Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Скачать 139.63 Kb.
НазваниеЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Дата конвертации10.02.2016
Размер139.63 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/sites/default/files/6d050600_kaz.doc
Ф.7.22.-17

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


«Экономика» кафедрасы«Бекітемін»

ҒЖжХБ жөніндегі проректор

_____________ Бахов Ж.К.

«___ » ______________ 2011ж.6D050600 – «Экономика»

мамандығының докторантурасы бойынша

қабылдау емтиханның


БАҒДАРЛАМАСЫ


Шымкент, 2011ж.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6М050600 «Экономика» мамандығының типтік бағдарламалары негізінде құрылған.


Кешенді емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

« » 20__, № ___ хаттамасы


Кафедраның меңгерушісі _______________ э.ғ.д., профессор Ниязбекова Р.К.


Кешенді емтиханның бағдарламасы «Экономика және қаржы» факультетітің әдістемелік комиссиясымен мақұлданған « » 20__ ж., № ___ хаттамасы

Төрайымы _______________________ Сулейменова И.А.


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және біліктілікті жоғарылату факультеті


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының

бастығы ________________________ Изтаев Ж.Д.


Кіріспе


Қазақстан Республикасыында алдыңғы катарлы білім беру орны болып табылатын М. Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жоғары деңгейде білім беру үшін барлық қажетті жағдайлар жас-алған, 2009 жылдан бастап «Экономика» кафедрасында 6D050600 «Эконо-мика» мамандығы бойынша РҺD докторантурасын дайындау жүмысы жүзеге асырылуда.

«Экономика» мамандығы бойынша бакалаврлар мен магистрларды дайындауда іргелі, іздестіру, қолданбалы ғылыми-зерттеу және инновациялық жұмыстар атқару үшін кафедрада барлық жағдайлар жасалған. Жалпы саны 130-ға жуық жаңа ақпараттық және желілік технологиялармен қамтылған заманауи қуатты компьютерлермен қамтамасыз етілген компьютер сыныптары мен интерактивті тақталар бар. «Экономика» кафедрасы диссертациялық жұмыстарды атқаруға барлық теориялық және тәжірибелік дайындықтарды өткізу үшін қажетті материалдардық-техникалық базасымен қамтамасыз етілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ-де оқу үдерісін ақпараттық және оқу әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі РҺD докторантурасының білім беру бағдарламасын докторанттардың сапалы игеруіне мүмкіндік береді. Білім беру бағдарламасы халықаралық ақпараттық желіге (ғаламтор), кітапхана қорына, деректер базасына, компъютерлік технологияларға, сабақ беретін пәндер мен сабақ түрлері бойынша, сонымен қатар диссертациялық жұмыстарды орындау үшін әдістемелік оқу қүралдарына және әзірлеме-лерге, еркін қол жеткізу арқылы жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта РhD докторларын дайындауда кафедра келесі мақсаттарды жүзеге асырады:

- халықшаруашылық саласы мен өрісіндегі іс-әрекетінің экономикасы, басқару және ұйымдастыру облысында құнды, сапалы, бейіндік және ғылыми педагогикалық білім, кәсіби біліктілік алу;

- дамудың жалпы жоғары зияткерлік деңгейіне қол жеткізуін, сауатты және дамыған шешендікті игеруді, ізгілік мәдениетті, жоғары өнегелі, әдеп пен құқықгық мөлшерлерін, ойлау мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдысын иемдену;

- шығармашылық әлеуетті, бастамашылық пен жаңалық ашуды дамыту;

- мамандығы бойынша тез жұмысқа орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ететін жұмыс күшінің нарығында докторанттардың бәсекеге қабілет-тілігін қамтамасыз ету;

- докторанттармен дербес оқу бағдаламаларын таңдауды қамтамасыз ету;

- ұйымдар тапсырмасы бойынша мақсатты дайындауды қамтамасыз ету;

- халықаралық деңгейде кәсіби оңтайлылығына кепілдік беретін ғылымдар түйіскен іргелі пәндерді меңгеру;

- таңдаған ғылымы мен педагогикалық қызметінің бағыты бойынша білім алушыларды теориялық, тәжірибелік және жеке басының дайындық-тарын тереңдету.


1. Наименование дисциплин и их основные разделы


1.1 Кәсіпкерлік

Кәсіпкерлік, оның түрлері, себептері, қалыптасу жағдайы, ұйымдастыру нысандары, кәсіпкерлер және оны қорғау тәсілдлері. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, басқару жүйесі, қаржыландыру. Кәсіпорынның орналасқан жері және оларды тиімді орналастыру. Персоналды ұйымдастыру, еңбекке ақы төлеу және басқару. Өнімді жоспарлау және сату процесі. Коммерциялық мәмілелерді ұйымдастыру. Кәсіпкерлік қызмтті талдау және бағалау. Кәсіпкерлерлік қызметті талдау және бағалау. Кәсіпкерлер жауапкершілігі. Іскерлік қатынас. Кәсіпкерлік қызметтің іскерлік корреспонленциясы.

1.2 Өндірістік сфераның экономикасы


Өндірістік сфераның мәні мен рөлі. ҚР тиімді өндірістік сфераның қалыптасуы, дамуы. Өндірістік сфералардың салалық құрылымы. Өндірістік сферада аймақтық мамандырылған кластерлерді орналастыру мен басқару. Өндірістік сфера салаларының ресурсары және оларды тиімді айдалану. Ұлттық экономиканың өндірістік сфера саларының ресурстары және тиімді пайдалану. Ұлттық экономиканың өндірістік сфера саларының ресурстары және оларды тиімді пайдалану, инновациялық дамуы. Өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Өнімді өткізудің аймқтық тораптарының дамуы және ақпараттық қолдауы. Өндірістік сфера кәсіпорындарының сыртқы экономикалық қызметінің экономикалық механизмдерін жетілдіріу.


1.3 Өндірісіті ұйымдастыру


Өндірістік үрдіс және оны уқыт бойынша ұйымдастыру. Өндірістік үрдістерді ұйымдастыру ережелері. Өндірісіті ұйымдастырудың типтері мен нысандары. Жалпы және өндірістік ұйымдасытрудың типтері мен нысандары. Жалпы және өндірістік құрылым. Ғылыми техникалық дайындақты ұйымдастыру және өндірісті жетілдіру. Өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Көлік, қойма, құрал-сайман, энергетика, жөндеу шаруашылықтарын ұйымдастыру. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы. Өнім өндіруді және қызмет көрсетуді жоспарлауды ұйымдасытыру. Өндірістік жорспарлау және өндірісті


1.4 Экономикадағы интеграциялық үдерістер


Халықаралық экономикалық интеграция теориясы. Әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қатынастардың дамуының тұтас әлемдік шаруашылық кешенінің құрылуының қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері. Интеграцияның негізгі алғышарттары, олардың өзара байланысы. Интеграция мақсаттары және кезеңдері. Интеграцияның статикалық және динамикалық нәтижесі. Сауда құру әсерінің тарифті жою және сауданы қарқындату шараларына тәуелділігі. Батыс Еуропа елдерінің экономикалық интеграциясы. Батыс Еуропа- елдерінің экономикалық интеграциясы, даму кезеңдері. Кеңес одағы кеңістігінде экономикалық интеграция эволюциясы. ТМД экономикалық интеграциясы, оның ерекшеліктері, достық елдеріндегі интеграция мәні, кезеңдері. Интеграция аймақтың экономикалық өсу факторы ретінде.


1.6 Өнеркәсіп экономика


Экономиканы дамытудағы өнеркәсіп рөлі. Инвестициялық және инновациялық потенциал бойынша Қазақстанның салалық экономикасының бәсекеге қабілеттілігі. Өнеркәсіптің салалық құрылымы.Өнеркәсіпті басқаруды ұйымдастыру. Өндірістің шоғырлануы және өнеркәсіпте кәсіпорындардың мөлшері. Өнеркәсіптегі мамандану және кооперациялану. Өнеркәсіптік өндірістің ресурстары. ҚР өнеркәсіптерін дамытудың инвестициялық. ҚР өнеркәсіптерінің дамуының қаржылық бюджеттік саясаты стратегиясы. Республика аймақтары экономикасының негізгі сипаттамасы мен ситуациялары. Облыстың экономикалық географиясы. ҚР алдыңғы және депрессиялық аймақтарын талдау.


6D050600 «Экономика» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ СҰРАҚТАРЫ


 1. Адам өміріндегі экономиканың ролі.

 2. Ресурстық қамтамасыз ету, кәсіпорындардың негізгі қорлары, олардың ролі мен мақсаты.

 3. Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындарды топтастырудың мазмұны.

 4. Экономикалық игілік, өндіріс және тұтыну.

 5. Кәсіпорындардың, фирмалардың негізгі өндірістік қорларының жіктелуі.

 6. Өзіндік құнның құрылымы, оның өндіріс факторларымен байланысы.

 7. Материалдық қажеттіліктер және оларды қанағаттандыру жолдары.

 8. Негізгі қорлардың өндірістік құрылымы.

 9. Бағаның теориялық негіздері, бағаны қалыптастыру факторлары.

 10. Макроэкономикалық түсініктегі өндіріс, жалпы және ұлттық өнім.

 11. Негізгі өндірістік қорлардың құрылымына әсер ететін факторлар.

 12. Экономикадағы бағалар жүйесі.

 13. Экономиканың құрамдас бөлімдері.

 14. Экономика сфераларының негізгі өндірістік қорларының құрылымын жетілдірудің осы күнгі мәселелері.

 15. Кәсіпорынның көтерме сауда бағасының құрамы мен құрылымы.

 16. Экономикалық ресурстар. Ресурстардың шектеулілігі. Іс-әрекет әдісін таңдау. Баламалы құн.

 17. Негізгі өндірістік қорларды есепке алу және жоспарлау.

 18. Әр түрлі балалардың құрамы мен құрылымы.

 19. Экономикалық өнім және оның түрлері.

 20. Негізгі қорлардың тозуы, түрлері және олардың сипаттамасы.

 21. Инновациялардың мәні, олардың жіктелуі.

 22. Салалық және аймақтық экономика. Экономиканың әлеуметтік сферасы.

 23. Негізгі қорлардың амортизациясы және амортизацияны есептеу әдістері.

 24. Инновациялық кәсіпкерліктің схемасы, жаңашылдықты дайындаудың негізгі кезеңдері.

 25. Экономикалық мөлшерлер және көрсеткіштер.

 26. Негізгі қорлардың ұлғаймалы ұдайы өндірісінің түрлері, олардың мазмұны мен міндеттері.

 27. Инновациялық кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық формалары.

 28. Өндіріс факторлары және олардың сипаттамасы.

 29. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану көрсеткіштері.

 30. Ғылыми-техникалық парктердің сипаттамасы және олардың міндеттері.

 31. Өндірістік жүйе. Өндірістік жүйенің қызмет схемасы.

 32. Экономика сфераларында негізгі өндірістік қорларды пайдалануы жақсарту жолдары.

 33. Инновациялық жобалардың тиімділігінің түрлері.

 34. Экономикалық өнімнің ұдайы өндірісі, және оның кезеңдері.

 35. Кәсіпорындар, фирмалардың айналмалы құралдарының құрамы. Оларды пайдалану ерекшеліктері.

 36. Инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері.

 37. Экономикалық процестерге қатысушылардың өзара әрекеттері.

 38. Өндірістік процестегі қызметтік роліне қарай айналмалы құралдардың құрылымы.

 39. Инвестициялардың экономикалық мазмұны, экономиканың дамуында олардың ролі.

 40. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері (орталықтандырылған және нарықтық экономика).

 41. Айналмалы құралдарға қажеттілікті қалыптастыру көздері.

 42. Инвестициялардың түрлері мен жіктелуі.

 43. Шаруашылық жүргізуші субъектілерді іс-әрекет түрлері бойынша жіктелуі.

 44. Айналым құралдарын мөлшерлеу (нормалау).

 45. Ғылыми-техникалық прогрестің түрлері мен олардың ерекшеліктері.

 46. Заңды тұлғаның кәсіпорынға тән белгілері.

 47. Айналым құралдарын пайдаланудың экономикалық тиімділік көрсеткіштері.

 48. Кәсіпорынның, фирманың ғылыми-техникалық дамуының тиімділігі.

 49. Меншік түрлері бойынша кәсіпорындардың жіктелуі.

 50. Айналым құралдарын пайдалануды жақсарту.

 51. Кәсіпорынның, фирманың ғылыми-техникалық дамуының негізгі бағыттары.

 52. Шаруашылық серіктестіктермен шаруашылық қоғамдардың жіктелуі.

 53. Еңбек ақы ұлттық табыстық бөлігі ретінде, Еңбек ақы жүйесін құру қағидалары.

 54. Инвестициялардың мәні, инвестициялық процестің сипаттамасы.

 55. Кәсіпкерліктің түрлері және олардың дамуы.

 56. Еңбек ақыны саралаудың (дифференциация) негізгі факторлары.

 57. Инвестициялардың әртүрлі белгілер бойынша жіктелуі.

 58. Өндірістік кәсіпкерлік-нарықтық экономикадағы оның ролі.

 59. Еңбек ақының мәні мен формалары.

 60. Инвестициялардың осы күнгі құрамдық көрсеткіштері және инвестициялық белсенділікті жоғарылату міндеттері.

 61. Коммерциялық кәсіпкерлік.

 62. Еңбек өнімділігі, кәсіпорынның еңбек қорларға қажеттілігін анықтау.

 63. Өнімнің, қызметті сапасының маңығы, сапаны жақсарту факторлары.

 64. Қаржылық кәсіпкерлік.

 65. Өнімнің өзіндік құны экономикалық категория ретінде. Өзіндік құнның түрлері мен формалары.

 66. Халықаралық стандарттар кешенінің мақсаты мен оларды қолданудың отандық тәжірибесі.

 67. Консультативтік кәсіпкерлік.

 68. Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындардың құрамы.

 69. Кәсіпорынның, фирманың қаржылық нәтижелерін қалыптастыру. Жекелеген факторлардың әсері.

 70. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің қазіргі түрлері.

 71. Шығындардың экономикалық элементтер бойынша жіктелуі, оның мазмұны мен міндеттері.

 72. Нарықтық жағдайда табысты (пайданы) бөлу.

 73. ҚР-дағы кәсіпкерліктің осы күнгі проблемалары және дамыту мәселелері.

 74. Шығындардың калькуляция баптары бойынша жіктелуі, оның мазмұны мен міндеттері.

 75. Рентабельділіктің экономикалық мазмұны мен түрлері.

 76. Шаруашылық серіктестіктермен шаруашылық қоғамдардың жіктелуі.

 77. Еңбек ақы ұлттық табыстық бөлігі ретінде. Еңбек ақы жүйесін құру қағидалары.

 78. Инвестициялардың мәні, инвестициялық процестің сипаттамасы.

 79. Кәсіпкерліктің түрлері және олардың дамуы.

 80. Еңбек ақыны саралаудың (дифференциация) негізгі факторлары.

 81. Өндірістің инвестициялық және инновациялық әрекетін ұйымдастыру.

 82. «Инвестиция» және «инновация» капиталды қазіргі жағдайда іске асыру түсініктері.

 83. Инвестициялық процессті стратегиялық жоспалау.

 84. Өндірістің инвестциялық стратегиясы.

 85. Өндірістің инвестциялық стратегиясының маңызды элементі – жаңа енгізілулер циклі.

 86. Инвестициялық шешім қабылдау поцесі.

 87. Инвестицияның қаржы нарығы.

 88. Инновациялық қаржыны тиімді пайдалану.

 89. Инновациялық қаржыны тиімді пайдалану (меншікті және қарызға алынған құралдар арасындағы оптиалды арақатынасы).

 90. Инновациялық процесстің қатысушылардың инвестициялық қатынастары.

 91. Индустриалды–инновациялық даму стратегиясы ҚР–ның 2015 жылға дейін.

 92. Оңтүстік–Қазақстан облысының территориялық даму стратегиясы 2015 жылға дейін.

 93. Оңтүстік–Қазақстан облысының инвестициялық тартымдылығы.

 94. Оңтүстік–Қазақстан облысының территориясында инвестициялық жобаларды іске асыру.

 95. Оңтүстік–Қазақстан облысының территориясында инновациялық жобаларды инвестициялау.

 96. ҚР–да инвестициялық жобаларды басқару механизмі.

 97. Инвестицияны тарту және инновациялық жобаларды іске асырудағы мемлекеттік саясат.

 98. Қаржының экономикалық негізі, функциясы жіне қазіргі таңдағы рөлі.

 99. Қаржыны кәсіпорынның түрлі меншік формасын ұйымдастыру ерекшеліктері.

 100. Мемлекеттік бюджет: рөлі, құрамы және құрылымы.

 101. ҚР–ның қаржысын басқаруды ұйымдастыру.

 102. Қаржы саясаты және қаржылық механизмі.

 103. Мемлекеттік бюджеттен тыс арнайы қорлардың қажеттілігі және мәні.

 104. Қаржы ресурстары және олардың өсу қарқыны.

 105. Қаржы нарығының қалыптасуы: жағдайы, мүмкіндіктері, мәселелері.

 106. Қаржы жүйесі, оның құрамы және буындарының өзара байланысы.

 107. Қаржылық бақылау: түрлері, формалары, әдістері.

 108. Мемлекеттің салық саясаты, оның мақсаты, тапсырмалары және даму бағыттары.

 109. ҚР–ның салық басқармасының функциялары және атқаратын қызметі.

 110. Интеграциялық процессінің экономикасы.

 111. Қазіргі кездегі интеграция түсінігінің ерекшеліктері.

 112. Интеграциялық процессінің эволюциясы және олардың сапалық белгілері.

 113. Интеграциялық процессі институционалды ұйымдастыру формалары және түсініктері.

 114. Халықаралық аймақтар пайда болу салдары және олардың экономикалық ұғымы.

 115. Интеграциялық процесстерге қатысушы мемлекеттік салдары.

 116. Макроэкономикалық саясаты халықаралық реттеу ұйымдары (функциялары, экономикалық ұғымдары, жұмыс атқару аймақтары).

 117. Глобализация және регионализация процесіне үйпену бойынша мемлекеттік стратегия.

 118. Қазақстанның халықаралық нарықта болуы (өндіріс факторлары, қаржы және т.б.).

 119. ҚР–ның экономиканың бәсекеге қабілеттілігі (қатысушы мемлекеттер, мемлекет саясаты және ары қарай дамыту стратегиясы).

 120. Интеграциялық құрылудың нарықтық жолдарын Қазақстанның игеруі.

 121. Қазақстанның макроэкономикалық дамуын реттейтін халықаралық ұйымдар.

 122. Қазақстанның экономикалық жүйесінің аймақаралық байланысын ұйымдастыру.

 123. Стратегиялық ресурстар (энергетикалық, транзитті, экологиялық және жоғары технологиялық потенциалы) Қазақстанның дүниежүзілік экономикада орын алу үшін.

 124. Қатысушылар мемлекеттерге өндіруші күштерді интеграциялық топтастыру (Қазақстанның мысалында).Әдебиеттер тізімі


 1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана (29 января 2010 года).

 2. Назарбаев Н. Н. Послание Главы государства народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию», 6 марта 2009 г. Г. Астана

 3. О ходе реализации Послания Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана главная цель государственной политики» (6 февраля 2008 г.)// Каз.правда от 6 марта 2009 г.

 4. Конституция РК. – Алматы, - 1995.

 5. Гражданский кодекс РК. – Алматы, – 1994.

 6. Закон РК «Об инновационной деятельности», Казахстанская правда, 9 июля, 2002.

 7. Закон РК «Об инвестициях», Казахстанская правда, 11 января, 2003.

 8. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 17.05.2003г., №1096.

 9. Основные направления индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области на 2003-2015 годы. Утв. Решением областного маслихата №3/25 – III от 26.12.2003.

 10. Абдикеримова Г.И. экономика предприятия , Оқу құралы. Алматы; Экономика 2008г

 11. Рахметов Б.А. Кәсіпорын экономикасы. Электрондық кітап., М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2007

 12. Экономика фирмы. Учебник для вузов / Под ред. Юпроф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара – М.ЮНИТИ-ДАНА. 2003-461с.

 13. Райзберг Б.А. Основы экономики. Учебное пособие. – М.:ИНФРА-М., 2002.-408с.-(Серия «Высшее образование»).

 14. Экономика предприятия. / Под ред. Е.Л. Кантора – Спб: Питер, 2002-352с.

 15. Калдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия (фирмы) – Учебное пособие. Алматы: Саясат, 1997.

 16. Канатчинова А.К. Промышленная политика государства в переходный период (регулирование проблемы перспективы). Кн.1-Алматы: Гылым. 1999.

 17. Канатчинова А.К., Оспанова Х.А. Модернизация структуры производства промышленности РК – Алматы: Гылым, 2000.

 18. Омаров Б.Р., Омаров К.Т. Организация и методология регионального планирования социально-экономического развития. Уч. пособие, Алматы: Экономика, 2000.

 19. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Ростов – на – Дону, 2002г. Издательский центр «МарТ».

 20. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Учебник: 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Инфра-М., 1998.

 21. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой. Спб; Питер, 2003.

 22. Экономика. Учебник / Под ред. А.Н. Архипова, А.И. Нестеренко, А.К. Большакова. – М.: «Проспект», 1990.

 23. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.П. Волков., А.И. Ильин, В.И. Станкевич и др.; Под общ. Ред. А.И. Ильина – 2-е изд., испр. - М.; Новое знание, 2004г.

 24. Падалко Л.П. Пекелис Г.Е. «Экономика энергосистем». Учебное пособие. Минск, «Высшая школа» , 1976г.

 25. Экономика энергетики СССР, под ред. А.Н. Шишова. Учебник, М. «Высшая школа», 1986г.

 26. Прузнер С.Л. Экономика теплоэнергетики СССР М.1975г.

 27. .Багиев Г.Л. идр., Организация планирование энергохозяйства промышленных предприятий. «Энергоиздат » ,1988г.

 28. Лапицкий В.И. «Организация и планирование энергетики». М. «Высшая школа»1975г.

 29. Златопольский А.Н., Прузнер С.Л. Организация и планирования теплоэнергетики. М. «Высшая школа» 1972г.

 30. Синягин и др. Система предупредительных плановых ремонтов энергооборудования промышленных предприятий. М. «Энергия» 1975г.

 31. .Организация и планирование и управление деятельностью промпредприятий. под ред. С.Каменицера - М. , «Высшая школа» , 1984г.

 32. Самуэльсон и В.Нордхаус. Экономика, М., «Прогресс»,1989г.

 33. Ф. Котлер Основы маркетинга. М. Экономика. 1990г

 34. .Окороков В. Р. и др. Основы управления энергетическим производством. М. Высш. школа, 1987, 335 стр.

 35. Златопольский А. Н., Прузнер С. Л. и др. Экономика, организация и планирование теплосилового хозяйства промышленного предприятия. М. Энергоатомиздат, 1995, 320 стр.

 36. Даржанова М.Ш. Инновационная деятельность в условиях региона, Бишкек, 2002г. 118с.

 37. Дукенбаев К. Энергетика Казахстана и пути ее интеграции в мировую экономику.Алматы, 1996, 532 стр.

 38. Дукенбаев К., Нурекен.Е. Энергетика Казахстана. Технический аспект. Алматы, 2001, 312 стр.

Похожие:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
«Геоэкология және табиғатты пайдалану» кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілген
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша докторантураға қабылдау емтихандарының
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығЫ
В020800 – «Археология және этнология» мамандығының Археология, Этнология пәндерінің типтік бағдарламалары негізінде құрылған
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы icon6М020500- «Филология: қазақ филологиясы» мамандығы бойынша магистратурағА Қабылдау емтиханының бағдарламасы павлодар
Р ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан кейінгі мжмс және 2012 жылдың 19 қаңтарындағы №109 ҚР ҮҚ-мен бекітілген жоғары оқу орнынан...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Информатика мамандығының пәндері: Информатика, сандық әдістер, деректер қорының теориясы, тілдер және бағдарламалау технологиясы,...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М051100 -маркетинг мамандығының пәндердің «Маркетинг», «Маркетингтік зерттеулер», «Маркетингтік коммуникациялар», «Қызметтер маркетингісі»,...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
В070800-«Мұнайгаз ісі» мамандығының пәндердің («Мұнайгаз саласындағы техника мен технология», «Қайран кенорындарын игеру», «Ұңғымаларды...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconҚазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Докторантура
Р денсаулық сақтау министрлігі Медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығының медициналық және...
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы iconҚазақстан республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Докторантура
Р денсаулық сақтау министрлігі Медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығының медициналық және...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница