«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
Скачать 361.84 Kb.
Название«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
страница1/5
Дата конвертации10.02.2016
Размер361.84 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6d072000_kaz.doc
  1   2   3   4   5


Ф.7.22-10

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ


«БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ» КАФЕДРАСЫБЕКІТЕМІН

ҒЗЖжХҚ жөніндегі проректор


_________________ Бахов Ж.К.


« » ______________ 2011ж.6D072000 – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫНЫҢ


БАҒДАРЛАМАСЫ


ШЫМКЕНТ, 2011ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 050720 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және 6N0720- «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған:


1.Тұздар, негіздер және қышқылдардың химиялық технологиясы

2. Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы

3. Электрохимиялық өндірістер технологиясы және плазмохимия

4. Жобалау негіздері және зауыттар жабдықтары

5. БЗТ экологиялық проблемалары

6. Глинозем мен силикат материалдардың химиялық

7. Қалдықсыз технология

8. БЗТ минералды және екіншілей шикізаттарды кешенді өңдеу

9. Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының ілімдік негіздері

10. БЗТ жаңа технология

11. БЗТ заманауи машиналар мен аппараттар


Қабылдау емтиханының бағдарламасы БЗХТ кафедрасының мәжілісінде талқыланған «16» 05. 2011, № 10 хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі ________________т.ғ.д., профессор М.К.Жекеев (қолы, ғылыми атағы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханының бағдарламасы факультеттің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған химия-технологиялық_ «25» 05. 2011ж., № 11 хаттамасы.


Төрағасы _______________Бугенова С.

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханының бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығымен келісілген

ЖООКББО бастығы ________________________Изтаев Ж.Д.


КІРІСПЕ


6D072000 - Бейорганикалық заттардың технологиясы мамндығының докторантурасына түсу емтихан бағдарламасы бакалавр, магистратурада оқытылатын пәндердің оқу бағдарламасы негізінде жасалған. Бағдарлама бейорганикалық заттардң теориялық негіздерімен қолданбалы әдістерін қарастыра отыра, сонымен қатар табиғи шикізатты кешенді өңдеумен жанармай энергетикалық ресурстарын қарастырады.

Емтихан тапсырушы (химизм, термодинамикалық сипаттамалар, механизм, кинетика) өндірістің тиімді технологиялық режимдерін таңдау үшін қажет, негізгі бейорганикалық өнімдерін бөліп алу теориясын білуі тиіс. Нақты бір өнімнің өндіріс шарттарын біліп, ол өнімді алу технологиялық сызбасын жасап, материалды және жылу балансын есептеп шикізатқа қосымша материалдарға өнімге, қалдықтарға және оларды заласыздандыру әдістеріне сипаттама беруі тиіс. Бітіруші жалпы білімді және профильді пәндерді міндетті пәндерді, таңдаулы пәндерді меңгеру тиіс.

Оқу пәндерінің негізгі циклдары бойынша біліктілікке қойылатын талаптар іскерлік, мәдени, коммуникативтік компетенциялардың жинағын игеруге арналған мамандықтың жұмыс оқу жоспарының нақты мазмұнымен анықталады. Бітіруші таңдалған білім траекториясына сәйкес, толық көлемде жалпы білім беретін, базалық және жетекші пәндердің білімдерін игерген болуы керек.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – «БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»


1.1 ТҰЗДАР, НЕГІЗДЕР ЖӘНЕ ҚЫШҚЫЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ


Негізгі бейорганикалық синтез технологиясы

Бейорганикалық заттар технологиясыынағы өндіріс газдары және синтез-газы Олардың қасиеті мен қолданылуы. Ауаны суыту арқылы бөлу. Азотты , оттегіні және сирек газдарды атмосферадан алу технологиясы оның тиімділігі мен негізгі принциптері. Сутегіні алу әдісі: отынды газификациялау, көмірсутекті конверсиялау, өнеркәсіптік газды қоспалардан алу .

Азот өндірісінің мәні. Азот құрамдас қосылыстардың мәні мен қолданылуы. Синтетикалық аммиак өндірісінің дамуы. Азотсутекті қосылысытың қазіргі кездегі алу әдістері. Азотсутекті қосылыстың технологиялық схемасы.

Аммиакты азоттың және сутектен алу сатылары. Аммиак синтезіндегі катализатор. Процестің тиімді жағдайы.

Шоғырлы және сұйытылған азот қышқылын алу. Процестің тиімді режимдерін алу. Өндірістің қазіргі жағдайдағы технологиясы.

Хлорсутектің физика-химиялық қасиеттері. Қолданылуы. Ингибирленген тұз қышқылы. Хлорсутекті алу: сульфатты тәсіл; Хлорсутек-кейбір өндірсітердің қосалқы өнімі. Хлорсутек абсорбциясын суыта жүргізу, адиабаттық абсорбция. Сұйық хлорсутек желінген ертіндіден хлорсутекті қайтара алу. Хлорсутекті хлорға айналдырып өңдеу. Қазақстанда хлорсутек және тұз қышқылын отандық шикізаттан өңдеу.

Хлор қышқылы оның физика –химиялық қасиеті. Қолданылуы. Шикізаты. Хлор қышқылының тұз қышқлыдық тәсілі. Хлор қышқылын Қазақстанда өндіру мүмкіндіктері. Технологиялық жетілдіру перспективалары.

Күкірт қышқылының технологиясы

Күкірт қышқылының маңызы және өндіру масштабы. Өндірісті орналастыру принципі. Шикізат түрлері: күкірт, колчедан, сульфиттер, күкіртті сутек, сульфаттар, өндірісітің күкіртқұрамдас қалдық газдары. Шикізатты күйдірудің физика-химиялық негізі мен кинетикасы. Күкіртті газдарды өндірудің технологиясы. Күйдіру газының жылуын пайдалану. Күкірт қышқылын өндіру тәсілдері. Күйдіру газын тазалау мен кептіру. Күкірт диоксидін контакты тотықтыру. Тотығудың оптималды режимін және технологиясын таңдау. Контакт торабының өндірісітік үлгілері. Күкірт ангидридінің абсорбциясы. Абсорбция бөлімшесі және аппараттары. Екі стадиялы тотығу мен абсорбция үлгілері. Күкірт қышқылын нитроздық тәсілмен өндірудің физика-химиялық негізі, параметрлері, технологиялық үлгілері.

Фосфор қышқылының технологиясы

Элсктротермиялық әдіспен фосфорды және фосфор қышқылын өндіру. Фосфордың касиеттері және оның қосылыстары. Фосфордың және термиялық Н3РО4 қолданылуы. Фосфаттардан элсктрлі айдау арқылы фосфорды өндіру. Термиялық фосфор қышқылын алу. Концснтрлі фосфор тыңайтқыштары. Экстракциялық фосфор қышқыдлын алу технологиясы. Өндістің физико-химиялық қасиеті. Қолданылуы. Сапасы. Фосфор қышқылын алу технологиялық үлгілер және оларды жетілдіру перспективалары.


Сілтілер өндірісі

Натрий сілтісін алу технологиясы. Әдістердің ерекшеліктері нен кемшіліктері. Электрохимиялық әдіс. Қондырғы кескіні және көрсеткіштері. Ферритті және әкті әдіс. Физика-химиялык негізі.

Табиғи галлургиялық шикізаттан металл гидроксидтерін алудың жалпы өнекәсіптік тәсілдері. Алу технологиясы, аппараттар. Өнімнің құнын есептеу. Тазалау кептіру, дайын өнімді бөліп ыдысқа салу.

Күйдіргіш натрды электрохимиялық тәсілмен (галит NаС1 ертіндісін элетролиздеу) және қақталған содадан (феритік және әктік тәсілдер) химиялық тәсілдермен өндіру. Әдістердің жетімсіздігі. Аппараттар мен процестер. Темір катодты ванна, сүзгіш диафрагмалы ванна, , сынап катодты ванна. Электролиз өнімдерін өңдеу.

Калий сілтісін және хлоридін алу технологиясы. Өндіру тәсілдері. Технологиялық режимдері мен аппараттарды таңдау әдістері. Физика-химиялық негізі.

Бейорганикалық тұздар технологиясы

Натрий үшкөпфосфаты, оның көрсеткіштері, сапасы. Өндірістің фнзика- химиялық негізі.

Реактнвті фосфор кышқылды тұздар өндірісі. Натрий ортофосфаты. Натрий ортофосфатын алу. Қоснатрийфосфатты алу жәнс қолдану. Натрий пнрофосфаты. Шикізат түрлері. Процестің химизмі. Бейтараптандыру процесінің корсеткіштері және оныц әсері. Пирофосфат өндірісінің технологиялык схемасы. Аппараттар мен олардың күрылысы. Nа4Р3О710Н2O сулы пирофосфатты алу. Жылу және заттардың ағындарының балансын есептеу. Өндіріс қалдықтары, оларды өндеу және зиянсыздандыру жолдары.

Натрий түздары. Өнім түрлсрі, қолдану, өнімге қойылатын талаптар. Табиғи түздықтан NаН2РО4, Nа,НРО4, Nа,РО4 алу. Натрий сульфидін алу қолданылатын шикізат. Технологиялық схемасы, қолданылатын аппараттар таңдап алу, өндіріс қалдықтары, онын қүрамы, өңдеу жолдары.

Калий тұздары. Өнім түрлсрі, қолдану, өнімге қойылатын талаптар. Технологиялық схемасы., қолданылатын аппараттар таңдап алу, өндіріс қалдықтары, онын құрамы, өңдеу жолдары.

Сода өнімдері, онын қасиеті, өнімге қойылатын талаптар, қақталған соданы алу әдістері, өндірістің келешек жетістіктері. Өндірістегі бөлімдер және олардың байланысы. Қолданылатын шикізат сапасы. Әк тасын өртеу және әк сүтін дайындау.

Қақталған соданы аммиакты әдіспен алу жолдары. Абсорбция бөлімінің кескіні. Аппараттардыц құрылысы, жұмыс істеу принциптері, құрамы. Абсорбция бағанасының материалдык балансы.

Аммиакталған тұздықтың физика-химиялық негізі. NаС1-NН4НСО3-NаНСО3-NН4С1 тепе-теңдігі. Натрийдің (қолдану) пайдалану дәрежесі. Карбонизациялау дәрежесі. Карбонизациялау бағанасының жұмыс істеу. NаНСО3 қақтау (кальцинация). Температураныц әсері. Қолданылатын аппараттар. Аммиакты өндеудің физика-химиялык негізі. Тұнбаның қасиеті. Аппаратуралық құрылысы.

Сода өндірісіндегі экологиялык жағдай, қосымша өнімдерді өңдеу. Қалдыксыз әдістер. Тазалау. Физика-химиялық негізі. Құрғақ және ылғал әдістер. Әдістің негізгі схемасы. Өндірістің негізгі сатысы.

Аммоний гидроксидінің технологиясы. Өндірістің физика-химиялық негізі. Алу әдістері, қолдану саласы, өнімнің сапасына сипаттама. Ауылшаруашылығындағы маңызы.

Аммоний дихроматы, натрий, калий, хром триокидін алу және оның технологиялары.

Хромқұрамдас тұздар алу әдісі. Қолданылуы, шикізат, өніс құрамы. Натрий хроматы жіне хромат технологиясы Өндірістң физико-химиялық негізі.


1.2 МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
  1   2   3   4   5

Похожие:

«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«6М072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша
«Жалпы химиялық технология»; «Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау»; «Электрохимиялық өндіріс технологиясы, плазмохимия»;...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconХимия және химия технологиясының кафедрасы
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының (тарының) студенттеріне арналған
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon«Химия», 6N0721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6N0112 «Химия» (білім беру), 6N0734 «Жарылғыш және пиротехникалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтары бойынша магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары
Алкандардың кеңістіктік құрылымы. Алкандардың химиялық қасиеттері. Радикалдық орын басу реакциясының механизмі
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconПавлодар
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Азық-түлік тағамдары технологиясы, 6М071700-Жылуэнергетикасы, 6М060400-Физика, 6M020100-Философия, 6M020500- филология (т), 6M020500-...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы icon5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы үшін
Авогадро тұрақтысы na кез келген жүйенің ( n ) бөлшектер санының жүйе заттарының мөлшеріне қатынасы n: N/n = na моль-1 = 6,021023...
«бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы iconБектасова айгерим шардарбекқызы қаратау бентониттерінен алынған сорбенттердің Қасиеттерін зерттеу және технологиясын жасау
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница