуы. Тұтастырғыш заттардың кәзіргі заманға сай өндірістік жағдайы. Жаңа тұтастырғыш заттар. Әк, цемент, шыны, керамиканың ТМД елдерінде өндірілуі. Қазақстан зауттарының казіргі өмір талабына сай құрылыс индустриясынан алатын орны мен маңызы. Басты терминдер. Табиғи силикаттар және силикатты материалдар.

Тұтастырғыш материалдардың жіктелуі. Ауадағы қатаянын тұтастырғыш заттар. Гипсты тұтастырғыштар. Гипсты тұтастырғыштардың шикізаттары. Сапалы өнім алу ұшін шикізат ретінде өндірістегі қалдықтарды пайдаланылуы- фосфогипс, борогипс тағы басқалар. Гипс тұтастырғыштарының қасиеттері. Жаңа технологиялардың негіздері және пайдалану аймақтары.

Ауада қататын әк. Шикізат материалдары. Әк өндіру технологиясының негіздері. Әктің басты қасиеттері және пайдалану аймақтары. Әкті сөндіру.

Магнезиалды тұтастырғыштар. Шикізат материалдары. Каустикалық магнезиттың және доломиттың басты қасиеттері және пайдаланылуы. Магнезиалды тұтастырғыштардың өндіру технологиясының негіздері. Қатайтатын суйықтықтар. Магнезиалды тұтастырғыштардың қатаюы.

Гидравликалық тұтастырғыш заттар. Романцемент. Шикізат материалдары, Өндірудің негіздері, қасиеттері.

Портландцемент. Цемент номенклатурасы. Цементтердің жіктелуі. ГОСТ10178-85 талаптары. Цемент өндірісінің басты шикізат материалдары. Басқа өндірістердің қалдықтарын шикізат ретінде пайдалану. Портландцементтің құрамы, клинкердің жіктелуі. Портландцементті өндіру тәсілдері. Құрғақ, ылғалды және аралас әдістері. Олардың артықшылықтары және кемшіліктері. Цемент өндірудің бүкіл әлемдік тенденцияларының дамуы. Шикізат алу және зауытқа тасу. Порландцемент өндіру процесінің технологиялық негіздері. Шикізаттарды өндіру, ұсақтау, жұқа ұнтақ шикізат қоспасын дайындау, оны кұйдіру және клинкер алу. Клинкерді қоспалар мен ұнтақтап цемент алу.

Портландцементтің тұрлері, олардың қолданылу аймақтары. Шлакты цемент, глиноземды цемент, улғаятын цемент, тампонажды мунай және газ ұңғымалары ұшін және тағы басқалар. Цемент өндірудегі отын. Отынның альтернативты тұрлері. Отын және энергия сақтау негіздері. Цемент өндірісіндегі энергия -ресурс сақтайтын технологиялар.

Бұрынғы керамикалық материалдардың – құрылыс кірпіші және ыдысының дамуы және өндірудің шығу тарихы. Фарфордың Қытайда және Европада дайындалуы. Отқа төзімді буйымдар жасаудың басталуы. Отқа төзімділердің технологиясының дамуы. Оның кәзіргі өмір талабына сай өндірістегі маңызы.

Техникалық керамика. Оның қолданылуы. Керамикалық материалдардың технологиясының қазіргі кездегі жағдайы. Керамикалық материалдардың және буйымдардың Қазақстанда және ТМД елдерінде өндірісі. Керамикалық материалдардың жіктелуі. Керамикалық материалдардың және буйымдардың тұрлері. Олардың басты физикалық, физико-химиялық қасиеттері. Керамиканың микроқұрылымы.

Шикізат материалдары, керамика технологиясында пайдаланылатын материалдар- саз, саз тұрлері, дала шпаты, каолин.

Керамикалық материалдар. Қоспалар. Олардың мінездемесі. Керамикалық материалдардың жалпы өндіру технологиясының схемалары. Керамикалық буйымдардың басты турлерінің өндірудің технологиялық схемалары- керамикалық кірпіш, тастар, жасанды кеуек толтырғыштар, керамикалық қаптағыш плиткалар, отқа төзімді материалдар және буйымдар, техникалық керамикалар.

Отқа тозімділер. Жіктелуі.Отқа төзімді материалдар өндіру үшін шикізаттар. Өндіру технологиясының негіздері.

Жасанды кеуек жеңіл толтырғыштар. Өндіру технологиясының негіздері. Жеңіл толтырғыштардың қасиеттері мен маңызды тұрлері. Керамзит өндірудің құрғақ, пластикалық, және шликерлық тәсілдері. Аглопорит өндірісінің негіздері. Аглопориттың қасиеттері. Шикізат материалдары. Аглопориттың өндіріс технологиясы.

Керамикалық фасадты плиткалар. Маңызды қасиеттері мен тұрлері. Керамикалық плиткалардың өндірісінің технологиялық негіздері.

Шыны өндірісінің даму тарихы. Қазақстандағы, ТМД-ғы және бүкіл әлемдегі шыны өндірісінің жағдайы мен даму перспективасы. Шыны өндірісіндегі жаңа бағыттар. Шыны зат әрі материал. САФ шыны компаниясының Алматыда, Таразда, Щучинскте салынған шыны зауыттары. Семейде, Шымкентте салынған шыны шиша зауыттары.

Шыныдан жасалған бұйымдардың жіктелуі. Шыны және ситалл өндірісінің негіздері. Шыны және ситалл өндірісі ұшін негізгі шикізат материалдары. Шыны шихтасының шикізаттары және шикізат материалдарын дайындау технологиялық негіздері.

Шыны балқыту технологиялық негіздері және буйымдарды қалыптастыру. Әйнек шынының өндірістік тәсілдері- ВВС, БВВС, ГВС және флоат-технология тәсілдері. Қауіпсіз әйнек шыны технологиясының негіздері. Ыдыстық шыны, сорттық ыдыстар және басқа жеке буйымдар өндірісі.

Силикатты шыны технологиясы. Фосфаттар, бораттар, алюмосиликаттар, магнезиалды силикаттар негізіндегі шыны өндірісінің технологиясы. Шыны өндірісіндегі полимерлы қоспа, бейорганикалық қолданыстар.

Стекловолокно, көбікті шыны,архитекруралық көркемдік шыны және буйымдар өндірісінің негіздері. Оптикалық шынының өндіру технологиясының негіздері. Пайдалану аймағы және маңызды қасиеттері.


1.7 ҚАЛДЫҚСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯ


Қалдықтардың классификациясы. Қатты, сұйық, газ тәрізді химиялық қалдық, нефте-химиялық, тау –кен өндіру, металургиялық өндірістің негізгі сипаттамалары. Өнеркісіпте алынған қалдықтардың физико-химиялық сипаттамалары. Ауыл шаруашылығна маңызды бағалы компоненттерді өнеркәсіп қалдықтарынан және жартылай өнімнен алу арқылы қалдықсыз технология ұйымдастыру.

Отындық қалдықтардың сипаттамалары. Реактивті, азактивті және активті энергиялық қалдықтардың физико-химиялық негізі. Көміртекті қалдықта, ТЭЦ күлі, мұнай өңдеу, тасымалдау және өңдеу. Энергетикалық қалдықтардың қалдықсыз әдістерін фосфор өндірісі, метал карбидтері, құрылыс заттары мен матриалдарының шихта компоненттеріне қосымша материал ретінде пайдалану. Экологиялық және экономикалық тұрғыдан қалдықсыз технология құру.

Жартылай өнім, металлургиялық шлак және тау –кен саласында қалдықтардың физико-химиялық ерекшеліктері. Қазіргі заманғы кешенді, қалдықсыз өңдеу әдістері. Металлургиялық қалдықтарды цемент, термоизоляциялық материал, асфальтобетондық материалдар ретінде шикізат құрамдасы негізінде пайдалану. Металургиялық қалдаықтар мен жартылай өнімдерді қолдану барысында шихтадан бағалы компоненттерді өңдеудің жетілдіру өндірісі.


1.8 БЗТ минералды және екіншілей шикізаттарды кешенді өңдеу


Қазақстанның минералды ресурстарын кешенді пайдаланудың мәселесі. Шикізатты кешенді пайдалануды бағалау. Қалдықтарды пайдалану туралы қысқаша мағұлмат.
1   2   3   4   5

Похожие:

«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«6М072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша
«Жалпы химиялық технология»; «Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау»; «Электрохимиялық өндіріс технологиясы, плазмохимия»;...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconХимия және химия технологиясының кафедрасы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
Алкандардың кеңістіктік құрылымы. Алкандардың химиялық қасиеттері. Радикалдық орын басу реакциясының механизмі
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconПавлодар
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін
Авогадро тұрақтысы na кез келген жүйенің ( n ) бөлшектер санының жүйе заттарының мөлшеріне қатынасы n: N/n = na моль-1 = 6,021023...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБектасова айгерим шардарбекқызы қаратау бентониттерінен алынған сорбенттердің Қасиеттерін зерттеу және технологиясын жасау
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница